Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Rygeforbud koster caféerne 400 mill årligt

26. juni, 2009 | anti-tobak, passiv rygning, politik, rygeforbud, rygning, økonomi

♦ Hård nedtur i branchen kickstartet af rygeloven i 2007

♦ Tusindvis af arbejdspladser tabt efter rygeforbud

[fra: Danmarks Restauranter & Cafeer - juni 2009]

- ØKONOMISK BEREGNING:

Rygeloven i Danmark koster hvert år danske cafeer og værtshuse op imod 400 mill i tabt omsætning, fordi rygerne holder sig fra de røgfrie udskænkningssteder. Det fremgår af omsætningstallene fra cafeer og værtshuse for perioden 2003 - 2008 fra Danmarks Statistik.

Samtidig anslås det, at rygelovens første år har kostet et sted mellem 2.000 og 5.000 arbejdspladser i serveringsbranchen og hos dens leverandører.

Siden rygeforbud blev indført i Danmark i august 2007, har danske cafeer og værtshuse været ramt af en gennemsnitlig årlig salgsnedgang på 7% - og branchens samlede tab efter små to års rygeforbud kan estimeres til over en halv milliard kroner. Det er primært cafeer og værtshuse, der har måttet tage tab - restauranterne ser derimod ud til kun at være påvirket af rygeloven i mindre omfang.

Cafeernes samlede tabstal indeholder endda en omsætningsgevinst i de små ryge-værtshuse under 40 m2, der er undtaget fra rygeloven. De små ryge-steder, som udgør mellem 5 og 10% af cafeerne, har ifølge brancheforeningen, Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC), oplevet stor fremgang siden forbudet i 2007, og begrænser dermed branchens samlede årlige tabstal. Det er ikke muligt at adskille tallene fra små og store cafeer / værtshuse i Danmarks Stastistiks database - men det er givet, at  branchens samlede årlige tab ville være anseeligt større, såfremt 40m2 undtagelsen ikke fandtes.

Nedturen startede før “finanskrisen”

Tallene afslører også, at nedturen i cafe- og værtshusbranchen startede et helt år før den underliggende samfundsøkonomi faldt - den såkaldte finanskrise / recession - som begyndte i efteråret 2008. Nedturen på caféerne startede nemlig præcis i dagene efter rygelovens indførsel 15. august 2007. Straks efter faldt omsætningen ifølge DRC dramatisk med 15-25% - men i den følgende periode frem til udgangen af 2008 ”stabiliseredes” den negative tendens til et jævnt, men dybt fald på 7% årligt, siden toppen midt i 2007, hvor branchens årlige omsætning nåede op på 4,7 mia kroner.

Man får et indtryk af udviklingen i grafikken herunder, som viser den årlige salgsfremgang i procent i Danmarks Statistik’s branchekode 563000 - Cafeer, værtshuse og dískoteker. Den del af branchen udgør 25% af den samlede serveringsbranche. Figur 1 - cafeer, værtshuse & diskoteker:

Figur 1 - Danske cafeer, værtshuse & diskoteker: Hver søjle dækker en 12 måneders periode 1. juli - 30. juni, mens sidste søjle dækker kalenderåret 2008. De første fire søjler viser den procentvise salgsfremgang i årene før rygeforbudet.

 • Eftersom rygeforbudet blev introduceret 15. august 2007, indeholder den næstsidste søjle (2007-08) 1 ½ måned uden rygeforbud og 10 ½ måneder med rygeforbud. Den sidste søjle (2008) indeholder 12 måneder med rygeforbud. Alle tal er inflationsregulerede pr. jan 2003.
 • Sammenligner man med de tilsvarende tal fra restauranterne, ser man, at rygeloven ikke havde samme effekt dér. Samtidig viser restauranternes tal, at den underliggende økonomi ikke bidrog til lavere omsætning i perioden umiddelbart efter forbudet - det skete først i anden halvdel af 2008. Derfor kan man med rimelig sikkerhed konkludere, at nedturen i cafeernes økonomi i halvåret 2007-08 (figur 1) skyldes rygeloven - og ikke den underliggende samfundsøkonomi. Figur 2 - restauranter:

  Figur 2 - Danske restauranter inkl. fast-food & take-away - Danmarks Statistik branchekode 561010: Tallene er inflationsregulerede pr 2003. Restauranterene viser solid vækst år efter år, og ses ikke nævneværdigt påvirkede af hverken rygeforbud eller recession før anden halvdel af 2008, hvor væksten blev negativ.

  Som man kan se, er det kun cafeernes omsætning (i figur 1) der har sammenhæng med rygeforbuddet. Restauranterne derimod har ikke mærket samme nedtur, formentlig fordi mange af dem har været røgfrie i en årrække, fx. fastfood restauranterne. Endvidere leverer mange spisesteder mad ud af huset, og er således heller ikke påvirkede af rygeforbud. Dette er i tråd med undersøgelser fra udlandet (1, 2, 3). Rygeforbud rammer først og fremmest de serveringssteder, der primært lever af drikkevare-salg, fx. øl, vin, spiritus eller kaffe.

  Musik spillesteder
  hårdt ramt
  af rygeforbud

  Det gælder fx. også musik spillestederne, som på linie med caféer og værtshuse har oplevet store fald i bar-salget efter rygeloven (4). Publikum køber stadig i vidt omfang til koncertbilletter, men i modsætning til før forbuddet ankommer publikum først, umiddelbart inden koncerterne går i gang - formentlig fordi de har ”tanket op” hjemme i de ryge-tilladte omgivelser inden koncerterne. Spillestederne oplever, at barerne oftere er tomme i forhold til i perioden før rygeloven (5).

  De fleste musik spillesteder kører nu med underskud, og har bedt politikere om støtte. Det sidste underskud er offentliggjort i regnskabet fra spillestedet Train i Århus, som viser et minus på 5,7 mill i 2008. Direktøren formulerer det sådan:

  “Når folk ikke må ryge, bruger de færre penge i baren. Der er flere faktorer, der spiller ind (finanskrisen red.) men rygeloven er afgørende,” siger han. (6)

  Herefter rejser spørgsmålet sig: Hvor meget har cafeer og værtshuse tabt på rygeforbuddet? De konkrete, bagvedliggende tal fra Danmarks Statistiks branchekode 563000 ser sådan ud - Tabel 1:

  Tabel 1 - Danske caféer, værtshuse & diskoteker: - Alle linierne indeholder 12 måneders tal fra perioderne 1. juli - 30. juni, undtagen nederste linie som indeholder de 12 kaldendermåneder i 2008. Linien ”2007-08” dækker halvanden måned uden rygeforbud og 10 ½ måneder med rygeforbud. Alle tal er inflationsregulerede 2003-tal.

 • Omsætningen topper i 2006-07 med 4,35 mia (2003-kroner) og dykker herefter til 4,0 mia i 2008. Et tab på kr. 338 millioner. Dette svarer til et gennemsnitlig årligt omsætningsfald pr. cafe/værtshus fra 1,914 mill før rygeforbuddet til 1,759 mill i 2008 - svarende til et gennemsnitligt fald på kr. 154.000 pr. cafe/værtshus i 2003-kroner.
 • Tabene svarer i 2008-kroner til: 382 mill for hele branchen - svarende til kr. 175.000 pr. cafe/værtshus
 • Dette fald har uden tvivl gjort ondt på mange cafe-ejere - både fordi mange af dem samtidig har haft ekstraordinære udgifter til etablering af udendørs rygefaciliteter og rygerum - men også fordi den stigende omsætning på de små ryge-steder er indeholdt i tallene. Der er med andre ord mange cafe-ejere, som har oplevet langt større omsætningsfald end gennemsnitsfaldet på 7,7% i perioden.

  Man får et endnu mere detaljeret billede, når man ser omsætningen i kvartaler. Af Figur 3 herunder ses det, at den opgående trend på 2,5% årligt knækker præcis i 3. kvartal 2007 (gul søjle under hvid pil). Rygeforbuddet blev iværksat præcis midt i dette kvartal, og for første gang slår en 3. kvartals-omsætning ikke ny rekord som i alle tidligere år - og samtidig overstiger 3. kvartals salget for første gang ikke det forudgående kvartal (2. kvartal 2007, grøn søjle):

  • Figur 3 - Danske cafeer, værtshuse og diskoteker - branchekode 563000, opført i kvartaler. Tallene er korrigeret for inflation pr 2003.

  • HVID: jan, feb, marts  -  GRØN: apr, maj, juni  -  GUL: juli, aug, sep  -  BLÅ: okt, nov, dec
  • Den stigende trend er intakt i hvert år til og med 2. kvartal 2007 (grøn søjle) men fra 3. kvartal 2007 (gul søjle under hvid pil) kommer salget for første gang ikke op over det forudgående 2. kvartal. Herefter styrtdykker omsætningen i forhold til de tidligere kvartaler, formentlig i takt med at rygerne forsvinder fra cafeerne. I 2008 er omsætningen tilbage på 2003-niveauet.

  Rygeloven kom dermed til at blive den udløsende faktor - kickstarten - for udskænkningsbranchens nedtur. Ikke bare på cafeerne, men også hos deres leverandører: Det gjaldt både Royal Unibrew, der allerede efter to måneders forbud måtte nedjustere kvartalsresultatet med 20% samt lukke et bryggeri i Maribo og fyre 300 ansatte (7) - og Carlsberg, der samtidig med det danske rygeforbud (8) også blev ramt af rygeforbud i England i 2007 (9) - og i Frankrig og Tyskland i 2008.

  Tallene viser også, at restaurationsforeningen DRC fik ret i deres forhåndsadvarsler til politikerne (10) om, at lovens negative effekt på branchen ville koste arbejdspladser. Disse advarsler blev imidlertid fejet af bordet af sundhedsmyndighederne, som forud for rygelovens indførsel hævdede, at branchen ikke ville lide under rygeforbud, fordi ikke-rygende kunder ville bestorme serveringsstederne, så snart de blev røgfrie.

  Hotelorganisation løj i pressemeddelelse

  Den holdning deltes af DRC’s konkurrerende brancheforening: Hotelforeningen Horesta lobbyede ivrigt for totalt rygeforbud op til lovens beslutning. Helt frem til marts 2008 - altså 7 måneder efter rygeforbudets start - fastholdt Horesta i strid med sandheden, at rygeforbudet havde stor, positiv effekt på café-omsætningen. Og dette endda med henvisning til de samme tal fra Danmarks Statistik, som er brugt i nærværende artikel.

  I en pressemeddelelse, som blev rundsendt til medierne af Horesta 28. marts 2008, hævdede Horesta’s direktør Lone Njor Hulth således, at tallene viste stor fremgang på værtshusene efter de første fire måneder med rygeforbud. (11)

  Sådan forholdt det sig imidlertid ikke. Det fremgår tværtimod ganske klart i Danmarks Statistiks database, at caféer og værtshuse fik store fald i omsætningen straks efter rygeforbudet - og denne tendes holder sig stadig, halvandet år efter forbuddet. Sådan er billedet også i udlandet, hvor cafeer og værtshuse er lukket i tusindvis efter indførsel af rygeforbud - værst i Irland og England (12), hvor man har totalt rygeforbud uden undtagelser for små steder, som i DK.

  Alligevel har de danske cafeer været hårdt ramte - men trods ejernes ihærdige anstrengelser for at holde på rygerne med udendørs servering og rygerum, er det ikke lykkedes at få omsætningen tilnærmelsesvis op på samme niveau som før rygeloven.

  De danske cafeer og værtshuse har dog heldigvis ikke oplevet den samme dræbende nedtur, som man har haft i Irland og specielt i England, hvor 40 pubber lukker om ugen (13), og hvor 23% af personalet nu er sendt ud i arbejdsløshedskøen (14).

  ——————————————————————–

  Konklusion: Tallene fra Danmarks Statistik 2003-2008 bekræfter, at rygeforbuddet august 2007 var årsag til et skarpt dyk i omsætningen på danske cafeer og værtshuse, som satte ind mere end et år før recessionen i den underliggende økonomi. Siden rygeforbuddet har cafeer & værtshuse oplevet et årligt gennemsnitligt omsætningsfald på 7%.

  Tabet, der kan henføres til rygeforbuddet udgør 338 mill pr. december 2008, svarende til 154.000 kr. pr. cafe/værtshus (opgjort i 2003-kroner). Dette svarer til et tab på 382 mill i 2008-kroner. Eller 175.000 kr. pr. café/værtshus i gennemsnit.

  Restauranterne oplevede ingen nedgang i omsætning umiddelbart efter 3. kvartal 2007, men den stigende trend knækkede i 1. kvartal 2008. Rygeforbudets effekt på restauranternes omsætning er formentlig begrænset, eftersom mange restauranter i forvejen var røgfrie før rygeloven (fx. fastfood restauranter) - og eftersom de fleste restauranter leverer mad ud af huset.

  På baggrund af de tilgængelige tal og oplysninger er det realistisk at anslå, at rygeloven i Danmark har kostet et sted mellem 2.000 og 5.000 arbejdspladser i serveringsbranchen og på bryggerierne i 2007 og 2008 - inden den såkaldte finanskrise satte ind.

  ——————————————————-

  Referencer:

  1. Federal Reserve Bank of St. Louis, USA: The Economic Impact of Smoking Ban in Columbia, Missouri

  2. Michael Evans, PhD: The Economic Impact of Smoking Bans in Ottawa & Ontario

  3. Ridgewood Economic Associates: The Economic Impact of the New York State Smoking Ban on New York’s Bars

  4. 180grader.dk, 1. marts 2009: Rygeforbud ødelægger festen på spillestederne - ikke finanskrisen

  5. Politiken, debatindlæg 12. maj 2009: Rygeforbud ruinerer spillesteder

  6. Jyllands-Posten, 12. juni 2009: Stort underskud på Train - Direktøren skyder skylden på rygeloven

  7. Berlingske, 14. nov 2007: Royal Unibrew ramt af rygeforbud - lukker fabrik & fyrer 300

  8. dr.dk, 10. jan 2008: Rygelov dræber ølsalg

  9. Berlingske Business, 23. juli 2008: Farvel til cigaretterne og nej tak til pilsner

  10. Berlingske Business, 12. jan 2007:  Rygeforbud koster arbejdspladser i tusindvis

  11. Avisen.dk, 28. marts 2008: Værtshuse tjener godt trods rygeforbud

  12. Berlingske Business, 16. dec 2008: Kollaps truer de britiske pubber

  13. Caterersearch, 30. juni 2008: 6,000 pubs face closure due to UK smoking ban

  14. The Publican, 18. maj 2009: UK barstaff numbers tumble 23%

  ————————————————————–

  Bookmark and Share

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

  Send artikel Send artikel Print Print

  Endnu ingen kommentarer.

  Skriv en kommentar

  Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

  Klaus K
  - journalist og sangskriver i
  Danser med Drenge

  Kommentarer?
  Skriv i blog'en eller i FORUM

  Følg Klaus K på andre medier:
  Facebook

  180 grader

  Søg

  Arkiv

  Tidl artikler