Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Økonomisk krise bremser rygeforbud i USA

23. februar, 2009 | anti-tobak, frihed, politik, rygeforbud, rygning

Vending i tobakskrigen: Mange nye rygeforbud stemt ned

Er lykken så småt ved ved at vende for rygerne? Er det alligevel ikke ”helt gratis” at sparke rygerne ud af barer og restauranter, som hævdet af anti-tobakslobbyen? Noget kunne tyde på det.

Langsomt går det op for flere og flere, at det måske alligevel ikke var verdens bedste ide at indføre forbud imod tobaksrygning på barer og restauranter. Det er i hvert fald gået op for en del politikere i USA, hvor flere stater - af økonomiske årsager - foreløbig har droppet deres hidtidige planer om flere rygeforbud.

Det er den truende økonomiske depression, der nu får politikerne i flere stater til at vende på en tallerken og løsne flere allerede indførte rygeforbud. To planlagte forbud, som skulle indføres fra starten af 2009 i staterne Virginia og Kansas er nu skrinlagte - til stor ærgrelse for anti-tobakslobbyen i sundhedsvæsenet og i de magtfulde aktivistgrupper, som fx. ”American Non-smokers Rights”, som succesfuldt har lobbyet for rygeforbud i USA i mere end 25 år.

I staten Colorado, hvor der har været rygeforbud i serveringsbranchen i flere år, har politikerne netop meddelt, at de vil ophæve rygeforbudene på alle barer, bowlingbaner og casinoer af økonomiske årsager. Dette skal forhindre flere konkurser i brancherne. Det samme har politikerne gjort på casinoerne i Atlantic City, New Jersey, efter at det kom frem, at halvdelen af casinoerne ville lukke indenfor et år med rygeforbud.

I staten North Dakota blev anti-tobakslobbyens forslag om rygeforbud i statens barer og moteller stemt ned af politikerne med den begrundelse, at statens bingo-industri gik konkurs, da staten indførte rygeforbud i bingo-haller og restauranter i 2005. Flertallet ønskede ikke at se det samme ske for statens værtshuse i 2009. Anti-tobakslobbyen har efterfølgende meddelt, at de kræver folkeafstemning for at få indført rygeforbud overalt i North Dakota.

I staten Wyoming blev rygelovgivningen planmæssigt indført af politikerne pr. januar 2009, men kort efter at forbudet trådte i kraft, indførte politikerne en undtagelse for samtlige barer i staten efter højlydte protester fra serveringsbranchen. Selv i anti-tobakslobbyens hellige hjemsted Californien er man ved at indføre undtagelser, så det bliver tilladt at ryge indendørs på cigarbarer og i tobaksbutikker. Krigen imod tobakken kører nu i bakgear i USA …

Nøje tilrettelagte skrækkampagner

Det gik ellers lige så godt for anti-tobakslobbyen - lige indtil den økonomiske recession satte ind. Rygeforbudene gik deres sejrsmarch ud over hele kloden efter nøje tilrettelagte skrækkampagner i stort set alle de - meget velvillige - medier. Det hele var meget nøje planlagt og orkestreret af den amerikanske og engelske anti-tobakslobby i sundhedsvæsenerne, EU-kommissionen og i verdenssundhedsorganisationen WHO.

Samt naturligvis med ivrig support fra den forbudsglade, rygestop-producerende medicinalbranche.

I USA har ialt 23 ud af 50 amerikanske stater indført forbud imod røg på restauranter og barer med de samme begrundelser, som vi kender her i Europa: Den påståede fare ved passiv rygning, som ifølge anti-tobakslobbyen fører til sygdomme for personalet - sygdomme, som rygeforbudene skal beskytte personalet imod.

Det viser sig imidlertid nu, at denne beskyttelse er dyrekøbt. Det begynder at blive klart, at rygeforbudene påvirker samfundsøkonomien negativt. Det er ikke for ingenting, lægerne siger, at et rygestop kan udløse depression hos en ryger - et stort kollektivt tvangs-rygestop, som forbudene udsætter rygerne for, vil naturligvis udløse en tilsvarende stor kollektiv depression i hele samfundet.

På det konkrete økonomiske plan ligger det nu fast, at rygeforbud svækker økonomien i ”gå-ud-branchen” og hos deres leverandører - fødevarebranchen og bryggerierne - med faldende moms- og skatteindtægter til følge. Og det er særlig skidt for staterne i USA, idet flere af dem i disse dage balancerer på randen af konkurs - først og fremmest anti-tobaksstat nr. 1, Californien, som pt. ikke kan betale lønninger til de ansatte og har desperat brug for indtægter.

Negativ effekt på serveringsbranchen

Økonomen Michael Pakko fra den amerikanske nationalbank, The Federal Reserve, har netop offentliggjort en meget grundig økonomisk undersøgelse, som sort på hvidt beviser rygeforbudenes negative effekt på serveringsstederne - og dermed på moms og skattebetalingerne - i byen Columbia i Missouri, som indførte rygeforbud på barer og restauranter i januar 2007.

Hvert et bilag blev vendt. Undersøgelsen viser, at de gennemsnitlige fald i omsætningsskatten for hele serveringsbranchen i byen var på 4% i år ét efter byens rygeforbud i 2007. Det lyder ikke umiddelbart af meget, men det skyldes dels, at halvdelen af restauranterne i forvejen var frivilligt røgfrie inden forbudet - dels at moms og skat fra serveringsstederne steg gennemsnitligt med pålidelige 8% hvert år, før rygeforbudet blev indført - og så bliver forbudet pludselig til en tabsgivende faktor, der kan mærkes på skattekontorerne i Missouri.

En anden undersøgelse fra restaurationsbranchen i New York viser, at restauranter og barer i New York City på ét år mistede 400 mill i omsætning og medførte 2.650 nedlagte jobs - 11% af arbejdsstyrken i branchen - som følge af rygeforbudet på barer og restauranter i juli 2003. “Undersøgelsen viser, hvad alle fornuftige mennesker hele tiden har vidst: Rygeforbud ødelægger bar-salget,” sagde David Rabin, formand for New Yorks “Nightlife Association” til avisen “Business First”.

En tredie stor undersøgelse af restauranter og barer i Canada, foretaget i 2005 af økonomen, Michael K. Evans, viste at omsætningen på de amerikanske cafeer, barer og pubber, der var tvunget til at indføre rygeforbud, faldt signifikant med mellem 19 og 25% umiddelbart efter et rygeforbud, og at salget ikke steg siden - mens restauranterne ikke oplevede de samme hurtige fald, og heller ikke så store fald.

Det kunne enhver ryger naturligvis have fortalt politikerne, inden forbudene blev indført - men anti-tobakslobbyen kom politikerne i forkøbet og fremlagde inden forbudene en række undersøgelser, de selv havde produceret, som alle viste, at rygeforbud ville betyde rigtig god økonomi for serveringsbranchen. Det er ”gratis” at sparke rygerne ud af barer og restauranter, hævdede anti-tobakslobbyens åndelige leder, Dr. Stanton Glantz. Han mener iøvrigt, at det er tobaksindustrien, der står - hemmeligt - bag alle forsøg på at undgå rygeforbud på serveringssteder.

Irland på falittens rand

Men uanset denne konspirationsteori, så holder Dr. Glantz’ og anti-tobakslobbyens økonomiske forudsigelser mildest talt ikke. Rygeforbudene har haft en dræbende effekt på serveringssteder over hele verden - værst i England & Irland, hvor der ikke er undtagelser for mindre værtshuse som i Danmark. I England er 2.800 serveringssteder lukkede efter forbudet i 2007 - 6.000 forventes lukket ialt. Der lukker 5 pubber dagligt. Og det kan fx. mærkes meget tydeligt på bundlinien hos Carlsberg.

I Irland er 1.600 barer lukket siden forbudet i 2004 - her lukker stadig én beværtning om dagen. Begge steder vokser arbejdsløshedskøen sig længere og længere - mens økonomien skubbes længere og længere ud i recessionens helvede. Værst i Irland, som efter 5 år med totalt rygeforbud - og flere rygere end før forbudet - nu også står foran store problemer med at betale af på landets statsgæld.

Og som en yderligere skovlfuld salt i såret taber Irland nu hver dag 1 million euro (7,5 mill kroner) i tobaksafgifter, fordi den irske regering satte prisen på cigaretter op til 60 kr. pakken i 2008. Dette har imidlertid ikke ført til den forventede nedgang i antallet af rygere - tværtimod - nu oversvømmes Irland i stedet af billige smuglercigaretter til 8 kr. pakken fra de baltiske lande. Imens bløder den irske statskasse 2,7 mia årligt på grund af de udeblevne tobaksindtægter.

Men politikerne i Europa har ikke reageret endnu - som de har i USA.

I Danmark ses den samme nedadgående økonomiske tendens - dog kun på restauranter og cafeer over 40 m2, som er omfattet af rygeforbudet - det kan DRC, Danmarks Restauranter og Cafeer tale med om. De anslår 5-10% fald i omsætningen i forhold til perioden før forbudet på de 95% af serveringsstederne, der er over 40 m2 - mens de sidste 5% småværtshuse & bodegaer har oplevet en stigning, fordi de nu er de eneste serveringssteder, hvor der må ryges frit i DK.

Rygeforbudet har også negativ effekt på koncert spillestederne, selv om det endnu ikke er officielt anerkendt i det politisk korrekte Danmark, at rygeforbudet er årsag til spillestedernes svækkede økonomi. Det spiller imidlertid en stor rolle - især på barsalget, fortæller koncert arrangørerne - for rygerne har ikke lyst til at stå i en røgfri bar. De vil hellere ud på gaden - eller hjem - og ryge.

Forbud giver depression

Det er spændende tider vi lever i, siger man - og dog er det hele meget forudsigeligt, for den der har læst historien. Nemlig historien om den amerikanske forbudstid - prohibition - i perioden 1920-1933, hvor fanatiske mennesker også fik greb om medierne & politikerne og fik held til at diktere et totalitært forbud imod indtagelse af alkohol i USA.

Ligheden mellem de hellige religiøse grupper, der fik indført spiritusforbud i 1920 - og den religiøse anti-tobakslobby af idag - er slående. Propagandaen er den stort set samme, og begge grupper bilder sig ind, at de hjælper nogen stakkels afhængige mennesker - rygerne og alkoholikerne, og deres stakkels børn, naturligvis - men hvem hjælper fanatikerne i virkeligheden?

Også dengang førte et totalitært forbud direkte til økonomisk depression. Folk begyndte at drikke mere end nogensinde før - skjult og hjemmebrændt. Kriminaliteten steg til uanede højder, mord og selvmord accellererede, fængslerne fyldtes, og USA oplevede den største økonomiske og sociale deroute i historien. Først i 1934 - næsten fem år efter crashet på Wall Street - efter adskillige mislykkede økonomiske ”hjælpepakker” - fandt regeringen på at hæve alkoholforbudet. Langsomt faldt kriminaliteten, og langsomt kom det store land i omdrejninger igen.

Begynder billedet at ligne noget, vi godt kender idag … ?

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

1 kommentar til Økonomisk krise bremser rygeforbud i USA

Langki
25. februar, 2009

Albert Einstein, “My First Impression of the U.S.A.”

“The prestige of government has undoubtedly been lowered considerably by the prohibition law. For nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. It is an open secret that the dangerous increase of crime in this country is closely connected with this.”

http://www.raucherbewegung.eu/website-for-english-speaking-users.html

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler