Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Politiken: Censur i debat om passiv rygning

14. december, 2010 | anti-tobak, censur, debatindlæg afviste, gæsteskribent, passiv rygning, rygeforbud

Alle kritiske debat-svar på fejlagtige anti-ryge artikler afvises

♦ Har avisen rejst en Berlinmur i kampen for et røgfrit samfund?

180grader: Censur på Politiken: En virtuel Berlinmur er rejst

- DEBAT OG CENSUR:

Har Danmarks største debatavis, Politiken rejst en virtuel Berlinmur ud mod omverdenen i kampen for et røgfrit samfund? Det ser sådan ud. Det er for tiden ikke muligt at få offentliggjort debatindlæg med rettelser af konkrete fejl i Politiken-artikler, hvis ikke indlægget er i overensstemmelse med statens officielle anti-ryge konsensus.

Der er i realiteten tale om censur.

Emnet er blevet aktuelt igen, efter at Klaus K blog for syvende gang siden maj 2009 (I) har fået afvist et debatindlæg i Politiken, som er et svar på en ukorrekt artikel i bladet. Det afviste debatindlæg er skrevet af miljøbiolog Niels Ipsen og researcher Klaus Kjellerup, redaktør af Klaus K blog.

Den ukorrekte artikel: Passiv rygning skader, Haarder blev bragt i Politiken 13. november, skrevet af Politikens sundhedsekspert, overlæge Bente Klarlund Pedersen, medlem af forebyggelseskommissionen. Artiklen rummer så mange vildledende oplysninger, at rettelserne er nødvendige af hensyn til offentligheden, som man må gå ud fra tror på, hvad en ekspert som Bente Klarlund skriver.

Artiklens baggrund er sundhedsminister Bertel Haarders udtalelse på rygelovs-høringen i oktober om, at han ikke anser passiv rygning for at udgøre nogen seriøs sundhedsfare - Haarder forklarede, at han er “non-believer” af teorien om passiv rygning. Dette fik både medierne og anti-rygelobbyen til at stejle og korrigere Haarder (II) - men pudsigt nok ikke dagbladet Politiken. Det skete først, da Bente Klarlund skrev den vildledende artikel en måned senere.

Da det har vist sig umuligt at komme til at besvare fejlene i Bente Klarlunds artikel i Politiken, bringes svaret herunder:   

————————–

15. november 2010:

Videnskab eller pædagogisk 68’er rundbordskonsensus?

Af Niels Ipsen, miljøbiolog & Klaus Kjellerup, researcher

- DEBATINDLÆG - afvist af Politiken.

“Passiv rygning skader, Haarder” skriver sundhedsekspert Bente Klarlund Pedersen i Politiken 13. nov (1), og korrigerer dermed sundhedsminister Bertel Haarder, som sagde de forbudte ord i medierne: ”Jeg tror ikke på, at passiv rygning er farligt. Jeg er en non-believer af den teori” (2).

Bente Klarlund skriver:

“Når jeg ser på de uomtvistelige forskningsresultater, når jeg bruger mit hoved og tænker nærmere over det, er rygning – også passiv rygning – så skadelig, at det er vanvid, hvis ikke jeg og andre bakker op om samfundets indsats mod tobak og bidrager til, at indsatsen skærpes.”

Det er dejligt at vide, at Bente Klarlund bruger hovedet, men koblingen mellem aktiv og passiv rygning holder ikke. Der er enorm forskel på aktiv og passiv rygning, hvilket er Bertel Haarders egentlige pointe: At aktiv rygning er et vigtigt sundhedsspørgsmål, mens passiv rygning ikke er det.

Koblingen mellem de to spredes desværre som en sandhed, fordi Bente Klarlunds generation af sundhedsforskere har erstattet de videnskabelige metoder med en pædagogisk 68′er rundbordskonsensus. Sundhedsfolket har simpelthen besluttet, at man uanset beviserne skal sige til befolkningen, at passiv rygning er farligt.

Klarlund fortsætter:

“Det er veldokumenteret, at passiv rygning giver mere kræft og hjerte-kar-sygdom, og børn, der udsættes for passiv rygning, har en øget risiko for blandt andet vuggedød, astma, infektioner og mentale problemer samt for selv at blive rygere.”

Men det er ikke veldokumenteret - for det hviler kun på statistisk sammenhæng, hvor oplysningerne om røgen er hentet fra spørgeskemaer. Man kan således ikke uden videre sige, at det ene er årsag og det andet effekt. Men lad os se på risikoen for voksne. Hvor er fx. beviset for at passiv rygning giver kræft?

Det kunne Bente Klarlund have fundet, hvis hun i stedet for at kigge i sundhedsvæsenets konsensus-rapporter havde kigget direkte på beviset: De ialt 80 epidemiologiske undersøgelser, der er offentliggjort af forholdet mellem passiv rygning og lungekræft (3).

Det ville måske overraske Klarlund at se, at hele 68 ud af de 80 undersøgelser (85%) ikke viser nogen signifikant risiko for lungekræft. Gennemsnittet viser en minimal øget risiko ved langtidsudsættelse på 1,2 hvilket ikke kan kaldes en reel risiko - slet ikke i lyset af de store usikkerheder og fejl der uvægerligt opstår, når man måler røg-udsættelse ved hjælp af spørgeskemaer.

Hun kunne også have kigget direkte på de 21 studier, der er offentliggjort om forholdet mellem passiv rygning på arbejdspladsen og risikoen for hjerte-kar sygdomme (4). Kun ét ud af 21 studier viser signifikant risiko. Gennemsnittet viser en øget risiko på 1,1 - denne risikostørrelse ligger langt under, hvad man overhovedet kan påvise med brug af spørgeskemaer.

Alle undersøgelser af forholdet mellem passiv rygning og sygdomme trackes løbende af den engelske statistiker Peter N. Lee, som vurderer risici for tobaksindustrien. På hans website www.pnlee.co.uk kan man finde referencer og links til samtlige offentliggjorte statistiske rapporter og studier om passiv rygning (5) - ikke kun dem, Klarlund og hendes kolleger mener er vigtige.

Klarlund omtaler også det såkaldte “garage-forsøg” lavet under medvirken af WHO i 2004, som er beskrevet i den danske ”Hvidbog om passiv rygning” af professor Steffen Loft. I forsøget sammenlignes partikler fra tre cigaretter og en Ford Mondeo diesel 2.0. Klarlund mener, at dette forsøg beviser, at passiv rygning er farligere end dieselos:

“Alle ved, at bilos er skadeligt, men det kan altså dokumenteres, at passiv rygning er endog mere skadeligt.”

Men det er forkert. Garage-forsøget blev allerede i 2008 bragt i miskredit af tyske forskere (6) og af professor Steffen Loft. Han har erkendt, at forsøget intet viser, og at det kun er medtaget i Hvidbogen på grund af dets ”illustrative evne” til at vildlede læseren om fare ved passiv rygning. ”Forsøget siger intet om farlighed ved passiv rygning. Men det var jo en effektfuld formidlingshistorie,” sagde Steffen Loft i et blog-interview i 2009 (7).

Og så slår Bente Klarlund det obligatoriske slag for en hårdere dansk rygelov: Hvis vi bare kan få et totalt rygeforbud, vil danskerne få mindre risiko for blodprop i hjertet med helt op til 40%, mener hun:

“I de lande, hvor man har indført en rygelov, der faktisk begrænser den passive rygning, kan man allerede et til to år efter se en reduktion i risikoen for blodprop i hjertet med 10 til 40 procent.”

Men også det er forkert. Hjerteblodpropper i den vestlige verden har været faldende i årtier, og rygeforbud giver ingen yderligere fald. Det er vist i USA, England, Australien, Skotland, Irland, Italien og Danmark (8). Der er korrekt, at der i enkelte byer og på hospitaler i USA har været færre hjerteanfald efter rygeforbud, men en landsdækkende USA-undersøgelse viste i 2009, at otte års rygeforbud i USA ikke gav nogen sundhedsforbedringer overhovedet (9).

“Der er viden nok, når det gælder den passive rygnings farlighed,” skriver Bente Klarlund.

Ja, det er korrekt. Måske skulle Klarlund prøve at stifte bekendtskab med den. Så ville hun nok være enig med Bertel Haarder i, at kejseren ikke har meget tøj på.

————————————————————

A. Referencer til indledning:

I: Med ganske få undtagelser har dagbladet Politiken konsekvent og ukritisk kun viderebragt anti-tobakslobbyens holdning til emnerne rygning og passiv rygning. Klaus K blog har siden 2008 forsøgt at få optaget et tocifret antal debatindlæg med korrektioner af Politikens artikler. Det er i løbet af tre år kun lykkedes at få publiceret ét indlæg - om musikspillestedernes krise på grund af rygeloven: Rygeforbud ruinerer spillesteder, som blev bragt i Politiken 12. maj 2009.

Politikens holdning i anti-ryge spørgsmålet, og debatredaktionens automat-afvisning af at lade andre holdninger til emnet komme til orde i spalterne, er tidligere beskrevet i forbindelse med et afvist debatsvar på en kronik her: Kære Tøger Seidenfaden - jeg giver op, debatindlæg. Afvist af Politiken. 19. dec. 2008.

II: Læger kritiserer Bertel Haarders udtalelser: Du tager fejl, Bertel, BT 14. okt 2010

——————————————–

B. Referencer til det afviste debatindlæg:

1: Passiv rygning skader, Haarder - Politiken 13. nov 2010

2. Jeg tror ikke på, at passiv rygning er farligt - BT 13. okt 2010

3. Epidemiological evidence on environmental tobacco smoke and lung cancer. Lee, Forey & Hamling, 2010

4. Epidemiological evidence on environmental tobacco smoke and heart disease. Lee, Forey & Hamling, 2010

5. Peter N. Lee Statistics and Computing Ltd. http://www.pnlee.co.uk/Index.htm

6. Afsløret: WHO passiv rygning forsøg var fup, Klaus K blog, 2009

7. Folketinget vildledt af rygeforbuds-rapport, Klaus K blog, 2009

8. To års rygeforbud i DK: Nul sundhedsgevinst, Klaus K blog, 2009

9. Otte års rygeforbud: Nul sundhedsgevinst, Klaus K blog, 2009

—————————————

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler