Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Staten & Big Pharma laver “fake news”

7. januar, 2017 | anti-tobak, debat indlæg, manipulation, public health, rygning, videnskab, økonomi

♦ Spreder falske påstande om ryge-økonomi gennem Ritzau

♦ Ensidig negativ ryger-analyse var betalt & tilrettelagt af Pfizer

Information, 3. jan 2017: KORA og medicinalindustrien laver “fake news” om rygning

- AFSLØRING

Er en ryger en byrde for samfundet? Producenterne af rygestopprodukter siger ja, mens al evidens peger den modsatte vej. Hvis seriøse medier som Information og Ritzau vil bibeholde deres troværdighed, må de være på vagt over for ’fake news’

Af Klaus Kjellerup, journalist & sangskriver

- Der tales for tiden meget om fake news i de såkaldt useriøse medier, men almindelige medier bringer også falske nyheder, og nogle af dem er konstruerede af myndighederne i den hensigt at bedrage læserne.

Et eksempel er Ritzau-telegrammet bragt på information.dk den 14. december: “Rygere koster 8,6 milliarder mere om året end ikke-rygere” [1]. Artiklen omhandler en ny økonomisk analyse af det offentliges udgifter ved rygning, foretaget af statens institut KORA.

I analysen [2] konkluderer KORA, at kommunerne kan spare udgifter ved at få folk til at foretage rygestop.

»Med analysen får man et skøn for, hvad man kan spare ude i kommunerne, hvis man får folk til at stoppe med at ryge eller helt undgår, at de begynder,« siger KORA’s projektleder i artiklen.

Denne påstand er vildledende. Artiklen er fake news. Der er ingen offentlige penge at spare ved færre rygere. Det er tværtimod kendt fra økonomiske beregninger i Europa, USA og Asien, at rygere generelt er »billigere i drift« for det offentlige end ikke-rygere.

De to vigtigste årsager hertil er: 1. Tobaksafgifterne - i Danmark betaler rygerne otte milliarder plus moms årligt. 2. Rygere lever gennemsnitligt kortere end ikke-rygere og sparer derved samfundet for milliarder til ældrepleje, pensioner og sundhedsudgifter i forhold til ikke-rygere. 

Tak, fordi du ryger

Vi taler ikke om småpenge: I Tjekkiet fandt en regeringsanalyse i 2011 [3], at tobaksafgiften udgør et ti gange højere beløb end statens udgifter til tjekkiske rygeres sundhedsbehandlinger.

I Australien betaler rygerne 17 gange mere til det offentlige, end de koster. »Thank you for smoking,« sagde senator David Leyonhjelm til rygerne, da han fremlagde tallene i parlamentet. »Your generosity to the nation’s treasury is truly staggering«. [4]

Den seneste grundige analyse af økonomien ved rygning i samfundet er foretaget af den finske stat i 2012, [5]. Her fandt man, at en ryger i sit liv bidrager med €133.800 euro (én million kroner) mere til samfundet end en ikke-ryger. Overfører man disse tal til Danmark, viser de, at danske rygeres merbidrag til samfundet udgør 15 milliarder årligt.

Så hvordan kan KORA konkludere, at rygere koster mere i offentlige udgifter end ikke-rygere?

Svaret er, at KORA-analysen er konstrueret ensidigt negativt imod rygerne. Man har kun beregnet udgifter – til sundhedsbehandling, hjemmehjælp og overførselsindkomster – og kun i ét år: 2013. Samtidig har man undladt at medregne indtægter for 2013 – f.eks. tobaksafgifterne.

Denne indtægt reducerer KORA’s beregnede merudgift på rygere til nul. Hvis KORA havde medregnet tobaksafgiften for 2013 – hvilket ikke ville udgøre nogen stor akademisk udfordring, da tallet fremgår på skm.dk: 8,4 mia. kr. eks moms – så ville det altså være umuligt at skrive den falske nyhedsartikel.

Men der er mere: Ved kun at måle udgifter i ét år har KORA undladt at tage højde for rygernes kortere levetid. Det er velkendt, at rygere sparer det offentlige for store milliardbeløb, fordi de dør før ikke-rygerne – ifølge analysen cirka ti år før. Besparelsen udgør altså værdien af ti års ældrepleje, folkepensioner og sundhedsudgifter i den høje alderdom.

Disse forhold gør rygerne til en milliardgevinst for det offentlige, og de forvandler samtidig KORA’s beregnede ryger-merudgifter til småpenge.

Lavere levetid for rygere

Der er flere problemer ved analysen: Forfatterne hævder f.eks., at man automatisk reducerer sygdom ved at få raske folk til at foretage rygestop. Dette er ellers grundigt modbevist i de mange random controlled trials af lægestøttede livsstilsforbedringer, der har været gennemført i de sidste 40 år [6]. Samtlige trials har været negative – sidst i det 10 år lange, danske Inter99-studie i 2014 [7].

Så hvorfor hævder KORA, at rygestop vil nedsætte offentlige udgifter? Det overraskende svar: Analysen er finansieret af den globale medicinalgigant Pfizer. Ifølge forordet har Pfizer designet og godkendt studiet:

»Tak til medicinalvirksomheden Pfizer, som har finansieret projektet. Pfizer har bidraget ved design af studiet og godkendt projektbeskrivelsen, men har ellers ikke været involveret i projektet.«

Som bekendt er Pfizer storspiller på rygestopmarkedet. Analysen kan altså ses som et banalt marketingstunt for selskabets rygestopprodukter. Pfizer har naturligvis en stærk økonomisk interesse i at få KORA til at fortælle kommunerne, at rygestopprojekter kan betale sig.

De kan imidlertid ikke betale sig. Kun for Pfizer. Der findes ingen evidens for, at rygestop fører til færre offentlige udgifter. Al evidens peger den modsatte vej: Flere offentlige udgifter.

Hvis seriøse medier som Information og Ritzau vil bibeholde deres troværdighed, må de være på vagt over for myndighedernes fake news. Specielt på sundhedsområdet. For her er énøjetheden slående, og medicinalindustrien spiller en altdominerende økonomisk rolle.

——————————

Referencer:

1. Rygere koster 8,6 milliarder mere om året end ikkerygere, Ritzau / Information, 14. dec 2016

2. Offentlige merudgifter ved rygning, KORA / Pfizer analyse, december 2016

3. Analyse: Staten tjener tykt på rygerne, Klaus K blog, 6. september 2011

4. Senator Leyonhjelm thanks smokers for their generosity, ABC News Australia, 30. sep. 2014

5. The net effect of smoking on healthcare and welfare costs. A cohort study, BMJ Open 2012; 2:e001678

6. Sundhedspolitisk fiasko: Livsstilsforbedringer udskyder ikke sygdom og død, 180grader 19. okt 2014

7. Effect of screening and lifestyle counselling: Inter99 randomised trial, BMJ 2014; 348:g3617

—————————-

Læs også:

Staten og medicinalindustrien laver ’fake news’ om rygning, 180grader, 4. januar 2017

Kan velfærdsstaten overleve uden rygning?, Klaus K blog, 7. april 2010

Liste over nogle økonomiske beregninger af samfundets indtægter & udgifter ved rygning

—————————-

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

1 kommentar til Staten & Big Pharma laver “fake news”

KK
5. december, 2017

Fra kommentarfeltet på information.dk:
https://www.information.dk/debat/2017/01/kora-medicinalindustrien-laver-fake-news-rygning#comment-1189387
.
Der er tre store problemer i Kora’s analyse. Problem nr. 1: - Overskriften: “Offentlige merudgifter ved rygning” er falsk varebetegnelse, fordi det postuleres, at analysen handler om udgifter ved rygning. Analysens data kan imidlertid ikke vise noget rygning - de kan kun vise noget om rygere og økonomi. Dette burde Kora erkende fuldt ud.
.
Ingen ved derfor, om de fundne ryger-udgifter er forårsaget af rygning. En lille del af dem er måske, men ingen ved det, for der findes ingen videnskabelig metode, der kan afgøre, om en sygdom er forårsaget af rygning. Selv den bedste læge kan ikke afgøre det i en patient, så det kan Kora naturligvis heller ikke, ved at sammenligne nogle registerdata med nogle nogle standardiserede svar fra en spørgeundersøgelse.
.
Man ved til gengæld, at en stor del udgifter til rygere skyldes andre forhold end rygning: Fra genetikken og psykologien ved man, at rygere og ikke-rygere tilhører to forskellige personlighedstyper. Ryger-typerne er mere stressede, mere urolige, mere kreative, oftere depressive, og de tager flere & større risici i livet end restbefolkningen. Det gælder i privatlivet, og i arbejdslivet, hvor man oftest finder disse typer i de mest risikofyldte og stressede jobs.
.
Personer, født med disse karaktertræk, har klart nok flere ulykker, hospitalsbesøg og sygedage end restbefolkningen, uanset om de er rygere eller ej. De ER imidlertid oftere rygere - dels fordi tendensen til at ryge er nedarvet ligesom den øvrige personlighed - dels fordi rygning dæmper deres stress, uro og depressivt humør, og samtidig fremmer deres kreativitet.
.
Derfor kan rygergruppen have et større udgiftsforbrug, når man kun ser på ét enkelt år, som Kora-analysen gør. Årsagen er bare ikke rygning, men den nedarvede personlighed. Dette har analysen ikke taget højde for.
.
Problem nr. 2: - Kora bruger evidens af lavkvalitet - fra observationsstudier - for antagelsen om, at rygestop fører til mindre sygdom. Til gengæld har man ignoreret højkvalitetsevidensen fra de kontrollerede studier af rygestop. Dette er dårlig science.
.
Konklusionen er nemlig klokkeklar i de sidste 40 års udførte random trials, der har undersøgt lægestøttede livsstilsforbedringer i kontrollerede forsøg: Der ses ingen signifikante helbredsgevinster over tid ved rygestop i raske mennesker. Dette afspejles endda i Kora’s egne tal, hvor eks-rygerne har flere sygdomsudgifter end rygerne.
.
Derfor vil rygestopprojekter ikke vil føre til færre offentlige udgifter, men derimod til flere udgifter - samt naturligvis til færre indtægter fra tobaksafgifterne, hvis projekterne fører til flere rygestop.
.
Måske skulle man stille sig dette spørgsmål i Kora: Hvorfor finansierer Pfizer overhovedet denne analyse? Hovedparten af medicinalindustriens omsætning udgøres som bekendt af det offentliges udgifter til sygdomsbehandling. Så hvor sandsynligt er det, at en global gigant i denne industri investerer i analyser, der fører til færre offentlige udgifter - dvs. til lavere omsætning for sig selv?
.
Problem nr. 3 - det største problem: - Kora hænger rygerne ud overfor restbefolkningen. Det er kendt fra utallige økonomer, der har beregnet dette, at rygere i deres liv bidrager mere til de offentlige kasser end restbefolkningen. Årsagen er tobaksafgiften og rygernes kortere levetid, som betyder kortere tid på det offentliges regning i forhold til ikke-rygere.
.
Alligevel italesatte Kora analysen overfor Ritzau og offentligheden på en måde, der fik sandheden til at fremstå modsat. Man vred ordene og overskrifterne, så de fremstillede analysen som dokumentation for, at rygerne er overforbrugere af offentlige midler på bekostning af de øvrige skatteydere - stik imod den kendte sandhed.
.
Hermed udsatte Kora en minoritet for en slags “hate-speech”, uden at have dækning for det - en forsvarsløs minoritet endda, der ikke har medieadgang. Det kan undre, at det overhovedet er tilladt offentlige myndigheder at hænge minoriteter ud på den måde - ikke mindst med tanke på hvad minoritetsudhængninger har ført til i tidligere tider i Europa.
.
Kan man forestille sig, at Kora analyserede de offentlige udgifter ved indvandrere og etniske danskere, og spinnede tallene negativt overfor indvandrerne på samme måde?
.
Næppe. Det ville jo være racisme. Men hvad er Kora’s spin så? Hvad er hensigten med at skrive en beviseligt løgnagtig påstand som: “Offentlige udgifter til rygere er større end til ikke-rygere” i overskriften på Kora’s website?

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler