- Klaus K Blog - http://dengulenegl.dk/blog -

Staten & Big Pharma laver “fake news”

Skrevet af KK d. 7. januar, 2017 @ 8:39

♦ Spreder falske påstande om ryge-økonomi gennem Ritzau

♦ Ensidig negativ ryger-analyse var betalt & tilrettelagt af Pfizer

Information, 3. jan 2017: KORA og medicinalindustrien laver “fake news” om rygning

- AFSLØRING

Er en ryger en byrde for samfundet? Producenterne af rygestopprodukter siger ja, mens al evidens peger den modsatte vej. Hvis seriøse medier som Information og Ritzau vil bibeholde deres troværdighed, må de være på vagt over for ’fake news’

Af Klaus Kjellerup, journalist & sangskriver

- Der tales for tiden meget om fake news i de såkaldt useriøse medier, men almindelige medier bringer også falske nyheder, og nogle af dem er konstruerede af myndighederne i den hensigt at bedrage læserne.

Et eksempel er Ritzau-telegrammet bragt på information.dk den 14. december: “Rygere koster 8,6 milliarder mere om året end ikke-rygere” [1]. Artiklen omhandler en ny økonomisk analyse af det offentliges udgifter ved rygning, foretaget af statens institut KORA.

I analysen [2] konkluderer KORA, at kommunerne kan spare udgifter ved at få folk til at foretage rygestop.

»Med analysen får man et skøn for, hvad man kan spare ude i kommunerne, hvis man får folk til at stoppe med at ryge eller helt undgår, at de begynder,« siger KORA’s projektleder i artiklen.

Denne påstand er vildledende. Artiklen er fake news. Der er ingen offentlige penge at spare ved færre rygere. Det er tværtimod kendt fra økonomiske beregninger i Europa, USA og Asien, at rygere generelt er »billigere i drift« for det offentlige end ikke-rygere.

De to vigtigste årsager hertil er: 1. Tobaksafgifterne - i Danmark betaler rygerne otte milliarder plus moms årligt. 2. Rygere lever gennemsnitligt kortere end ikke-rygere og sparer derved samfundet for milliarder til ældrepleje, pensioner og sundhedsudgifter i forhold til ikke-rygere. 

Tak, fordi du ryger

Vi taler ikke om småpenge: I Tjekkiet fandt en regeringsanalyse i 2011 [3], at tobaksafgiften udgør et ti gange højere beløb end statens udgifter til tjekkiske rygeres sundhedsbehandlinger.

I Australien betaler rygerne 17 gange mere til det offentlige, end de koster. »Thank you for smoking,« sagde senator David Leyonhjelm til rygerne, da han fremlagde tallene i parlamentet. »Your generosity to the nation’s treasury is truly staggering«. [4]

Den seneste grundige analyse af økonomien ved rygning i samfundet er foretaget af den finske stat i 2012, [5]. Her fandt man, at en ryger i sit liv bidrager med €133.800 euro (én million kroner) mere til samfundet end en ikke-ryger. Overfører man disse tal til Danmark, viser de, at danske rygeres merbidrag til samfundet udgør 15 milliarder årligt.

Så hvordan kan KORA konkludere, at rygere koster mere i offentlige udgifter end ikke-rygere?

Svaret er, at KORA-analysen er konstrueret ensidigt negativt imod rygerne. Man har kun beregnet udgifter – til sundhedsbehandling, hjemmehjælp og overførselsindkomster – og kun i ét år: 2013. Samtidig har man undladt at medregne indtægter for 2013 – f.eks. tobaksafgifterne.

Denne indtægt reducerer KORA’s beregnede merudgift på rygere til nul. Hvis KORA havde medregnet tobaksafgiften for 2013 – hvilket ikke ville udgøre nogen stor akademisk udfordring, da tallet fremgår på skm.dk: 8,4 mia. kr. eks moms – så ville det altså være umuligt at skrive den falske nyhedsartikel.

Men der er mere: Ved kun at måle udgifter i ét år har KORA undladt at tage højde for rygernes kortere levetid. Det er velkendt, at rygere sparer det offentlige for store milliardbeløb, fordi de dør før ikke-rygerne – ifølge analysen cirka ti år før. Besparelsen udgør altså værdien af ti års ældrepleje, folkepensioner og sundhedsudgifter i den høje alderdom.

Disse forhold gør rygerne til en milliardgevinst for det offentlige, og de forvandler samtidig KORA’s beregnede ryger-merudgifter til småpenge.

Lavere levetid for rygere

Der er flere problemer ved analysen: Forfatterne hævder f.eks., at man automatisk reducerer sygdom ved at få raske folk til at foretage rygestop. Dette er ellers grundigt modbevist i de mange random controlled trials af lægestøttede livsstilsforbedringer, der har været gennemført i de sidste 40 år [6]. Samtlige trials har været negative – sidst i det 10 år lange, danske Inter99-studie i 2014 [7].

Så hvorfor hævder KORA, at rygestop vil nedsætte offentlige udgifter? Det overraskende svar: Analysen er finansieret af den globale medicinalgigant Pfizer. Ifølge forordet har Pfizer designet og godkendt studiet:

»Tak til medicinalvirksomheden Pfizer, som har finansieret projektet. Pfizer har bidraget ved design af studiet og godkendt projektbeskrivelsen, men har ellers ikke været involveret i projektet.«

Som bekendt er Pfizer storspiller på rygestopmarkedet. Analysen kan altså ses som et banalt marketingstunt for selskabets rygestopprodukter. Pfizer har naturligvis en stærk økonomisk interesse i at få KORA til at fortælle kommunerne, at rygestopprojekter kan betale sig.

De kan imidlertid ikke betale sig. Kun for Pfizer. Der findes ingen evidens for, at rygestop fører til færre offentlige udgifter. Al evidens peger den modsatte vej: Flere offentlige udgifter.

Hvis seriøse medier som Information og Ritzau vil bibeholde deres troværdighed, må de være på vagt over for myndighedernes fake news. Specielt på sundhedsområdet. For her er énøjetheden slående, og medicinalindustrien spiller en altdominerende økonomisk rolle.

——————————

Referencer:

1. Rygere koster 8,6 milliarder mere om året end ikkerygere, Ritzau / Information, 14. dec 2016

2. Offentlige merudgifter ved rygning, KORA / Pfizer analyse, december 2016

3. Analyse: Staten tjener tykt på rygerne, Klaus K blog, 6. september 2011

4. Senator Leyonhjelm thanks smokers for their generosity, ABC News Australia, 30. sep. 2014

5. The net effect of smoking on healthcare and welfare costs. A cohort study, BMJ Open 2012; 2:e001678

6. Sundhedspolitisk fiasko: Livsstilsforbedringer udskyder ikke sygdom og død, 180grader 19. okt 2014

7. Effect of screening and lifestyle counselling: Inter99 randomised trial, BMJ 2014; 348:g3617

—————————-

Læs også:

Staten og medicinalindustrien laver ’fake news’ om rygning, 180grader, 4. januar 2017

Kan velfærdsstaten overleve uden rygning?, Klaus K blog, 7. april 2010

Liste over nogle økonomiske beregninger af samfundets indtægter & udgifter ved rygning

—————————-

Bookmark and Share

Indlæg printet fra Klaus K Blog: http://dengulenegl.dk/blog

Link til indlæg: http://dengulenegl.dk/blog/?p=5607

Copyright © 2010 Klaus K blog. All rights reserved.