Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Sundheds chock: Rygeforbud koster liv

8. december, 2008 | anti-tobak, passiv rygning, politik, rygeforbud, rygning, sundhed, videnskab

Hjerteanfald stiger uventet markant efter to års rygeforbud i Skotland

De første negative konsekvenser af Skotlands rygeforbud i 2006 viser sig nu i de skotske hospitals-statistikker: Antallet af akutte hospitals indlæggelser efter hjerteanfald i befolkningen er steget markant med 8% efter kun to år med et strengt håndhævet indendørs rygeforbud i Skotland.

Dette sker efter mere end 25 års konstante år-efter-år fald i antallet af hjertetilfælde - ikke bare i Skotland, men i hele den vestlige verden, også i DK. Hjertetilfælde er simpelthen en sygdom på vej ned i vores tid - og det er jo dejligt. Det vil sige … det var dejligt. Den udvikling er nemlig stoppet brat i Skotland i år 2 efter det strenge skotske totalforbud, som blev indført i april 2006.

Overraskende? Rygeforbud giver flere hjerteanfald … hvordan det? vil nogen spørge. Kig engang på grafen fra den skotske sundhedsstyrelse herunder - som man kan se, er antallet af skotske indlæggelser med ”Acute Coronary Syndrome” - akut hjertetilfælde - faldet hvert år siden 1998. Skotterne offentliggør desværre ikke grafen tilbage fra 80-erne, som viser et endnu mere langstrakt fald. Et fald, som er fortsat år efter år - lige indtil indførslen af det skotske rygeforbud:

Hvad kan det skyldes? Tilfældigheder? Tja - måske går rygerne ikke længere ud i den røgfrie verden, men bliver hjemme og pulser lidt kraftigere på cigaretterne? Og måske bliver de syge af det? Måske. 

Tallene fra Skotland er en streg i regningen for forbuds-støtterne og regeringens Forebyggelseskommission - dette er måske endnu et bevis på, at tvang og forbud virker modsat hensigten. Det er i hvert fald en naiv forestilling at tro, at man ved tvang kan udelukke 30% af befolkningen fra dens sociale liv uden negative konsekvenser.

Der blev ellers truttet højt i propaganda-trompeten efter år 1 med skotsk rygeforbud, hvor hjerte-tallene stadig på vej ned. En af anti-rygernes ihærdigste forbuds-fortalere, Susanne Volqvartz fra Hjerteforeningen oversvømmede i august 2008 medierne med det glade budskab, at det skotske rygeforbud havde reddet liv.

Hjerteforeningen citerede en fabrikeret skotsk anti-tobaksundersøgelse i det ellers ”ansete tidsskrift New England Journal of Medicine” som viste, at tallet for hjerteanfald i Skotland faldt mirakuløse 17% i år 1 efter forbudet. Hverken Susanne Volqvartz eller undersøgelsen nævnte, at antallet også var faldet hvert eneste år i 25 år forinden.

Susanne Volqvartz var også i Berlingske Tidende 7. august, som ukritisk viderebragte historien om det strenge skotske rygeforbud og den store nedgang i hjerteanfaldene. Men ikke nok med det: Denne ”kendsgerning” øgede ifølge avisen presset på politikerne i Danmark for at stramme det danske rygeforbud yderligere:

”Der må hurtigt tages skridt til at gennemføre Forebyggelseskommissionens forslag. Der er så meget at spare, både når det gælder menneskeliv og økonomi,” sagde Susanne Volqvartz til Berlingske 7. august. Og venstres sundhedsordfører Birgitte Josefsen var enig i, at det danske forbud måtte strammes med det samme, på grund af de skotske tal.

Deres travlhed er uforståelig i betragtning af, at det allerede blev afsløret af BBC et halvt år tidigere, at det glade 17%-fald var en vild overdrivelse - og at hjerte-undersøgelsen i New England Journal of Medicine var på Times’ årlige top-10 over ”The worst junk statistics of 2007”. Ligesom en række andre af anti-tobakslobbyens undersøgelser af hjerte-trendens mulige sammenhæng med rygeforbudene.

Den skotske sundhedsstyrelse har i sidste uge offentliggjort de reviderede tal, hvoraf det fremgår at faldet var på 7% i år 1 efter forbudet - ikke 17% - og at faldet i år 1 var lidt svagere end faldene i de foregående år, før forbudet trådte i kraft. Rygeforbudet har med andre ord markeret en opbremsning i en god sundheds-trend på 25 års fald i antallet af hjertetilfælde. Og år 2 viser altså nu en 7,8% stigning - det kalder man en ”trend reversal”. The happy days are over.

1200 flere hjerteanfald på ét år

Det er ikke første gang i verden, man ser at forbud virker modsat tilhængernes forestillinger - dette skete også under det amerikanske alkoholforbud i USA, som første til førte den helt store sociale, økonomiske og sundhedsmæssige deroute, der endte med 10 års depression i 1930-erne. Stik imod datidens stærke anti-alkoholbevægelses forestillinger.

Stigningen i Skotland drejer sig i konkrete tal om over 1200 ekstra hjerteanfald på et år - 100 om måneden - i en befolkning på 5 millioner ligesom den danske. Vi vil dog næppe se Susanne Volqvartz eller andre fra forbudslobbyen forsøge at få denne historie i medierne. Der har faktisk været bemærkelsesværdigt stille i medierne om disse ellers ret bemærkelsesværdige tal.

Den skarpeste hjerne i anti-tobakslobbyen, Dr. Michael Siegel fra Boston, er uheldigvis for anti-rygerne ”hoppet af” fra bevægelsen, fordi han finder den for manipulerende og fanatisk. Han har nu på sin weblog udlovet 200$ i dusør til den anti-tobaks gruppe, der vil offentliggøre 2-års tallene for hjerteanfald i Skotland. Ingen har meldt sig endnu …

At sagens rette sammenhæng blev afsløret, skyldes udelukkende den engelske historiker Chris Snowdon, som er ved at skrive en bog om anti-tobaksbevægelsen. Se hans website: Velvet Glove Iron Fist.

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

17 kommentarer til Sundheds chock: Rygeforbud koster liv

Karen West
9. december, 2008

Meget interessant artikel.
Jeg hørte også en tankevækkende nyhed forleden, idet kvinders dødelighed er uforandret siden 1920, altså i perioder, hvor kvinder ikke røg, hvor de røg og nu igen ryger mindre.

Alle tiders med denne facebookgruppe. Jeg har meldt mig ind.
I Danmark har folket mistet den kritiske sans overfor magthaverne, ligesom Stein Baggers regnskab.
Tænk at der er lånt 135 mill. ud på et regnskab, en HH studerende kunne have gennemskuet.
Nu har folket besluttet sig til, at alt hvad der har med rygning at gøre er dødsens. De tror på, hvad der bliver sagt, uden at have nogen kritisk sans overhovedet.
Det er sgu da uhyggeligt!

Langki
9. december, 2008

Døende kræftpatienter skal skræmme rygere
Kampagne med billeder af dødssyge kræftpatienter og ødelagte lunger skal få folk til at droppe rygning. Eksperter er skeptiske overfor skrækkampagner.
—-

Eksperter tvivler på effekt
Ministeren vil gerne have Sundhedsstyrelsen til at samarbejde med kommuner, regioner og Kræftens Bekæmpelse for at gøre den første skræmmekampagne til virkelighed inden årsskiftet.
Men eksperter på rygeområdet tvivler på effekten af en skræmmekampagne.
- Stort set alle undersøgelser viser, at kampagner ikke har nogen effekt. Folk følger rådene en kort periode og går så tilbage til deres gamle vaner, siger Charlotte Glümer fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed ved Glostrup Hospital.

Højere tobakspriser og gratis rygestop er bedre

Overlæge Philip Tønnesen fra lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital mener, at kampagnen maksimalt vil få en halv procent af rygerne til at stoppe.
- Flere lande begynder at bruge barske kampagner over for rygerne, og erfaringerne viser, at det får ikke mange til at stoppe. En kampagne er en ok lille brik i det langsigtede forsøg på at gøre rygning ulækkert og yt, men så heller ikke mere, siger han.

Han mener, at det mest effektive vil være at sætte prisen på cigaretter op til 75 kroner for 20 styk og så bruge indtægterne til at oprette rygeafvænningsklinikker og tilbyde danskerne gratis rygestopmidler, som man blandt andet har gjort i Storbritannien. Erfaringerne viser, at de tårnhøje afgifter vil få 5-10 procent af rygerne til at droppe smøgerne, mens en tilsvarende andel af de unge undlader at tænde deres første cigaret, siger Philip Tønnesen ifølge Ritzau.

http://www.helse.dk/Default.aspx?ID=157&M=News&PID=5003&NewsID=7067

Flemming Kattrup
10. december, 2008

Jens Langkilde!

Jeg tror nok fra dine laange og tit norske og engelske indspark på daværende og nu hedengangne debatside på Rygerpartiet, at du har den rigtige indstilling til rygerlovens uretfærdigheder, men ku’ du ikke bare for en enkelt gangs skyld fremkomme med din EGEN mening!

Den med WHO er kendt, og det sidste virker næsten som en reklame for HELSE, hvor vi blot får ’smøren’ én gang til, og altså på en måde mere reklamepropaganda fra sundhedsmyndighedere. - Kom gerne med linket, MEN gi’ dog for pokker din mening til kende!

Og så har dit indlæg ikke meget med artiklen fra Klaus at gøre og bidrager ikke til, hvordan vi kommer videre - hvad alle disse afsløringer BURDE medføre el. få af konsekvenser.

Klaus, kan du ikke snart få EB og Bent Falbert igang igen? - Der er jo ikke lang tid til, at Forebyggelseskommissionen, efter alle sundhedsguruernes mening og ‘indoktrinering’, vil fremkomme med yderligere stramninger, hvis ikke afsløringerne bliver publiceret, så danskerne forstår det.

Men pokkers svært at trænge ind bag hjernevaskede personers (ministers, politikeres og sundhedsorganers) fastlåste masker.

Hvad gør vi, før det er for sent?

Svend K. Hansen
10. december, 2008

Tænk engang: Der var engang en gruppe mennesker der forsøgte at overbevise folk om at røg der indeholder bly, cadmium, formaldehyd og hydrogencyanid ikke er skadeligt at indånde. De gjorde det under sloganet “Passiv rygning er narreværk”. Ak ja, sådan en påstand er jo helt latterlig og til grin i dag!

Langki
10. december, 2008

Beklager, Flemming, at mine indlæg er lange og sikkert
kedelige. Min egen holdning til rygeloven mv. er 100% negativ; under mit ophold i Norge oplevede jeg rygerhetzen mange år før den slog rod i DK. Jeg mente
at en del dokumentation om metoderne kunne have interesse her i DK. Særligt den rabiate prisforhøjelse som indførtes for ca 5 år siden i Norge og nu også ser ud til at komme her. Resultatet er at pibetobak de facto forsvinder fra butikkerne.
Forsyning af cigaretter vil altid kunne gennemføres via smugling. Men lidt er der da at glæde sig over,
hvis du tillader dette middellange indslag fra Mie Harders hjemmeside:

Konservative er imod yderligere stramninger af rygeloven - Indstillet af Konservativ UngdomVedtaget.

Den nuværende rygelov blev indført for at sikre, at ingen behøvede at være udsat for røg på deres arbejdsplads eller når de gik i byen. Dette er til fulde opnået, hvor eksempelvis restaurants- og diskoteksejere har måttet oprette specielle rygerum, hvis deres gæster skal kunne nyde tobak.

Det er således muligt for alle at undgå røgen, såfremt de ønsker det. Som konservativ er der altid tale om en balancegang med mindst mulig indblanding fra politikerne og en sikring af borgernes rettigheder.

Derfor mener Konservative, at enhver yderligere stramning af rygeloven er unødvendig.

Sidst men ikke mindst vedtog landsrådet, at Konservative skal arbejde imod yderligere stramninger af rygeloven. Jeg så helst, at vi arbejdede for at afskaffe rygeloven i sin helhed, da jeg mener den er en eklatant krænkelse af den private ejendomsret - men at arbejde imod yderligere stramninger er selvfølgeligt bedre end ingenting.

http://mieharder.blogspot.com/search/label/Rygeforbud

Flemming Kattrup
10. december, 2008

Svend K. Hansen, Frederiksberg!

Hvad med at forny dig? -

Nøjagtig den samme smøre (endda ordret) var ALT, hvad du var i stand til at frembringe på Rygerpartiets debat-side, den 5. maj 2008!!!

Længe leve det (bemærk, jeg skrev ikke “dit”) stupide genbrug!

Det er vist ikke “påstanden”, men personen bag, der “er helt latterlig og til grin i dag”!

Flemming Kattrup
10. december, 2008

Ja, Jens, det vil være en katastrofe, hvi vi to’s pibetobak, på baggrund af manipulation, skulle bandlyses.

Det er selvfølgelig et lille lyspunkt, at De Konservative nu går ind for IKKE yderligere stramninger, men det er IKKE nok.

Vi bør tilbage til FRIT VALG inden for restaurationsbranchen, bankoforeninger, de gamle på plejehjem og lign., da det jo nu er kommet frem, at disse forbud er opnået ved BEDRAGERI fra utroligt mange magtfulde instansers side. - Så KRAVET bør være en selvfølgelighed for magthaverne at opfylde.

Utroligt at ellers seriøse Kræftens Bekæmpelse har fedtet sig så meget ind i disse manipulationer og deres eget propaganda-hysteri, at de ikke kan/vil se sandheden i øjnene! OG, ikke mindst, holde farerne ved aktiv og passiv rygning ADSKILT. - Nu spiller de på følelserne og folks uvidenhed og udnytter dette på skammeligste vis.

Men de følger blindt WHO og EU’s beslutning (godt støttet af USA’s ‘medicinske’ anti-ryger-magtapparat) til forstokket og, viser det sig nu, subjektivt, at få fjernet rygere og tobak fra Europa og helst fra jordens overflade inden 2015!!!!

KOSTE HVAD DET VIL OG MED ALLE MIDLER!

KORT OG GODT: SKANDALØST!

Langki
11. december, 2008

Ja, Flemming, den institutionsstyrede fanatisme har
kronede dage ikke blot, hvad angår tobak og alkohol
her er et opstød over EU-vanviddet fra Søren Pind:

Mørket sænker sig…
9. december 2008 - 12:39
Åbnede for radioavisen på en glad morgen hvor ungerne smilede og lo, hvor badet var perfekt, hvor morgenmaden stod klar - jamen alt var godt.

Og hørte så følgende: EU har forbudt glødelamper fra 2011… En jublende klimaminister og en ekspert der påstod at el-sparepærer var ligesågode.

Hvor er det dog deprimerende, at en fornuftig og rationel tilgang til miljø - altså at selvfølgelig skal forureneren betale og ordne tingene efter sig - erstattes af et fanatisk og kollektivistisk irrationelt mørke. ….

http://www.soren-pind.dk/

Søren Højbjerg
13. december, 2008

Det er da altid noget at selv forhærdede anti rygere kan huske vores slogan. PASSIV RYGNING ER NARREVÆRK.

Tak for din blog, Klaus :-)

Svend K. Hansen
15. december, 2008

Hvorfor gøre det så indviklet og akademisk? Selvfølgelig er røgen sundhedsskadelig - det behøver vi ikke “eksperter” til at udtale sig om. En anden del af diskussionen er derimod, efter min mening, mere interessant:

Ryg dog lige så tosset du vil, så længe du ikke skader andre. Det er et grundprincip i vores samfund at man kan gøre som man vil, men kun så længe man ikke skader andre eller udsætter dem for unødig fare. Som loven er i dag behøves ingen at udsættes for røg ufrivilligt, da ingen tvinges til at besøge de små værtshuse under 40 kvm! Min konklusion: Alle kan være glade:)

Flemming Kattrup
16. december, 2008

Kære rygere og andre med hjertet på rette sted her i julemåneden:

Svend K. Hansen er en ensom mand. - Ensom var han også på Rygerpartiets debatside i forsommeren, men dengang var der desværre heller ikke nogen, der forstod hans råb om hjælp.

Men først lige lidt om hans baggrund, og også for at forstå hans situation, inden I forsøger med næstekærlighed:

Manden er, som han selv skriver, godt tilfreds med sine 40 m2 på Frederiksberg, men da ikke tror på/kan stave sig igennem lange afsløringer, som dem Klaus Kjellerup f.eks. kommer med - ikke mindst her på bloggen - så kræver det stor overbærenhed og kraft at berolige ham.

Men prøv, kære venner, så vi måske kan nærme os hans illusions-konklusion: “Alle er glade”!

Tal ham endelig ikke imod, men slut f.eks. med at ønske ham en rigtig glædelig og røgfri jul på et el. andet sted langt herfra.

KK
16. december, 2008

Hey gutter - kunne vi ikke lige prøve at holde en rimelig stil herinde? Der er ingen grund til at blive personlige (Flemming) - og heller ingen grund til at skrive, at modpartens holdning er “helt latterlig og til grin” (Svend).

Jeg forstår godt rygernes frustrationer, da jeg jo er ryger selv - men jeg synes det er fint, der også er både ikke-rygere & anti-rygere herinde, da jeg har stort udbytte af at læse alle argumenter - også fra folk som Svend, der åbenbart er tilfreds med rygeforbudet.

Det er inspirerende, og jeg er allerede igang med en ny artikel. Kommer snart. I mellemtiden: Fortsæt endelig med at debattere - og få andre til det også. Men lad os gå efter bolden - ikke efter manden.

Håber I forstår …

Højt humør Klaus K

Flemming
16. december, 2008

Hej Klaus!

Skal nok prøve at styre mig fremover.

Da du har ’stort udbytte af at læse alle argumenter’, kan jeg kun varmt anbefale dig at bruge et par minutter på den her debat i Nordjyske:

http://ditcentrum.nordjyske.dk/forums/t/70555.aspx

Har du tygget dig igennem argumenterne (ALLE kommer til orde) er du godt rustet til videre ‘kamp’.

per
17. december, 2008

I starten kaldte jeg mig ryger, men nu kalder jeg mig cigaretafhængig. For det er hvad jeg er. Desværre.

Pete
24. december, 2008

Ikke så svært at gennemskue.

I skriver jo selv at et rygeforbud virker modsat - altså at der så er flere rygere. De ryger så derhjemme.

Derved kommer der også flere hjertetilfælde.
Er det så svært at forstå ?

Sjovt nok, så tror I ikke på statestik som påviser dødsfald pga. rygning. Men på statestikker på dødsfald efter rygeloven.

Man undres over denne barnlige adfærd til at forpeste luften i demokratiets ret.

KK
24. december, 2008

Pete - Du har formentlig ret i første del af din kommentar: En stigning i hjertedødsdfald blandt rygere kan meget vel blive konsekvensen af rygeforbudene.

Men - sundshedbranchen lovede jo ellers, at rygeforbudet ville redde liv - ikke koste liv. Ingen tvivl om, at ledende folk i sundhedsbranchen tror på, at forbud redder liv. Min holdning er den modsatte:

http://dengulenegl.dk/blog/?p=108

Hvis det viser sig, at jeg får ret, bliver spørgsmålet i givet fald, om politikerne er så kyniske, at de vil lade rygerne dø på stribe for at generede ikke-rygere som dig kan slippe for røg. Det bliver spændende at se.

I mellemtiden kan du jo så glæde dig over at være rykket op i A-gruppen. Du er som ikke-ryger pludselig blevet “et godt liv” - mens “de dårlige liv”, der ifølge sundhedsbranchen ikke er værd at leve - rygerne - er røget ned i B-gruppen.

[...] officielle danske tal, hentet fra sundhedsstyrelsen. Billedet ligner til forveksling grafikken over de skotske hjerteanfald, som steg uventet for første gang i 25 år, efter at rygeforbudet blev indført i Skotland i 2006 [...]

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler