Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Sundhedsministeriet vildleder folketinget om tobaksafgift

11. november, 2018 | debatindlæg afviste, manipulation, politik, public health, rygning, videnskab, økonomi

♦ Ingen evidens for, at øget tobaksafgift fører til færre unge rygere

♦ Ministeriet stoler på 20 år gamle studier fra Big Pharma

Netavisen 180grader: Sundhedsministeriet vildleder folketinget om tobaksafgift

- AFSLØRING:

Der er ingen evidens for, at højere tobaksafgift får unges rygning til at falde. Alligevel har sundhedsministeriet løjet om dette i alle medierne - med støtte fra de sædvanlige "eksperter".

Sundhedslobbyen har igen lagt pres på politikerne for at få dem til at øge tobaksafgiften. Denne gang ønsker lobbyen at øge cigaretprisen med 50% - til 60 kroner pr pakke - og argumentet er som tidligere, at man vil have færre unge til at ryge.

Folketingets sundhedsudvalg har derfor bedt sundhedsministeriet beregne, hvor meget en 50% højere cigaretpris vil reducere rygning blandt unge og andre aldersgrupper, og ministeriet afgav 23. oktober dette svar: [0]

“I beregningerne anvendes et estimat for priselasticitet på - 0,4 for den generelle befolkning”.

“Ved en priselasticitet på -0,4 estimeres en prisstigning på tobak på 50 pct. at medføre
et fald i det samlede/totale forbrug af cigaretter på 20 pct.”

” … forskning [har] vist, at unge er mere prisfølsomme end den øvrige del af befolkningen. Det betyder, at en given prisstigning på cigaretter forventes at føre til en større reduktion i forbruget for denne gruppe end for den generelle befolkning. Ved en priselasticitet på -1,5 estimeres en prisstigning på 50 pct. på cigaretter at medføre et fald i unges forbrug på 75 pct.”

- Ministeriet påstår altså (med visse forbehold for grænsehandel) at den foreslåede stigning på 50% vil få det samlede cigaretforbrug til at falde med 20%, mens de unges forbrug vil falde 75%. Og disse påstande blev straks spredt ud i medierne. [1]

Det ville være skønt for politikere med hang til adfærdregulering, hvis verden var så nem. Men sådan er verden ikke. Ministeriets svar er vildledning. Af tre årsager:   

1. Ministeriets tal er gamle: Den forskning og pris-elasticitet, som ministeriet henviser til, var konsensus for 15-20 år siden, mens nyere studier viser helt andre resultater. Ministeriets beregning er bygget på gamle, simple cross-sektionelle studier, der ikke laves længere, fordi de har vist sig at være upålidelige. De er endvidere fra perioden, før der var forbud imod unges køb af cigaretter i butikkerne. Disse forbud har bevirket, at unge skaffer cigaretter ad andre kanaler, herunder det grå-sorte marked, så prisforhøjelser i butikkerne har kun indirekte relevans for unge under 18 år.

2. Ministeriet citerer forskning med interessekonflikt: En stor del af de studier, der ligger til grund for ministeriets svar, er finansieret af medicinalselskabet Johnson & Johnson gennem familiefonden, The Robert Wood Johnson Foundation, der er majoritetsejer i selskabet. Disse studier er belagt med en tung interessekonflikt, idet Johnson & Johnson’s datterselskab, McNeil, sælger tobakskonkurrerende Nicorette-produkter. [2]

At medicinalgiganterne ønsker højere priser på de tobaksprodukter, de konkurrerer imod, er næppe nogen overraskelse. Det er derfor heller ingen overraskelse, at de medicinal-finansierede studier viser en stor effekt ved øgede tobaksafgifter [3]. Det er desuden kendt i den danske dagligvarehandel, at medicinalselskaberne bruger stigningerne i cigaretprisen til at hæve priserne på deres egne Nicorette-produkter i butikkerne.

3. Ministeriet fortier ny, modsat rettet evidens: I svaret undlader ministeriet konsekvent at informere Folketinget om de nye og grundigere studier af effekten ved øgede tobaksafgifter i udlandet. Disse studier viser, at effekten ved tobaksafgifter er langt lavere end tidligere antaget - måske fordi der i dag er så få rygere i Vesten, at “man er inde ved kernen af hard-core rygere”, som en forsker udtrykker det.

Studier viser:
Øget cigaretafgift har
ingen effekt
på unge ryge-startere

I skarp modstrid med ministeriets svar til folketinget, finder de nyeste og grundigste studier, at øgede tobaksafgifter ikke har nogen signifikant effekt på unges rygning:

- De canadiske & amerikanske økonomer DeCicca, Kenkel & Mathios har i en række omfattende individ-baserede studier i perioden 2002 til 2016 vist, at selv store afgiftsstigninger kun har haft en lille dæmpende effekt på cigaretforbruget i USA, og ingen effekt på unge ryge-startere. De konkluderer, at den “konventionelle viden” om afgiftsstigninger er forkert, og at sandheden er modsat: Voksnes rygevaner kan flyttes lidt med prisstigninger, mens unges rygning ikke ændrer sig signifikant. [4]

- Et bemærkelsesværdigt studie fra Nottingham University fandt i 2011 ingen reduktion i cigaretforbruget i de nye østeuropæiske EU-lande, som blev tvunget til at hæve deres afgifter, da de indtrådte i EU i 2004. Dette fik cigaretprisen til at stige med 100% i nogle af landene [5]. En aktieanalytiker fra Citigroup udtalte ved studiets offentliggørelse: “Studiet rammer en pæl gennem den “absolutte ortodoksi”, der hersker i europæiske sundhedskredse - at 10% højere afgifter mindsker forbruget med 4%”. Studiet fandt ingen reduktion i rygning, hverken i forbrug eller i antallet af rygere, og i visse lande endda en stigning.

- I et grundigt studie fra 2013 fandt økonomerne Callison & Kaestner, at øgede tobaksafgifter ikke havde signifikant effekt på rygning blandt voksne amerikanere. De fandt også, at de yngste (de 15 til 24-årige) ikke reagerer mere på pris- og afgiftsændringer end de ældre grupper. Ifølge økonomernes estimat skal der kæmpe prisstigninger til - på over 100% - for at opnå blot et lille 5 procents fald i dagligt cigaretforbrug, og en insignifikant 1½ procent øget sandsynlighed for at stoppe daglig rygning. [6]

- Det hidtil største publicerede review af litteraturen om tobaksafgifter er fra universitetet i Montreal, Canada, som undersøgte afgifternes relation til unges ryge-start. Her fandt Guindon i 2013, at mens mange studier har vist, at tobaksafgifter kan have en vis effekt på etablerede rygeres adfærd, så er der til gengæld ingen evidens for, at tobaksafgifter har nogen effekt på unge ryge-startere. I modstrid med det, de fleste mennesker tror - at høje tobaksafgifter forhindrer de unge i rygestart.

Konklusionen: This review identifies a substantially larger number of studies than those reviewed in any other study or review and, on the whole, finds that the evidence is not sufficient to conclude that prices (or taxes) affect smoking onset. [6a]

- Økonomerne Hansen, Sabia & Rees publicerede i 2017 et studie, der viser, at øgede cigaretafgifter ikke har haft nogen effekt på unges rygning i USA siden 2005. “Have Cigarette Taxes Lost Their Bite?” spørger de, og svarer i American Journal of Health Economics: “We conclude that policy makers interested in reducing youth smoking may have to adopt alternative strategies.” [7]

De opdaterede et bredt citeret, ældre studie fra Carpenter & Cook [7b], der havde vist at en afgiftsstigning på én dollar i perioden 1991 til 2005 var associeret med 3-6% procents rygeophør blandt unge. Det nye studie fandt imidlertid ingen effekt på unges rygning i perioden 2005 til 2013. Tværtimod: En afgiftsstigning på én dollar var associeret med en stigning i antal unge rygere på 0,7% og en stigning i antal røgede cigaretter på 0,2%, begge tal dog insignifikante. [8, 9]

Studie: Højere cigaretafgifter
nedsætter
rygeres livskvalitet

- Udenfor spørgsmålet om afgifternes effekt på rygningen, ville det måske også have været relevant, hvis ministeriet havde oplyst folketinget om de schweiziske forskere Odermatt & Stutzer’s resultater: I et detaljeret studie af svarene på EU’s livskvalitetsundersøgelser fandt de, at øgede cigaretafgifter i 40 europæiske lande i perioden 1990-2011 nedsatte rygernes livskvalitet. [10]

Og det er vel ikke hensigten med afgiftsstigningerne? At nedsætte danske rygeres livskvalitet?

Hvis danske politikere og medier vil høre sandheden om tobaksafgifter, må de være på vagt overfor vildledende oplysninger fra sundhedsmyndighederne.

I sundhedsvæsenet er énøjetheden på tobaksområdet slående, og medicinalindustrien spiller en altdominerende rolle på grund af dens mange finansierede studier. Disse studier er konstruerede i den hensigt at få politikere til at belægge tobakken med konstant stigende afgifter. [11]

Disse afgifter er til skade for samfundet, ikke kun fordi de rammer de fattigste rygere hårdest - de rammer også dagligvarehandelen, fordi rygerne skærer ned på køb af andre varer. Det er endvidere kendt fra utallige økonomiske studier rundt om i verden, at tobaksafgifterne i Vesten i forvejen er langt højere end nødvendigt for at tackle de økonomiske samfundsomkostninger, som rygning måtte forårsage. [12, 13]

Dette har dog ikke forhindret medicinalgiganten Pfizer i at finansiere en vildledende dansk undersøgelse med den modsatte konklusion, og sprede denne konklusion som “fake news” i danske medier. [14]

———————————————————–
Referencer:

0: Sundheds- og Ældreministeriets svar på spørgsmål 1201, ft.dk, 23. okt 2018

1: Sundhedsministeriet: Hæv prisen på en pakke cigaretter til 60 kr. og de unges forbrug vil falde markant, Berlingske 26. okt 2018

2: Høje cigaretafgifter er omvendt Robin Hood-politik, Jyllands-Posten, 20. okt 2018

3: Price, Tobacco Control Policies and Youth Smoking, Chaloupka & Grossman, NBER 1996

4: Cigarette taxes and the transition from youth to adult smoking, DeCicca m fl, NBER, maj 2008

5: Otte års højere cigaretafgifter førte ikke til færre rygere i EU, 180grader, 2011

6: New evidence of effect of recent cigarette tax increases on adult smoking, Callison & Kaestner, NBER 2013

6a: The impact of tobacco prices on smoking onset: a methodological review, Guindon, Tobacco Control 2013

7: Have cigarette taxes lost their bite?, Hansen, Sabia and Rees, American Journal of Health Economis 2017

7b: Cigarette taxes and youth smoking, Carpenter & Cooke, Journal of Health Economics, marts 2008

8: Effect of further cigarette tax increases on youth smoking appears minimal or nil, Rodu, Tobacco Truth, 2015

9: Cigarette taxes and youth smoking: Updated estimates using YRBS data, Hansen, Sabia, Rees, IZA 2015

10: Smoking Bans, Cigarette Prices and Life Satisfaction, Odermatt & Stutzer, IZA 2013

11: Klarlund og forbudslobbyen tog fejl igen: Øget cigaretafgift dæmper ikke rygning, 180grader 2012

12: Ingen gode grunde til højere tobaksafgifter, Børsen 25. oktober 2018

13: Liste over økonomiske beregninger af udgifter og indtægter ved rygning, 2015

14: KORA og medicinalindustrien laver ’fake news’ om rygning, Information 2017

———————————————

* Artiklen blev indsendt som debatindlæg til Berlingske 6. november. Afvist af Berlingske 9. november.

- se docs. google: Sundhedsministeriet vildleder folketinget om tobaksafgift

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler