- Klaus K Blog - http://dengulenegl.dk/blog -

Afsløret: WHO passiv-rygning forsøg var fup

Skrevet af KK d. 24. november, 2008 @ 3:37

Tyske forskere: WHO manipulerede med videnskabeligt forsøg

Havde “bevist” at cigaretrøg er farligere end diesel-udstødning

- AFSLØRING - VIDENSKABELIG SVINDEL:

Ford Mondeo: Biler forurener meget mere end passiv rygning ... alligevel

Ford Mondeo: Biler forurener mere end passiv rygning. WHO's anti-tobaks forsøg afsløret som fup

Et hold tyske forurenings eksperter fra restaurations-brancheforeningen, BGN, har afsløret FN-organisationen WHO og den italienske anti-tobakslobby i at have foretaget videnskabelig svindel med et forsøg, hvis resultater gik verden rundt som en sensation i medierne i 2004.

Forsøget blev foretaget af anti-tobakslobbyens forskere i en garage i Italien, og italienerne konkluderede i artiklen om forsøget, at man nu havde bevis for, at passiv rygning af tre cigaretter udleder flere farlige partikler end 30 minutters udstødning fra en Ford Mondeo med dieselmotor.

Dette er absolut ikke tilfældet - tværtimod: Diesel-motoren udstøder både langt flere og langt farligere partikler, skriver de tyske forskere efter at have udført et forsøg magen til det italienske - denne gang blot med de rigtige måleinstrumenter.

Det tyske forsøgsresultat efterlader ingen stor tvivl om, at anti-tobakslobbyen lavede manipulation for at opnå et forudbestemt resultat med det falske forsøg: Passiv rygning skulle være farligere end diesel-udstødning, og hensigten var åbenlyst at skabe et nyt argument for rygeforbud.

Tyskerne rejser kraftig kritik imod WHO for at have været vidende om, at forsøget ville have givet et andet resultat med de korrekte måleinstrumenter: ”Denne sag har alvorligt rystet vores tro på WHO’s metoder,” skriver BGN’s ledende professor, Dr. Romano Grieshaber.

Den tyske afsløring er beskrevet i BGN’s undersøgelse på tysk - og her på engelsk.

Den italienske garage undersøgelse, som blev lavet af anti-tobakslobbyen i WHO under ledelse af Giovanni Invernizzi og Roberto Boffi, konkluderede følgende: En Ford Mondeo dieselbil, der kører i tomgang i en lukket garage i 30 minutter, udstøder 10 gange færre giftstoffer end tre cigaretter, der ryger sig selv i samme tidsrum.

Denne overraskende konklusion er beskrevet sådan i sammenfatningen af undersøgelsen i British Medical Journal’s anti-tobaks tidsskrift “Tobacco Control”: ”Passiv rygning er en stor kilde til forurening, som giver op til 10 gange så kraftige partikelkoncentrationer som en dieselmotor i tomgang.”  

Fup-undersøgelse citeret
i Folketinget fra
“Hvidbog om passiv rygning”

Garage-forsøget gik verden rundt i medierne som en sensation under titlen, ”Cigaretter forurener mere end biler” i 2004. Og det falske forsøg citeres stadig som argument for en stramning af rygeloven i Danmark: Så sent som 12. april 2008 blev forsøget fremhævet i Berlingske af to repræsentanter for den danske anti-tobakslobby, lægerne Martin Døssing og Charlotta Pisinger, i kronikken: Passiv rygning er dødsens farligt:

“En ryger forurener altså 10 gange mere end en bil,” tordnede Døssing & Pisinger imod Berlingskes sagesløse læsere.

Da undersøgelsen kom frem i 2004, var den i høj grad med til at påvirke stemningen i offentligheden for rygeforbud på offentlige steder - både i Danmark og i andre europæiske lande.

Herhjemme blev garage-forsøget bl.a. brugt som argument for rygeforbud i den danske Hvidbog om passiv rygning, lavet af 16 danske sundhedsorganisationer i 2005. Denne hvidbog er ifølge forordet lavet “med det formål at arbejde for indførelsen af rygeforbud i det offentlige rum og på indendørs arbejdspladser med undtagelse af nogle få steder, der har karakter af folks private hjem.”

I Hvidbog om passiv rygning fremgår det på side 12:

“Sammenligning af passivrøg med trafikforurening: En undersøgelse har vist, at 3 cigaretter, der røg sig selv, gav en koncentration af PM1 på 168 μg/m3, mens en dieselmotor i tomgang i 30 minutter i det samme lukkede rum gav en koncentration af PM1 på 13 μg/m3. PM10 var 343 μg/m3 efter cigaretterne og 44 μg/m3 efter dieselmotoren (Invernizzi et al., 2004).”

Sådan skrev professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Det er besynderligt, at en formodet ekspert som professor Steffen Loft ikke i det mindste har kommenteret dette overraskende resultat af sammenligningen. Som professor må han vide, at en dieselmotor udsender langt flere farlige partikler end tre cigaretter.

OBS - se opfølgende interview: Anti-tobaks professor indrømmer: Forsøg i hvidbog er fup

Hvidbogen blev naturligvis sendt til alle sundhedsordførere i Folketinget - og særligt Steffen Loft’s fem linier om garage-forsøget blev citeret flittigt af flere danske politikere fra Folketingets talerstol, som et stærkt argument for rygeforbud i Danmark, da den danske rygelov blev behandlet i tinget forud for indførslen af rygeloven.

Måleinstrument var blindt
overfor dieselpartikler

Men som de tyske forskere demonstrerer, er garage-forsøget … rent fup. WHO’s anti-tobaksforskere målte udstødningen på dieselbilen i garagen med et måleinstrument, der ikke kan måle dieselpartikler. Apparatet - en såkaldt ”Metone Aerosol Monitor” - er derimod særdeles effektivt til at måle de meget større partikler i cigaretrøg.

Dette blev klart, da de tyske forskere i 2008 lavede et 100% identisk forsøg i en identisk garage - med tre cigaretter og en Ford Mondeo 2002 - men denne gang med fem forskellige måleinstrumenter, plus den ene Metone Aerosol Monitor måler, som anti-tobakslobbyen havde brugt.

“Resultatet fra det italienske garage-forsøg var i åbenbar modstrid med enhver rimelig forventning. Vi prøvede derfor at genskabe eksperimentet så tæt på original forsøget som muligt,” skriver Dr. Peter Rietschel, BGN’s ledende forsker ved tyskernes forsøg (engelsk version).

”Forklaringen på resultatet af garage-forsøget er, at det optiske måleinstrument “Metone Aerosol Monitor” er blindt overfor diesel udstødningspartikler og derfor uegnet til sådan et forsøg,” skriver tyskerne.

De øvrige måleinstrumenter i tyskernes forsøg viste, at dieselbilen udsendte 3-12 gange så mange giftige partikler som cigaretterne gjorde. At forskellen ikke var mange gange større, skyldes ifølge Dr. Rietschel, at bilens luftfilter rensede luften i garagen, mens bilens udstødning blev målt. Der var derimod ingen ventilation i garagen, mens cigaretterne blev målt.

Manipulation med videnskaben

”Bilens luftfilter rensede luften i garagen for de fleste partikler, mens bilen kørte i tomgang. Filteret virkede som en luftrenser. Vores forsøg demonstrerede endda - ligesom det italienske forsøg gjorde - at Metone Aerosol Monitoren viste færre partikler, da bilen blev startet, og flere partikler, da motoren blev slukket og garagedøren blev åbnet til den fri luft udenfor,” skriver Dr. Rietschel.

De tyske forskere konkluderer: ”Eftersom Dr. Invernizzi’s garage-forsøg er baseret på ubrugeligt måleudstyr, er konklusionerne i undersøgelsen falske.”

Den tyske undersøgelse kaster endnu en fæl mistanke imod anti-tobakslobbyens videnskabelige undersøgelser, der alle viser stærk fare ved passiv rygning. Det gælder ikke kun Invenizzi’s og Boffi’s undersøgelser af passiv rygning, hvoraf én af dem - fra en togvogn - også er citeret i Berlingskes kronik.

Når man reseacher på dette område, får man langsomt det indtryk, at anti-tobakslobbyens undersøgelser ikke er videnskab - de er reelt propaganda. Skabt for skatteborgernes penge med det politiske formål at udrydde tobaksrygning her på jord - at tvinge cigaretten ud af hånden på rygerne - for at skabe anti-tobakslobbyens våde drøm: “The smoke free world”.

Problemet for den sagesløse offentlighed er imidlertid, at propagandaen er forklædt som videnskab - og det er formentlig det, der gør, at mange mennesker og journalister tror på undersøgelser som garage-forsøget, hvis resultat er: “i åbenbar modstrid med enhver rimelig forventning,” som de tyske forskere skriver.

————————-

BGN’s målinger af tobaksrøg i den tyske restaurationsbranche, 2008:

BGN-Messungen in gastronomischen Betrieben, 2008

Læs også: Folketinget vildledt af rygeforbuds-rapport

————————–

Bookmark and Share

Indlæg printet fra Klaus K Blog: http://dengulenegl.dk/blog

Link til indlæg: http://dengulenegl.dk/blog/?p=191

Copyright © 2010 Klaus K blog. All rights reserved.