- Klaus K Blog - http://dengulenegl.dk/blog -

8 års rygeforbud: Nul sundhedsgevinst

Skrevet af KK d. 7. maj, 2009 @ 3:16

Officielle USA-tal: Rygeforbud gav ikke bedre folkesundhed

[Update, 2011 - Endelig artikel version: Journal of Policy Analysis and Management]

- DEFINITIV UNDERSØGELSE:

To årtier er gået siden rygeforbudene for alvor bredte sig i USA, men det har endnu ikke været muligt for de amerikanske myndigheder at se nogen bedring i den amerikanske folkesundhed. Rygeforbudene på de amerikanske arbejdspladser, restauranter osv. har hverken givet færre indæggelser eller dødsfald - heller ikke af de såkaldt ryge-relaterede sygdomme. Rygeforbud ser ikke ud til at virke. I hvert fald ikke på otte års sigt.

Dette er resultatet af verdens hidtil største og grundigste undersøgelse af helbreds effekterne efter samtlige rygeforbud i USA: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans. (se sammendrag) - (se hele undersøgelsen) - Den er foretaget af researchere fra flere amerikanske universiteter for kongressens ”National Bureau of Economic Research”, som har undersøgt antallet af samtlige amerikanske sygdomme og dødsfald, herunder hjertedødsfald, hjertesygdomme, blodpropper og andre såkaldt rygerelaterede sygdomme efter indførslen af de mange rygeforbud.

Resultatet er en øjenåbner: Rygeforbudene har ingen effekt på sundhedstilstanden. I halvdelen af områderne med rygeforbud i USA var der endda flere ryge-relaterede hospitalsindlæggelser og dødsfald efter indførslen af forbud - mens der i andre områder til gengæld var færre. Gennemsnittet i USA er et stort rundt nul: Ingen effekt - ingen sparede hospitalsudgifter - ingen forbedringer i folkesundheden - ingen forlængelse af middel-levetiden.

Disse officielle tal er en streg i regningen for forbudslobbyen i “public health” i hele verden, inklusive den danske sundhedsstyrelse, forebyggelseskommissionen og sundhedsministeren, som havde sat næsen op efter en positiv helbredseffekt af det danske rygeforbud.

Der er intet, der tyder på, at forholdene vil være anderledes i Danmark. Et rygeforbud mindsker nemlig ikke røgen - det flytter den bare udendørs, eller hjem hos rygerne. Og undersøgelsens resultat sætter samtidig et stort spørgmålstegn ved den omstridte teori om risikoen ved passiv rygning.

Nul-resultatet underminerer også troværdigheden i en række små hospitals-undersøgelser, foretaget af anti-tobakslobbyen i USA, England, Skotland og Italien, som enslydende har hævdet, at rygeforbudene har medført store fald i antallet af hjertetilfælde og blodpropper på hospitalerne, umiddelbart efter at et rygeforbud blev indført. “Rygeforbud sparer liv” hed det overalt i medierne - men det er altså forkert. Rygeforbud redder ingen liv. I Skotland ser det endda ud til at være omvendt - sådan at rygeforbud har kostet liv. Men de officielle USA-tal siger altså: Ingen effekt.

Grafikken herunder viser procent ændringen i antal hjertedødsfald (AMI deaths) i USA efter indførsel af alle rygeforbud - i forhold til områderne uden rygeforbud. I nogen områder skete der flere hjertedødsfald efter rygeforbud (til højre for nullet) - i andre skete der færre (til venstre for nullet). Gennemsnittet er præcis nul - altså ingen effekt:

Hjertedødsfald i USA efter rygeforbud - lige mange stigninger og fald i antallet af dødsfald

Konklusionen i undersøgelsen lyder sådan:

”I modsætning til flere mindre undersøgelser, fandt vi ingen sammenhæng mellem rygeforbud på arbejdspladser og korttids fald i dødelighed eller hospitals-indlæggelser for hjerteanfald, eller andre sygdomme. Dette gælder alle aldersgrupper.”

Med ”korttids fald i dødelighed” hentyder researcherne til, at de mange forskellige rygeforbud i USA kun har været i effekt i mellem ét og otte år i undersøgelsesperioden. Hvis et rygeforbud fx. blev indført i år 2000, har de således kun kunnet undersøge effekten af dette forbud frem til og med 2004. Researcherne har dermed ikke kunnet undersøge forbudenes virkning på de kroniske sygdomme - fx. lungekræft, KOL og hjerte-kar sygdomme, som det tager et menneske 30-50 år at udvikle.

Researcherne fandt endvidere, at den eneste sygdom, som ændrede sig markant efter indførslen af rygeforbud i USA er astma, som gennemsnitligt steg med 11,7% gennem forbudsperioden. ”Dette tal er dog ikke-signifikant”, skriver researcherne. Det kan altså ikke konkluderes ud fra undersøgelsen, om  rygeforbud fører til mere astma og allergi, selv om visse undersøgelser kunne pege i den retning.

Anti-tobakslobbyen afsløret i at håndplukke tal

Anti-tobakslobbyens små hospitals-undersøgelser har været kraftigt blæst op i medierne med henblik på at øge offentlighedens opbakning til de indførte rygeforbud. Det er lykedes at sprede et falsk budskab om, at ”Rygeforbud redder liv”, som altså nu viser sig ikke at holde. Dette er også sket i Danmark, hvor forbudslobbyen i Hjerteforeningen har spredt mange artikler og rapporter med dette budskab for at påvirke de danske politikere til at stramme rygeloven i Danmark yderligere.

Den kendteste af disse små undersøgelser stammer fra byen Helena i staten Montana, hvor anti-tobakslobbyen hævdede, der var sket en 40% reduktion i antallet af hjertetilfælde på et lokalt hospital efter byens rygeforbud i 2002. Denne undersøgelse gik verden rundt og blev også brugt af Kræftens Bekæmpelse i den danske Hvidbog om passiv rygning (side 15 og 27) som argument for rygeforbud overfor de danske politikere.

Problemet for anti-tobakslobbyen er imidlertid nu, at tallene fra Helena og alle de andre små US-byer er meningsløse, fordi de er inkluderede i den store nul-effekt undersøgelse - det betyder nemlig, at der fandtes tilsvarende hospitaler i andre forbuds-byer med lige så store stigninger i antallet af hjertetilfælde - sådan at gennemsnittet og effekten af rygeforbudene blev nul.

Kongressens researchere giver med andre ord forklaringen på, hvordan det kunne lade sig gøre for anti-tobakslobbyen at lave undersøgelser, der viser, at rygeforbud medfører fald i antallet af hjerte-indlæggelser: Der er nemlig store udsving i antallet af hjerteindlæggelser fra år til år - og fra hospital til hospital. Finder man et hospital med fald i antallet af indlæggelser efter et rygeforbud, kan man med andre ord være temmelig sikker på, at finde en tilsvarende stigning i indlæggelser året efter - eller på nabo-hospitalet.

Disse tal har anti-tobakslobbyen imidlertid behændigt undladt at offentliggøre. Man har kun offentliggjort tal fra hospitaler og byer, hvor man kunne finde fald i hjerte-indlæggelserne

Researcherne udtrykker det lidt mere høfligt: ”Det virker meget sandsynligt, at tallene fra alle de hospitaler, der har oplevet stigninger i antallet af hjertetilfælde efter et rygeforbud, ikke er blevet offentliggjorte, fordi man (anti-tobakslobbyen) ikke har anset dem for at være sandsynlige,” skriver de i undersøgelsen. ”Dette kan forklare, hvorfor nogle små undersøgelser har vist dramatiske fald i antallet af hjertetilfælde efter rygeforbud. Men andre hospitaler har oplevet ligeså store, ikke-offentliggjorte stigninger i hjertetilfælde - og gennemsnittet for alle hospitaler i områder med rygeforbud er altså nul.”

Dette kaldes ”publication bias” i videnskabens verden. På jævnt dansk uden omsvøb kunne man kalde det: “man finder det, man VIL finde” - eller: ”at håndplukke tal, der passer til éns forudbestemte resultat”. Der kan være tale om det, man kalder ”videnskabelig uredelighed”, når man bevidst udelukker data, som giver markante ændringer i en undersøgelses konklusion. Det vil ikke være første gang anti-tobakslobbyen bliver anklaget for dette. Lobbyen har været særdeles dygtig til kun at finde det, den ønsker at finde, i de mange undersøgelser og rapporter om faren ved passiv rygning, som offentligheden er blevet bombarderet med gennem medierne.

Ny tvivl om den reelle fare ved passiv rygning

“Smoking Bans Prevent Heart Attacks” - rygeforbud forhindrer hjerteanfald. Sådan skrev anti-tobaks korstogets globale general i USA, Dr. Jonathan Samet, skråsikkert i en artikel i hjerte-magasinet Circulation om de små hjerte-undersøgelser på hospitalerne. Det var også Jonathan Samet, der var chefredaktør for Surgeon General 2006-rapporten om passiv rygning, med overskrifterne: “The debate is over” - og: “There is no risk-free level of secondhand smoke”.

Alle tre citater falder til jorden efter denne store undersøgelse, som rammer en solid pæl igennem anti-tobakslobbyens påstand, at der skulle være en kortsigtet risiko ved passiv rygning. Den sætter også et fornyet spørgsmålstegn ved hele teorien om faren ved passiv rygning. For - hvordan skal en dosis af et stof kunne udgøre en sygdomsrisiko for mennesker, hvis det efter 8 år ikke fører til færre sygdomme at fjerne stoffet?

Som anti-tobakslobbyen har demonstreret, kan man godt finde en lille risiko ved passiv rygning i en række små, afgrænsede statistiske undersøgelser - hvis man er ihærdig nok. Men risikoen kan ikke ses i den store virkeligheds verden.

For læserne af denne blog vil nul-resultatet af den amerikanske undersøgelse ikke komme som nogen stor overraskelse. Et rygeforbud som det danske kan naturligvis udgøre en stor risiko for folkesundheden på en række andre områder, nemlig pga rygernes udelukkelse fra det sociale liv - fx. depressioner, trafikuheld, selvmord osv. - disse forhold har researcherne imidlertid ikke undersøgt.

Men passiv rygning i det offentlige rum udgør - som denne undersøgelse kraftigt indikerer - ingen alvorlig fare for folkesundheden. Som det er fremgået her på bloggen i tidligere artikler er risikoen ved passiv rygning så lille og ubetydelig, at den ikke kan måles i virkeligheden - og som en logisk konsekvens af dette, kan en effekt ved fjernelse af røgen fra det offentlige rum naturligvis heller ikke måles.

Det vil sikkert heller ikke undre Klaus K blog’s faste læserne, at anti-tobakslobbyens øverste chef, Dr. Jonathan Samet, er sponsoreret af medicinalbranchen. Som det fremgår af artiklens “acknowledgements” modtager Jonathan Samet støtte fra GlaxoSmithKline - verdens næststørste medicinalfirma, som også finansierede EU-rapporten om passiv rygning - og som naturligvis helst ikke vil se deres milliard omsætning fra rygestop midlerne forsvinde ud i den blå luft.

Dette vil nemlig med stor sandsynlighed ske, hvis ikke det lykkes Samet og hans anti-tobakshær at opretholde rygeforbudene ved fortsat at være leveringsdygtig i nye “beviser” for passiv rygnings farlighed. Det er jo passiv røg-teorien, som rygeforbudene i verden hviler på - også det danske rygeforbud (se § 1).

—————————————————-

Update, 2011: I den færdige undersøgelsesartikel fra nov. 2010 omtaler researcherne to rapporter fra den amerikanske regering, bl. a. The Institute of Medicine (IOM), som i 2009 konkluderede, at rygeforbud har ført til reducerede indlæggelser med hjerteanfald. Disse rapporter hviler på anti-tobakslobbyens offentliggjorte små tal fra hospitaler og byer, der viste færre hjerteindlæggelser.

Researcherne henviser til deres universelle nulresultat i USA og foreslår muligheden for, at regeringen er blevet vildledt af publication bias i den medicinske litteratur: At det med andre ord har været umuligt at få offentliggjort undersøgelser, der viser sygdomsstigninger eller nul-resultater efter rygeforbud. De formulerer det sådan i konklusionen:

“The IOM and other policymakers have relied on the weight of the published literature when making decisions. However, it appears that publication bias did not receive sufficient attention.

Our results suggest that only positive studies have been published thus far, and the true short-run effects of governmental workplace smoking bans would be more modest in the U.S. - inclusion of such unpublished negative studies might change the conclusions of the IOM and other decision makers on this issue.”

“Only positive studies have been published thus far …”. Med andre ord: Kun undersøgelser, der viser fordele ved rygeforbud er blevet offentligjort. Set i lyset af det universelle nulresultat fra USA, kan man undre sig over, hvordan dette har kunnet lade sig gøre …

—————————————————-

Referencer:

- Kanaka Shetty, Thomas DeLeire, Chapin White & Jay Bhattacharya, National Bureau of Economic Research: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans, 2009

- Læs hele undersøgelsen

- Endelig version: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans, 2010

- Læs den afhoppede anti-tobaks expert, Dr. Michael Siegel’s artikel om undersøgelsen

- Læs Jacob Sullum’s analyse på Reason.com

—————————————————

Bookmark and Share

Indlæg printet fra Klaus K Blog: http://dengulenegl.dk/blog

Link til indlæg: http://dengulenegl.dk/blog/?p=684

Copyright © 2010 Klaus K blog. All rights reserved.