Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Ny undersøgelse frikender passiv rygning

14. oktober, 2010 | anti-tobak, passiv rygning, politik, public health, rygning, sundhed, videnskab

♦ Til gengæld stor kræft-risiko ved farlige stoffer i arbejdsmiljøet

♦ Forsker: Passiv rygning har ingen betydning i lungekræft

180grader.dk: Forskere kommer Haarder til hjælp: Nyt studie frikender passiv rygning

- NY UNDERSØGELSE & INTERVIEW

Endnu en epidemiologisk undersøgelse (1) føjer sig ind i rækken af undersøgelser, der ikke fandt nogen sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. Denne gang fra Canadian Cancer Society i Toronto.

Til gengæld fandt forskerne en stor forøget risiko for lungekræft i personer, der har været udsat for farlige stoffer i arbejdsmiljøet - fx. ved svejsearbejde, maling, brug af fortyndere og opløsningsmidler samt udsættelse for dieseludstødning, sod og røg fra andre kilder end tobak.

Forskerholdet, anført af Darren Brenner fra Toronto University interviewede 445 lungekræft-patienter, heraf 156 aldrig rygere, der fik konstateret kræft i Toronto området i perioden 1997 - 2002, før der blev indført rygeforbud på arbejdspladserne. Patienterne blev spurgt om deres livsstil, familieforhold og arbejdsforhold, og forskerne sammenlignede herefter med en tilsvarende gruppe personer uden kræft. De havde særlig fokus på lungekræftrisikoen i aldrig-rygerne.

Resultaterne viser 60% forøget risiko for lungekræft i totalgruppen ved udsættelse for farlige arbejdsrelaterede stoffer, og 110% højere risiko for aldrig rygerne. Forskerne fandt endda en særlig høj øget kræftrisiko ved specifik udsættelse for opløsningsmidler, svejsearbejde, dieseludstødning, sod og røg på 70% i totalgruppen - mens den del af aldrig-rygergruppen, der havde været udsat for disse stoffer, havde mere end 200% højere kræftrisiko.

Der var imidlertid ingen kræftrisiko fra passiv rygning i nogen af grupperne i undersøgelsen - hverken ved passiv rygning i hjemmet eller på arbejdspladsen.   

Utallige undersøgelser - usikre resultater

“Vi fandt ingen sammenhæng mellem udsættelse for passiv rygning i hjemmet eller på arbejdspadsen og lungekræft. Generelt var resultatet det samme i begge vores grupper, både aldrig-rygere og i totalgruppen.” hedder det i undersøgelsesartiklen.

Dette resultat er i modstrid med den gænge opfattelse af passiv rygning i offentligheden - men omvendt harmonerer resultatet fint med den kendte viden blandt forskerne.

Undersøgelsesleder Darren Brennner formulerer det sådan, at forskerholdets nul-resultat vedr. passiv rygning er i overensstemmelse med den offentliggjorte videnskabelige litteratur om forholdet mellem passiv rygning og lungekræft:

”Passiv rygning i hjemmet og på arbejdspladsen har været undersøgt i utallige undersøgelser, men resultaterne har været små og insignifikante. En meta-analyse af 34 studier viser 20% øget risiko, men kun 7 af de 34 undersøgelser viste signifikant øget risiko,” skriver Brenner i undersøgelsens artikel og fortsætter:

”Flere andre forskere har gjort opmærksom på, at resultaterne vedr. passiv rygning og lungekræft skyldes dårligt strukturerede studier, for små undersøgelsesgrupper (som typisk resulterer i høj risiko, red.), samt hukommelsesfejl hos patienterne og indflydelse fra andre ikke-målte faktorer.”

”Vores resultater understøtter den kendte opfattelse, at udsættelse for udstødningsgasser, sod og røg fra andre kilder end tobak i arbejdsmiljøet udgør en signifikant øget risiko for lungekræft,” skriver Darren Brenner.

“Vi observerede signifikant øget risiko for lungekræft ved udsættelse for maling, fortyndere, opløsningsmidler og svejsearbejde både blandt aldrig-rygere og i vores totalgruppe. Resultaterne er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser,” fremgår det.

Endvidere øgede udsættelse for træstøv lungekræft risikoen med 50% i totalgruppen, men resultatet i aldrig-rygerne var ikke signifikant. Der var for få patienter med udsættelse for asbest til at undersøgelsen kunne vise noget resultat.

“Overordnet set giver vores resultater støtte til alle forsøg på at reducere udsættelsen af disse farlige stoffer i arbejdsmiljøet, som viser signifikant sammenhæng med øget risiko for lungekræft både i totalbefolkningen og i aldrig-rygere,” skriver Darren Brenner.

Et spørgsmål om politik … og om tro

Kræft epidemiolog Geoffrey Kabat

Kræft-epidemiologen Geoffrey Kabat (2) fra Albert Einstein College of Medicine i New York, som har lavet mange andre undersøgelser af sammenhængen mellem kræft og en række faktorer, siger i et interview med Klaus K blog, at den canadiske undersøgelses resultat ikke overrasker ham:

“Den er sådan set i overensstemmelse med, hvad vi allerede ved. Men undersøgelsen er interessant, fordi den måler en række forskellige risici op imod hinanden,” siger Geoffrey Kabat.

“Den bekræfter, at der er risiko sammenhæng mellem lungekræft og udsættelse for en række farlige stoffer og faktorer i arbejdsmiljøet - og den bekræfter, at passiv rygning spiller en ubetydelig rolle i lungekræft,” siger han.

Men er det ellers ikke præcis det, anti-tobakslobbyen siger - at passiv rygning giver lungekræft?

“Jo, det fremgår af mange autorative sundhedsrapporter, og mange anti-tobaksaktvister har sagt og skrevet det. Men det er et spørgsmål om politik og om tro. Ikke om videnskabeligt bevis. De epidemiologiske undersøgelser af passiv rygning viser meget små og svage resultater. De er endvidere fyldt med fejl, de er dårligt strukturerede, og der er for mange ikke-undersøgte forhold i dem,” siger han.

Han forklarer videre, at det samme gør sig gældende i undersøgelserne af forholdet mellem passiv rygning og hjertesygdomme. Kabat har selv været med til at lave en stor meta-analyse (3) for tobaksindustrien i 2006 om sammenhængen mellem passiv rygning og dødelige hjertesygdomme in USA, der viste ingen øget risiko ved passiv rygning.

Ny viden: To typer lungekræft …

Han gør også opmærksom på, at der i Brenner’s artikel nævnes ny viden om de genetiske forhold i lungekræft, som yderligere peger i retning af, at der ikke er sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning. Der er tale om to forskellige sygdomme - én type i rygere & ex-rygere, og en anden type i aldrig-rygere.

“Den type lungekræft, som viser sig i aldrig-rygerne, ser ud til at være anderledes end rygernes type. Det har forskerne fundet ud af ved at sammenligne svulsterne i laboratorier. Det underminerer yderligere teorien om sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft.”

Men hvad med passiv rygning i ex-rygere? Har det nogen betydning?

“Nej, fordi risikoen for at få lungekræft ved at være ryger eller tidligere ryger er så høj, at en hvilken som helst potentiel risiko fra passiv rygning ikke vil kunne ses.”

“Der er kæmpe stor forskel (a huge difference) på den røgmængde, rygeren indtager sammenlignet med passiv-rygeren. Mængden er omkring 1.000 gange mindre i passiv-rygeren. Dette er vist i mange målinger af passiv rygning, der er lavet uafhængigt af hinanden i USA og Europa,” siger Kabat.

Men alle folk tror jo at passiv rygning giver kræft. Hvorfor hører man så sjældent, at det ikke er tilfældet?

“Det skyldes, at der er så stærke følelser indblandet i alt vedrørende rygning og vedrørende  tobaksindustrien i USA, som i mange år i 60-erne og 70-erne fornægtede sygdomseffekterne fra aktiv rygning.”

“Der er ikke så mange forskere, der ønsker, at det ser ud som om de lader tobaksindustrien komme ”off the hook”. De har jo deres funding (bevillinger) at tænke på - deres undersøgelser er jo det, de lever af,” siger Geoffrey Kabat.

Politisk pres mod forskerne …

Dette pres imod forskerne for at optræde politisk korrekt er givetvis årsagen til, at mange forskere først går ud i offentligheden og fortæller sandheden om passiv rygning, når deres karriere går på hæld, eller når de går på pension.

Det gjadt fx. den franske professor i lungemedicin, Philippe Even, som i et opsigtsvækkende interview i Frankrig på dagen for sin tilbagetræden som præsident for Necker Instituttet 31. maj 2010, sagde at sundhedsfaren ved passiv rygning ikke er bevist, og at rygelovene bygger på en løgn (4).

Andre eksempler har været lederen af rygestop-akademiet i Frankrig, professor Robert Molimard (5), som dog stadig er aktiv. Molimard siger utvetydigt, at passiv rygning ikke udgør nogen sundhedsfare.

Endvidere er der professor emeritus Melvin First, som foretog røgmålinger i USA i 70’erne og fandt ingen risiko ved passiv rygning. Han skrev i 2003 et debatindlæg i Wall Street Journal (6): ”Other people’s smoke is not going to kill you.”

Den anerkendte engelske statistiker Peter Lee (7), som igennem mange år har været ekspert for både den engelske regering, tobaksindustrien, medicinalindustrien og den kemiske industri, har i 2010 samlet alle tilgængelige epidemiologiske undersøgelser (8) af forholdet mellem passiv rygning og lungekræft. Der er 81 undersøgelser i alt med den nye - heraf viser 69 ingen signifikant risiko. Peter Lee’s konklusion:

Taken as a whole, the epidemiology does not support the claim that ETS causes lung cancer in non-smokers. (ETS = passiv rygning, red.)

Han har stort set samme konklusion i analysen af alle de tilgængelige undersøgelser af sammenhængen mellem passiv rygning og hjertesygdomme (9):

Heart disease studies show no clearly significant relationship with workplace ETS exposure. Again, claims that the epidemiological data for heart disease support an inference of causality cannot be convincingly justified.

Bertel Haarder tror på videnskaben

Sundhedsminister Bertel Haarder

Sundhedsminister Bertel Haarder

Også ikke-forskere har givet udtryk for (10) en kritisk holdning til faren ved passiv rygning, fx. sundhedminister Bertel Haarder, som i forbindelse med en høring om rygeloven i København sagde, at han er en ”non-believer” i spørgsmålet om faren ved passiv rygning. Jeg er på linie med videnskaben (11), tilføjede Haarder - helt i overensstemmelse med sandheden.

Straks herefter blev Haarder kaldt i samråd (12) af sine politiske modstandere og bedt om en forklaring på, hvordan han da kunne mene det. Haarder sagde efterfølgende, at bemærkningen efter hans opfattelse var faldet i en privat samtale, som ikke skulle have været offentliggjort. Han ville dog ikke nægte, at hans udtalelser var citeret korrekt (13).

Som Geoffrey Kabat siger: Faren ved passiv rygning er et spørgsmål om politik og tro - ikke om videnskabeligt bevis. Et sådant bevis findes nemlig ikke. “Der er kun få forskere, som tror på, at passiv rygning kan være årsag til dødelige sygdomme,” skriver Kabat i sin bog “Hyping Health Risks” (2) fra 2008.

—————————

Referencer:

1. Lung cancer risk in never-smokers: A population-based case-control study of epidemiologic risk factors, Brenner, Hung, Tsao, Johnston, Sheperd, Rubinstein, Narod & McLaughlin, BMC Cancer 2010

2. Geoffrey Kabat: Hyping Health Risks, Columbia University Press, 2008

3. Environmental Tobacco Smoke and Coronary Heart Disease Mortality in USA. A Meta-Analysis and Critique. Enstrom & Kabat, Inhalation Toxicology, 2006

4. Fransk ekspert: Rygelov bygger på en løgn, KlausKblog.dk, 2010

5. Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt, KlausKblog.dk, 2009

6. ”Ond” røg forskning forsvandt i 28 år, KlausKblog.dk, 2009

7. Peter Lee Statistics and Computing Ltd. http://www.pnlee.co.uk/Index.htm

8. Epidemiological evidence on environmental tobacco smoke and lung cancer. Lee, Forey & Hamling, 2010

9. Meta-analyses of the epidemiological evidence relating ETS to lung cancer and heart disease, Lee, Forey & Hamling, 2010.

10. “Jeg tror ikke, at passiv rygning er farligt”, BT, 13. okt 2010

11. Sundhedsminister Bertel Haarder: Passiv rygning er ikke farligt, netavisen 180grader.dk, 12. okt 2010

12. Haarder kaldt i samråd om passiv rygning, dr.dk, 13. okt 2010

13. Health minister questions passive smoking, Politiken International, 13. okt 2010

———————-

Læs også medie omtale af artiklen:

180grader.dk: Forskere kommer Haarder til hjælp: Nyt studie frikender passiv rygning

New study: No evidence linking SHS and lung cancer, Stand Fast - Canada.

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

11 kommentarer til Ny undersøgelse frikender passiv rygning

jbonde
17. oktober, 2010
mgreve
23. oktober, 2010

Der henvises til en artikel om rygers risiko for lungekræft ved udsættelse for kræftfremkaldende stoffer.

Selv for en ikke-fagperson som Klaus Kjellerup burde det være muligt at se utopien i hans påstand. Han hævder at artiklen påviser, at der ikke er nogen øget risiko for lungekræft når aktive rygere udsættes for passiv rygning. Rent nonsens!

Artiklens egne forfattere hævdre IKKE, at de frikender passiv rygning - hvordan i alverden kan K.K så gøre dette.

Man må antage, at han enten er meget dårlig til at læse indenad eller i værste fald bevidst forsøger at vildlede læsere af hans på alle måder usaglige blok.

Det er påvist i talrige undersøgelser, at passiv rygning øger risikoen for lungekræft med op til 20 procent. Og at hævde andet svarer til at lytte til de fantaster, der stadig ikke tror på den globale opvarmning.

Hold dig til musik-tekster og overlad det til fagfolk at fortolke videnskabelige undersøgelser.

KK
23. oktober, 2010

mgreve - du er meget velkommen til at skrive her, men mon kke du skulle læse artiklerne lidt grundigere igennem, inden du farer ud med kritik?
.
Denne undersøgelse fandt ingen sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. Til gengæld fandt den stor sammenhæng mellem udsættelse for farlige stoffer i arbejdsmiljøet og lungekræft.
.
Artiklen handler ikke om “rygeres udsættelse”, som du skriver - men om aldrig-rygeres udsættelse. Som du kan læse i interviewet med kræft-epidemiologen, er det meningsløst at tale om rygeres og ex-rygeres risiko ved passiv rygning. Gode undersøgelser handler derfor altid om aldrig-rygeres risiko ved passiv rygning - og her fandt forfatterne altså ingen risiko sammenhæng.
.
Intet enkeltstudie kan generelt frikende nogen stoffer for noget som helst - (der skal mange undersøgelser til) og derfor gør undersøgelsens forfattere naturligvis heller ikke det. De skriver det, de selv har fundet: At i denne undersøgelse blev passiv rygning frikendt for risiko sammenhæng i forhold til stofferne på arbejdspladsen. Det er dette forhold, der nævnes i artiklens overskrift.
.
Artiklen henviser til de ialt 81 offentliggjorte epidemiologiske undersøgelser af forholdet mellem passiv rygning og lungekræft, der er lavet i verden. De viser ganske rigtigt en gennemsnitlig ca. 20% øget risiko for lungekræft.
.
Dette kan du sammenligne med nærværende undersøgelses fund: En 200% signifikant øget risiko for lungekræft ved udsættelse for farlige stoffer i arbejdsmiljøet.
.
Både kræftepidemiologen og de canadiske forskere gør samtidig opmærksom på, at resultaterne i passiv rygning / lungekræft undersøgelserne er insignifikante. Derfor undrer det ingen af dem, at nærværende undersøgelser heller ikke kunne finde nogen risiko ved passiv rygning.
.
Håber du forstår.

mgreve
24. oktober, 2010

Kære Klaus Kjellerup

Jeg havde ikke forventet et svar fra dig, så tak for det.

Mit problem er først og fremmest, at du her og andre steder i debatten om passiv rygning fuldstændig overser de utallige undersøgelser, som viser en skadelig virkning af passiv rygning.

Endvidere manipulere du groft med resultatet af den pågældende artikel - som i øvrigt også omfatter rygere - når du skriver, at undersøgelsen frikender passiv rygning. Det resultat kan du på ingen måde udlede af artiklen.

Du henviser herefter til Geoffrey Kabat. Manden har tætte relationer til tobaksindustrien og kan derfor på ingen måde indgå i en seriøs debat om passiv rygning. Han er på samme niveau som de historikere der hævder at Holocoust ikke fandt sted. Men det ved du sikkert udmærket og i så fald vildleder du dine læsere af din blog bevidst, hvilket jeg finder dybt usmageligt og meget usagligt.

Det er i talrige undersøgelser vist, at passiv rygning er skadeligt. Du og dine meningsfæller kan argumentere imod den seriøse videnskab så meget i vil, men det ville klæde jer ikke at manipulere med undersøgelser og komme med udokumenterede påstande.

I øvrigt erkender du at passiv rygning øger cancerrisikoen med 20%. Hvordan kan du så hævde at fordi undersøgelser finder en endnu større risiko for lungekræft ved inhalation af fx dieselos, at passiv rygning ikke er farligt? Blot fordi det er mere farligt at inhalere andre stoffer, kan du da ikke bruge overskriften, at artiklen frikender passiv rygning.

Jeg skal ikke bidrage mere til debatten på din blog, da det ikke fører til noget givtigt. Men jeg takker for, at jeg kom til orde.

Vh M. Greve

KK
24. oktober, 2010

@ mgreve: Jo, i denne undersøgelse fandtes ingen tegn på sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. Du overfortolker overskriften. Én undersøgelse kan ikke frikende et stof alene. Overskriften betyder, at der ikke fandtes nogen risiko i denne undersøgelse.
.
Jeg “overser” ikke det, du kalder “de utallige undersøgelser, som viser en skadelig virkning af passiv rygning”. De er jo omtalt i min artikel. Det er de 81 undersøgelser af forholdet mellem lungekræft og passiv rygning - men 85% af dem viser insignifikante resultater, ligesom nærværende undersøgelse.
.
Geoffrey Kabat er et fyrtårn indenfor kræft-epidemiologi. Han har lavet undersøgelser over hele verden og har publiseret hundredevis af videnskabelige artikler om forholdet mellem kræft og en række forskellige faktorer siden starten af 80-erne. Han er anerkendt overalt i verden og er senior-epidemiolog på Albert Einstein College of Medicine i New York.
.
At hævde at han har “tætte relationer til tobaksindustrien” og at han derfor “på ingen måde kan indgå i en seriøs debat om passiv rygning” er noget barnepjat. Alle videnskabsfolk, der har forstand på noget med tobak eller rygning har (med mindre de er anti-rygere) på et eller andet tidspunkt i deres karriere modtaget grants fra en tobaksvirksomhed.
.
Kabat har stået for 4 af de 81 undersøgelser lungekræft/passiv rygning, som du mener viser skadelig effekter fra passiv rygning. Det mener han ikke selv, som du kan se. Og det mener de canadiske forskere & de øvrige citerede videnskabsfolk i artiklen heller ikke.
.
Hvad du ikke synes at forstå er, at en øget risiko på 20%, som den der tales om i de 81 undersøgelser, er en extremt lille risiko. 69 af de 81 undersøgelser viste ingenting. Det er myndighederne, der har blæst dette himmelråbende nul-resultat op til at være en stor katastrofe, som bør besvares med rygeforbud overalt i verden.
.
På den anden side står man med risici, der er 10 gange større - fx. i arbejdsmiljøet, som vist i den canadiske undersøgelse … og dem gør man intet ved. Her ligger selve skandalen begravet. Man kører løs med forbud & totalitære love imod borgernes privatliv, men ignorerer samtidig de rigtige farer, som koster liv og mange sygdomme.
.
Sådan hænger det sammen, og det vil naturligvis komme for en dag, når lidt flere folk som dig forstår sammenhængen. Af denne grund gør jeg noget ud af at fortælle dig om den her. Håber du forstår.
vh Klaus K

KK
26. oktober, 2010

Ja - denne artikel handler om lungekræft. Det gør den, fordi undersøgelsen fra Canada handler om lungekræft.
.
Jeg nævner imidlertid også hjertesygdommene i artiklen, fordi Geoffrey Kabat nævner de epidemiologiske undersøgelser af forholdet mellem passiv rygning og hjertesygdomme - bl.a. blodprop i hjertet.
.
Anti-tobakslobbyen, som har stået for mange studier om passiv rygning, hævder at have bevist, at passiv rygning giver hjertesygdomme. Du kan se dem alle hos Peter Lee:
http://www.pnlee.co.uk/documents/refs/lee2010E.pdf
Der er som du kan se lavet ialt 45 undersøgelser i verden, heraf 21 om forholdet mellem hjertesygdomme og passiv rygning på arbejdspladsen.
.
Én af de 21 undersøgelser viser et signifikant resultat. De 20 andre viser intet. Gennemsnittet viser ca. 10% risiko. Disse undersøgelser er endnu mere usikre end de tilsvarende om lungekræft. Det er simpelthen forkert at konkludere, at passiv rygning giver hjertesygdomme på den usikre baggrund, hvilket Peter Lee skriver i sin rapport og Geoffrey Kabat giver udtryk for i artiklen.
.
Af denne årsag vil det naturligvis også være helt besynderligt, hvis antallet af blodpropper i hjertet ville falde med 67% på grund af et rygeforbud, som du hævder. Dette forhold er allerede undersøgt i mange lande, fordi anti-tobakslobbyen før forbuddene hævdede at blodorppper i hjertet ville falde efter et rygeforbud.
.
Det er bl.a. undersøgt over en 8-års periode i USA efter deres mange rygeforbud. Resultat: Ingen nedgange i nogen sygdomme - heller ikke blodprop i hjertet:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=684
.
Og det er også undersøgt i Danmark 2 år efter vores rygeforbud, med samme resultat: Intet fald i hjertesygdommene:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=1360
.
Det er korrekt, at der er lavet mindre undersøgelser af anti-tobakslobbyen som konkluderer, at rygeforbud giver færre hjerteanfald, men jeg er bange for, at de alle er vildledende, fordi de er lavet med det formål at fastholde rygeforbuddene.
.
Du kan se en kritik af en undersøgelse fra forbudslobbyen, som viser at hjerteanfald er faldet 2,4% i England efter deres rygeforbud. Kritikken er skrevet af historikeren Chris Snowdon:
http://velvetgloveironfist.blogspot.com/2010/06/latest-smoking-banheart-attack-study-is.html
.
Så nævner du astma, og den er altså helt gal, for rygning og astma er omvendt forbundne. Astma og allergier er sygdomme, der har været i vild stigning de sidste par årtier, mens rygning (og dermed også passiv rygning) har været på retur. Det er helt korrekt, at røg kan fremprovokere et anfald i en svært syg astmapatient, men rygning og passiv rygning giver ikke astma. Det er ikke muligt med den sygdomsudvikling, man har set i verden.
.
Så vidt jeg kan se, er det eneste korrekte du skriver i dit indlæg det sidste afsnit: “Så KK du kan argumentere her fra og til dommedag. Passiv rygning er skadeligt”
.
Nu tror jeg endelig du rammer sømmet: Du er ikke modtagelig for argumenter. Du insisterer på, at passiv rygning SKAL være skadeligt, uanset hvilke beviser for det modsatte du bliver præsenteret for. Dette hedder: At være troende. Jamen, tillykke med det. Anti-rygning er blevet en religion. Halleluja :-)

mgreve
26. oktober, 2010

Meget interessant, at du sletter mit indlæg, hvor jeg påpeger skadevirkninger af passiv rygning, du ikke kan modbevise. Virkeligt sagligt KK!

Heldigvis har jeg bevaret en HTML-kopi af siden her.

mgreve
26. oktober, 2010

Som læge på en lungemedicinsk afdeling har jeg i øvrigt gemt dine indlæg, og de vil blive fremlagt i et foredrag om modstandere af passiv rygning. I den forbindelse er det yderst interessant, at du slettede mit seneste indlæg…

KK
26. oktober, 2010

Jamen, jeg har jo lige sendt dig denne mail:
.
Hej Michael

Jeg kom ved en fejl til at slette dit indlæg. Kan du ikke lægge det ind igen?

http://dengulenegl.dk/blog/?p=2925#comments

På forhånd tak - Klaus K
.
Så kan du ikke bare lægge indlægget ind igen? Tak.

KK
26. oktober, 2010

Kan jeg ikke få lov til at være med til det foredrag? Det ville jeg synes var hyggeligt …

mgreve
26. oktober, 2010

modstandere af rygeloven selvfølgelig..

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler