Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

8 års rygeforbud: Nul sundhedsgevinst

7. maj, 2009 | anti-tobak, passiv rygning, rygeforbud, rygning, sundhed, videnskab

Officielle USA-tal: Rygeforbud gav ikke bedre folkesundhed

[Update, 2011 - Endelig artikel version: Journal of Policy Analysis and Management]

- DEFINITIV UNDERSØGELSE:

To årtier er gået siden rygeforbudene for alvor bredte sig i USA, men det har endnu ikke været muligt for de amerikanske myndigheder at se nogen bedring i den amerikanske folkesundhed. Rygeforbudene på de amerikanske arbejdspladser, restauranter osv. har hverken givet færre indæggelser eller dødsfald - heller ikke af de såkaldt ryge-relaterede sygdomme. Rygeforbud ser ikke ud til at virke. I hvert fald ikke på otte års sigt.

Dette er resultatet af verdens hidtil største og grundigste undersøgelse af helbreds effekterne efter samtlige rygeforbud i USA: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans. (se sammendrag) - (se hele undersøgelsen) - Den er foretaget af researchere fra flere amerikanske universiteter for kongressens ”National Bureau of Economic Research”, som har undersøgt antallet af samtlige amerikanske sygdomme og dødsfald, herunder hjertedødsfald, hjertesygdomme, blodpropper og andre såkaldt rygerelaterede sygdomme efter indførslen af de mange rygeforbud.

Resultatet er en øjenåbner: Rygeforbudene har ingen effekt på sundhedstilstanden. I halvdelen af områderne med rygeforbud i USA var der endda flere ryge-relaterede hospitalsindlæggelser og dødsfald efter indførslen af forbud - mens der i andre områder til gengæld var færre. Gennemsnittet i USA er et stort rundt nul: Ingen effekt - ingen sparede hospitalsudgifter - ingen forbedringer i folkesundheden - ingen forlængelse af middel-levetiden.

Disse officielle tal er en streg i regningen for forbudslobbyen i “public health” i hele verden, inklusive den danske sundhedsstyrelse, forebyggelseskommissionen og sundhedsministeren, som havde sat næsen op efter en positiv helbredseffekt af det danske rygeforbud.

Der er intet, der tyder på, at forholdene vil være anderledes i Danmark. Et rygeforbud mindsker nemlig ikke røgen - det flytter den bare udendørs, eller hjem hos rygerne. Og undersøgelsens resultat sætter samtidig et stort spørgmålstegn ved den omstridte teori om risikoen ved passiv rygning.

Nul-resultatet underminerer også troværdigheden i en række små hospitals-undersøgelser, foretaget af anti-tobakslobbyen i USA, England, Skotland og Italien, som enslydende har hævdet, at rygeforbudene har medført store fald i antallet af hjertetilfælde og blodpropper på hospitalerne, umiddelbart efter at et rygeforbud blev indført. “Rygeforbud sparer liv” hed det overalt i medierne - men det er altså forkert. Rygeforbud redder ingen liv. I Skotland ser det endda ud til at være omvendt - sådan at rygeforbud har kostet liv. Men de officielle USA-tal siger altså: Ingen effekt.

Grafikken herunder viser procent ændringen i antal hjertedødsfald (AMI deaths) i USA efter indførsel af alle rygeforbud - i forhold til områderne uden rygeforbud. I nogen områder skete der flere hjertedødsfald efter rygeforbud (til højre for nullet) - i andre skete der færre (til venstre for nullet). Gennemsnittet er præcis nul - altså ingen effekt:

Hjertedødsfald i USA efter rygeforbud - lige mange stigninger og fald i antallet af dødsfald

Konklusionen i undersøgelsen lyder sådan:

”I modsætning til flere mindre undersøgelser, fandt vi ingen sammenhæng mellem rygeforbud på arbejdspladser og korttids fald i dødelighed eller hospitals-indlæggelser for hjerteanfald, eller andre sygdomme. Dette gælder alle aldersgrupper.”

Med ”korttids fald i dødelighed” hentyder researcherne til, at de mange forskellige rygeforbud i USA kun har været i effekt i mellem ét og otte år i undersøgelsesperioden. Hvis et rygeforbud fx. blev indført i år 2000, har de således kun kunnet undersøge effekten af dette forbud frem til og med 2004. Researcherne har dermed ikke kunnet undersøge forbudenes virkning på de kroniske sygdomme - fx. lungekræft, KOL og hjerte-kar sygdomme, som det tager et menneske 30-50 år at udvikle.

Researcherne fandt endvidere, at den eneste sygdom, som ændrede sig markant efter indførslen af rygeforbud i USA er astma, som gennemsnitligt steg med 11,7% gennem forbudsperioden. ”Dette tal er dog ikke-signifikant”, skriver researcherne. Det kan altså ikke konkluderes ud fra undersøgelsen, om  rygeforbud fører til mere astma og allergi, selv om visse undersøgelser kunne pege i den retning.

Anti-tobakslobbyen afsløret i at håndplukke tal

Anti-tobakslobbyens små hospitals-undersøgelser har været kraftigt blæst op i medierne med henblik på at øge offentlighedens opbakning til de indførte rygeforbud. Det er lykedes at sprede et falsk budskab om, at ”Rygeforbud redder liv”, som altså nu viser sig ikke at holde. Dette er også sket i Danmark, hvor forbudslobbyen i Hjerteforeningen har spredt mange artikler og rapporter med dette budskab for at påvirke de danske politikere til at stramme rygeloven i Danmark yderligere.

Den kendteste af disse små undersøgelser stammer fra byen Helena i staten Montana, hvor anti-tobakslobbyen hævdede, der var sket en 40% reduktion i antallet af hjertetilfælde på et lokalt hospital efter byens rygeforbud i 2002. Denne undersøgelse gik verden rundt og blev også brugt af Kræftens Bekæmpelse i den danske Hvidbog om passiv rygning (side 15 og 27) som argument for rygeforbud overfor de danske politikere.

Problemet for anti-tobakslobbyen er imidlertid nu, at tallene fra Helena og alle de andre små US-byer er meningsløse, fordi de er inkluderede i den store nul-effekt undersøgelse - det betyder nemlig, at der fandtes tilsvarende hospitaler i andre forbuds-byer med lige så store stigninger i antallet af hjertetilfælde - sådan at gennemsnittet og effekten af rygeforbudene blev nul.

Kongressens researchere giver med andre ord forklaringen på, hvordan det kunne lade sig gøre for anti-tobakslobbyen at lave undersøgelser, der viser, at rygeforbud medfører fald i antallet af hjerte-indlæggelser: Der er nemlig store udsving i antallet af hjerteindlæggelser fra år til år - og fra hospital til hospital. Finder man et hospital med fald i antallet af indlæggelser efter et rygeforbud, kan man med andre ord være temmelig sikker på, at finde en tilsvarende stigning i indlæggelser året efter - eller på nabo-hospitalet.

Disse tal har anti-tobakslobbyen imidlertid behændigt undladt at offentliggøre. Man har kun offentliggjort tal fra hospitaler og byer, hvor man kunne finde fald i hjerte-indlæggelserne

Researcherne udtrykker det lidt mere høfligt: ”Det virker meget sandsynligt, at tallene fra alle de hospitaler, der har oplevet stigninger i antallet af hjertetilfælde efter et rygeforbud, ikke er blevet offentliggjorte, fordi man (anti-tobakslobbyen) ikke har anset dem for at være sandsynlige,” skriver de i undersøgelsen. ”Dette kan forklare, hvorfor nogle små undersøgelser har vist dramatiske fald i antallet af hjertetilfælde efter rygeforbud. Men andre hospitaler har oplevet ligeså store, ikke-offentliggjorte stigninger i hjertetilfælde - og gennemsnittet for alle hospitaler i områder med rygeforbud er altså nul.”

Dette kaldes ”publication bias” i videnskabens verden. På jævnt dansk uden omsvøb kunne man kalde det: “man finder det, man VIL finde” - eller: ”at håndplukke tal, der passer til éns forudbestemte resultat”. Der kan være tale om det, man kalder ”videnskabelig uredelighed”, når man bevidst udelukker data, som giver markante ændringer i en undersøgelses konklusion. Det vil ikke være første gang anti-tobakslobbyen bliver anklaget for dette. Lobbyen har været særdeles dygtig til kun at finde det, den ønsker at finde, i de mange undersøgelser og rapporter om faren ved passiv rygning, som offentligheden er blevet bombarderet med gennem medierne.

Ny tvivl om den reelle fare ved passiv rygning

“Smoking Bans Prevent Heart Attacks” - rygeforbud forhindrer hjerteanfald. Sådan skrev anti-tobaks korstogets globale general i USA, Dr. Jonathan Samet, skråsikkert i en artikel i hjerte-magasinet Circulation om de små hjerte-undersøgelser på hospitalerne. Det var også Jonathan Samet, der var chefredaktør for Surgeon General 2006-rapporten om passiv rygning, med overskrifterne: “The debate is over” - og: “There is no risk-free level of secondhand smoke”.

Alle tre citater falder til jorden efter denne store undersøgelse, som rammer en solid pæl igennem anti-tobakslobbyens påstand, at der skulle være en kortsigtet risiko ved passiv rygning. Den sætter også et fornyet spørgsmålstegn ved hele teorien om faren ved passiv rygning. For - hvordan skal en dosis af et stof kunne udgøre en sygdomsrisiko for mennesker, hvis det efter 8 år ikke fører til færre sygdomme at fjerne stoffet?

Som anti-tobakslobbyen har demonstreret, kan man godt finde en lille risiko ved passiv rygning i en række små, afgrænsede statistiske undersøgelser - hvis man er ihærdig nok. Men risikoen kan ikke ses i den store virkeligheds verden.

For læserne af denne blog vil nul-resultatet af den amerikanske undersøgelse ikke komme som nogen stor overraskelse. Et rygeforbud som det danske kan naturligvis udgøre en stor risiko for folkesundheden på en række andre områder, nemlig pga rygernes udelukkelse fra det sociale liv - fx. depressioner, trafikuheld, selvmord osv. - disse forhold har researcherne imidlertid ikke undersøgt.

Men passiv rygning i det offentlige rum udgør - som denne undersøgelse kraftigt indikerer - ingen alvorlig fare for folkesundheden. Som det er fremgået her på bloggen i tidligere artikler er risikoen ved passiv rygning så lille og ubetydelig, at den ikke kan måles i virkeligheden - og som en logisk konsekvens af dette, kan en effekt ved fjernelse af røgen fra det offentlige rum naturligvis heller ikke måles.

Det vil sikkert heller ikke undre Klaus K blog’s faste læserne, at anti-tobakslobbyens øverste chef, Dr. Jonathan Samet, er sponsoreret af medicinalbranchen. Som det fremgår af artiklens “acknowledgements” modtager Jonathan Samet støtte fra GlaxoSmithKline - verdens næststørste medicinalfirma, som også finansierede EU-rapporten om passiv rygning - og som naturligvis helst ikke vil se deres milliard omsætning fra rygestop midlerne forsvinde ud i den blå luft.

Dette vil nemlig med stor sandsynlighed ske, hvis ikke det lykkes Samet og hans anti-tobakshær at opretholde rygeforbudene ved fortsat at være leveringsdygtig i nye “beviser” for passiv rygnings farlighed. Det er jo passiv røg-teorien, som rygeforbudene i verden hviler på - også det danske rygeforbud (se § 1).

—————————————————-

Update, 2011: I den færdige undersøgelsesartikel fra nov. 2010 omtaler researcherne to rapporter fra den amerikanske regering, bl. a. The Institute of Medicine (IOM), som i 2009 konkluderede, at rygeforbud har ført til reducerede indlæggelser med hjerteanfald. Disse rapporter hviler på anti-tobakslobbyens offentliggjorte små tal fra hospitaler og byer, der viste færre hjerteindlæggelser.

Researcherne henviser til deres universelle nulresultat i USA og foreslår muligheden for, at regeringen er blevet vildledt af publication bias i den medicinske litteratur: At det med andre ord har været umuligt at få offentliggjort undersøgelser, der viser sygdomsstigninger eller nul-resultater efter rygeforbud. De formulerer det sådan i konklusionen:

“The IOM and other policymakers have relied on the weight of the published literature when making decisions. However, it appears that publication bias did not receive sufficient attention.

Our results suggest that only positive studies have been published thus far, and the true short-run effects of governmental workplace smoking bans would be more modest in the U.S. - inclusion of such unpublished negative studies might change the conclusions of the IOM and other decision makers on this issue.”

“Only positive studies have been published thus far …”. Med andre ord: Kun undersøgelser, der viser fordele ved rygeforbud er blevet offentligjort. Set i lyset af det universelle nulresultat fra USA, kan man undre sig over, hvordan dette har kunnet lade sig gøre …

—————————————————-

Referencer:

- Kanaka Shetty, Thomas DeLeire, Chapin White & Jay Bhattacharya, National Bureau of Economic Research: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans, 2009

- Læs hele undersøgelsen

- Endelig version: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans, 2010

- Læs den afhoppede anti-tobaks expert, Dr. Michael Siegel’s artikel om undersøgelsen

- Læs Jacob Sullum’s analyse på Reason.com

—————————————————

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

31 kommentarer til 8 års rygeforbud: Nul sundhedsgevinst

Ikke-ryger
8. maj, 2009

Ja, ja.

Du bliver ved.

På en af de sider hvor de sociale rygere har en debat og ikke vil lukke ikke-rygere ind, altså med mindre at de også ligger på knæ for tobakken, er der en som siger at hun vil begynde at ryge igen.
Hvorfor ? Jo, efter at hun stoppede med at ryge, har hun fået så mange sygdomme at man skulle tro at det var løgn.

En af mine venner som drak meget cola, vil også til at drikke cola igen.
Efter at han stoppede, har han fået så mange huller i tænderne, det havde han ikke da han drak cola.

Og så linge at vi har folk som bare bliver ved med at ryge, ja, endda ryger mere for det skal regeringen sku´ikke bestemme, ja, så ser vi heller ikke nogen ændring.

Hvis du bliver indlagt KK, hvad så. Vil du så sige at det er en streg i regningen for Anti-rygerne ?
Hvornår komme du med tal og rapporter som siger noget om hvad der ville ske, hvis folk tog det alvorligt ?

Og alt dit pjat med at Irland er ved at gå falit pga. rygeforbudet. Efter hvad jeg ved, så har rygning ikke noget med mursten at gøre.

Og dit pjat med at der vil dø folk pga. dårlig livskvalitet, da de ikke må ryge.
Græder du også over et barn som brækker sig, fordi det har spist formeget slik ?
De har selv sat sig i den knibe, så må de også selv komme ud af den igen.
men hvad med de ikke rygere som får en dårlig livskvalitet ved at sidde i røg ?

Og otte år til at rense luft, blod, ja gener i folk.
Det kan ikke lade sig gøre.
Men rygerne har ikke tid til at se resultater, kun resultatet at de igen må forpeste luften som vi alle skal indånde og leve af.

Og hvis du igen skriver at det er spam jeg kommer med.
Så læs lige dit indlæg igen.

Langki
9. maj, 2009

Her går det godt !

Musik, rygning, sprut og gambling er bandlyst til denne begivenhed, hvor 28.000 muslimer ventes at møde frem. Der er dømt dhimmitude.

BRITAIN’S biggest fun park has sparked a race row — with a MUSLIMS-ONLY day.
Up to 28,000 are expected at Alton Towers on September 17 when there will be no music, booze or gambling.

Instead there will be prayer areas, Muslim stalls and all food served will be HALAL.

Abid Hussan of Islamic Leisure insisted the day was open to all faiths, although Islamic laws would apply.

He added: “There will be no smoking, no alcohol and halal food only.

http://angantyr.blogspot.com/2006/07/englands-strste-forlystelsespark.html

Black Cat
9. maj, 2009

En stor tak til dig Klaus for det store arbejde du her laver.
Jeg har kopieret den seneste artikel til et andet forum (Hvor rygediskussionen også foregår)og gjort opmærksom på hvor det stammer fra.
Håber at det ok, ellers må du lige sige til, så fjerner jeg det selvfølgelig igen.
Venligst Henrik.

KK
10. maj, 2009

Til Black Cat - jeg synes det er glimrende, at du spreder mine blog artikler rundt, sålænge du linker til kilden. Det giver altsammen mere debat, og debat er jo sundt - ikke sandt? Hvilket forum taler du om?

Karen West
12. maj, 2009

KK Tillykke med dit fine debatindlæg i Politiken, det var rigtigt godt.
For første gang så jeg vores kendte TV læge her til aften, som var på Læsø. Der nyder de livet og hans konklusion var da også, at vi jo ikke må glemme livskvaliteten, så nu sagde han, at vi kun skulle ryge og drikke LIDT mindre. Hm, det går fremad, omend langsomt, men det går fremad!
For øvrigt debatterer jeg forbud på Manu Sareens blog med Helene, kan du huske hende??
Og jo hun farer frem med sine forbud igen og igen.
Jeg har skrevet en opinion til Berlingeren, nu får vi se, om den bliver optaget.
Karen

Langki
15. maj, 2009

Og nu kommer så turen til cafelatte-folket !

Ny forskning: Kaffe smadrer hjernen.
Ny amerikansk undersøgelse fastslår effekten af længere tids kaffe-forbrug, og resultatet kan chokere selv den mest inkarnerede mokka-fan.

10. maj 2009, 10:18 Af Morten Eggert

Et stort forbrug af kaffe eller alkohol kan være lige så skadende som effekterne fra kokain og hash.

http://www.bt.dk/article/20090510/sundhed/90510011/

Black Cat
18. maj, 2009

Hej KK
Beklager ventetiden.
det er dette forrum det drejer sig om:
http://www.dahf.dk
og tråden er her:
http://dahf.dk/viewtopic.php?f=8&t=31295&start=105

Ikke-ryger
19. maj, 2009

Nu skal man jo huske på at KK er uddannet journalist og ikke musiker. På journalist højskolen lære man at bruge ord og manipulere med ord.

Det skriver han jo selv.
“På jævnt dansk uden omsvøb kunne man kalde det: “man finder det, man VIL finde” - eller: ”at håndplukke tal, der passer til éns forudbestemte resultat”.”

Det er presis det som KK gør.

Men hvorfor gør du så ikke dit arbejde færdigt Hr. KK.
Man undersøger altid sine kilder, med mindre at man har bagtanker. Måske skulle du Langki havde oplyst dette link, eller det falder måske ikke i din smag ?

http://www.nordjyske.dk/debat/forside.aspx?ctrl=10&data=53%2c2958212%2c5%2c3

Kom med noget bedre. Det der var ikke godt nok.

KK
19. maj, 2009

Kære Ikke-ryger - Anti-tobakslobbyen har én agenda: At få udrydddet tobaksrygningen fra jordens overflade. De benytter alle til rådighed stående midler for at opnå dette - overdrivelser, udeladelser og usandheder om passiv rygning er nogen af dem.
Jeg har en anden agenda: Frihed. Men jeg har kun et middel til min rådighed, og det er at skrive sandheden.
Når du nu indføjer linket til Jesper Schou Hansens læserindlæg imod mig i Nordjyske, så skal du da også lige læse svaret:
http://www.180grader.dk/klumme/N_r_religionen_besejrer_videnskaben_er_sandheden_f_rste_offer.php

Fleks
19. maj, 2009

Ak ja, ‘Ikke-ryger’!
>
“Man undersøger(vist ikke) altid(selv) sine kilder …”:
>
http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-6149832.html?ss eller:
>
http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2007/02/19/180843.htm
>
Sør’me en troværdig kilde, du har støvet frem! - Skyldes måske passiv røg skader, at den svigter?
>
Synes, du bør være lidt mere “præsis”.

Så kort og godt, og med dine egne ord:

“Kom med noget bedre. Det var ikke godt nok”!
>
Skal nok lade være at gætte på, hvad du er “uddannet som”.

Ikke-ryger
24. maj, 2009

Nu har det med at Jesper Schou Hansen har lavet noget andet. Det har jo ikke noget med sagen at gøre.
Men det at han har taget KK med fingerne i kagedåsen.
KK er jo så lige kurupt.
Han mener jo at det er forkasteligt at kræftens bekembelse har fået lavet en rapport, som er betalt af et medicinalfirma som laver tyggegummi, til at hjælpe folk af med at ryge.
Men samtidigt siger han at der er forskere som arbejder hårdt og ikke manipulere med ting.
Disse forskere er så på tobaksfirmaernes løningsliste.
Og dem vil KK og alle andre rygere så mene at vi skal tage alvorligt. Kan du ikke se at det er lidt til grin ?

Husk nu på at dette drejer sig om at tjerneren kan stå i en røgfri arbejdsplads. KK vil jo heller ikke synge med et bål foran scenen. Selvom at han påstår at menneskets lunger er lavet til at kunne tåle røg. Bavl .

Men som han selv siger, vi for det ud af rapporterne vi selv vil.
Jeg gætter ikke på hvad KK er uddannet. Han er uddannet journalist.

Og hvis du ikke mener at Jesper Schou Hansen har ret i at denne “ekspert” fra frankrig ikke er betalt af tobaksfirmaerne, sååå.
jeg tror ikke at I har noget at lade andre høre :-)

KK skriver:
“Bortset fra, at det hverken er ulovligt eller umoralsk at modtage honorar fra en privat virksomhed, så kan jeg ikke lade være med at tænke: Minder den argumentationsform ikke lidt om middelalderens præster, der anklagede datidens videnskabsfolk for at stå i ledtog med Satan, når de ikke ville sige, at jorden var flad?”

Hvorfor er det så forkasteligt at et tyggegummi firma betaler en anden rapport ?
Jorden må være flad, efter Jeres udsagn.

KK
29. maj, 2009

Når medlemmerne af anti-tobakslobbyen (som fx. Jesper Schou Hansen) bruger argumentet “købt af tobaksindustrien” om en forsker, så betyder det som regel, at de ikke har andre argumenter i posen.

At lave et personangreb på den måde er jo ikke nødvendigt, hvis man kan argumentere imod indholdet i de påstande, der bliver lagt frem.

Mange eksperter har lavet videnskabelige undersøgelser, finansieret af tobaksvirksomheder - især før årtusindeskiftet. Det hedder “grants”, og det er der ikke noget forkert eller forbudt i - og det er også rimeligt nok at bringe det frem i de konkrete tilfælde. Det er fint at vide.

Men når det (som i Jesper Schou Hansens tilfælde) er det eneste argument imod en påstand fra en forsker, at han også har lavet undersøgelser, finansieret af tobaksvirksomheder, så er beskyldningen jo grundløs.

Det er desværre meget ofte den taktik anti-rygerne benytter. Men beskyldningerne er uden indhold. De bringer os ikke rigtig videre …

Til din orientering: Tobaksindustrien i USA har været under regeringens kontrol siden 1998. Siden dengang har forskning betalt af tobaksindustrien været på et meget lavt niveau.

Chr. B. Jensen
8. juli, 2009

Selvfølgelig har rygeforbudene en effekt. Om ikke andet har de den effekt, at ikke-rygere i højere grad undgår at blive forpestet af rygeres giftstoffer. Det er måske ikke en effekt, rygerne fra Den Gule Negl (med deres typiske evner til hensyntagen) giver fem flade øre for, men denne effekt er vi til gengæld en del ikke-rygere, der sætter stor pris på.
I rygere snakker om “frihed” - hvormed I åbenbart mener rygeres frihed til at slå sig selv ihjel (medmindre I vil bestride, at hver anden ryger dør af tobakken? Men måske kunne man som ryger tænke lidt mindre på sig selv og sin ret til selvmord - og lidt mere på sidemanden og hans/hendes ret til at indånde tobaksfri luft? Det er vel også en slags frihed. Og spar mig venligst for sludder om, at man “så også skal forbyde biler og fabrikker” - det kan man sgu ikke i et velfungerende samfund, og det ved ethvert nogenlunde begavet menneske. Den “nydelse” I snakker om ved tobakken, vil jeg tillade mig at definere som “nydelsen” ved at undgå de nikotin-abstinenser, I rygere helt bevidst har påført jer selv. Og det er selvfølgelig altid rart at undgå abstinenser, men måske ville det være mere formålstjenligt at undgå narkomanien til at begynde med?

KK
11. juli, 2009

Til Chr. B. Jensen - tak for din kommentar
>
Rygeforbud har ingen sundhedseffekt. Det er hvad denne definitive undersøgelse viser. Men rygeforbud har naturligvis effekter på andre ting end sundheden: Det positive: Ikke-rygerne bliver fri for røg. Det er mange folk glade for, så det er jo godt. Rygeforbud har imidlertid også negative effekter - et par af dem er her:
>
1) De sociale konsekvenser - mange mennesker bliver ensomme. Familier, venner og arbejdskammerater splittes og strides. Rygeforbud ødelægger & aflyser festerne. Rygeforbud har en negativ virkning på humøret generelt i samfundet - også blandt ikke-rygerne.
>
2) Rygeforbud ødelægger økonomien generelt. Dårligt humør i befolkningen er med til at undergrave økonomien. Folk i dårligt humør er dårlige forbrugere og stopper væksten.
>
3) Rygeforbud ødelægger konkret økonomien i mange brancher: Især serveringsbranchen, fx. cafeer og værtshuse.
http://dengulenegl.dk/blog/?p=807
Men også i transportsektoren. Hvis ikke rygerne kan ryge i tog, færger, fly og lufthavne, så tager de bilen i stedet: http://dengulenegl.dk/blog/?p=351
>
4) Rygeforbud gør rygerne til en ny underklasse. Dette har både sociale og økonomiske konsekvenser for samfundet. Når der skabes en ny “overklasse” i samfundet, bliver der samfundsvækst, og vi bliver alle rigere. Ex: Gullash-baroner, IT-millionærer, Youppier i 80-erne osv. -
Når vi omvendt skaber nye underklasser, fører det til økonomisk depression. Og det er netop sådan én vi er på vej ind i nu. Der var også depression i 30-erne. Den kom fra USA, hvor man havde alkoholforbud i 1920-33. Det kan du læse om her:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=127
>
Du er velkommen til at skrive alle de kommentarer du vil, men vær opmærksom på, at Den Gule Negl anerkender ikke-rygeres ret til røgfrie rum. Når vi taler om frihed, taler vi primært om en restauratørs eller cafe-ejers ret til selv at bestemme, om der må ryges i hans virksomhed.
På forhånd tak.

Ikke-ryger
11. juli, 2009

Jamen KK.

Vi diskutere ikke om det skal være som i gamle dage.
Rygeloven er lavet for at beskytte dem som arbejder i branchen. Det er deres fagforening som bad om at få det forbud. Og efter hvad jeg ved, så går Kim Larsen da ellers altid ind for hvad fagforeningerne siger, det er jo kun til gode for dem som arbejder der.

At du og andre rygere så mener at det går ud over det sociale. Det er der jo kun rygerne som kan rette op på. De var jo så sociale før rygeforbudet. Hvorfor er de så ikke nu ?

At det ødelægger fester og aflyser nogle. Ja, igen kan vi jo spørge hvorfor rygerne ikke bare kan gå ud og ryge. Lidt som da man slog en skid i skolen. Hvorfor er det så ham som slog den, som skal sendes ud i den friske luft ?

Rygning har altså også afholdt mange ikke-ryger i ensomhed. Men det er jo bare stupide mennesker - ikke ?

Dårligt humør ? Nu har ikke-rygerne jo fået bedre humør og KK vi har finanskrise. Om du så vil det eller ej. Rygerne kan da bare bruge de midler som de altid har brugt og det gør de også. Kom ikke og sig andet. jeg kender ikke mange rygere som er blevet rigere efter rygeforbudet, altså bliver pengene brugt.

Igen KK. Der hvor det først bliver skåret ved en krise, er at spise ude og ferie. Ikke noget med et rygeforbud som skal havde skylden.

At sammenligne rygeforbudet med alkoholforbudet i USA viser jo bare hvor desperate rygerne er for at få deres “fix” for at kunne fungere. Sørgeligt.
At tænke på at de vil være medvirkende til de ting som sker på Østerbro lige nu. Det er sørgeligt at tænke på.

Desuden er en af årsagerne nok også til at der er nogle værtshuse som lukker, at der generalt er for mange. Allerede langt tid før rygeforbudet, så jeg mange halvtomme. Men jeg har da ikke som sådan set nogle lukke, her i Århus.

Og lad mig sige det med det samme. Den der siger Bendt J, får en medalje :-)Dem som kender historien ved hvorfor.

Men at du mener at rygerne bliver en ny underklasse, er da op til jer selv. I kunne jo starte med at ryge de der e-tingester. Det ville da hjælpe. Du ved, bilerne har fået katalysator, hvad har rygerne ? Så måske vi kunne starte der.

Det drejer sig ikke om at se ned på rygerne eller at tage deres “livsglæde :-)” fra dem. Det er for at skåne de folk som arbejder i lokalerne for hovedepine og andet.

Livsglæden ved at ryge en smøg.
Kan vel sammenlignes med at man tager skoen af om aftenen, fordi der er en sten i den. Men hvorfor så lade stenen ligge og gå med den dagen efter ?

Fleks
12. juli, 2009

@Ikke-ryger.
>
Læser du somme tider bare lidt af det, som KK afslører?
>
Du skriver:
>
“Rygeloven er lavet for at beskytte dem som arbejder i branchen”.
>
Klaus har jo netop i sine artikler afsløret de løgnehistorier, som rygeloven kom til verden under:
>
http://folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20051/salen/B72_BEH1_70_11_11.htm
>
Forkasteligt!
>
Og mht. at “beskytte” personalet, så har KK jo dokumenteret, at dette ligeledes er propaganda og manipulation, idet de kære sundhedsmyndigheder, og dermed politikerne, IKKE har kunnet fremlægge ét eneste bevis for at passiv røg skulle kunne føre til bare ét eneste dødsfald eller for den sags skyld være årsag til bare noget, der kan berettige til, at man laver en lov. - Og ‘hovedpine’ som årsag!!!! - Nej, nu holder du!
>
Du mangler blot at gi’ som årsag, at loven også kom, fordi deres tøj ikke skulle lugte af røg! - LOL!
>
“Skandaløst” er et mildt ord om denne ageren!
>
Du skriver videre:
>
“Det er deres fagforening som bad om at få det forbud”.
>
Jeg tror, vi må ha’ Klaus til at granske lidt i dette postulat, for, som jeg er orienteret, var der vist (råd)vild forvirring, idet fagforeningen vist forventede et andet resultat (og restaurationsbranchen ligeledes), såfremt ‘de gik med’ på kravet om et totalt forbud inden for området! - Restaurationsbranchen har vist bitterligt fortrudt dette “hovsa-JA”.
>
Så, Klaus! Bitte!

KK
13. juli, 2009

Det er ligegyldigt, hvad vi mener hver især - for problemet er nu, at det eneste man beskytter de ansatte imod er: At have et job.
>
Når man udelukker 25% af befolkningen fra samfundets sociale funktioner indendøre, så giver det en stor nedgang i efterspørgslen. Rygeforbud sætter nemlig rygerne i dårligt humør - og dårligt humør giver dårlige forbrugere.
>
Rygeforbud - som jo er indført i hele EU og i store dele af USA - forhindrer derved, at samfundsøkonomien kommer op i omdrejninger. Det ender formentlig med, at myndighederene må fjerne disse forbud for at få gang i sagerne igen - dette skete også med alkoholforbudet i USA i 1933.

Fleks
13. juli, 2009

“Rygeforbud - som jo er indført i hele EU”!

KK, fortvivl nu ikke, for Liechtenstein(ganske vist uden for EU), Østrig og nu Tjekkiet er på rette vej.

Har fået tilladelse af redaktøren af Rauchen-Bayern.de til at oversætte og mangfoldiggøre en interessant artikkel om forholdene i netop Tjekkiet og vil ‘putte’ den ind i Forum.
>
Så kære rygere - nøjes ikke med blot at tænke venligt på landet - ta’ en tur derned!

Prag m.m. er pragtfuld!

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Når jeg nu læser det som du skriver KK.

Så læser jeg at det som det hele går ud på er FUD.

Rygerne er som sådan ikke at rede et værtshus. Nej, det er at I får lov til at ryge hvor I vil. Og derefter sige at det jo ikke var så farligt, for hvis det var, så havde I ikke fårt lov. Det ville da være et godt signal til de unge.

At true med at de ikke har noget arbejde hvis I ikke må tilryge dem. Tjaaa, jeg tror mange hellere ville være foruden. har set at mange resturants er glade for at de nu kan få arbejdskraft, da mange ikke ville arbejde i røgen fra hensynsløse rygere. Så noget godt er der da.

Lad os kikke lidt på hvad du så ellers skriver:
“Når man udelukker 25% af befolkningen fra samfundets sociale funktioner indendøre”
Man udelukker ikke 25%, de vælger selv at gå.
Mange ikke-rygere valgte også stæder fra.
Og som du selv siger, så er det de lavest lønnede som er rygere. Så hvordan kan du mene, at 25% af danmarks lavest lønnede, kan holde hjulene igang ? :-)

At rygerne nu er i dårligt humør. Det er da synd for dem. Måske de så bare skulle holde op og få livsglæden igen. At skulle hive plante gift til hjernen for at kunne holde sigselv ud, det er s´da værken fornuft eller sundt, det må du da kunne se.
Og dig og dit dårligt forbrug. Der er ikke blevet rigere rygere i den tid, så der er et forbrug. Spam og spam og spam igen. Fra os begge.
Underligt at du ikke forlængst har nævnt Island som et eksebpel på hvor galt det kan gå - økonomisk.
men det er måske fordi at folk ved hvad der skete.
Men at trække Irland ind i det og sige at det er rygeforbudet som er skyld i at Irland har det dårligt, det er der ikke mange der var klar over - vel ?
Men hvis du læser om hvor det gik galt, så ver det fordi de byggede og byggede og byggede, så kom krisen, så så gik det galt. Folk har ikke råd til at gå på bar, derfor bliver folk hjemme. Ikke fordi de ikke må ryge. Bavl igen fra KK.
Nej. Rygeforbudet er kommet for at blive. Folk vil få mere pli, også rygerne. Derfor fastholdes det. Rygerne vil vænde sig til at de ikke bare kan ryge hvor de vil, lidt lige som alkohol forbudet og det at slå en skid - du ved PLI.
Jamen Flex, hvad med at søge asyl i de lande. I er jo tydeligt vis forfulgte.

Fleks
14. juli, 2009

@Ikke-ryger.

Skift nu navn til det, som du er, nemlig Anti-ryger! Så vi ikke går og tror, at vi har med en fornuftig ikke-ryger at gøre.

Du skriver:

“Rygning har altså også afholdt mange ikke-ryger i ensomhed. Men det er jo bare stupide mennesker - ikke”?

Så er du jo åbenbart helt selv klar over det, og fra mig skal der ikke lyde den fjerneste protest, men dejligt befriende, at man kan beskrive sin faktiske tilstand, som om det var ironi!

Det er selverkendelse, der vil noget, og for øvrigt godt gået.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Vil du og KK så ikke også skifte navn.
Til: egoistiske rygere 1 og 2

Så har vi alt på det rene.

Jeg har bare set astmatikere sidde til en fest og sagt at de var astmatikere. Folk var flinke, men som feste skred frem, og rygerne blev mere fulde, (så kom deres sande Jeg op i dem) begynte folk at ryge omkring dem. Og da der kom nye folk til, så blev der bare sagt at astmatikeren var hysterisk og at man ikke kunne tage denne alvorligt. Så måtte astmatikeren forlade festen og alle var glade. Du ved, rygerne har fået en dårlig selvværd efter rygeforbudet. Er det fordi de pludseligt kan se hvad de forsager ? Det er ikke længere “in” at være narkoman af et stof.
Hvis de var så hensynstagende, så havde vi ikke et rygeforbud.

KK
14. juli, 2009

“Hvis de var så hensynstagende, så havde vi ikke et rygeforbud.”

Altså, du mener, at rygeforbudet er en slags hævn?

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Det vil sige at alle love og Emma Gad er hævn ?
Jeg vil kalde det regulering pga. manglende pli.

KK
14. juli, 2009

“Jeg vil kalde det regulering pga. manglende pli.”
>
Du kan have alle dine ideer om rygeforbudets “retfærdighed” - men det er ikke indført for din fornøjelses skyld. Regeringen er ligeglad med dig. Rygeforbudet er indført med det argument, at det skal beskytte personalet imod sygdomme. Disse sygdommes opståen kan imidlertid ikke dokumenteres.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Det var bla. også Tjenernes fagforening som havde fået klager fra noge af deres medlemmer, pga. dårligt arbejdsmiljø. Men du vil åbenbart ikke give dem et bedre arbejdsmiljø. Men samtidig vil du stadigt ikke svare på om du og Rie ville synge hvis der var et bål foran scenen og røgen gik ind på scenen. Du skal kun stå der i under 2 timer Tjenernen skal stå i din røg i 8 timer. Og som du selv har sagt, så er kroppen van til røg, det blev den helt tilbage fra hulemandens tid. At du så ikke er kommet længere, det er der mange andre der er. I dag er kroppen ikke glad for røg.
De ting som du siger ikke er dokumenteret, er jo netop. Men tobaksindustrien bliver ved med at betale raporter, som du hopper på. Det er det som er hele meningen fra den vogn. Men du er dopet med nikotin så dine nerverbaner styre dit liv.
Sååå, undskyld - hvad med friheden ?
Jeg mener at det er retfærdigt at en tjener ikke skal gå hjem med svige i øjenene og hovedepine, pga. at der sidde nogle hensynsløse rygere og kræver deres ret til at forpeste luften med dårlig luft og kemi som folk bliver syge af. Ja, KK folk bliver syge af det.
Ta’ nu den sten ud af skoen og kom vidre

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Men hvad ved RBF også om det ?

http://fusion.3f.dk/article/20060307/MENNESKER/60307003/1006

Så hvorfor blive ved med at give Kræftens bekembelse og andre skylden. Når det nu var en brancheorgination som kom med udspillet. Endnu en af KK’s fejloplysninger.

KK
14. juli, 2009

Det er muligt der også er anti-tobaksfolk i danske fagforeninger. Det findes overalt i den offentlige sektor. Men det er Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen & Sundhedsstyrelsen, der fører an i DK - WHO fører an på internationalt niveau.

Ikke-ryger
14. juli, 2009

Er alle bare din fjende - KK ?
Du ser spøgelser over alt.
Livet er andet end usundt røg.
Der er sket en holdningsændring og den mener du at nogle har sat i hovedet på folk ?
Helt erligt.
Det er sku’ da rygerne som åbenbart ikke kan tænke selv.

Fleks
14. juli, 2009

Klaus:
“Men det er Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Lungeforeningen & Sundhedsstyrelsen, der fører an i DK - WHO fører an på internationalt niveau”.
>
Plus, ikke at forglemme, EU, der jo for nylig bevilligede 200 mio. til bl.a. Jesper Schou Hansens HELP-cirkus, så han kan fortsætte sine og EU’s løgnehistorier om passiv rygning.
>
Hold da kæft, hvor EU smider om sig med vore penge! - Er det ikke snart på tide med en ‘revision’?

jonasnohr
29. oktober, 2009

En kommentar til en kommentar.
“Kære Ikke-ryger - Anti-tobakslobbyen har én agenda: At få udrydddet tobaksrygningen fra jordens overflade. De benytter alle til rådighed stående midler for at opnå dette - overdrivelser, udeladelser og usandheder om passiv rygning er nogen af dem.”
- Jaja og det er jo kendt at anti-tobakslobbyen har milliarder af kroner og tobakslobbyen kun milliarder af ører. Det er lidt synd ikke?

att ‘man finder det man vil finde’ - monstro ikke en 30 år og effektivt lobbyarbejde for de store tobaksmærker har gjort at man har fundet en og anden ting der ikke er helt sand, men du vil jo finde sandheden ikke? intet agenda her.
ok
tak så

KK
24. november, 2009

Jonasnohr - du taler om forhold, der eksisterede for 30 år siden. Idag er det anti-tobakslobbyen, der har uanede midler. Lobbyen består af samtlige vestlige regeringer, WHO, EU samt de største spillere i medicinalbranchen.
-
Endvidere består den af de såkaldt “velgørende” organisationer, som indsamler skattefrie penge fra borgerne til såkaldt “gode” formål. Disse midler benyttes også til anti-tobaks propaganda.
-
Tobaksindustrien har i 12 år været bundet på hænder og fødder af et tvungent forlig med den amerikanske regering, “Master Settlement Agreement”. Et led i forliget er, at selskaberne ikke må blande sig i krigen imod rygerne - det er derfor, du aldrig hører fra tobaksindustrien mere.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler