Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Kære chefredaktør - jeg giver op

19. december, 2008 | censur, debatindlæg afviste, passiv rygning, rygeforbud, videnskab

Kære Politiken chefredaktør, - Efter at have korresponderet med mange Politiken-redaktører i to måneder om optagelse af nedenstående debatindlæg i Politiken, indser jeg nu, at I ikke har tænkt jer at bringe mit indlæg. Jeg giver op. I får ret - og I får fred.

Jeg er ellers ikke sart, men jeg finder det urimeligt, at man ikke kan komme til orde, når man angribes i Politiken - sådan som det skete i Politikens kronik 30. sep, hvor en repræsentant for de danske sundhedsmyndigheder, Charlotta Pisinger, fyldte spalterne med negative holdninger, grove beskyldninger og forkerte oplysninger.

Er det virkelig så vigtigt for Politiken, at kun myndighedernes version kommer frem i spalterne?

Den sande historie findes i indlægget, som jeg hermed poster herunder. God læsning & længe leve den frie debat.

Højt humør - Klaus Kjellerup
———————————

Myndigheder spreder dødsfrygt og hysteri

Af Klaus K - indlæg skrevet til Politiken 4. okt 2008 som svar på denne kronik. Afvist af Politiken

Er der et emne, der er udsat for systematisk propaganda i medierne, er det emnet passiv rygning - dette emne passer perfekt ind i tidens mest trendy omkvæd: “Det er de andres skyld”. Og det blæses ud overalt i medierne, senest kronikken i Politiken: ”Vrede rygere”, hvor en af statens ”Masters of public health”, Charlotta Pisinger skælder ud på ”Den Gule Negl” og giver os endefuld pga vores ”kamp mod rygeforbudet”.

Efter en opremsning af ”fakta” om passiv røgs farlighed, priser hun rygeforbudet i DK, og gentager det fordummende omkvæd i sundhedsvæsenets faste klagesang: “Det er rygernes skyld” - det lyder sådan her: ”Rygerne skader uskyldige ikke-rygere” med deres ”dødbringende tobaksrøg” - og den evigt gentagne linie: ”Passiv rygning dræber 2.000 danskere årligt”.

Bortset fra den elendige stemning, det skaber i befolkningen, når sundhedsvæsenet gør den ene halvdel af danskerne til potentielle dræbere af den anden - så er udsagnene også forkerte. Vi har fået rygeforbud, ja - men der er stadig intet bevis for, at passiv røg udgør nogen alvorlig sundhedsfare. Der findes ganske vist en del tvivlsomme statistiske undersøgelser, fabrikeret og samlet af fanatiske akademikere i anti-tobakslobbyen. De viser en lillebitte øget risiko på et lavt niveau, som samfundet normalt aldrig ville reagere på - men heroverfor står verdens største befolkningsundersøgelser, der viser: Nul risiko. 

Endvidere: Samtlige målinger af virkelighedens røgmængder i offentlige rum viser nul risiko. Koncentrationen af røg, selv på røgfyldte barer, er simpelthen for tynd til at være livsfarlig for mennesker. Dette gælder også for personer, der udsættes for røgen hver dag gennem mange år. Bevares, man kan få hoste og svien i øjnene af store mængder røg - og det kan naturligvis også lugte og være irriterende, men det er dét. Beviset for dødsrisiko ved virkelighedens passiv rygning findes simpelthen ikke.

Alligevel fortsætter anti-tobaksfolk som Charlotta Pisinger med at sprede frygt og plante hysteriske overdrivelser i medierne om passiv rygning-faren. Øjensynlig med den hensigt at ophidse ikke-rygerne til had imod rygerne: “Det er rygernes skyld”. Nu er flere hæderlige videnskabsfolk imidlertid begyndt at anklage Charlotta Pisingers kolleger i anti-tobakslobbyen for at have fusket med tallene, for at få politikerne til at indføre deres våde drøm: Rygeforbudet.

Kritiske eksperter anklager
anti-tobakslobby for fusk

En af kritikerne er epidemiologen, Dr. Geoffrey Kabat. I sin sidste bog, “Hyping Health Risks”, anklager han anti-tobakslobbyen for at have kuppet videnskaben og manipuleret med passiv røg-tallene, så de kunne bruges af lobbyen til at kræve rygeforbud. Han kalder risikoen ved passiv røg “vildt overdrevet”.

Dr. Kabat forklarer, at teorien om at tobaksrøg dræber ikke-rygere, er opfundet af den stærke & meget fanatiske amerikanske anti-tobaksbevægelse i 1975, før der fandtes statistik på området. Da anti-tobakslobbyen i løbet af årene begyndte at stige til tops i de offentllige sundhedsvæsener - og kom til at sidde på de offentlige research-bevillinger - lagde de et stærkt pres på forskerne for at få dem til at levere ”de rigtige” resultater af røgforskningen:

”Det var aldrig lobbyens hensigt at forskerne skulle finde den sande risiko ved passiv røg. De skulle kun levere resultater, der kunne bruges til indførsel af rygeforbud,” skriver han. Mange forskere ”torturerede” herefter deres tal så kraftigt, at de viste dødsrisiko ved passiv røg - ifølge Kabat for at please lobbyen på bjerget, så forskerne fortsat kunne få nye research-bevillinger.

De ”torturerede” tal er samlede i såkaldte meta-analyser i de store regeringsrapporter, som fx. Surgeon General’s report 2006, der er forfattet af anti-tobakslobbyen selv. Rapporterne kalder passiv rygning ”livsfarlig”. Alle disse rapporter hviler imidlertid på håndplukkede tal, idet de største ”no risk” undersøgelser er udeladte fra rapporterne (!) - også professor James Enstroms store befolkningsundersøgelse, der viste ”no risk” efter 40 års liv i kronisk passiv røg.

Ved kun at vise gennemsnittet af ”de rigtige” resultater ”beviste” anti-tobakslobbyen dødsrisiko ved passiv røg, og så kunne USA-politikerne begynde at indføre rygeforbud. De samme rapporter er grundlaget for forbudet i Danmark. Det har intet med videnskab at gøre.

Ekspert: 1 grill pølse
er farligere end
300 timers passiv rygning

En anden kritiker er professor Robert Nilsson, svensk toxikolog og rådgiver for den svenske stat om grænseværdier for giftstoffer igennem en menneskealder. Nilsson karakteriserer offentlige rygeforbud sådan: ”Ekstremistisk lovgivning baseret på en ubetydelig risiko”. Han anklager ligesom Kabat anti-tobakslobbyen for at ødelægge den frie forskning: ”Den ensidige besættelse af ideen om, at passiv røg skulle være årsag til kræft, blokerer for videnskabens opklaring af de egentlige årsager til kræften.”

Den reelle risiko ved passiv rygning, har prof. Nilsson vist i bogen “What risk?” med denne analyse: Man indtager den samme mængde giftstoffer, hvis man a) spiser én grillet pølse - b) opholder sig to timer i røgen fra et normalt restaurationskøkken - eller: c) opholder sig 300 timer i passiv røg på en tilrøget bar.

Der er altså ifølge Nilssons sammenligning 150 gange større sandsynlighed for, at en restaurantions-tjener dør af mad-osen i køkkenet - end af gæsternes tobaksrøg i serveringslokalet. Vil Charlotta Pisinger nu lobbye for forbud imod madlavning på restauranterne?

Ikke engang verdens førende tobaksbekæmper og -ekspert, Sir Richard Peto ville sætte tal på risikoen i sit vidneudsagn ved den engelske regeringshøring om passiv røg i 2006: “Man kan ikke sætte tal på. Risikoen er lille, og den kan ikke måles direkte. Selv massiv udsættelse for passiv røg giver kun ikke-rygere et sted mellem 0,1% og 1% af den mængde, en ryger udsættes for.”

Man kan altså ikke sætte tal på dødsfald pga. passiv rygning, ifølge Peto. Hans vidneudsagn er i tråd med samtlige eksisterende fysiske indendørs røg-målinger fra virkeligheden (som forbigås hastigt i Surgeon General’s report). Målingerne viser, at ikke-rygere, udsat for massive mængder passiv røg både hjemme, på arbejde og i severingslokaler, højst indånder røg svarende til 6-13 cigaretter årligt. En ryger indtager til sammenligning 8.000 cigaretter årligt. Mon 6 cigaretter årligt er livsfarligt, Charlotta Pisinger?

Sir Richard ville ikke anbefale rygeforbud. Regeringshøringen konkluderede herefter: “Passiv rygning udgør ikke en sundhedsrisiko, der kan motivere rygeforbud. Den største risiko - hvis der er nogen - handler om børns udsættelse for passiv røg i hjemmet, men det handler lovforslaget ikke om.” Alligevel indførte Underhuset rygeforbud i England i 2007 - ligesom Foketinget gjorde i Danmark.

Vrøvl om hjerteanfald

Anti-tobakslobbyens senest fabrikerede undersøgelser ”beviser”, at rygeforbud giver færre hospitalsindlæggelser af patienter med hjeteanfald. Charlotta Pisinger jubler, at indlæggelserne er faldet med 70% (!) efter blot 10 måneders rygeforbud. Bortset fra, at dette ville være helt usandsynligt, er det også vrøvl - de påstande er forlængst skudt ned af analytikere, der endnu engang har grebet anti-tobakslobbyen i tal-manipulation. Bl.a. historikeren Christopher Snowdon på www.velvetgloveironfist.com

[ OBS - efter dette debatindlæg er det helt uventet kommet frem, at antallet af hjerteanfald i Skotland efter to årtiers fald pludselig er steget markant i år 2 efter rygeforbudet i 2006. Se ”Sundheds chock: Rygeforbud koster liv” ]

Også Dr. Michael Siegel - en ”afhopper” fra anti-tobaksbevægelsen - tilbageviser lobbyens propaganda i sin blog på internettet tobaccoanalysis.blogspot.com - hans konklusion: ”Antallet af hjerteanfald i Vesten er faldet stabilt år efter år siden 1980-erne. Rygeforbud giver ingen yderligere fald.” Siegel spørger: ”Er anti-tobakslobbyen interesseret i sandheden, eller vil de kun fabrikere resultater, som støtter deres agenda?”

[ OBS - efter indlægget har Dr. Siegel udlovet en dusør til den anti-tobakslobby gruppe, der vil offentliggøre den skotske stigning i hjerteanfald efter rygeforbudet. ]

Det virker chokerende på mange danskere, når myndighederne viser sig som fanatikere, der spreder ubegrundet dødsfrygt og splid i befolkningen for at advokere for et forbud, som de helt åbenlyst er glade for. Det er så meget desto værre, fordi det efterhånden står klart, at der bliver ingen sundhedsgevinster ved rygeforbud. Eftersom de rigtige eksperter - ikke anti-tobakslobbyen - siger, at risikoen for dødsfald pga. passiv rygning er for lille til at kunne måles - så vil man naturligvis heller aldrig kunne måle et sparet liv på den konto.

Rygeforbud giver flere rygere

En sundhedsgevinst kan kun ske i form af færre aktive rygere i samfundet - men intet tyder på, at det vil ske. Tværtimod: Nye tal fra Irland viser, at antallet af rygere er steget med hele 8% siden forbudet i 2004 - efter 35 års næsten konstant fald før forbudet. Samme tendens ses alle steder, hvor forbud blev indført nogle år før vores: Italien, Canada, Californien og Australien. Alle steder er mange års fald i rygeudbredelsen stoppet - eller steget - præcis efter indførslen af rygeforbud. Forbud virker simpelthen modsat hensigten - især hos unge. Det ser ud til, at forbud gør det mere interessant at ryge - uanset hvor højt Charlotta Pisinger & co hyler op. Eller måske i virkeligheden: Jo mere de hyler op.

Derfor: Kloge ledere bør holde sig til det, vi ved: At røgen ikke er farlig, men generende for nogle mennesker - og at et lille mindretal af syge personer ikke kan tåle den. Det er helt rimeligt, at der findes mange røgfrie rum til folk, der ikke bryder sig om røg. Det er for så vidt også rimeligt, at flertallet bestemmer, at statens områder er røgfrie. Men røgfrie rum i privat regi er ikke statens business. De skal skabes frivilligt af ejerne af stederne - ikke af myndighederne med tvang. Den store efterspørgsel efter røgfrie rum vil imidlertid automatisk sikre mange røgfrie serveringssteder - og et mindre antal serveringssteder med røg, svarende til rygernes andel af befolkningen.

Det eneste staten bør sikre sig bliver dermed, at alle serveringssteder skilter tydeligt med hver deres regler. Og at der er fornuftige krav om ventilation, især på røg-stederne - krav, som vel at mærke ikke skal fastsættes af fanatikere i anti-tobakslobbyen.

Dette vil give: a) frit valg til alle, både rygere og ikke-rygere - b) færre rygere med årene - c) en tiltrængt opblomstring i serveringsbranchen - og vigtigst: d) vi undgår den negative stemning i befolkningen, når anti-tobaks fanatikere som Charlotta Pisinger spreder ubegrundet dødsfrygt og forsøger at hidse den ikke-rygende del af befolkningen op til et had imod rygerne.

—————————————————-

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

50 kommentarer til Kære chefredaktør - jeg giver op

Langki
19. december, 2008

Lidt julehygge midt i forbudsræset:

Rygning påbudt, og
det gælder for alle !

Overlærer Asmuld Corona vil håndhæve
den strammest tænkelige rygetvang.

Af Crass Børsting

http://www.landsbytossen.dk/Rygning%20pbudt.htm

Fleks
19. december, 2008

>>>> DROP POLITIKEN, KÆRE RYGERE! <<<>> Har vi efterhånden ‘kun’ EKSTRA BLADET og Bent Falbert, der “TØR”!!!! <<<

Fleks
19. december, 2008

Klaus! - Hvorfor ikke prøve Berlingske?

Søren Højbjerg og undertegnede fik da lidt ‘modstand’ ind der efter Døssing & Pisingers totalt overlæge-kortsluttede kronik, d. 12.04.08:

http://www.berlingske.dk/article/20080412/kronikker/704120028/

Charlotta Pisinger (og Døssing) åbenbarede en UTROVÆRDIGHED uden lige med deres 79000 passiv rygning dødsfald!

Det var basseret på en, IGEN, useriøs rapport fra EU, og stammende helt tilbage fra 22.03.2006 og rundspredt af - hvem ellers - Hjerteforeningen!

http://www.ehnheart.org/content/listpublication.asp?level0=1455&level1=1609

Allerede kort tid efter havde sundhedskommissær Markos Kypriano, vel ‘nødtvungen’ reduceret dette tal - totalt grebet ud af luften - til 19000!!!

Men en sådan bagatel rører ikke USERIØSE Charlotta Pisinger! - Kaldes det ikke BEDRAGERI?

Langki
19. december, 2008

Højt humør og så endda fra Sverige:

Fördelar med rökning
Det finns massor av fördelar med rökning. Här har vi listat några som hjälp för att du ska kunna bestämma dig, och börja så snart som möjligt. Har du andra frågor är du välkommen att ta kontakt med oss.

12 fördelar med rökning

Cool blick.
Djup sensuell stämma.
Röken håller flugor och mygg på avstånd.
Liten lungvolym. Använder inte upp luften för andra.
Gul hudfärg. Kan som turist obehindrat vistas i Asien.
Intellektuell kroppshållning.
Sänker stress och minskar därmed risken för hjärtinfarkt.
Solidarisk. Bidrar med mycket pengar till statskassan.
Lägger inte beslag på dyra ålderdomshemsplatser.
Damerna beundrar en man som törs se döden i vitögat.
Händerna upptagna (petar inte i näsan).
Rökare köper fler cigaretter än ickerökare.
Är det något du undrar över? Tveka inte att kontakta oss.

http://www.yttermera.se/kropp_och_halsa/borja_roka/fordelar.html

Langki
19. december, 2008

Burde trykkes i Politiken:

Politiskt korrekt.
För helvete.

För att kunna skapa en kosmisk samstämmighet av aldrig tidigare skådad enighet och harmoni, kräver rörelsen för politiskt korrekta att alla människor, oavsett bakgrund, skall acceptera den begynnande världsordning som kommer att erbjuda alla obegränsad lycksalighet och förnöjsamhet. För helvete.

VAD ÄR P.K.?
PK betyder Politiskt Korrekt. Vi som lever efter filosofin om Politisk korrekthet tror på en ökad tolerans för en MÅNGFALD kulturer, raser, kön, ideologier och alternativa livsstilar. Politisk korrekthet är den enda socialt och moraliskt accepterbara inställningen. Den som inte håller med om detta är bigott, fördomsfull, sexistisk och/eller trångsynt.

VARFÖR SKALL JAG VARA PK?
Det är kul att vara PK. PK:het är inte bara en attityd, det är en livsstil! PK erbjuder tillfredsställelsen i att veta att du raserar ondskan som kommer från århundraden av förtryck.

mere her:

http://www.yttermera.se/kultur/politiskt_korrekt/index.html

Søren Højbjerg
20. december, 2008

Dagbladet Politiken er hverken til at hakke eller stikke i.

Langki
20. december, 2008

Rygekampagne flot fra start
Af Crass Børsting

Efterårets rygekampagne på Usseldrup-egnen tegner til at komme flot fra start med over 100 nye rygere forskudsregistreret, heraf de fleste på skoler og plejehjem.

- Resultatet overgår mine bedste forventninger, siger formand for Storrygernes Forbund, overlærer Asmuld Corona, der til hverdag er disciplinansvarlig på Nørre Usseldrup Eksamensskole.

Enkelte vrangvillige oldinge er blevet underkastet disciplinære foranstaltninger. På Klamhuse Oldingehjem var det et valg mellem aktiv piberygning af de urter, som oldingene aftenen og natten forinden havde indsamlet på Klamhuse Hede, eller middagsprygl med et vådt håndklæde.

http://www.landsbytossen.dk/Rygerdrenge.htm

Fleks
20. december, 2008

Glemte at gi’ linket til Hjerteforeningens smøre fra 22.03.2006:

http://www.hjerteforeningen.dk/sw46602.asp

Karen West
21. december, 2008

Læs min blog om min klage til DR!

http://www.karenwest.dk/blog

Fleks
22. december, 2008

BRAVO! Og ’skidegodt’, Karen!

Måske burde Politiken og ‘Silketråden’ ha’ tilsendt en kopi. ;o)

I hvert fald fortjener den offentlig omtale.

Frank Pedersen
23. december, 2008

Det er rigtigt godt gået, Klaus.
Guderne må vide hvordan man stopper alle disse usandheder anti-tobakslobbyen fremkommer med. Men heldigvis er vi nogle der kæmper. Ligesom Karen West har jeg sendt en del mail til DR og det vil jeg opfordre alle til at gøre.

Karen West
23. december, 2008

Jeg har d.d. sendt min klage til Politiken debat og skrevet, at jeg havde ladet mig fortælle, at de ikke mere bragte kritiske læserbreve om rygeloven, og at det ville jeg så lade komme an på en prøve.
Jeg har haft debatindlæg om rygning m.m.i Politiken.
Bragt i Politiken:
http://www.karenwest.dk/index.php?camus:page_id=11

Udover dette debatindlæg havde jeg et senere også om vores laster. Det har jeg endnu ikke fået ind på min hjemmeside.
Politiken har faktisk været ret flinke til at bringe mine debatindlæg, men de sidste 2 gange har jeg ikke fået nogle i. Nu må vi se.

Claus Frederiksen
14. januar, 2009

Problemet er; kære Klaus. At alle dine kilder ikke er neutrale. De kan/vil tjene penge på det her. De har ingen interesse i at oplyse om den reele fare ved rygning og passivrygning. De for faktisk mere ud af at påstå det de nu gør; at det er ufarligt.

Når læger, experter m.m. der advarer imod røg og passivrøg, stiller sig op, så gør de det på en baggrund der ikke giver dem mere eller mindre i posen, uanset hvad de end måtte mene. Derfor er de troværdige!

Men dig kære Klaus, du tilhører den samme slags mennekser der for mange hundrede år siden stillede spørgsmål, ved det faktum at jorden på påstået at være rund! Dem griner man af idag.

Og folk som dig, kære Klaus, der påstår at passivrygning er ufarligt, dem griner vi også af, ikke om hundrede år - men nu!!!

KK
14. januar, 2009

Claus Frederiksen - tak for kommentar. Meget inspirerende - jeg er netop ved at skrive en artikel om emnet. Du tager fejl - bag samtlige rygeforbud står medicinal industrien, som af grunde du kan gætte på, er meget interesserede i rygeforbud. Læs denne artikel, som løfter en flig:

http://dengulenegl.dk/blog/?p=224

Mere vil komme … så grin, mens du kan. Det er sundt :-)
Højt humør KK

Claus Frederiksen
20. januar, 2009

Kære Klaus,

Tak for dit svar.

Jeg undrer mig bare over at i rygere ikke forholder jer til sagen. Første del af indlæget siger alt:

“Kære vrede rygere. Hvis I selv havde vist ansvar, havde vi slet ikke behøvet et rygeforbud”.

Når jeg hører om rygernes klage sang m.m. er det kun, KUN, rygerne der skal tages hensyn til. Og ingen andre.

Og når i så ikke magter at komme med andre argumenter end at kalde ikke rygere for nazister m.m. - så dør jeres sag ret effiktivt.

Jeg syntes specielt denn her rammer plet:

“Hvordan kan det være, at alle accepterer, at luftforurening er skadeligt, og at de apparater, man har udviklet til at måle sundhedsskadelige partikler i luften, er pålidelige, mens det opfattes som en hetz mod rygerne, når de samme apparater bruges til at påvise mængden af sundhedsskadelige partikler i tobaksrøg?”

Derud over finder jeg det mistænktligt at du/i ikke formår at modbevise/modargumentere imod et eneste af Charlotta Pisinger´s argumenter.

Jeg finder det også mærkværdigt, at den stenrige tobaks induistri ikke formår at fremskaffe beviser på deres påståelser. Og nej, de bøger m.m. som du finder frem, er desværre ikke særligt tungt bevismateriale, Klaus.

Det er jo ikke medicinal industrien der vil have tobaksrøgen stoppet. Sålænge der er rygere, og folk med rygerelateret sygdomme, er der “kunder” i butikken til netop medicinal industrien.

KK
20. januar, 2009

Frederiksen - jeg anerkender som sagt, at røg generer mange mennesker, og jeg finder det rimeligt med visse retningslinier - dog ikke totalt rygeforbud på serveringsteder. Det er for vildt. En restauratør bør selv kunne bestemme over indholdet af luften i sit lokale.

Det er teorien om passiv rygnings farlighed, jeg angriber. Dette er en extremt tynd teori, som ikke har nogen betydning i “real life”. Et rygeforbud vil koste langt flere liv end passiv rygning, som i værste fald vil koste ét liv i DK hvert 10. år - hvis overhovedet nogen - og kun for personer der har “stået i røg og damp” hjemme og på arbejde i minimum 40 år.

Mht. citatet fra Charlotta Pisinger: ““Hvordan kan det være, at alle accepterer, at luftforurening er skadeligt, … osv”
- Nej, kære Frederiksen - det er netop ikke de samme måleinstrumenter, anti-tobakslobbyen bruger, når de måler tobak og når de måler andre ting. Se her:

http://dengulenegl.dk/blog/?p=191

Anti-tobakslobbyen laver ikke videnskab - den laver politisk propaganda imod rygning. Anti-tobakslobbyen består af fanatikere, som er drevet af hadet imod tobak.

Desværre har deres virksomhed spredt sig som en gift ind i sundhedsvæsenerne. Fanatikerne er kommet til magten, simpelthen. Det er grufuldt, og det vil ødelægge hele vort samfund som vi kender det, hvis ikke der er nogen, som får dem stoppet.

Vedr. tobaksindustrien: Den er ikke “stenrig” i forhold til sine modstandere. Tobaksindustrien er på ca. 1/3 af medicinal-industriens størrelse - læg hertil at samtlige nationalstater plus EU og FN (WHO) spiller aktivt med på anti-tobaksholdet, så får du det reelle styrkeforhold i krigen: Tobaksindustrien har 1 mand for hver 10.000 mand på modstanderholdet.

Det er meningsløst at kalde tobaksindustrien den stærke part. Tobaksindustrien er fældet og bagbundet i USA - tvunget til et retsforlig i 1998. De må ifølge et regeringsdekret slet ikke udtale sig mere om passiv rygnings farlighed. “The debate is over”, som anti-rygerne siger.

Claus Frederiksen
24. januar, 2009

Fint, tak for det, Klaus. Anerkendelsen af at røg generer andre. Som Charlotte skrev “…havde rygerene vist det hendsyn fra starten af, havde vi slet ikke behøvet et forbud”.

Du skriver en en rastanrantør bør selv bestemme. Hmm,m det hænger jo ikke sammen med den form for politik du står for, Klaus; “Kan du ikke tåle lugten i bageriet, kan du bare fise af”… er det du vil opnå på alle fronter??

Rent politisk holder den ikke. Skal folk så også have lov til at stille sig op og sige det til eks. indvandrere? Uden at du efterfølgende hyler op om racisme m.m.?

Måske DU kan forklare hvordan en 9 årig pige har rygerlunger, som en ryger der har røget mellem 10-15 smøger om dagen i 10-12 år (Praxis, TV 2) - og ditto har stort besvær med at gennemføre en simpel gymnastik time i folkeskolen. Og jo, begge hendes forældre ryger mellem 10-20 smøger hver i huset. Hver dag!!

Så jo, en restaurantør skal selv bestemme, bare ikke hvis det er sundhedsskadeligt for andre. Du vill jo heller ikke acceptere at bordet ved siden af, sidder og sniffer lighter gas, fordi DU netop ikke kan undgå at få del i det.

Og det er ikke lovligt, netop fordi det er farligt. Og DU nægter at indse at passivrøg er farligt, KUN fordi at DU så skal til at tage hensyn til andre. Jeg syntes det er ynkeligt, Klaus. At du, og andre, lukker øjene. Fordi i ikke kan kontrolere jeres dårlige vaner.

Jeg mener desuden også at dit link, til egen hjemmeside, som “sandheds vidne” er til grin.

Du skriver: “Et rygeforbud vil koste langt flere liv end passiv rygning, som i værste fald vil koste ét liv i DK hvert 10. år - hvis overhovedet nogen - og kun for personer der har “stået i røg og damp” hjemme og på arbejde i minimum 40 år”

Nå… så de 1000 ikke rygere der hvert år bliver indlagt med rygerlunger, og dør af det - det er løgn??? Gad vide om ikke du burde ringe til Ekstra Bladet og fortælle dem det. De har jo om nogen, masser af rygende journalister som er lige så snæversynet som dig.

Imens kan vi andre så tænke over hvor den historie IKKE er kommet frem, i et medie som EB, der i den grad ville elske den vinkel…

Du mener også at “bag samtlige rygeforbud står medicinal industrien, som af grunde du kan gætte på, er meget interesserede i rygeforbud”…

Kære Klaus; Jeg finder det grinagtigt at du ikke svarer på det faktum, at netop sundhedsinustrien tjener tykt på at folk ryger, så de kan sælg endnu mere, og få endnu flere midler ned i deres pengekasser.

Igen; Hvis I selv havde vist ansvar, havde vi slet ikke behøvet et rygeforbud.

KK
24. januar, 2009

Frederiksen - jeg sætter lige et par ting på plads:

1. Jeg ønsker ikke at genere andre, hvis de hader røg. Det kender jeg ingen rygere, jeg gør. De går udenfor, hvis nogen er generede. Det er sandsynligt, at der findes ikke-rygere, som var generede af røg på serveringssteder før forbudet - men de har i givet fald kun kunnet overbevise få restauratører om, at deres steder skulle være røgfrie. Nu har ikke-rygerne så fået forbud. Men det burde ikke forhindre rygerne i at have steder, hvor de kan ryge uden at genere andre.

2. Passiv rygning er ikke “farligt” i den betydning vi normalt bruger det ord. Det eneste, man ved om dette er, at ikke-rygere der har boet sammen med en storryger i +40 år har en let forhøjet tendes til at udvikle lungekræft. Det drejer sig om 1-2 ikke-rygende “ryger-ægtefæller” ud af 100.000 - det er en ganske lille risiko, som samfundet aldrig tidligere har taget sig af. At kalde passiv rygning “farligt” er en joke.

3. Sundhedsvæsenet har igennem 20-30 år kørt propaganda kampagner imod rygning. Man giver rygning skylden for stort set alle sygdomme. Det ligner krigs propaganda, og jeg er ked af, at folk som du hopper på den. Rygning er farligt for nogen, ja - det er sandt. Men ikke for alle - og slet ikke for ikke-rygerne.

4. Et af resultaterne af propagandaen er fx. udtrykket “rygerlunger” - KOL. Denne sygdom har været i stærk stigning siden 1990, hvilket gør det ekstra besynderligt at kalde den “rygerlunger”, eftersom rygningens udbredelse er faldet til langt under halvdelen siden 1960. Der er simpelthen ikke grundlag for at kalde KOL for “rygerlunger”. Det er propadanda imod tobak. Ikke-rygere får også KOL - det ligger fast. Men der er ingen beviser for at passiv rygning giver KOL. Se links:

http://tinyurl.com/dkltcp

http://tinyurl.com/bb3wbk

5. Medicinal-industrien har igennem 25 år ydet milliarder i støtte til projekter, der har til formål at opnå rygeforbud. Dette skyldes, at rygerne ikke køber rygestop-produterne frivilligt - kun hvis de er tvungne til det gennem et rygeforbud. Medicinal industrien prøver således at påtvinge rygerne et produkt, de egentlig ikke ønsker. Jeg ved ikke om du kan forestille dig dette princip foldet ud til andre business områder - det synes jeg er uhyggeligt, og det hører slet ikke hjemme i et demokratisk samfund.

Hvis du ikke tror på mine artikler om dette, er der en anden artikel her:

http://www.180grader.dk/nyheder/Betalte_medicinal-giganter_for_at_f_rygeforbud_i_Europa.php

Men i bund og grund er vi jo helt enige, for du skriver: “en restaurantør skal selv bestemme, bare ikke hvis det er sundhedsskadeligt for andre” - nemlig. Og det er passiv rygning ikke.
Det generer nogen - men det er noget andet.

Claus Frederiksen
25. januar, 2009

Kære Klaus,

Du kender ingen rygere, der ikke respektere ikke rygere/rygeforbudet?? Så prøv at spørg din kammerat, Kim Larsen, om hans fremgangsmåde i det Fynske. Ind til disken, få fat i ejeren af værtshuset, pubben, cafen etc. En hurtig forspørgsel på havd det koster ham i bøde m.m. hvis nogen bliver nappet i at ryge på stedet. Og vupti, Larsen har tilfældigt det beløb på sig i kontanter, som bliver lagt på disken - og taget igen når Larsen er færdig med sin pilsner og smøger.

Og så er vi endnu engang tilbage ved Charlottes; “Hvis i havde vist hensyn…”.

Mht. til rygerlunger - ja, man får rygerlunger/KOL af så meget. Det ved jeg godt. Men du får altså også rygerlunger hvis du som 9 årig pige sidder dag ud og dag ind, og må finde dig i de 40 smøger dine forældre tilsammen ryger i huset.

Bare fordi man får KOL på en byggeplads i Nordjylland, er det sgu ikke ensbetydende med at passiv rygning er uskadeligt - nu skal du heller ikke spille dummere end nødvendigt, Klaus…

Og den fik du HELLER ikke helt svaret på, Klaus - om det er rimeligt at en 9 årig pige ikke kan trække vjeret ved den mindste anstrengelse. Og et
rutine tjek af hende indre organger, afslører rygerlunger. Jeg tøt godt love dig den pige ikke har arbejdet 10 timer dagligt på en Nordjysk byggeplads uden sikkerhedsudstyr.

Du skriver; “…der er ingen beviser for at passiv rygning giver KO” - og så linker du til en side omkring arbejdsmiljø i Nordlylland. Sig mig lige Klaus? Er du overhovedte interesseret i at få sandheden omkring ryning - også hvis det betyder at du ikke kan sætte en finger på noget som helst, der måtte give dig ret? Det tror jeg nemlig ikke, kære Klaus. Du er KUN interesseret i dig selv, og i at finde undskyldninger for at kunne forsætte med dine vaner. Og det er bl.a. det jeg finder afskyeligt.

Og du “glemte” også at svare på om “Kan du ikke klare lugten i bageriet, må du forsvinde…” kulturen nu for alvor skal bruges på alle fronter, som du og Kim jo praktiserer til dagligt?.

Duy skriver også: “Men det burde ikke forhindre rygerne i at have steder, hvor de kan ryge uden at genere andre” - næææ, og derfor er der lavet rygekabiner m.m. Det er trods alt mere end hvad jeg fik stillet til rådighed som ikke ryger. Jeg måtte finde mig at 20% af landets befolkning fik lov til at forpeste omgivelserne overfor de sidste 80%. Og når de 80% bad om folk om at finde sig et andet sted at ryge, blev vi gjort til grin eller ignoreret. Tilbage til Chartlotte igen igen igen, kære Klaus.

Mht. Medicinal industrien - de ville rent faktisk tjene flere penge på folk der røg, og fik følgesygedomme deraf. Så meget tjener de altså heller ikke på nikotin tyggegummi og deslige, Klaus. Og det ved du jo egenligt godt. Ligesom du godt ved at det du har gang i på disse sider er noget egocentreret vrøvl.

De bedste hilsner, fra næsten røgfrie Fyn…

Claus Frederiksen
25. januar, 2009

Hov!!

Jeg havde helt glemt:

Jeg kunne voldsomt godt tænke mig at få dit bud på hvorfor medier som EB, med store mængder medarbejdere der ryger 30-40 smøger pr. dag, ikke har kunne finde materiale nok til at få den rygelov stoppet - en gang for alle!

Kunne det hænge sammen med, at de har forsøgt - men måtte sande at der ikke er gods nok i beviserne?

KK
25. januar, 2009

Kære Frederiksen - tak for dine (mange) ord. Du lider under en tyrkertro på, at passiv rygning som vi kendte den før rygeforbudet, udgør en stor sundhedsfare. Det gør den ikke - trods megen propaganda om dette fra sundhedsvæsenet. Beklager, men sådan er det altså.

En sygdom som KOL kan have mange årsager: Rygning (aktiv rygning), luftforurening, dårlig fødevarekvalitet, manglende fysisk aktivitet, dårligt indeklima, arvelighed og formentlig også dårligt psykologisk miljø - det kan være mange årsager, men passiv rygning hører ikke til på den liste. Koncentrationerne af farlige stoffer er for små.

Men selv om passiv rygning er ufarligt, kan tobaksrøg jo godt genere nogen mennesker - dig fx. Nogen vil kalde folk som dig (og Charlotta Pisinger) hysteriske - men jeg anerkender, at mange folk ikke kan lide lugten af tobaksrøg, og prøver så godt jeg kan ikke at genere disse mennesker med røgen fra min tobak.

Måske skulle du overveje at gøre det samme selv. Undlad at “forpeste luften” med hysteriske påstande. Det skaber et langt dårligere klima end passiv rygning. Du har jo fået din hævn over “de generende rygere” nu. Forbudet findes - så vær dog glad, og lad det blive der.

Claus Frederiksen
25. januar, 2009

Fint :-)

Lad det blive ved det! Jeg kan så blot undre mig over din åbenlyse evne til ikke at forholde dig til facts og spørgsmål.

Du undgår helt konsekvent at svare på ting, der netop river dine påstande fra hinanden. Til trods for at selv storrygende læger, understreger at der er mellem 30 og 40 kræftfremkaldene stoffer, i det som smøgerne efterlader i luften og i lungerne. De er cool nok, de VED det er farligt for dem selv og omgivelserne. Men har valgt at leve med risikoen og velvidende at de dør før tid.

De er ikke naive, og forsøger at feje tingene ind under gulvtæppet. De ser røgens skader hver dag, på deres arbejde. Men de tager hensyn og forsøger ikke at bilde folk andet ind - blot for at de kan forpeste både luften og omgivelserne.

Jeg håber ikke du har børn. Og har du, så håber jeg ikke de er iblandt de unger der får nedsat deres livskvalitet, og ikke kan gennemføre en simpel gymnastik time i skolen, pga. fars dårlæige vane, og manglende evne til at se ud over egen næsetip.

Jeg slutter, som i toppen; Jeg kan så blot undre mig over din åbenlyse evne til ikke at forholde dig til facts og spørgsmål.

E der en grund til det? For du har inet bevist herinde, andet end at du er komplet ligeglad med andres ve og vel.

KK
25. januar, 2009

Nej Frederiksen - Hvis du ikke kan kende forskel på aktiv rygning (som kan være sundhedsfarligt) og passiv rygning (som ikke er det) - så er jeg bange for, at vi ikke kommer videre. En ryger indtager ca. 8.000 cigaretter om året - mens en kraftigt udsat passiv ryger - som bor og arbejder hver dag sammen rygere - indtager højest hvad der svarer til 10 cigaretter årligt. Dette ligger fast via videnskabelige målinger i US og Europa.
Du har imidlertid lagt dig fast på, at 10 cigaretter om året er livsfarligt - ja, langt mindre end det - og så er der jo ikke mere, jeg kan gøre ved det.

Jeg vil kæmpe for din ret til forstat at være uvidende - men udlad venligst at gætte på mine motiver. Jeg kender mine motiver - du gør ikke.

Claus Frederiksen
26. januar, 2009

Det ironiske i det her, Klaus, er at det KUN er rygere der bakker dig op. Selv rygere med den indsigt og baggrundsviden DU ikke har, siger at det er farligt.

Hvad bliver det næste du opretter en hjemmeside for, for at kompensere og tale udenom dine dårlige vaner som går ud over andre? At UV ståler ikke er sunde i for store mængder? At det ikke skader det enkelte individ at drikke 4 liter Cola om dagen? At biler ikke forurener, m.m. man sidder i dem?

Du kan ikke se skoven for bare træer. Det er hele verden imod Klaus - har du overvejet om det måske ER dig der tager grueligt fejl?

… jeg mener, det er jo ikke just jordskreds beviser du disker op med herinde.

KK
26. januar, 2009

Med al respekt, Frederiksen - men kunne du ikke undlade at gætte på, hvad jeg mener? Brug dog tiden på noget fornuftigt - fx at læse denne videnskabelige artikel:

http://www.epi-perspectives.com/content/4/1/11

Der er en lille omtale her, som du måske kan læse først - så får du en ide om, hvad det drejer sig om:

http://www.acsh.org/factsfears/newsID.220/news_detail.asp

Jeg går ud fra, at du kan læse engelsk … OBS husk: SHS betyder secondhand smoke - ETS betyder Environmental Tobacco Smoke - men det er det samme: Passiv røg.

Go fornøjelse

Claus Frederiksen
29. januar, 2009

Og med undren her, Klaus. Kan jeg blot konstatere at du helt og aldeles ignorerer det eksempel på TV2, med en grædende mor som vidne. Som kunne konstatere at hende ufødte barn fik alarmerende lidt ilt til hjertet og hjernen hver gang hun tog et sug af en smøg. Scanningen efterlod ingen tvivl. Men det er du jo ligeglad med, du vil bare ryge dine smøger - uanfægtet af folk bliver syge og dør omkring dig når du gør det.

Og jeg kan også konstatere at du ikke ønsker at kommentere en 9 årig piges problemer med vejtrækningen. Hun har ryger lunger. Begge forældre er storrygere, og hun kan ikke genneføre en gymnastiktime i skolen. Men det er du jo ligeglad med, du vil bare ryge dine smøger - uanfægtet af folk bliver syge og dør omkring dig når du gør det.

Jeg kan også konstatere at du ikke ønsker at kommentere på det faktum, at der er 30-40 kræftfremkaldende stoffer i partiklerne fra en smøg, som ikke forsvinder ved lidt udluftning. 30-40 slags stoffer som ikke engang tobaks industrien benægter findes i deres varer. Men det er du jo ligeglad med, du vil bare ryge dine smøger - uanfægtet af folk bliver syge og dør omkring dig når du gør det.

Claus Frederiksen
29. januar, 2009

… jeg har forøvrigt lidt svært ved at finde ud af hvad du rent faktisk mener, Klaus. Du undgår konsekvent at svare på spørgsmål, der kommer lidt for tæt på at rykke tæppet væk under dine igoistiske indlæg herinde.

Har du ikke nogle svar? Eller forholder det sig rent faktisk barte sådan, at der her handler om at du jo ligeglad med fakts, du vil bare ryge dine smøger - uanfægtet af folk bliver syge og dør omkring dig når du gør det.

KK
13. juli, 2009

@ Claus Frederiksen - til din orientering:
>
Videnskaben har - trods mange forsøg - ikke kunnet finde noget bevis for, at passiv rygning giver KOL. Den 9-årige pige du taler om, må have fået KOL et andet sted fra. Det kan være dårligt indendørs klima, støv, luftforurening eller en virus, som har sat sig på lungerne.
>
Al røg forvinder ved udluftning - også tobaksrøg. Røg efterlader imidlertid nogen partikler, som kan sætte sig fast på hårde overflader. Det kan du konstatere ved selvsyn ved at kigge på filteret til din emhætte.
>
Det er korrekt, at der findes farlige stoffer i røg (al slags røg) - men de findes i dagligdagen kun i så små mængder, at kroppen ikke påvirkes af dem. Alle stofferne i tobaksrøg findes således også i brændeovnsrøg, røg fra madlavning, i byggematerialer, tæpper, rengøringsmidler - blot i større mængder end i tobaksrøgen. Det eneste stof, der kun findes i røgen fra afbrænding af tobaksplanten, er nikotin - og nikotin er ufarligt for kroppen.
>
Ganger du en ikke-rygers udsættelse for passiv røg ved bofællesskab med en ryger med faktor 1100 - så har du, hvor meget en ryger udsættes for. En så stor udsættelse for røg kan udgøre en risiko for lungekræft og hjertesygdom - dog først efter 4-5 årtiers fast (aktiv) rygning.
>
Sådan er realiteterne. Dem bør du forholde dig til. Glem dine ideer om, hvad jeg “har tænkt mig at gøre”. Det ved du intet om, og min person er irrelevant i denne sag.
>
Hilsen KK

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Det er helt rigtigt hvad du skrive her KK.
Din person er total irrelevant i den sammenligning.
Jeg forstår ikke hvordan du kan skrive at nikotin er total uskaldeligt for kroppen, når man kan se at der er et dødninge hovede på en flaske med ren nigotin ?
Du skriver også at en pasiv ryger bliver udsat 1100 gange mindre end en ryger.
Men hvad nu hvis den pasive ryger er mere modtaglig for disse stoffer. Så er det total irrelevant at komme med disse udregninger. Derfor er der et rygeforbud.
Hvorfor blive ved med at provokere generne ?
Iøvrigt med en “hobby” som er farlig og intetsigende.

Grunden til at man ikke kan påvise noget, er at rygerne og tobaksindustrine heletiden kommer med:
Det er ikke tobakkens skyld.
Der findes ting som er værre.
Tobakken indeholder ikke skadelige ting.
Der er udefra kommende faktore.
Rygerne er de mest sociale.
Rigtigt KK - total irrelevante ting.

KK
14. juli, 2009

“Jeg forstår ikke hvordan du kan skrive at nikotin er total uskaldeligt for kroppen, når man kan se at der er et dødninge hovede på en flaske med ren nigotin ?”
>
Svar: Fordi koncentreret nikotin er farligt - men ikke nikotin i den lille mængde, der findes i røgen fra afbrændingen af cigaretter.
>
Det er det samme med arsenik, som findes i drikkevandet. I koncentreret form er det ekstremt farligt - men ikke i den lille mængde der findes i drikkevandet.
>
Som amerikanerne siger: “It is the dose, that makes the poison” - eller sagt på en anden måde: En stor dosis kan være dødelig - mens en lille dosis er uskadelig (og måske endda som i tilfældet alkohol: decideret gavnlig).
>
Der er jo en grund til, at vacciner består af små doser af de bakterier, som sygdommene består af.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

At du vil ødelægge dit nervesystem med nikotin, er OK
Men hvis du tror at vi andre ikke får noget ind i kroppen er totalt langt ude:

http://helse.dk/2003/09/10/s%C3%A5dan-p%C3%A5virker-nikotin-dit-nervesystem/

Men det er vel også bare noget som er betalt for at anti-rygerne ?
Havd med at se på hvordan at rygerne er blevet ført bag lyset af tobaksindustrien, med et tykt røgslør foran - forsaget af rygerne selv

KK
14. juli, 2009

Nej - nikotin ødelægger intet i kroppen. Men det er mildt vanedannende. Mildt - fordi som du jo ved: Masser af mennesker holder op med at ryge hver eneste dag.
>
Jeg vil opfordre dig til at læse denne site:
http://www.rampant-antismoking.com/
>
Citat fra siden: “Note til ikke-rygere: Hvis du er ikke-ryger og har hyper reaktivitet overfor tobaksrøg, og finder rygere “ulækre” og “dumme”, og at de fortjener al slags kontrol sat ned over hovedet - så er du blevet hjernevasket.”
>
“Du bør vide, at verdens Sundhedsmyndigheder har arbejdet i årtier og brugt milliarder af dollars på at påvirke dig til at føle denne hyper-reaktivitet - med det argument, at det beskyttede dit helbred og din overlegenhed.” (superiority)
>
“Det har imidlertid ikke beskyttet dit helbred, for dit helbred har aldrig været i fare pga. andres tobaksrøg. På det psykologiske niveau, lider du imidlertid nu af en irrational overtro, som hverken er sund eller ønskværdig.”
>
“Du bør være bekymret for dit helbred af to vigtige grunde: a) Tidens sundhedsmyndigheder udsender ikke korrekt information om borgernes sundhedsrisici. Sundhedsmyndigheder promoverer i stedet en forudbestemt agenda, som tvinger store befolkningsgrupper ind i en mental og moralsk dysfunktion.
>
b) Du bør være bekymret, fordi du har haft så let ved lade dig hjernevaske. Hvis du uden kritiske spørgsmål accepterer det, sundhedsautoriteterne anbefaler, er der stor risiko for, at du kan være blevet hjernevasket på andre områder også.”
>
“Der findes mange ikke-rygere, der ikke har accepteret sundhedsmyndighedernes informationer. De kan åbenbart se noget, som du ikke kan se - og du gør klogt i at analyse, hvad dette kan være, inden du tillader dig selv at blive tvunget ind i mere dysfunktion.
>
Vincent-Riccardo Di Pierri, PhD”

Ikke-ryger
14. juli, 2009

KK, jeg gik til kamp mod rygning i 1979. Så stop dit bavl med at jeg er blevet hjernevasket.
Rygerne er blevet hjernevasket af tobaksindustrien til at tro at der ikke er nogen fare ved at ryge. Det er skræmende.
At I også hjernevasker hinanden med alt det bavl om at rygerne er mest sociale og at I er de mest arbejdende og at I aldrig bliver syge. Hurra man skal høre meget. Og I hopper på den, for “frihedens” skyld.
Rygernes agenda, er ikke at redde en cafe. Men at de må ryge hvor de vil, så lad jer ikke hjernevaske af KK’s propaganda til at ryge. Rygning er usundt.
Som du selv skrev på DmD’s side.
Så skal man ikke tro på alt hvad der står på internetten. Mærk selv efter på din krop. Og kroppen siger NEJ.
Alene det at I står og brøler og hoster. Det er sku da bevis nok på at kroppen ikke vil røg.
Så hvem er det der er hjernevasket ?

KK
14. juli, 2009

Kære ikke-ryger. Du virker nu temmelig hjernevasket, undskyld jeg siger det … det er andet i livet end sundhed. Meget andet.
>
Ingen har nogensinde bestridt, at rygning er forbundet med risiko for sygdom i alderdommen, og formentlig et kortere liv. Rygere veksler udsigten til en lang og træls alderdom til et kortere liv med mere nydelse.
>
Det er deres valg. And that’s it.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Det er deres valg, ja.
Hvorfor så kæmpe for, at udsætte andre for, ikke at kunne vælge det fra ?

KK
14. juli, 2009

At udsætte andre for ikke at kunne vælge det fra ??? Øøøh - jeg er ikke med. Hvordan skulle jeg kunne forhindre andre i at træffe deres egne valg?

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Jo, ved at ryge på værtshusene.
Det er jo det loven ligger op til.
Det er tjenerne som ønsker det fra.
Rygenrne vil jo ryge over alt.
Men det er jo ikke-rygene som skal gå.
Det er det der er lavet om på og det som rygerne ikke ønsker. erfor kæmper I for at vi ikke kan vælge det fra - hvis vi skal være så sociale, som I siger.

Det vil være synd at sige at du er hjernevasket.
Jeg vil sige det mere diplomatisk.
Thi, han ved ikke hvad han gør.
Du har haft nogle dårlige venner som har presset dig ind i et venskab, og for at være med i det sociale, så skulle man ryge - ikke ?
Loven er nu engang lavet så lev med den.

KK
14. juli, 2009

Vrøvl - jeg ønsker ikke at ryge på steder, hvor nogen ikke kan lide røgen. Jeg ønsker kun at ryge på steder med andre rygere eller ikke-rygere, som alle accepterer, at her er rygning tilladt.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Fint, så lad loven køre i de 5 år den er sat til og lad os så se hvad der sker.
Rygerne har jo er forspring på over 100 år.
Så lad os se hvad holdningsændringen ellers bringer.
For jeg tror at rygning er “yt” og forbliver det.
At skulle dope sin hjerne, for at fungere og samtidigt kalde det frihed. Til grin.

KK
14. juli, 2009

Samfundet vil gå ned inden da …

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Uha.
25% af samfundets lavest lønnede kan vælte samfundets økonomi, fordi de ikke må ryge hvor de vil.
Du har for store tanker om rygerne - så.
Man må nok sige at rygerne har store overtalese evner til sine “får”.
Kommer den profeti fra tobaksindustrien ?

KK
14. juli, 2009

Du har fået “tobaksindustrien” på hjernen … ligesom de fleste andre anti-rygere, der ikke ved, hvad de ellers skal sige:

http://www.180grader.dk/klumme/N_r_religionen_besejrer_videnskaben_er_sandheden_f_rste_offer.php

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Og du kæfter op om Kræftens bekembelse.
Hvad med at tænke på personalet ?
Hvad med at svare på spørgsmålet:
Vil du synge på en scene hvor der stod et bål foran og røgen gik ind på scenen. Hvorfor tør du ikke svare ?
Vi kender svaret.
Derfor tager jeg dig ikke alvorligt. Du er og bliver en hykler.
Med alle de links som er total intetsigende og kun har til opgave at skabe FUD.
Alle de links som ikke-rygerne kommer med at åbenbart betalt af anti-folk. Men dine links er som altid fra gode mennesker som ikke er betalt af nogen somhelst - vel.
Men når man så graver i det, så er man en platenslager og det er ikke ulovligt at blive betalt af tobaksindustrien - vel.
KK get real.
Du ligner Frank fra DARY mere og mere. Korthuset rabler for Jer. Folk flygter fra det diktatur Frank køre i hans forening.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Flot at linke til sigselv.
om med noget som ikke er købt for penge og liv.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Endnu et slag imod rygeforbudet:
http://epn.dk/privat/biler/article1754376.ece
Det kan ikke være pga. krisen.

Fleks
14. juli, 2009

@Anti-Ikke-ryger.
>
“Men når man så graver i det..”!
>
Pral! - Du er ikke i stand til at grave nogen som helst andre steder end i en sandkasse.- Stop nu din infantile og platte tilsvining af alle rygere, KK og nu senest Frank fra DaRy og anvend din sure pensionisttilværelse til at få et stavekursus og på at finde ud af, hvordan man vedlægger et oversættelsesprogram til sit hjernevaskede vrøvleri.
>
Et middel mod mavesurhed kan også anbefales og få så fat i nogle, bare lidt nyere, Helse-blade end fra 2003. - De er jo fra før din rollator kom i brug og dit pensionistliv begyndte!
>
Siden da har ‘Helse’ desuden taget højde for evt. læseretardering.

Ikke-ryger
15. juli, 2009

Til den kære Flex.
Sjovt at du mener at jeg er pensionist.
KK og MM mener ellers at jeg er teenager.
Spørg bare KK.
Men Flex. Når man ikke kan angribe på andet, så kan man på stavefejl - ikke. Gå efter contesten.
Når I kan tilsvine ikke rygerne på mere end en forstand, så kan jeg vel også sige noget om Jeres eller så trofaste folk, som ikke kan styre en skid. Kik på DARY’s facebook side. han har valgt at slette alle indlæg. Bla. fordi at folk har skrevet at de ikke vil svare på det spørgeskema han har dendt ud, da det er for manipolerende.
Jeg ved ikke om nigotin virker anderledes i 2003 end i 2008. Men jeg formoder det ikke :-) Men måske har Helse udsendt det på staveplade til dig. Men du har stadigt ikke fattet det.
Du ved. At rygning kan give sure opstød. Specielt hvis man ikke opnår at få nikotin til de indre organer. Det kaldes frihed. - for nogle.
Noget helt andet og faktisk det jeg er her for, denne gang.
I kan faktisk købe en e-tingest til godt 100,- og derved slippe for at genere ander med Jeres dårlige hobby.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11211
Så kan I jo prøve. I taber ikke noget, da der er mere nikotin end i to pakker smøger. Og den bliver leveret til døren for den pris.

Fleks
18. juli, 2009

Ak ja, anti-ryger.
>
Et gammelt ordsprog siger: “Man skal ikke harcelere i fremmedord, når man selv er defekt”. (contesten?!?)LOL!
>
Oven i alle dine andre skavanker må du også ha’ alvorlige hjerteproblemer - ikke engang aldersbetinget, men vel udelukkende grundet passiv røg, vil DU hævde - for Politiken havde i onsdags en artikel om dig - sat op med stor overskrift:
>
“Lav IQ og hjertesygdomme hører sammen”!
>
Kan stærkt anbefales, at du forsøger at stave dig igennem den. Ellers søg hjælp i én af dine ‘Helse-staveplader’.

vaporraper
6. april, 2010

Den her debat handler vist mere om hvem der har den største pik og de bedste argumenter end om fakta. Er der da ingen her der har lidt viden om emnet??
Rystende læsning!!

KK
6. april, 2010

Ja - der er nok et par stykker, der dybest set ikke ved, hvad de taler om. Desværre.
-
Men det skal jo ikke afholde dig fra at skrive, hvad du ved :-)

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler