Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Røgforsker: Passiv rygning kan ikke dræbe

23. juli, 2009 | anti-tobak, passiv rygning, politik, public health, rygeforbud, sundhed, videnskab

♦ Målinger frikendte røg på barer og restauranter - og forsvandt

♦ Anti-tobakslobby gemte “ond” røgforskning i skuffe i 28 år

- RØG MÅLINGER

Professor Melvin First

Professor Melvin First - hans passiv røg målinger gemt væk

Verdens første grundige videnskabelige målinger af passiv rygning på barer og restauranter - som entydigt frikender passiv rygning for sundhedsfare - lå i 28 år gemt væk i en skuffe på et støvet kontor i en sundhedsorganisation, uden at nogen kendte til deres eksistens. Samtidig rasede den videnskabelige debat om passiv rygnings farlighed i Europa og USA.

Målingerne blev gemt væk i 1975, fordi ledelsen af Massachussetts Lung Association i USA ikke brød sig om resultaterne. De viste nemlig ret tydeligt, at passiv rygning på amerikanske serveringssteder umuligt kunne udgøre nogen sundhedsrisiko, hverken for personalet eller for gæsterne. Undersøgelsen samlede herefter støv i 28 år, og blev aldrig nævnt i de mange rapporter om passiv rygning, som sundhedsorganisationerne gennem årtier bombarderede politikerne med for at opnå rygeforbud i EU og USA.

Først da forskeren selv i en høj alder gjorde opmærksom på sit arbejde i et avis indlæg i 2003, kom den glemte undersøgelse til offentlighedens kendskab. Denne historie viser, hvordan sundhedsvæsenets uvilje imod tobak gør det umuligt for sundhedsarbejdere at behandle dette emne objektivt. Undersøgelser og tal, der ikke viser en klar negativ effekt ved tobak, bliver enten ignoreret eller undertrykt - så kun de ”rigtige” resultater bliver tilgængelige. 

Forskeren var den højt respekterede ekspert i luftbårne partiklers effekt på lungerne - professor på Harvard School of Public Health, Dr. Melvin First. Sammen med en kollega målte Melvin First koncentrationen af tobaksrøg på serveringssteder og i andre offentlige rum i USA i midten af 1970-erne.

Kun 7 cigaretter om året …

Resultatet af målingerne var nedslående for Melvin First, som selv var inkarneret anti-tobaksmand. Han brød sig absolut ikke om lugten af tobaksrøg og håbede, at hans resultater ville dokumentere stor risiko ved passiv rygning. Men han blev skuffet. Målingerne viste nemlig, at passiv rygning på serveringssteder og i andre offentlige rum umuligt kan udgøre nogen sundshedsrisiko. Koncentrationen af tobaksrøgen på serveringsstederne var så lav, at den svarede til, at man som ikke-ryger røg 0,004 cigaretter i timen, når man opholdt sig i de røgfyldte rum.

For en person, der er udsat for røgen i disse rum i 5 timer dagligt, 7 dage om ugen, 52 uger om året, svarer dette til at ryge 7 cigaretter om året. Til sammenligning: Dette antal er 1.000 gange lavere end det antal cigaretter, en gennemsnitlig ryger indtager. Og det er over 100 gange under den risikogrænse ved aktiv rygning, som anti-rygelobbyen mener ligger ved aktiv rygning af 3-4 cigaretter dagligt - dvs. ca. 1200 styk om året. Dette fremgår i mange statistiske undersøgelser af aktiv rygning og sygdom.

Melvin First forklarer selv i undersøgelsen, at mange ikke-rygeres modvilje imod passiv rygning ikke kan begrundes i sundhedsfare. Modviljen skyldes derimod ifølge First en kombination af ”den irriterende lugt og den tydelige synlighed af røgen”.

Hans resultater vakte som nævnt også stor skuffelse hos Massachusetts Lungeforening, som havde finansieret undersøgelsen. De låste den straks ned i en skuffe, og den havde aldrig set dagens lys, hvis ikke Melvin First selv havde fået den trykt i New England Journal of Medicine, hvor den stod på side 844 og 845 i 1975. Dette var imidlertid 10 år før krigen om passiv rygning brød ud i USA.

Den glemte undersøgelse har imidlertid aldrig senere været omtalt i nogen af de mange sundhedsrapporter om passiv rygning, som er blevet udsendt i USA og EU i de sidste 30 år - formentlig fordi den så definitivt viser, at passiv rygning i offentligt rum ikke kan udgøre nogen sundhedsfare. Dette budskab er absolut ikke god latin i sundhedskredse. Her mener man, at al rygning - aktiv som passiv - udgør en stor sundhedsfare, som skal totalt elimineres ved hjælp af rygeforbud.

Melvin First:
”Andre folks røg
kan ikke dræbe dig”

Efter 28 års total tavshed om undersøgelsen, dukkede den nu 89-årige pensionerede professor emeritus selv frem i et debatindlæg i Wall Street Journal 29. maj 2003 med titlen: ”Breathing others smoke: It is not going to kill you.” Her henviste han til sin undersøgelse og fastholdt, at passiv rygning i offentligt rum ikke kan udgøre nogen sundhedsrisiko - og slet ikke i det nye årtusinde, hvor koncentrationerne af røg i offentligt rum er alt for små til at have betydning.

”Man bør huske på, at vores målinger blev foretaget i 1970-erne, hvor rygning og tobaksrøg i offentligt rum var normalt og meget mere udbredt end nu,” skrev han i debatindlægget i 2003:

Anledningen til Melvin First’s indlæg var Wall Street Journals omtale af forskerne James Enstrom & Geoffrey Kabat’s store statistiske undersøgelse af 118.000 californiske ikke-rygeres udsættelse for passiv rygning. James Enstrom havde fulgt disse ikke-rygere gennem 40 år i perioden 1959-1998 og fandt ingen signifikant øget risiko for hverken lungekræft, KOL eller hjertesygdom.

Dette resultat passede absolut ikke sundhedsorganisationerne. Ved offentliggørelsen i British Medical Journal (BMJ) kastede mange læger og “public health”-arbejdere sig ud i hårde, personlige angreb på James Enstrom. De mente, at han saboterede mange års forsøg på at fastslå passiv rygning som en alvorlig sundhedsfare, som politikerne var nødt til at forbyde.

Melvin First derimod, bakkede James Enstrom 100% op: ”Vores luftmålinger viste, at koncentrationen af tobaksrøg på restauranter, barer og i ventesale svarede til rygning af 0,004 cigaretter i timen, når man opholder sig dér. Det kommer derfor ikke som nogen overraskelse for mig, at professor James Enstrom ikke har kunnet finde nogen sammenhæng mellem udsættelse for passiv rygning og øget risiko for kræft og hjertesygdomme,” skrev han i debatindlægget.

Ondskabsfulde angreb
fra sundhedsorganisationer

Angrebene på James Enstrom antog alligevel hysteriske dimensioner henover sommeren 2003, hvor anti-tobaksfolket krævede undersøgelsen trukket tilbage fra BMJ - og anklagede James Enstrom for at være betalt af tobaksindustrien for at komme frem til nulresultatet.

James Enstrom - blev angrebet hårdt af anti-tobaksfolket

James Enstrom - blev angrebet hårdt af anti-tobaksfolket

Den amerikanske udgave af Kræftens Bekæmpelse, American Cancer Society, førte an i smædekampagnen og forsøgte endda ad bagveje at få James Enstrom blacklistet som modtager af bevillinger ved University of California.

Om disse forhold skrev Melvin First: ”Jeg er heller ikke overrasket over de ondskabsfulde angreb på James Enstrom fra sundhedsorganisationerne. Da vi offentliggjorde vores undersøgelse i 1975, modtog jeg mange vrede telefonopkald fra sundhedsorganisationer, som ville vide, ”hvem der havde finansieret vores undersøgelse” - selv om det tydeligt fremgik, at den var finansieret af Massachusetts Lung Association.”

”Og det er i øvrigt en anden interessant historie: Lungeforeningen puttede vores undersøgelse i en skuffe og offentliggjorde den aldrig. Det er også påfaldende, at ingen af rapporterne om passiv rygning fra Surgeon General (sundhedsstyrelsen i USA) nogensinde har nævnt vores undersøgelse,” skrev Melvin First i debatindlægget i 2003.

Da sundhedsorganisationernes angreb på James Enstroms person ebbede ud, skrev Enstrom & Kabat et forsvar for deres resultater, som samtidig er et hvast modangreb på American Cancer Society. Heri inddrog de Melvin First’s debatindlæg:

”Grunden til at vi ikke har fundet sammenhæng mellem passiv rygning og sygdomme kan skyldes, at mængden af passiv røg er lavere end normalt antaget. Vi bemærker i den forbindelse debatindlægget i Wall Street Journal fra Dr. Melvin First, som for 28 år siden målte, at passiv rygnings udbredelse i offentlige rum kun udgjorde en fraktion, som svarede til rygning af 0,004 cigaretter i timen. Hvor mange videnskabsfolk mon var villige til at stå frem som Dr. First, hvis de ikke frygtede at få deres rygte smadret (trashed) af American Cancer Society og andre anti-tobaks organisationer?”

To forskere, Sheldon Ungar og Dennis Bray har senere skrevet en afhandling om sundhedsorganisationernes angreb på James Enstrom - under titlen: “Silencing the science”. Konklusionen er: “Den offentlige konsensus om de negative effekter ved passiv rygning er så stærk, at den er blevet et dogme (a regime of truth), der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved.”

Sundhedsfolket har
besluttet sig:
Tobaksrøg er ”ondt”

I et interview i bogen ”Hyping Health Risks” af Geoffrey Kabat fra 2008, uddyber Melvin First omstændighederne bag sin glemte undersøgelse:

”Mit engagement i passiv rygning sagen startede som et personligt korstog imod tobaksrygning. Jeg gik i 70-erne altid med et badge på brystet, hvor der stod: ”Jeg går ind for ren luft. Lad være med at ryge her”. Jeg fik disse badges fremstillet i 100-vis af eksemplarer, og hvergang jeg mødte en ligesindet, der spurgte, hvor jeg havde badget fra, så greb jeg ned i lommen og forærede ham et eksemplar.”

Det var både Lungeforeningens og Melvin First’s forventning, at undersøgelsen ville dokumentere, at passiv rygning udgjorde en alvorlig helbredsrisiko. ”Da det viste sig, at resultaterne absolut ikke kunne bekræfte denne teori, ville Lungeforeningen ikke offentliggøre dem. Heldigvis havde vi selv ophavsretten til resultaterne, så vi kunne offentliggøre dem selv. Dette skete i New England Journal of Medicin i 1975,” siger Melvin First i interviewet i bogen.

Selv om Melvin First altså fra starten var motiveret af bekymring for ikke-rygernes ret til ren luft - og selv om hans undersøgelse er et holdbart og samvittighedsfuldt videnskabeligt arbejde - så blev hans resultater ignoreret 100%. Ingen af regeringsrapporterne har nogensinde nævnt hans undersøgelse, og resultaterne har dermed aldrig fået nogen vægt. I Geoffrey Kabat’s bog forklarer Melvin First hvorfor:

”Folk i sundhedsorganisationerne havde allerede i 1975 besluttet sig for, at rygning og tobaksrøg er ”ondt” - og allerede dengang ville de ikke høre tale om, at noget der kunne tolkes anderledes, kunne være værdifuldt at vide. Jeg var mere accepteret i sundhedsorganisationerne, da jeg gik og delte mine badges ud.”

Alle senere fysiske målinger, der er foretaget af passiv rygning i ”det virkelige liv” er i overensstemmelse med resultaterne fra Melvin First’s undersøgelse - de viser, at passiv rygning i offentlige rum svarer til at ryge et sted mellem 7 og 13 cigaretter årligt. Man udsættes med andre ord reelt for en meget lille og ufarlig mængde røg i det offentlige rum.

De fysiske røg-målinger har imidlertid aldrig fået nogen vægt i sundhedsrapporterne om passiv rygning. De er blevet ignoreret eller undertrykt af anti-tobaksfolkene i sundhedsorganisationerne - kun undersøgelser, der kunne vise skader ved passiv rygning blev gjort tilgængelige. I stedet har anti-tobakslobbyen etableret ”beviset” imod passiv rygning ved hjælp af epidemiologi - statistiske undersøgelser - som hviler på spørgeundersøgelser, foretaget blandt ikke-rygere.

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

2 kommentarer til Røgforsker: Passiv rygning kan ikke dræbe

Kurt Thorning
29. juli, 2009

I flere læserbreve til bl.a. Jyllands Posten har jeg gjort opmærksom på det skandaløse i, at Folketinget har vedtaget en antirygelov uden skygge af bevis for den passive rygnings farlighed. De eneste “videnskabelige” beviser består i nogle ligninger a la X+Y x kvadratroden af tommefingeren = død og ulykke. Selv om disse læserbreve er blevet optagne, synes jeg I burde sende denne artikel til både Sundhedsministeren og Folketinget, før rygeloven skal revideres.

Det er naturligvis et forfængeligt håb, at et flertal i tinget skulle komme til fornuft, men måske det utænkelige kunne ske, ligesom der også nu er sprækker i enigheden om de “katastrofale, menneskabte” klimaændringer

Venlig hilsen
Kurt Thorning

Jeg

Ikke-ryger
12. september, 2009

Så du “Ha det godt” her for leden dag ?
Her havde de det forsøg som du også har været inde på.
De kom dog fram til at en halv times kørsel med en diselmotor i tomgang, ikke var så farlig som 3 cigeretter som også var en halv time om at brænde ud =3×10 min. Så tænk på tjeneren som står i 8 timer med 5 kunder som hver ryger 2 cigeretter i timen. Nej KK det er vel ikke farligt.
.
Du kan se det her:
http://www.dr.dk/DR1/hadetgodt/index.htm
og programmer fra d. 8. sep. ca. midt i.
Men der er vel kun de forskere som er betalt af tobaksindustrien, som ved noget om det

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler