Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Analyse: Staten tjener tykt på rygerne

6. september, 2011 | politik, public health, rygning, sundhed, økonomi

♦ Rygere er stærkt overbeskattede, erkender Tjekkiets regering

♦ Minister: Behandling af rygere koster 10% af tobaksafgiften

Fra 180grader.dk: Tjekkisk sundhedsminister: Staten tjener tykt på rygerne

- AFHÆNGIG AF TOBAKSAFGIFTER?

Det er sjældent, man hører politiske myndigheder sige ligeud, at staten tjener godt på rygning, og at nutidens rygere er overbeskattede pga. høje tobaksafgifter.

Det skete imidlertid i Prag i august 2011 på den nationale public TV-kanal, Czech Television, hvor den tjekkiske sundhedsminister & læge, Leos Heger blev interviewet om en ny regeringsanalyse af rygnings effekt på den tjekkiske økonomi.

Analysen viser, at tobaksafgiften i Tjekkiet indbringer staten 10 gange mere end udgifterne til sygdomsbehandlinger af de tjekkiske rygere.

”Vi bruger årligt omkring 6 mia kroner (2 mia danske kroner) på behandling af rygerelaterede sygdomme i Tjekkiet, mens afgiften på tobaksvarer indbringer statskassen omkring 60 milliarder (20 mia danske kroner),” sagde Leon Heger til Prague Daily Monitor.

Han tilføjede, at den tjekkiske stat ville tabe mindst 50 mia kroner årligt (17 mia danske kroner) hvis der ikke fandtes rygere i Tjekkiet. Dette beløb indeholder dog ikke den tjekkiske stats besparelser på den formodede lavere levetid blandt rygere. Leos Heger argumenterede endvidere for, at en større del af indtægterne fra tobaksafgiften burde gå til sundhedsområdet i Tjekkiet.

Heger’s kollega, finansminister Miroslav Kalousek kommenterede tallene i analysen sådan: “Denne analyse bekræfter, hvad jeg altid har tænkt. Rygning er en gevinst for de offentlige finanser, ikke et tab. Det betyder dog ikke, at jeg ønsker at fremme rygning.”  

Læs også artikel:  Kan velfærdsstaten overleve uden rygning?

Er der grund til at antage at forholdene er anderledes i Danmark? Ikke umiddelbart. De tjekkiske tal burde være direkte sammenlignelige med de tilsvarende danske tal, hvis man dividerer dem med to. Der er næsten dobbelt så mange indbyggere i Tjekkiet, 10.5 mio - men samtidig en lidt lavere tobaksafgift og en lidt større andel af rygere i Tjekkiet.

Den danske tobaksafgift indbringer således halvdelen af Tjekkiets - ca. 10 mia årligt - men mens den tjekkiske regering mener, at sundhedsudgifterne kun udgør 10% af tobaksafgiften, så mener sundhedsmyndighederne i DK, at de lidt færre danske rygere koster sundhedsvæsenet 33% af den danske tobaksafgift: 3,3 mia - plus flere udgifter endnu, ifølge den ofte citerede rapport fra Institut for Folkesundhed fra 2006.

Det er mere end en tredobling af de tal, Tjekkiets regering er kommet frem til i 2011.

Dette er endnu en demonstration af, at de danske sundhedsmyndigheder er ude af sync med økonomisk teori. Rygnings effekt på samfundsøkonomien er undersøgt overalt i verden, og økonomerne kommer frem til samme resultat som tjekkerne:

Når alle tal inddrages, er rygning en stor gevinst for statskassen og for samfundet. Det er ikke kun pga tobaksafgiften - rygere sparer også staten for mia-beløb pga deres kortere levetid.

Statsstøtte til rygning?

Den amerikanske professor på Harvard Law School, Kip Viscusi, har således i 2003 beregnet, at rygningens positive nettoeffekt på USA’s økonomi er så stor, at han polemisk har foreslået, at USA skulle yde statsstøtte til rygning med 2 kroner pr. pakke i stedet for at belægge den med tobaksafgifter.

Tallene bekræfter, at det af økonomiske årsager næppe nogensinde vil blive muligt for verden at undvære rygning. Nationalstaterne er blevet afhængige af tobaksafgifterne.

Dette er en streg i regningen for de mange danske anti-tobaksaktivister i sundhedsbranchen, som har en drøm om, at det røgfrie samfund engang i fremtiden vil blive en realitet. De lobbyer derfor med støtte fra WHO og den Nicorette-producerende medicinalindustri for et generelt forbud mod brug af tobak - ligesom alkohol-prohibition, som endte så miserabelt i USA i 1933.

Økonomien er imod anti-tobakslobbyen

Tallene viser også, at når staten griber til øgede tobaksafgifter for at balancere budgettet, så kan det skyldes, at antallet af rygere er faldende - til skade for indtægterne. Den danske regering har sat tobaksafgiften op to gange de sidste par år, så de samlede statsafgifter nu udgør ca. 80% af prisen på en pakke cigaretter.

Erfaringerne fra flere lande viser imidlertid, at høje tobaksafgifter ikke er en evighedsmaskine for staten. Hvis afgifterne bliver for høje, skaber staten efterspørgsel efter afgiftsfrie cigaretter, som den velorganiserede smuglermafia straks har stillet til rådighed for rygerne. Staten oplever umiddelbart herefter alvorlige fald i indtægerne fra tobaksafgifterne.

Dette er sket i Irland, England, USA, Canada, Norge og senest i Tyskland, hvor markedet er blevet oversvømmet af afgiftsfrie cigaretter til langt under halv pris. Til stor skade for disse staters indtægter. Af denne årsag er flere stater i USA nu begyndt at nedsætte tobaksafgifterne igen.

———————-

Prague Daily Monitor: Minister: Smokers’ treatment costs one tenth of taxes

180grader.dk: Tjekkisk sundhedsminister: Staten tjener tykt på rygerne

Klaus K blog: Kan velfærdsstaten overleve uden rygning?

Klaus K blog: Økonomiske undersøgelser af samfundets indtægter & udgifter ved rygning, 2011

———————

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler