Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Rygeforbud dræber “The British Pub”

13. september, 2010 | anti-tobak, frihed, politik, rygeforbud, rygning

♦ 8.000 pubber lukket i England, Irland & Skotland

Rygeforbud er hovedårsagen, siger rapport

Se også 180grader: Rapport: Nedturen for “den britiske pub” skyldes rygeforbud

- RAPPORT

Indførslen af rygeforbud i England, Skotland og Irland bærer hovedansvaret for den konkursbølge, der har lukket mange tusinde pubber og barer på den anden side af Nordsøen de sidste 3-5 år.

Det viser en ny konsulentrapport fra London-virksomheden CR-Consulting, lavet for den engelske sammenslutning af pub-ejere og privatpersoner, “Save Our Pubs & Clubs Campaign”.

Ifølge den engelske serveringsbranches medie Morning Advertiser er rapporten “shock proof” på, at rygeforbuddet i England er den vigtigste årsag til de mange pub-lukninger.

Siden det engelske rygeforbud i 2007 er mellem 40 og 50 pubber lukket om ugen, hvilket ifølge rapporten har bragt det foreløbige antal pub-lukninger i England op på 5.500 siden rygeforbuddet. De tilsvarende tal i Irland er 1500 pub-lukninger, og i Skotland 750 lukninger.

“Resultaterne viser en tæt statistisk sammenhæng mellem indførsel af rygeforbud og acceleration i lukningen af britiske og irske pubber,” hedder det i rapporten. 

Det fremgår, at der allerede eksisterede et fald i antallet af pubber i England før rygelovene, men på et ganske svagt niveau. Dette niveau steg imidlertid markant efter rygelovenes ikrafttræden i perioden 2004-2007.

Se udviklingen i antallet af engelske pubber 1980-2010

“Introduktionen af rygelovene havde en pludselig og markant effekt. De er ikke den eneste årsag, men rygeforbuddene er beviseligt den stærkeste årsag til nedturen for den britiske pub,” siger Oliver Griffiths, direktør i CR-Consulting til STV Skotland.

Andre årsager er ifølge rapporten konkurrencen fra supermarkedernes billig-øl tilbud og alkoholafgiften i England, som steg i perioden.

Rapport frikender økonomisk krise

Rapporten udelukker imidlertid, at den økonomiske krise skulle have haft indflydelse på pub-konkurserne, idet nøjagtig det samme konkurs-mønster udspillede sig alle landene efter deres rygeforbud. Det gælder både England, som fik rygeforbud i juli 2007 - og Irland og Skotland, som indførte rygeforbud i 2004 og 2006, midt under det økonomiske opsving.

På baggrund af tallene fra Irland og Skotland, forudser rapportens forfattere yderligere 1.700 pub-konkurser i England i resten af 2010 og 2011.

England, Irland & Skotland har totalt indendørs rygeforbud - i modsætning til de fleste andre europæiske lande, der har undtagelser i deres rygelovgivning. Dette gælder også Danmark, hvor rygning er tilladt i mindre værtshuse uden madservering. Dette har dog ikke forhindret, at rygeloven i Danmark også har en negativ økonomisk effekt på cafeer og barer.

Læs Chris Snowdon’s analyse af rapporten

Taking Liberties: Links til medieomtale

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

1 kommentar til Rygeforbud dræber “The British Pub”

Langki
14. oktober, 2010

Cafer og barer kan vente mere ondt fra EU når man går
løs på øl, vin & spiritus !

———

Det er derfor vigtigt med et samarbejde mellem EU-landene, så der kan udveksles oplysninger og viden. Ngo’er forventes også at spille en vigtig rolle i oplysningsarbejdet og at mobilisere og involvere borgerne. Alkoholindustrien kan også bidrage ved at håndhæve principperne i sin adfærdskodeks og ved at handle ansvarligt. Der er planer om et internationalt samarbejde, især med WHO, som skal munde ud i et system for epidemiologisk overvågning af alkoholforbruget og de dermed forbundne sociale, økonomiske og sundhedsmæssige indikatorer.

http://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/alcohol/index_da.htm

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler