- Klaus K Blog - http://dengulenegl.dk/blog -

Officiel ryge-undersøgelse er vildledende

Skrevet af KK d. 14. januar, 2010 @ 2:38

♦ Sundhedsstyrelsen & Kræftens Bekæmpelse gik over stregen:

♦ Snød alle medier og offentligheden med statistik, man vidste var falsk

Se 180grader.dk: Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere?

- ANALYSE & INTERVIEW:

Rygernes moral er knækket. Rygning er stærkt på retur! Sådan lød det triumferende fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen & Danmarks Lungeforening ved nytår, da tallene fra den store årlige ryge-undersøgelse blev offentliggjort (1). Rekordmange rygere skodder smøgen, hed det i Ritzaus artikel, som nåede samtlige redaktioner, fx. Berlingske.

Det sagde de også sidste år, og året før, men i år var tonen mere sejrssikker. Og samtlige nyhedsmedier spiste af myndighedernes hånd: Ingen betvivlede undersøgelsens troværdighed - ingen tog notits af det, der stod med småt nederst i pressemeddelelsen: At Sundhedsstyrelsen i år har ændret spørgemetode, og at ryger-tallene derfor ikke længere er repræsentative for befolkningen.

Ryge-undersøgelsen afspejler dermed ikke virkeligheden mere. Og ingen aner nu, hvormange rygere der findes i Danmark. Tallene er snarere et udtryk for Sundhedsstyrelsens & Kræftens Bekæmpelses ønsketænkning. Deltagerne i undersøgelsen består nu af 60% højtuddannede ikke-rygere. Til gengæld er der næsten ingen ufaglærte eller faglærte arbejdere med i undersøgelsen mere - og det er primært der, rygerne findes.

Undersøgelsesgruppen ligner med andre ord Sundhedsstyrelsens medarbejderstab - ikke det danske samfund. Alligevel forsømte styrelsen og de tre partnere ikke at slå på medietromme for den store sejr, de mener, de har vundet: ”Rygning er stært på retur!” hævder de.

Undersøgelsesgruppens skæve sammensætning betyder også, at Sundhedsstyrelsen og de tre partnere nu hævder i medierne, at der er sket et skred i befolkningens i holdning, sådan at der nu skulle være flertal for et udendørs rygeforbud i Danmark. Dette er i strid med alle hidtidige undersøgelser af befolkningens holdning til udendørs rygeforbud, inkl. Sundhedsstyrelsens egne rygevane undersøgelser, hvoraf det fremgår, at befolkningen ikke ønsker flere rygeforbud efter rygeloven (2). 

Når virkeligheden ikke
gør som den skal …

Dette afføder nu hård kritik flere steder fra. PhD-stipendiat Yosef Bhatti, Institut for Statskundskab: ”Det er en gåde, hvordan Sundhedsstyrelsen kan præsentere disse misvisende tal som et udtryk for befolkningens rygevaner og deres holdning i ryge-spørgsmålet. Styrelsen ved jo godt, at undersøgelsen har stærk social skævhed.”

Også i analysebranchen er man stærkt kritisk. Underdirektør i Gallup, som tidligere har lavet ryge-undersøgelser for Sundhedsstyrelsen, Camilla Kann Fjeldsøe: ”Det er meget overraskende, at Sundhedsstyrelsen offentliggør disse tal, når de udmærket godt ved, at de er forkerte.”

De årlige ryge-undersøgelser er vigtige for Sundhedsstyrelsen. De skal retfærdiggøre kampagnen imod rygning. Kommer der ikke færre rygere, er anti-røg kampagnerne nytteløse. Antallet af danske rygere har imidlertid ligget irriterende stabilt i Sundhedsstyrelsens optik siden indførslen af rygeloven i 2007: Ialt 28% af befolkningen. Så i 2009 trængte anti-rygerne til en sejr - og helst en sejr, der ville give genlyd i medierne.

Og hvad gør man så, når virkeligheden ikke arter sig, som den skal? Tja - man er fristet til at tro, at Sundhedsstyrelsen og partnere har prøvet at få tallene til at se bedre ud med en ny undersøgelsesgruppe. Og nu har man i hvert fald opnået det resultat, man ønsker sig: Færre danske rygere … i medierne, altså.

Efter den bombastiske sejrsfanfare i pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen og de tre foreninger, finder man disse tørre tre linier, gemt i sidste afsnit:

”Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og geografi, men ikke på uddannelsesniveau. Det betyder, at mennesker med en mellemlang og lang videregående uddannelse er overrepræsenteret i undersøgelsen, hvilket også bliver afspejlet i resultaterne.” - Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse.

Oversat til dansk: Der er flere højtuddannede og færre lavtuddannede i denne undersøgelse end i befolkningen (og i tidligere undersøgelser). Dette giver i sig selv et lavere antal rygere i forhold til tidligere år - og det giver også en mere negativ holdning til rygning. Den højtuddannede elite består nemlig overvejende af ikke-rygere, som har en mere negativ holdning til rygning end resten af befolkningen.

Derfor kan styrelsen hævde, at ”rygningen er stærkt på retur!” og at ”rekordmange rygere skodder smøgen”, når man sammenligner med tidligere års undersøgelser. Og det forklarer også, hvorfor der i undersøgelsen er flertal for en række yderligere forbud imod rygning.

Svært at frikende
Sundhedsstyrelsen for
mistanke om manipulation

PhD-stipendiat på Institut for Statskundskab, Yosef Bhatti, er stærkt kritisk overfor Sundhedsstyrelsens fremgangsmåde:

”Det virker helt useriøst at sammenligne de nye tal med de tidligere undersøgelser, når 2009-undersøgelsen i modsætning til tidligere undersøgelser er så skæv på uddannelse. Det er misvisende. Man sammenligner æbler med pærer,” siger han.

”Det er også en gåde, hvorfor Sundhedsstyrelsen præsenterer 2009-resultaterne som et udtryk for befolkningens rygevaner og deres holdning til rygeforbud, når man ved, at rygning har så stærk social skævhed. Man burde da vide, at offentliggørelsen af forkerte tal potentielt kan have politiske konsekvenser,” siger Yosef Bhatti.

Dette gælder ikke mindst svarene på undersøgelsens mange holdningsspørgsmål. De nye tal viser fx. flertal for flere udendørs rygeforbud blandt de adspurgte - både på tog-perroner, busstoppesteder og i gågader. Dette flertal findes ikke i andre undersøgelser. Befolkningen har hidtil tilkendegivet i rygevane-undersøgelserne, at flertallet ikke ønsker flere rygeforbud efter rygeloven.

Når man oveni dette lægger, at forbud imod udendørs rygning ikke kan retfærdiggøres ud fra et sundhedsargument, er det derfor svært at frikende Sundhedsstyrelsen og partnere for mistanke om manipulation med offentligheden og politikerne. Det er tydeligt, at i hvert fald Kræftens Bekæmpelse ønsker udendørs rygeforbud - og de misvisende tal benyttes ofte i medierne i forsøg på at få dette ønske opfyldt.

Ryger-undersøgelse
… uden rygere

Ifølge Danmarks Statistik er ca. 26% af danskerne højtuddannede. Men de højtuddannede udgør næsten 60% af de adspurgte i 2009-undersøgelsen. Til gengæld deltager kun 7% ufaglærte i 2009-undersøgelsen, mens de udgør 22% af befolkningen. Se tabel 1 over deltagerne i de to rygevane-undersøgelser i 2008 og 2009:

Tabel 1: Deltagerne opdelt efter uddannelse i 2008-undersøgelsen, som er repræsentativ for den danske befolkning - og i 2009-undersøgelsen, som ikke er repræsentativ. I 2009 udgør de tre grupper højtuddannede næsten 60% af totalgruppen, mens de lavt-uddannede udgør en meget mindre andel end befolkningens gennemsnit. Der er flere rygere blandt de 4500 adspurgte i 2008, end der er blandt de 5001 adspurgte i 2009.

Ifølge de nye, misvisende tal findes der kun 23% danske rygere - i forhold til virkelighedens tal på 28% rygere i undersøgelsen fra 2008 (2). Hverken Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse kunne få armene ned i jubel over det imponerende fald i rygningen. Se resultaterne fra de to ryge-undersøgelser direkte overfor hinanden - tabel 2:

Tabel 2: Stort fald i rygningen - eller manipulation? De største procentvise fald er sket i de tre små højtuddannede grupper, som man til gengæld har spugt mange flere af ifølge tabel 1. To grupper angiver flere rygere: grupperne ”under uddannelse” og ”grundlæggende erhvervsuddannelse” -  men disse to grupper har man til gengæld spurgt færre af ifølge tabel 1.

På grund af skævheden i valg af svarpersoner opstår det store gennemsnitlige ryger-fald fra 28% til 23%. Korrigerer man for skævheden i uddannelsesgrupperne bliver resultatet et gennemsnit på 26% rygere. Det er imidlertid svært at tage noget tal alvorligt fra undersøgelsen på grund af de meget store spring i forhold til tidligere års undersøgelser - både op og ned.

Disse spring kan også hænge sammen med, at undersøgelsen er foretaget midt i Sundhedsstyrelses store TV-skræmmekampagne ”Hver eneste cigaret skader dig”, som også var meget dominerende på internettet i undersøgelses-periode i dec. 2009. Man må antage, at kampagnen har skræmt nogen deltagere til angive, de var holdt op med at ryge - og andre til at angive, de var begyndt i trods.

Yosef Bhatti, Institut for Statskundskab: ”Det er et andet problem: At gennemføre sådan en undersøgelse af rygevaner midt under en massiv mediekampagne for rygestop - for hvad måler man? Måske måler man, at det er mere illegitimt at ryge, måske måler man folks kortvarige intention om at stoppe, måske måler man en reel udvikling. Det er faktisk helt umuligt at vide noget om,” siger han.

Gallup-direktør:
Alle i branchen ved,
at denne metode er forkert

Det er analyseinstituttet Gallup, der har stået for mange af Sundhedsstyrelsens tidligere rygevane-undersøgelser, men ikke den nye, som er foretaget af firmaet Userneeds. Underdirektør i Gallup, Camilla Kann Fjeldsøe siger, hun har meget svært ved at forstå, hvordan undersøgelsen er kommet til at ramme så meget ved siden af:

”Alle i analysebranchen ved, der er for mange højtuddannede i de internetpaneler, man henter deltagere fra. Der er for mange, der stemmer på SF - for mange, der går i biografen, for mange der læser bøger og gør alle de andre ting, højtuddannede gør. Hvis man ikke korrigerer for det i udvælgelsen, så bliver resultatet ikke retvisende for befolkningen,” siger Camilla Kann Fjeldsøe.

”Det er også gængs viden, at det er specielt vigtigt at justere for uddannelse i en rygevane-undersøgelse, da uddannelsen i meget høj grad bestemmer deltagernes rygevaner og indstilling til rygning. Og det er ikke sket her.”

”Det svarer til at gennemføre en undersøgelse af trafikvaner blandt buspassagerer i København, og så påstå, at resultatet er repræsentativt for alle. Også dem, der kører i bil.” siger hun.

“Men det værste er jo, at Sundhedsstyrelsen offentliggør disse tal og konklusioner, selv om man udmærket godt ved er vildledende. Det er meget overraskende,” siger Camilla Kann Fjeldsøe.

Mange flere unge rygere … ?

Midt i sejrsdansen over de faldende tal glemte både Sundhedsstyrelsen og alle medierne at lægge mærke til, at antallet af unge rygere mellem 15 og 19 år ifølge tallene er steget markant, nemlig fra 18% i 2008 til 25% i 2009. Selv om tallet skal tages med et stort gran salt på grund af undersøgelsens kvalitet, er der alligevel tale om en så stor stigning, at et øjenbryn bør løftes hos enhver anti-ryger.

Dette fænomen har også vist sig i de lande, der har indført rygeforbud før Danmark - stærkest i Irland, hvor en ny storryger generation tordner frem efter det irske forbud i 2004. Hele 45% af de unge 16-30 årige irere er rygere i dag, fremgår det af en EU-undersøgelse. Unge mennesker kan lide at gøre forbudte ting.

Tobakskonsulent Jørgen Falk i Sundhedsstyrelsen indrømmer, at den nye undersøgelse er meget skæv:

”Det er rigtigt. Den er ikke repræsentativ på uddannelse.”

- Men det betyder jo, at den slet ikke er repræsentativ. Den siger intet om virkeligheden.

”En undersøgelse er vel altid et billede af virkeligheden, men ikke nødvendigvis virkeligheden. Undersøgelsen er ikke repræsentativ på uddannelse - kun på køn, geografi og alder - og det er altså blevet mere skævt end, hvad vi havde forventet.”

- Det må man sige. Antallet af medvirkende rygere i undersøgelsen er for lavt

”Ja. Men jeg har været inde og justere lidt på tallene - og hvis de havde været repræsentative, var der 2,5% flere dagligrygere, men det ødelægger jo ikke konklusionen. Der er blevet færre rygere.”

- Det er jo svært at vide, når 60% af de adspurgte er højtuddannede. Man ved jo, at de højtuddannede primært er ikke-rygere.

”Ja - det er i overkanten. Og jo - det irriterer mig da, at den ikke er repræsentativ. Vi har ikke været gode nok til at stille det som specifikt krav.”

- I har ikke spurgt ret mange ufaglærte, som er dem, der ryger mest. I tidligere år blev der interviewet 1100 ufaglærte og i år kun 362 … ud af en større totalgruppe?

”Ja. Men vi laver en helt ny undersøgelse i marts, og den bliver repræsentativ, kan jeg love dig. For det irriterer mig, at denne undersøgelse ikke er det.”

- Hvorfor har I ikke krævet det?

”Jamen - det har vi gjort. Vi har sagt, den skulle være repræsentativ, og så har analyseinstituttet  sagt, at den blev repræsentativ på køn, alder og geografi. Og dér har vi ikke været skarpe nok … vi skulle have krævet, at den også skulle være repræsentativ på uddannelse.”

- Vil det sige, at det er Sundhedsstyrelsens skyld?

”Vi er flere med i det: Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen - men vi har vores del af ansvaret.”

“Vi troede, at analyse-
instituttet ordnede det”

- Hvorfor har I skiftet analyseinstitut i år?

”Jamen, vi skal jo sætte opgaven i udbud. Vi henter tilbud hjem fra forskellige firmaer, og tager det bud, vi mener er bedst og billigst.”

- Så Userneeds var de billigste?

”Nej, det var de ikke. Men det var dem der kunne levere tættest på det, vi stillede krav om. Jeg havde bare ikke forestillet mig, at den ville blive så skæv på uddannelse. Vi troede, at de sørgede for at lave den repræsentativ …”

- Selv om I ikke krævede det?

”Ja, selv om vi ikke havde stillet det som specifikt krav.”

- Hm. Skylder I ikke offentligheden en forklaring? Tallene er jo helt forkerte?

”Jamen, jeg har jo skrevet, at den er skæv på uddannelse i pressemeddelelsen - og at det afspejler sig i resultatet.”

- Det er der jo nok ikke mange, der læser. I forhold til alle de medieforsider, I har fyldt.

”Det stod altså også i interviewet med mig i Politikens netavis.”

- Men der er jo ingen, der forstår, hvad det betyder, at undersøgelsen ikke er ”repræsentativ på uddannelse”. Hvis der overhovedet er nogen, der har lagt mærke til det.

”Jamen, jeg har også sagt i andre interviews at den undervurderede dagligrygerne … og dermed antallet af rygere.”

- Jo, men undersøgelsen er jo ubrugelig som den er. Og alligevel hævder I, at rygningen er stærkt på retur … burde I ikke have regnet tallene helt om?

”Der kan altid komme skævheder ind i sådan nogen undersøgelser - og jeg har som sagt taget forbehold for resultatet. Men jeg skal være den første til at beklage, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Det irriterer mig. Til gengæld er jeg glad for at se, at efter man justerer tallene, så er der stadig er tale om et fald. Især på dagligrygning.”

- Men det kan jo næsten ikke være anderledes, hvis folk er tvunget til at være røgfri hele dagen.

”Det er jo sundt for dem selv, husk det … ”

- Når det har karakter af tvang, kan det vel ikke være særlig sundt. Og mange folk kan jo slet ikke være dagligrygere, hvis de har forbud imod at ryge hele dagen.

”Ja, det kan du jo sige …”

- Tror du ikke også, det giver utroværdige svar, når I laver spørgeundersøgelser midt i en periode, hvor I samtidig kører store skræmmekampagner på TV?

”Måske - det ved jeg ikke. Men det er derfor, vi også laver en ny undersøgelse til marts. For at se effekten af TV-kampagnen.”

- Hvad er din kommentar til, at tallene viser stor stigning i antallet af unge rygere?

”En stigning?”

- Ja, i 2008 var der 18,2% unge rygere mellem 15 og 19 år - ifølge den nye undersøgelse er der 25%. Det virker som en stor stigning.

”Jamen, det har jeg ikke kigget på … nu er undersøgelser af de 15-19 årige ikke helt så præcise, men jeg vil da ikke afvise, tallet kan være steget. Jeg vil dog sige, at vi har oplevet mange unge, der har ringet ind til vores stoplinie.”

Bevidst vildledning af offentligheden …

Konklusion: - Der er ingen tvivl om, at Jørgen Falk og hans kolleger i Sundhedsstyrelsen har en stærk tro på, at de kæmper for et godt, højere mål: Fysisk sundhed i Danmark. Spørgsmålet er imidlertid, om dette mål er ønskværdigt, hvis det skal opnås med uacceptable midler.

Det er uantageligt, at en offentlig styrelse anvender helt uvidenskabelige metoder og tilmed propaganderer for resultaterne.

Det er en skærpende omstændighed, at man godt ved, at påstandene er forkerte. På trods af denne viden sender man forkerte påstande og konklusioner igennem medierne, og opnår store overskrifter med dem. Undersøgelsens skævhed, som i realiteten ophæver både påstandene og konklusionerne, nævnes kun i en bisætning - og kun på en måde, så den ikke forhindrer de forkerte påstande og konklusioner i at få stor spalteplads i medierne.

Undersøgelsen vildleder offentligheden til at tro, at de anti-røg kampagner, man selv står bag, har en stærkere effekt end de har. Samtidig bilder undersøgelsen politikerne ind, at der er flertal for udendørs rygeforbud i befolkningen - i strid med sandheden.

Dette kan ikke undgå at påvirke offentlighedens holdning. Man tager dermed det reelle valg fra borgerne, idet borgernes valg nu bliver truffet på et falsk grundlag. Dette betyder i realiteten, at borgernes valg på forhånd er truffet af Sundhedsstyrelsen & partnere. Demokratiet er ophævet.

Det er meget svært at kalde dette andet end et forsøg på manipulation. Et forsøg som lykkedes, fordi alle medierne stoler blindt på Sundhedsstyrelsens påstande og konklusioner. Som artiklen viser havde medierne absolut ingen grund til dette.

————————————–

Referencer:

1. Sundhedsstyrelsen: Rygevane-undersøgelsen 2009Frekvenstabeller 09

2. Sundhedsstyrelsen: Rygevane-undersøgelsen 2008Frekvenstabeller 08

Se også klumme i 180grader.dk: Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere?

————————————-

Ovenstående historie kunne læses i alle danske nyhedsmedier efter at Børsen tog sagen op 21. jan:

Børsen: Minister skal sætte Sundhedsstyrelsen på plads

EB: Sundhedsstyrelse anklages for manipulation

JP: Sundhedsstyrelsen anklages for manipulation

Bookmark and Share

Indlæg printet fra Klaus K Blog: http://dengulenegl.dk/blog

Link til indlæg: http://dengulenegl.dk/blog/?p=1872

Copyright © 2010 Klaus K blog. All rights reserved.