Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

WHO nedtoner fare ved passiv rygning

10. november, 2014 | passiv rygning, politik, public health, rygeforbud, sundhed, videnskab

Udendørs luftforurening farligere end tobaksrøg, siger WHO

♦ Rygelove beskytter imod ikke-eksisterende sygdomsrisiko

180grader: WHO nedtoner fare ved passiv rygning: Udendørs byluft er farligere

OBS - English version: WHO downplays danger of secondhand smoke - Frank Davis

- OFFICIELLE WHO-ERKLÆRINGER OM LUNGEKRÆFT:

Er passiv rygning ikke længere officielt en alvorlig sundhedsfare, som det var været siden 2002? Er eksperterne udnævnt af World Health Organisation (WHO) ved at trække i land om den erklærede risiko ved passiv rygning?

Det ser unægtelig sådan ud - de officielle udmeldinger fra sundhedstoppen flytter sig i hvert fald: To gange indenfor 15 måneder har WHO’s kræftafdeling IARC kraftigt nedspillet passiv rygnings rolle i udviklingen af lungekræft overfor offentligheden.

Det skete i forbindelse med IARC’s to officielle erklæringer om, at udendørs luftforurening og dieseludstødning er sat på gruppe 1-listen over sikre årsager til lungekræft. På den liste står passiv rygning også, trods mange forskeres skepsis.

Der fremgår ikke noget direkte om passiv rygning i WHO-pressematerialet (1 - 2), for WHO sætter aldrig forskellige kræftrisici i forhold til hinanden i deres skriftlige materiale. Men erklæringerne blev højst usædvanligt ledsaget af medieudtalelser fra IARC-eksperterne om, at udendørs luftforurening er mere skadeligt end indendørs passiv rygning - og at dieseludstødning er meget mere skadeligt end passiv rygning.  

Dr. Debra T. Silverman, ledende amerikansk forsker i dieseludstødning på arbejdspladser, hvis studier i sidste ende førte til WHO’s erklæring om lungekræft-risikoen ved dieseludstødning, blev citeret for dette i New York Times:

“Dr. Silverman said her research indicated that occupational diesel exposure was a far greater lung cancer risk than passive cigarette smoking …

Og IARC’s egen ekspert, Kurt Straif sagde, at udendørs luftforurening er den alvorligste kræftfremkalder i miljøet, mere end passiv rygning, ifølge South China Morning Post:

“We consider this to be the most important environmental carcinogen, more so than passive smoking.”

Sundhedsorganisationer
sidder på skødet
af Big Pharma

Det er nu mere end et årti siden, i 2002, at WHO for første gang erklærede passiv rygning  kræftfremkaldende og dødeligt i IARC’s Monograph 83 - trods uafhængige eksperters skepsis.

I mellemtiden er det blevet afsløret, at formanden for WHO’s arbejdsgruppe - den øverst ansvarlige for Monograph 83 - Dr. Jonathan Samet og flere andre anti-tobaksforskere har haft langvarige økonomiske relationer til Nicorette-selskaberne Pfizer og GlaxoSmithKline. Disse selskaber har haft en enorm økonomisk fordel ved erklæringen om dødsfare ved passiv rygning på grund af de rygelove, der blev indført for at beskytte imod passiv rygning.

For rygelovene var forudsætningen for, at medicinalgiganterne kunne tjene milliarder på salg af nikotin-erstatninger og rygestopprodukter til Europas 150 millioner rygere, som på grund af forbuddene var tvunget til at afstå fra rygning på arbejde og i restaurationsbranchen.

WHO’s eget passiv rygning studie fra 1998 - det største i Europa - viste ingen sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft, hverken i hjem eller på arbejdspladser. Den eneste signifikante sammenhæng, man fandt var, at folk der var udsat for passiv rygning i barndom og opvækst, havde 23% lavere risiko for at få lungekræft senere i livet i forhold til de folk, der voksede op i røgfrie hjem.

Alligevel indgik WHO året efter et sælsomt samarbejde med nikotin-giganterne Novartis, Pharmacia & Upjohn (senere Pfizer) og GlaxoSmithKline, for som det hed: “at hjælpe rygerne med at stoppe rygning” - dette absurde samarbejde sikrede uden den mindste tvivl WHO økonomisk støtte fra medicinalgiganerne mod til gengæld at optræde som industriens world-wide Nicorette-agent.

Og straks to dage efter meddelte WHO’s generaldirektør Gro Harlem Brundtland, at man var gået igang med sin del af aftalen: Udarbejdelsen af anti-tobakstraktaten, Framework Convention on Tobacco Control, som forpligtede alle WHO’s medlemsstater til at indføre de rygeforbud, der nu er spredt ud i Europa.

Den angivne årsag til rygelovene - sundhedsfaren ved passiv rygning - er formuleret sådan i traktatens §8:

Parterne anerkender, at videnskabelig dokumentation uomtvisteligt påviser, at udsættelse for tobaksrøg forårsager dødsfald, sygdom og invaliditet.

Det er denne uvidenskabelige påstand, som WHO’s eksperter nu ikke længere hævder er så “uomtvistelig” alligevel. Som den franske Dr. Philippe Even har sagt: Rygelovene bygger på en løgn. Og sådan en løgn kan ikke opretholdes i længden.

Forsøgsdyr får ikke
lungekræft
af tobaksrøg

Det er også temmelig usandsynligt, at passiv rygning skulle kunne forårsage lungekræft - for det er stadig ikke lykkedes nogen forsker at inducere maligne (ondartede) lungekræft tumorer i forsøgsdyr ved hjælp af tobaksrøg - trods den kendsgerning, at man har forsøgt ihærdigt i over 80 år. Man har endda fremavlet genetisk kunstige mus, som er særlig modtagelige for lungekræft - men uden resultat.

Grunden til, at der stadig forskes i dette, er at tobaksindustriens forskere forsøger at opfinde en mindre sundhedsskadelig cigarettype - men ligegyldigt hvilken type cigaretrøg, man udsætter dyrene for, så udvikler de ikke mere lungekræft end de kontroldyr, som man udsætter for luft.

Måske ikke så mærkeligt alligevel, hvis udendørsluften er kræftfremkaldende?

Dette har man trods alt vidst siden 1962, hvor kræftforskeren Wilhelm Hueper fandt, at der i mange lande og byer var svag sammenhæng mellem lungekræft og cigaretrygning, mens der til gengæld var tæt sammenhæng med luftforurening fra de tunge industrier. Det samme fandt den afdøde danske forsker og læge, Knud Wilson.

Hueper angiver i artiklens “comments” seks grunde til, hvorfor cigaretrygning ikke kan være nogen alvorlig årsag til lungekræft - en af dem er, at byboere har dobbelt så meget lungekræft, som folk der bor på landet.

I lyset af WHO’s udmeldinger er det ikke ulogisk at sige, at det i realiteten er ligemeget, om man opholder sig på en normalt trafikeret gade eller i en ryge-cafe. Men hvis det er mere skadeligt at gå på gaden, hvad er så meningen med, at rygning skal være forbudt på cafeen?

Hvis passiv røgen inden døre ikke skader mere end den omgivende udendørsluft, er der jo ingen mening med forbuddet. Og så burde enhver cafe-ejer jo kunne bestemme sine egne ryge-regler selv.

Hvis det altså ikke lige var på grund af medicinalgiganterne … det handler jo ikke om sundhed, men om penge. Og medicinalgiganternes indflydelse er enorm. Ikke bare her i Danmark, men i hele Europa og i USA.

—————————-

Udvalgte referencer:

Anti-ryge eksperter var betalt af Big Pharma, Klaus K blog, okt 2014

Air pollution is more harmful than passive smoking, two reports find, Bloomberg, okt 2013

Air pollution leading cause of cancer, WHO warns, South China Morning Post, oktober 2013

WHO Declares Diesel Fumes Cause Lung Cancer - New York Times, juni 2012

IARC Scientific Publication No. 161: Air pollution and cancer - IARC, 2013

The carcinogenicity of outdoor air pollution - The Lancet, oktober 2013

Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths - WHO, oktober 2013

Diesel engine exhaust carcinogenic - WHO, juni 2012

IARC monograph programme declares second-hand smoke carcinogenic to humans, IARC 2002

Multicenter case–control study of exposure to environmental tobacco smoke and lung cancer in Europe - WHO, 1998

Tobacco Control Tactics, Critical Scientists, 2013

A further review of inhalation studies with cigarette smoke and lung cancer in experimental animals, including transgenic mice - Coggins, oktober 2010

Carcinogenic bioassays on air pollutants - Wilhelm Hueper et al, august 1962

——————————-

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler