Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Danskerne mere syge efter rygeloven

17. februar, 2016 | anti-tobak, debat indlæg, passiv rygning, public health, rygeforbud, sundhed

Politiken-vås: “Færre hjertesyge af passiv rygning pga rygeloven”

Fakta 1: Intet bevis for at passiv rygning forårsager sygdom

Fakta 2: Hjertesygdom i Danmark er ikke faldet efter rygeloven

Af Niels Ipsen, miljøbiolog og Klaus Kjellerup, researcher

- DEBATINDLÆG, POLITIKEN 13. feb 2016

Af alle uhyrlige påstande, der er skrevet om rygning i medierne, må den om, at “rygeloven er god for folkesundheden” nok være den værste.

Politiken skrev for eksempel 5. feb: Rygeloven gavner både aktive og passive rygere og “færre bliver nu syge af passiv rygning, især falder risikoen for hjertekarsygdomme”.

Dette er fri fantasi, for der findes ingen evidens for hjertesygdomsrisiko ved passiv rygning udenfor hjemmet. Og udenfor hjemmet er dér, rygeloven gælder. I hjemmet er evidensen for risiko usikker.

Politiken refererer til et review fra den irske anti-tobakslobby i Cochrane Tobacco Addiction Group, hvor man har opsamlet 77 eksisterende små og større studier af hospitalsindlæggelserne i 21 lande efter rygelovene. Men disse studier kan ikke bruges til konklusioner, fordi de åbenlyst havde til formål at finde store fald i hjerte-indlæggelser på hospitalerne, netop for at overbevise offentligheden om rygelovenes gavn. 

Studierne er små og dårlige, hvilket dog også bemærkes i reviewet. Der er tale om regulær junk science, hvor målstolperne flyttes midt i studieperioderne, og hvor små tilfældige ændringer, f.eks. 20 indlæggelser det ene halvår, og 12 det næste, fremstilles som “dramatiske fald på 40%”.

At disse små studier er ubrugelige, ses også i de større registerundersøgelser på statsligt og nationalt niveau, for her findes der ingen ekstra fald i hjertekarindlæggelser efter rygelovene, heller ikke i Danmark.

I de mindre studier har man med andre ord kun publiceret resultater fra de hospitaler, hvor der tilfældigvis var fald i hjerte-indlæggelserne - mens tallene fra de hospitaler, som oplevede stigninger efter rygelovene, til gengæld ikke er publicerede. Det hedder publication-bias og researcher-bias.

Ingen evidens bag dansk forskers påstande

Det er derfor bekymrende, at en forsker som Karsten Juhl Jørgensen roser reviewet. Overraskende kalder han det: “et meget grundigt stykke forskning, som bekræfter, hvad vi havde en mistanke om. Nemlig at rygeloven har reduceret skadevirkningerne ved passiv rygning. Færre bliver hjerte-kar-syge af det”.

Det er uhyrlige påstande, og der er ikke den mindste evidens for dem.

Sandheden er, at den øgede relative risiko for hjertekarsygdom ved passiv rygning udenfor hjemmet er statitistisk ikke-signifikant, dvs. ikke-eksisterende. Risiko-estimatet er 1,08.

Dette spinkle estimat får man, når man sammenlægger samtlige 22 publicerede epidemiologiske studier af sammenhængen mellem hjertekarsygdom og passiv rygning på arbejdspladser før rygelovene. Og det har den anerkendte engelske epidemiolog Peter N. Lee gjort (pnlee.co.uk).

Rygelove på arbejdspladserne beskytter altså reelt mod en hjertesygdomsrisiko, der ikke eksisterer, og det gælder også risikoen for andre sygdomme.

Den danske sygdomsstatistik viser heller ingen gavn ved rygeloven. Checker man hospitalsindlæggelserne på Danmarks Statistik, vil man se, at stigningsraten i indlæggelserne er mere end fordoblet i 6-års perioden efter rygeloven i 2007 i forhold til i 6-års perioden før loven. Endvidere er medicinforbruget steget med 78% siden rygeloven.

Danskerne er med andre ord blevet sygere, ikke raskere, efter rygelovens indførelse. Det kan man jo så tænke lidt over.

De eneste, der har haft rigtig gavn af rygelovene er medicinalindustrien. Men det var jo også denne industris globale giganter, der finansierede mange af de vidtløftige rapporter, der i sin tid førte til rygelovene.

———————————–

[note: Dette debatindlæg blev sendt til Politiken 8. februar 2016. Politiken afviste imidlertid at trykke det, med mindre det blev skåret væsentligt ned, hvilket skete - hvorefter det forkortede debatindlæg: HER blev trykt i Politiken Debat side 5 den 13. februar.]

Referencer:

1. Rygeloven gavner både aktive og passive rygere - Politiken, 5. feb 2016

2. Legislative smoking bans for reducing harms from secondhand smoke exposure, smoking prevalence and tobacco consumption - Cochrane Tobacco Addiction Group, 4. februar 2016

3.  Epidemiological Evidence on Environmental Tobacco Smoke and Heart Disease - Lee, Forey, Hamling, Peter Lee Statistics and Computing, januar 2015

4.  ETS and Heart Disease Meta-Analyses Lee, Forey, Hamling, Peter Lee Statistics and Computing, jan 2015

5.  Beviset er væk: Passiv rygning på arbejdspladser skader ikke de ansatte - 180grader, 25. juli 2013

6.  Gør sundhedsformynderi danskerne syge? - Klaus K blog, 17. marts 2014

7.  Anti-rygekampagne skader folkesundheden - Klaus K blog, 24. juni 2015

8.  Anti-ryge eksperter var betalt af Big Pharma - Klaus K blog, 28. oktober 2015

—————————————-

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler