Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Surprise: Rygeforbud giver flere rygere

5. januar, 2009 | anti-tobak, manipulation, politik, rygeforbud, rygning, sundhed

[fra 180grader.dk]

Antallet af rygere i DK er steget efter rygeloven - trods Sundhedsstyrelsens tricks for at skjule det …

”Færre rygere end nogensinde før,” jublede samtlige medier i kor 30. dec, efter at Sundhedsstyrelsen sendte 2008-tallene fra den årlige danske ryge-undersøgelse ud til de tyndt befolkede nyhedsredaktioner mellem jul og nytår. Undersøgelsen gav ingen anledning til research på redaktionerne - stort set samtlige medier skrev blot styrelsens fortolkning af tallene af.

Og styrelsens fortolkning var forudsigelig: Rygeforbudet virker. Alt er skønt - ifølge sundhedsstyrelsen. “Flere skodder smøgerne”, skrev Berlingske. ”Rygning rammer historisk lavpunkt” skrev Politiken. Og så er alle jo glade, ikke? Den røgfrie fest kan fortsætte …

Jeg hader ellers at være show-stopper - især ved sådan en glad fest, men altså: Det er desværre forkert. Der er nemlig flere rygere i Danmark idag end før rygeforbudet i 2007. Tallene taler deres eget tydelige sprog: Efter 35 års næsten stabilt fald i antallet af rygere, er tallene krøbet op siden rygeforbudet: Der var 27,7% rygere i DK i 2006 - 27,9% i 2007 - og 28% i 2008.

Og - i de 28% er de såkaldte fest-rygere ikke medtaget. De udgør 10,5% af de ialt 72%, der i undersøgelsen er rubriceret som ikke-rygere.

Men der er altså kommet 1% flere faste rygere (0,3 : 27,7) i Danmark siden 2006 - året før rygeforbudet blev indført. Danmark lægger sig dermed fint i halen på de øvrige lande, der har oplevet det interessante fænomen, at deres respektive rygeforbud har givet flere rygere i befolkningen. Det gælder fx. Irland, som allerede i 2007 måtte rapportere hele 8% flere rygere siden deres forbud i 2004 - Frankrig & Italien, som efter forbudene begge oplever et brat stop efter mange års fald i antallet af rygere - og senest England, som har oplevet en 3% stigning siden det engelske forbud i 2007.

Kig engang på grafikken over antallet af danske rygere, som bliver målt hvert år i november. Med enkelte undtagelser er antallet faldet støt år for år siden 1974, hvor der var 55% rygere i DK. Alt var skønt - lige indtil rygeforbudet blev indført i august 2007, hvor der skete noget bemærkelsesværdigt: Antallet af rygere steg for første gang to år i træk - i 2007 og i 2008 - ikke meget ganske vist, og på et lavt niveau - men dog nok til at hejse et advarselsflag:

Bemærk: Dette er de officielle danske tal, hentet fra sundhedsstyrelsen. Billedet ligner til forveksling grafikken over de skotske hjerteanfald, som steg uventet for første gang i 25 år, efter at rygeforbudet blev indført i Skotland i 2006 - et forhold, som ikke er rapporteret i andre danske medier end 180grader.

Grafen ligner også grafen over alkoholforbruget i USA, da amerikanerne indførte alkoholforbud i 1920. Efter mange års fald, indførte amerikanerne ”prohibition” og herefter steg alkoholforbruget - og kriminaliteten - til alarmerende højder, lige indtil forbudet blev fjernet i 1934 - hvorefter det faldt igen.

Tallene er endnu en stærk indikation af, at tvang og forbud ikke fører til myndighedernes ønskede resultat - tvang og forbud virker simpelthen modsat - og det er fortsat en gåde, at politikere og myndigheder ikke kan - ikke vil? - fange denne historisk velfunderede og indlysende sandhed.

Princippet kan forklares sådan: Et forbud betyder, at man har ramt bunden i antallet af rygere. Det er samme princip, som man kender fra aktiemarkedet. Når den sidste amatør-spekulant endelig giver op og sælger sine aktier, som han har set falde 90% fra hans køb på markeds-toppen - så vender aktiemarkedet sin nedtur og stiger igen, og amatøren river sine sidste hår ud af hovedet på sig selv. Den er ikke bare sikker hver gang - men hver eneste gang.

Et statistisk trick for at skjule fiasko

Når sundhedsstyrelsen kan sprede det glade budskab i medierne, at der er ”færre rygere end nogensinde før”, skyldes det et lille statistisk trick: Man forkuserer nu kun på dagligrygerne - dem, der opgiver at ryge hver dag (23,2% i 2008) - og udelukker over 200.000 rygere, som også ryger fast, men ikke nødvendigvis hver dag (4,8% i 2008), formentlig fordi de ikke kan ryge på deres arbejde længere. Denne sondring har styrelsen ikke fokuseret så ivrigt på tidligere - men der var ikke andre muligheder for at fremvise et positivt resultat af rygeforbudet. Det fremgår tydeligt, at sundhedstyrelsen vil have virkeligheden til at fremstå, som om rygeforbudet er en succes. Men sandheden bliver derved styrelsens første offer.

Sandheden er nemlig, at rygeforbudet allerede nu tegner til at blive en fiasko - præcis som i de andre europæiske lande. Forbudene har kun været succesfulde som ren adfærdsregulering - dvs: rygerne har stort set overholdt dem. Dette har i sig selv haft en hård, negativ effekt på serveringsstedernes omsætning - men bortset fra den negative økonomiske effekt fra forbudene, så har de også sundhedsmæssigt har været en fiasko:

For selv om mange ikke-rygere er glade for det nye røgfrie fællesskab, er der nemlig ingen sundhedsgevinst at hente på mindre offentlig passiv rygning - risikoen for, at en ikke-ryger en dag bliver syg af andres røg er simpelthen for lille. Og samtidig bliver der flere rygere.

Årsagen til fiaskoen er, at myndighederne ikke længere fokuserer på at informere om sundhed, men på kontrol = forbud. Antallet af rygere faldt nydeligt år efter år, så længe myndighederne fokuserede på sundheden - og nøjedes med at give reel information om faren ved rygning. Nu fokuseres der i stedet på forbud, adfærdsregulering og kontrol af borgernes liv - og dette fører til dårligere sundhed. Det er denne kolde kendsgerning, grafen viser.

At agendaen ikke længere er sundhed, kan også aflæses tydeligt i de nye spørgsmål, sundhedsstyrelsen stiller ikke-rygerne i 2008-undersøgelsen - fx. dette: ”Har du følt dig generet af rygning udendørs?” - med under-spørgsmålene: ”På fortorve, gågader, parker eller stadions - og andre steder, hvor mange folk er samlede?”

Det er lidt svært at se, hvad disse spørgsmål har med folkesundheden at gøre. Hvad er ideen med, at vores sundhedsmyndigheder forsøger at oppiske en i forvejen betændt stemning mellem rygere og sensitive ikke-rygere? Vil sundhedsstyrelsen nu arbejde for en total-udelukkelse af rygerne fra samfundets udendørs faciliteter? Der er ikke noget at sige til det, hvis de inkarkerede rygere får lyst til en beroligende smøg mere …

Ønsker sundhedsstyrelsen mere ulighed?

Sundhedsstyrelsen har også spurgt befolkningen, om de synes det er en god ide at hæve afgifterne på tobak. Det synes ca. 3/4 af ikke-rygerne er en god ide. Jeg vil foreslå sundhedsstyrelsen at spørge skattevæsenet, som indkasserer de små 10 mia, der kommer ind i tobaksafgifter årligt.

Skattevæsenet vil finde ideen elendig. Nu går det nemlig i modsætning til tidligere lige så godt i DK: Cigaretsmuglingen hertil er i bund - alle østeuropæiske smugler-cigaretter går til Norge, hvor de kan sælges dyrere, fordi en pakke dér koster ca. 60 danske kroner. En del af smuglervarerne til Norge går imidlertid igennem Danmark - og det vil være nemt at losse et par millioner kartoner af her, hvis efterspørgslen stiger - hvilket den naturligvis vil gøre efter en afgiftsstigning.

En afgiftsstigning på tobak vil i sig selv være ødelæggende for sundheden i de nederste samfundslag, som sundhedsbureaukraterne jo ellers gerne vil ”hjælpe” til et sundere liv. Stigende afgifter vil nemlig give de svageste grupper endnu færre penge til overs til en sund livsstil - men denne risiko lader sundhedsbureaukraterne ikke til at have funderet nøjere over.

Det er i det hele taget forbløffende at konstatere, hvor lille indsigt sundhedsbureaukraterne demonstrerer, når det drejer sig om levende mennesker. En snigende mistanke breder sig: Ønsker sundhedsstyrelsen i virkeligheden mere ulighed? Mere ulighed bliver i hvert fald resultatet, hvis myndighederne fortsætter med at optrappe hetzen og propagandaen imod rygerne - som jo primært findes i samfundets nederste lag. Dem, der ikke har nogen adgang til medierne, og ikke kan slå igen, når de bliver angrebet …

Et sidste spørgsmål fra undersøgelsen er ikke citeret i medierne: ”Skal der efter din mening etableres flere røgfri miljøer i vores samfund?” Hertil svarer 51% af befolkningen nej - mens knap 36% svarer ja. Kun i grupperne ”akademikere” - og blandt folk, der tjener over 800.000 årligt - er der flertal for flere røgfri miljøer. Mens der i lavindkomst grupperne og blandt de selvstændige er et solidt flertal imod flere forbud.

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

13 kommentarer til Surprise: Rygeforbud giver flere rygere

Gæst
6. januar, 2009

Ja ja KK.

Endnu en gang har du fundet noget som du mener er sandheden. Hurra !!!

Man kan jo se at de barnlige rygere virkelig vil følge de nye regler. To af mine venner begyndte også at ryge lige da loven blev vedtaget. “Regeringen skulle sku’ ikke bestemme over dem” Jeg spurgte om hvorfor de ikke var flyttet ind på Jagtvej 69 ? De stoppede dog hurtigt igen, da ingen gad med ind på rygerstederne med dem og at de ikke måtte ryge i ikke-rygernes hjem.

Men lad det nu køre et pr. år og lad os se effekten. Det du skaber der er FUD og ikke andet. Jeg tror de fleste rygere har fattet det.

KK det er usundt, også passiv rygning. Det er den samme røg, så hvad skulle forskællen være ?

Lad det nu køre et pr. år og lad os se

KK
6. januar, 2009

Der er meget, der er usundt i verden. For nogen hører aktiv rygning til i den kategori - men passiv rygning gør ikke. Det er den samme røg, ja - men passiv røg er fortyndet 1 : 1000 i forhold til det, rygeren indtager. Dér ligger forskellen.

Noget af det mest usunde lige for tiden er dog den epidemi, der breder sig, at så mange folk ikke kan lade være med at blande sig i andre folks beslutninger. De vil bestemme over andres liv. Man kan undre sig over, hvorfor …

Dette er den egentlige sygdom - ikke rygningen. Heldigvis kan den afhjælpes ved hjælp af meditation, selvdisciplin eller med en psykolog.

Ikke-ryger
7. januar, 2009

Egentligt sjovt at du bliver ved med at bruge den ubrugelige rapport.

Det den siger, er det samme som du afviste på din DmD side, da Ebbe skrev af fra en rapport som sagde at man ikke kunne bevise at musikbranchen led tab pga. fildelerne, da det var andre ting som spillede ind, mobiltelefoner og burgerbesøg. Her kan man ikke bevise at det er rygerne som er skyld i sygdommene. Den rapport beviste også at nogle bands kunne takke fildelerne for at få deres navn ud så hurtigt og derfor også solgt i så stort et oplag. Det afviste du også, på samme måde afviser Kraftens Bekæmpelse påstanden om at rygning kan hjælpe mod astmas og allergi.

Nu mener jeg at kan huske et dyreforsøg hvor der blev påvist at passiv rygning kunne måles på dyrene. Også i en meget farlig mængde.

Jeg vil gerne rygerne i fred. Men de vil ikke mig i fred. Så derfor.
Hvis en ryger, ryger i sin lejlighed og røgen går ind til mig. Hvem er det så som overtræder den andens grænse ? Hvis jeg så går ned til ham og påtaler at jeg får røgen ind i min lejlighed. Så overtræder jeg hans teretorie, men han var på mit. Dette er selvom at jeg har lukket alle døre og vinduer.

Selvdisciplin, skriver du. Holda kæft KK.
Hvis rygerne havde selvdisciplin og ikke mindst PLI så kunne man måske ta’ dem alvorligt. Men respektløse og selvfede, dem gider ingen at ta’ alvorligt.

Kom nu KK. Ville du spille på en scene hvor Jan Glæsel ville grille nede foran og røgen gik ind på scenen ? Hvorfor svare du ikke ?
Ville du sidde i et lokale bagefter med 10 ulveunger som alle havde siddet ved et bål og spise din mad ? Alle disse rygere lugter af hulemand. Også langt tid efter de har røget. Mange af disse partikler er skadelige. Og det ved du.

Måske du skulle gå til psykolog, du er da et svagt menneske, hvis du ikke kan komme af med din rygetrang. At tænke sig at folk som er slave af et stof. Ja faktisk narkomaner, (narkomaner = folk som ikke kan fungere uden at de skal havde tilført er stof til hjernen, for at kunne fungere) råber op om frihed, frihed til at skade sigselv og andre. De ser tobakskompanierne som guder som skal tilbedes. Guder som tager deres penge og giver dem en falsk trykhed og en afhængighed.

I siger også at I er ansvarlige. Men ligger på de danske sygehuse og bruger sengepladser som kunne havde været brugt bedre. Ta’ dog et ansvar for Jeres liv (og andres).

Jeg er skide ligeglad hvad naboen gør, om han tæver konen. Om han skære sig med en kniv for at få sin vræde ud. Om han fildeler eller holder hest. Jeg er også ligeglad om han ryger. Bare røgen ikke kommer ind til mig. Det er det hensyn rygerne må ta’

Du skriver også at man sparker til folk som liggerned, da det er folk i de nederste lag som ryger, de har ikke adgang til medier. Hmmm, har de ikke lært at læse ? Efter hvad jeg kan se, så har aviserne skrever at det er usundt at ryge i over 50 år, og det har en ryger som troede at han kunne få tobakskompanierne til at betale han erstatning, fordi han blev syg. Dommeren sagde at det kunne han læse i alle aviser i de sidste 50 år.

Passiv rygning er skadeligt, så må I sige hvad I vil.

PS. KK du skriver stadigt at lufthavnen har ansvaret for at det ikke går godt i Danmark, altså ud fra det svar du gav på siden.

KK. Ta’ nu sutten og kom vidre i dit liv

Karen West
10. januar, 2009

hej Klaus
Når jeg reg. mig for at skrive en kommentar, ser det ud som om, jeg kommer ind på en side, jeg ikke burde have adgang til???
Du kan spørge mig: karenwest51@gmail.com

Nå men, det jeg ville fortælle er, at jeg i dag har et debatindlæg i Politiken: Forbud ødelægger livsglæde!

mvh
Karen West

Ikke-ryger
10. januar, 2009

Du har ikke tænkt over at rygeforbudet er kommet, fordi at det ødelægger livsglæden for andre, at der ryges ?

Og det er jo usundt.

Jeg har lige et spørgsmål til Jer rygere.
I råber op om at I er imod forbud.

Jeg har nu tænkt på at foreslå en afstemning om problemet.
På bedste EU måde.

Er du imod forbud ?

Ja eller Nej

Forbud betyder at enten har vi forbud eller også så har vi ikke.
Det er forbud mod rygning, bønnernes udledning af gylle på markerne, sukkerafgiften som snart kommer, forbudet mod at gå med kniv.

Hvor mange rygere vil stemme imod forbud ?

Karen West
10. januar, 2009

Ikke Ryger
Det kunne jo tænkes, at vi som ønskede at ryge, gjorde det sammen med andre rygere, og ikke ville genere jer ikke rygere!
Jeg har ikke det mindste imod at skåne dig og alle andre, der ikke kan lide røg. Men problemet er, at jeg end ikke må ryge i idet fri midt om natten på min arbejdsplads, selvom den ligger klods op ad en motorvej!
Problemet er, at jeg ikke kan finde en restaurant, hvor jeg og andre rygere gerne ville nyde mad, vin og øl, også selvom personalet selv var rygere. Det er forbudt!
Nu kommer det mest fascistoide forslag fra SF, som siger, at det skal være forbudt overhovedet at ryge indendørs!!

Og med hensyn til afstemning, så kan vi jo stemme om hvad som helst, hvor vi ved, der er et anderledes mindretal - homoseksuelle, religionsfrihed osv, osv.
Alt det kan vi jo forbyde? Nej, det vil vi ikke, fordi vi gerne vil give folk ret til at være et tolereret mindretal - undtagen rygerne!

Ikke-ryger
10. januar, 2009

Jamen jeg kunne da spørge om hvor ikke-rygener kunne gå hen for få år tilbage, hvis de ikke ville havde røg ?

Dengan blev der sagt at det var nok fordi resturanterne valgte ikke-rygerne fra.
Nu er der kommet et forbud, men resturanterne må lave et rygerrum, det har de valgt fra, så nu er det rygerne som er meldt ude. Så nu er der Jer som må blive hjemme og være så sociale som I mener at I er. (på Jeres betingelser)
I vil så gerne os ikke-rygere i fred, men hvorfor gør I det så ikke ? Havde I vist hensyn forlængst, så havde vi ikke denne lov.
Her for ½ år siden var jeg til en fest. Der var rygeforbud i lokalet. Det blev overholdt, altså til folk blev fulde, så var der sku’ ingen der skulle bestemme over dem (folk på +40). Så de begynte at ryge, lokalet var en skole, hvor børn skulle sidde. Den som lejede det, kan ikke leje det mere. Der er sku’ ingen der skal bestemme….
Ikke-rygerne har levet i et fasist ryger system i mange år. Hvor vi bare skulle holde kæft eller skride, for inge gad høre på os. Nu kan rygerne få lov til at være den sure tante i nogle år.
Rygeforbudet er på sin plads og skal køre i mindst 5 år. Derefter kan resturanterne få lov til at bestemme om de vil havde rygere eller ej.
Flere resturanter har fundet ud af at det er bedst uden røg. maden smager bedre og der sidder ikke rygere ½ time efter for at ryge en smøg. Altså, bedre mad og ingen der sidder og forpester luften, derved kan der komme flere igennem = større omsætning.
Det er helt OK at der er fokus på rygerne, for bare nogle år siden, forstod rygerne ikke at folk kunne havde allergi. De var bare hysteriske, og så røg folk, så gik dem som havde allergi og så var alle glade. Dermed var rygerne de sociale og andre asociale.
Rygerne burde skamme sig.
Grunden til at jeg skriver det med forbud, er at rygerne siger at de er imod forbud. Men de andre forbud er på sin plads, mener de :-)
Omkring resturanter og personalet der ryger.
Er det så også i orden at en autolakere ikke køber værnemidler til sine ansatte, da de laver biler sort i deres garage derhjemme uden værnemidler ?
Hvis de giver dig lov til at ryge om natten, så vil der være nogle barnlige ryger som også vil ryge om dagen og sige “jamen hun må om natten, så må vi også om dagen” Rygere er barnlige, nikotinen og deres afhængighed styre dem, ikke fornuften.
Rygerne kan da gøre hvad de, så længe de ikke genere andre. Her mener jeg også i boligblokke og andre steder.
Jeg vil da gerne give rygerne samme retigheder som de homoseksuelle har, så kan I også få tæsk på gaden.
Jeg har skrevet til KK at han skulle prøve den nye http://www.cigaretten.dk/ der er en blog her: http://e-cig.kolonist.dk/forums/index.php så kan I ryge som I vil.
Og dem som ikke vil bruge den, vil jeg sætte i samme bås som grafittimalere og små hanhunde som bare skal pisse deres teretorie af, at folk skal “sidde” i andres “afgnaskede tyggegummi”

KK
11. januar, 2009

Karen - det er et rigtig godt indlæg, du har i Politiken idag: Forbud kvæler livsglæde. Det var da godt, at det lykkedes for dig, når jeg nu ikke kunne trænge igennem … ;-)

http://dengulenegl.dk/blog/?p=319

Langki
6. februar, 2009

Oscar Wilde (humoristisk ironisk): Health is the primary duty of life.

Vibeke Manniche (dyrisk alvorligt): husk sundhed ER lig kærlighed !

http://www.vibekemanniche.dk/

NikolajThomsen
9. februar, 2009

Hej KK. Jeg så jeres video ”Hold dig på måtten” for ikke så længe siden, og blev straks begejstret. Sangen er god, og har en ironi, som jeg godt kan li’.

Jeg har det sådan med rygeloven, at jeg synes at det er ved at tage overhånd. Jeg synes der er en general tendens i Danmark, at se ned på rygerne. Muligvis på grund af de konstante meldinger om, hvor usundt det er at ryge, og hvor dårligt et menneske man er, hvis man ryger. Eksempelvis når der kommer reklamer, hvor de siger ”Beskyt dine børn for røg, de har ret til selv, at vælge” hvor de nærmest punker rygerne for, at være dårlige forældre, hvis de ryger i et hjem, med børn. Det har taget overhånd!

- Man er ikke et bedre menneske, hvis man ikke ryger! På ingen måde.

Og vi har altid levet (takket være demokrati) i et samfund, hvor man har sin personlige frihed. Det der foregår lige nu på Christiansborg, er at gøre noget, som vil tage den frihed fra os. De er i gang med langsomt, at helt forbyde røg. Både privat, og offentligt. Er det fair? spørger jeg mig selv.

NEJ! Det er tværtimod en tvang, og en magt, som ikke kun ødelægger vores samfund, og gør tusindvis af borgere på landsplan utilfredse, men som faktisk også vil skabe mere kriminalitet. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis der er noget man ikke må, så prøver man at gøre det alligevel. ISÆR hvis det er noget så menneskeligt, og almendeligt som, at ryge en smøg. Hvis man forbyder, at ryge, vil der bare opstå smugling, flere anholdelser, og kriminalitet.

Vælger man derimod, blot at gøre opmærksom på faren ved, at ryge (hvilket man i øjeblikket ikke bestiller andet end at gøre) så vil man opleve en langt større tilfredshed blandt rygerne.

Jeg har det også sådan her: Hvis man ikke må ryge, hvorfor må man så køre bil? Bilerne forurener 100 gange så meget som cigaretter. De har ødelagt verden, med motorveje, og asfaldt. Og det, at køre bil er lige så ”Meningsløst” som det er at ryge en cigaret. Det er ren ”luksus” at køre bil, ligesom det er at ryge en cigaret. Men man har ret til selv, at vælge!

Hvis man ikke vil køre bil, eller få en masse bilos i hovedet, så skal man ikke flytte til storkøbenhavn, eller en anden stor by. Ligesom man hvis man ikke kan lide cigaret røg, ikke skal gå på værtshus. Det er nøjagtigt det samme!

Skulle man så forbyde folk, at køre i bil, fordi folk ikke kan lide bilos? Måske, men man skal i mine øjne gøre det, før man begynder at punke rygerne, for at forurene naturen, og mennesker. For det, at køre bil er hundrede gange værre.

Vi lever i en verden, hvor alt efterhånden er skadeligt, og farligt. Det ender men vi ingenting kan tillade os, fordi alt er ”forbudt” eller fordi man bliver set ned på, hvis man vælger at frigøre sig for tvang, og følge en lyst, og behov.

Hensyn er én ting! - Tvang er en helt anden.

Man mister lysten til, at tage hensyn, hvis man føler sig tvunget.

Gu er rygning da skide usundt. Men det er kraftedeme også usundt, at køre bil! Både for en selv, og for miljøet!

Ligesom så meget andet! Alt er usundt efterhånden.

Forbud KVÆLER VIRKELIG livsglæden.
Hvis det er tvang regeringen vil ha os lagt under, så får de det ikke nemt, men får de det, så er livsglæden væk.

Langki
13. februar, 2009

“Mette Wier er noget af det værste velfærdsstaten har at byde på
Sådan ser din forhenværende fri vilje nu ud. Den hedder Mette Wier, og bestemmer nu hvad du skal putte i din krop. For din krop er ikke din.. Nej, den tilhører staten og Mette Wier. Du skal bare sørge for at den (kroppen) bliver styret i henhold til Mette Wiers anvisninger. ”

http://www.skattetryk.dk/2009/01/12/mette-wier-er-noget-af-det-v%c3%a6rste-velf%c3%a6rdsstaten-har-at-byde-pa/

Peter
5. maj, 2010

“Jeg vil da gerne give rygerne samme retigheder som de homoseksuelle har, så kan I også få tæsk på gaden.
” Citat fra Ikkerygers indlæg d. 10 jan.

Jeg frygter at netop den tilgang til forskellighed som du viser her, er noget vi vil se mere til i fremtiden. Jeg tror det er vigtigt at respekter folk selv om vi er forskellige og træffer valg som skræmmer hinanden.

Peter
5. maj, 2010

Afstand skaber frygt

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler