Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt

15. marts, 2009 | anti-tobak, manipulation, passiv rygning, politik, rygeforbud, videnskab

Hjerteforening snød med de danske tal i rapport:

Ingen risiko ved passiv rygning i Danmark

Professor: EU-rapport er “manipulation” betalt af Glaxo & Pfizer

- AFSLØRING:

Frankrigs førende tobaks-ekspert, professor Robert Molimard anklager anti-tobaks lobbyen bl.a. i Danmark for manipulation

Frankrigs førende tobaks-ekspert, professor Robert Molimard anklager anti-tobaks lobbyen bl.a. i Danmark for manipulation

- Frankrigs førende tobaksforsker & rygestop-specialist gennem en menneskealder, professor emeritus Robert Molimard, har foretaget endnu et skarpt udfald imod den europæiske anti-tobaks lobby, inklusive den danske Hjerteforening.

Han anklager anti-tobakslobbyen for grov manipulation for at få politikerne til at vedtage rygeforbud i EU-landene, bl.a. i Danmark.

Rygeforbuddene er ifølge Molimard både unødvendige og skadelige for mange rygere. Han erklærer utvetydigt, at passiv rygning ikke er noget sundhedsproblem og demonstrerer samtidig, at anti-tobaks lobbyens egne rapporter bakker op om denne påstand. Når de altså renses for tal-manipulation.

”Lad mig være helt klar,” skriver han i et dokument fra januar 2009, der for nylig blev fremlagt på en friheds-konference i Bruxelles:

”De eneste ofre for tobakken er rygerne selv. Ikke-rygere kan naturligvis blive generede af røg, men ikke-rygere dør ikke af tobaksrøg.”

Her i Danmark fremgår det ellers ofte, at 2.000 danskere dør af passiv rygning om året. Ifølge professor Molimard er dette tal blæst fuldkommen ud af proportioner, bl.a. fordi anti-tobaks lobbyen fra fx. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse tæller ryger-dødsfald med, når de skal bilde politikere og befolkning ind, hvor farlig passiv rygning er. Det reelle tal i DK er efter al sandsynlighed nul dødsfald.

Misforholdet mellem rapporterne og sandheden skyldes ifølge professor Molimard, at anti-tobaks lobbyen har manipuleret for at få indført rygeforbud. Han anklager ”anti-tobaks aktivister” for at have fabrikeret falske rapporter med stærkt overdrevne dødstal, som de tilskriver passiv rygning. Han er især ude med riven efter EU-rapporten Lifting the smokescreen - 10 reasons for a smokefree Europe, som han ligeud kalder ”løgn og manipulation”.

Grafik fra EU-rapporten, med Hjerteforeningens direktør, Susanne Volqvartz's underskrift nederst th

Denne rapport er fabrikeret i et samarbejde mellem flere europæiske sundhedsorganisationer, herunder den danske Hjerteforening, hvis direktør Susanne Volqvartz er medunderskriver på rapporten. Molimard offentliggjorde i efteråret 2008 en ubønhørlig hård videnskabelig kritik af denne rapport under titlen: Epidemiologisk studie eller manipulation?

Den 140-sider lange EU-rapport, som udkom i 2006, estimerede antallet af dødsfald pga passiv rygning til 79.000 mennesker årligt i EU - heraf 1714 i Danmark - og opfordrede de nationale politikere til indførsel af øjeblikkelige rygeforbud i hele EU. Dette skete også kort tid efter i mange lande, også i Danmark, hvor der var stort hysteri i Folketinget, da rapporten kom.

Rapporten har været omtalt under store overskrifter i stort set alle europæiske medier - her i landet, bl.a. i Berlingske Tidende. Ved offentliggørelsen blev rapporten plantet i medierne med et krav om rygeforbud af anti-tobaks lobbyens repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og den danske stats Sundhedsstyrelse.

”Denne rapport er en simpel løgn,” skriver Molimard - ”den er manipulation. Man har kunstigt forhøjet antallet af passiv rygning-dødsfald med 426% med henblik på at gøre passiv rygning til et problem for folkesundheden. Rapporten er skabt med det ene formål at muliggøre vedtagelsen af rygeforbud - og så er den endda sponsoreret af giganterne i medicinal-industrien, der sælger rygestop-medicin,” tordner han i dokumentet.

Rapporten lider utroligt nok også helt åbenlyst af en markant interessekonflikt mellem EU-kommissionen og de globale medicinalgiganter: På side 4 i rapporten fremgår det, at den er finansieret sammen med en EU anti-tobakskonference i 2005 af de to medicinal giganter, Pfizer og GlaxoSmithKline. Disse to globale giganter har tjent milliarder på rygeforbuddene, der har tvunget mange rygere til at købe giganternes ryge-erstatningsprodukter, Nicorette, Zyban og Champix.

Man kan med fuld ret mistænke Pfizer og Glaxo for interessere i at blæse risikoen ved passiv rygning op for at opnå rygeforbud i Europa.

Molimard forklarer, hvordan passiv rygning er blevet gjort sundhedsskadeligt ved hjælp af en simpel tal-manipulation i rapporten: ”Det har altid været sådan, at risikoen ved passiv rygning var defineret af videnskaben som: ”En ikke-rygers risiko ved udsættelse for andres røg”. Men det har denne rapport ændret på - den medtager også rygernes udsættelse for passiv røg fra deres egne cigaretter. Dette spin har alene bragt det estimerede dødstal i Frankrig op fra 1114 dødsfald til 5863.”

Rapporten har også beregnet, at 1007 af de franske 1114 dødsfald sker som følge af passiv rygning i de franske hjem. Tilbage er 107 dødsfald på samtlige arbejdspladser i Frankrig. “Det rygeforbud, rapportens forfattere anbefaler, kan aldrig blive særligt effektivt - medmindre de da forestiller sig, at politiet skal bryde døren op til folks private hjem for at indberette deres rygende ægtefæller,” skriver Molimard ironisk.

Passiv rygning er ikke noget sundhedsproblem, fastholder han - og han kritiserer skarpt, at rapportens forfattere anbefaler politikerne at beskytte ikke-rygerne imod passiv rygning med et rygeforbud, baseret på manipulerede dødstal der indholder 75% rygere. Rapporten estimerer også dødstal uden rygere, men uden tallene for rygerne magter forfatterne ikke at bringe risikoen særlig højt op. Dette bliver klart, når man nærlæser tallene nede i rapporten.

”Rygeforbuddet på samtlige hoteller, restauranter, cafeer, barer og natklubber i Frankrig er i rapporten begrundet med kun 6 årlige dødsfald,” skriver Molimard.

Èt dødsfald hvert 6. år
i den danske
serveringsbranche … måske

Ifølge Molimard er dette tal imidlertid også manipuleret, fordi rapporten har talt ex-rygerne med i gruppen af ikke-rygere. Det er også forkert, forklarer han: Både rygeres og ex-rygeres risiko for fx. lungekræft skyldes deres egne tobaksskader - og ikke passiv rygning. En ex-ryger har 9 år efter sit rygestop stadig 500% højere risiko for lungekræft end en ikke-ryger - derfor har den lille risiko ved passiv rygning ingen betydning for ex-rygere. Molimard har beregnet, at den korrekte anslåede risiko ved passiv rygning for ikke-rygere ifølge rapportens metode skulle have været estimeret til to franske ikke-rygere årligt - i hele den franske serveringsbranche.

Det tilsvarende tal for den danske serveringsbranche angiver rapporten til ét dødsfald årligt - uden at forfatterne dog kan anslå, hvilken sygdom denne person statistisk set vil dø af. Dette fremgår i tabellen herunder på rapportens side 34 under kolonnen “hospitality industry” = serveringsbranchen. Som man kan se, er risikoen ved passiv rygning ifølge rapporten størst i private boliger - og mindst på arbejdspladserne:

Tabel 8 fra rapporten Lifting the Smokescreen: Anslåede årlige passiv rygning-dødsfald blandt ikke-rygere i Danmark og Frankrig. Mærkeligt nok sker der ifølge rapporten flere dødsfald på arbejdspladser i Danmark (137) end i Frankrig (107).

Fjerner man ex-rygerne fra det ene danske dødsfald i serveringsbranchen (ved at dividere med 3), så ender beregningen for de danske serveringssteder på ét dødsfald hvert 3. år - statistisk set. De danske tal er imidlertid blæst endnu mere op end de franske, hvilket fremgår i tabellens “All workplaces”, som besynderligt nok angiver 137 danske dødsfald imod 107 franske.

Snød Hjerteforeningen
med de danske tal … ?

Dette skyldes yderligere en manipulation: Af uklare årsager går rapporten nemlig ud fra, at 85% af danskerne var udsatte for passiv rygning på arbejde før forbuddet (rapporten’s side 25) - mens tallet for de øvrige EU-lande kun var mellem 20% og 34%. Det er naturligvis ikke korrekt - rygning på danske arbejdspladser har ikke været mere udbredt end i andre lande.

Den forhøjede 85% udsættelse for passiv rygning i Danmark er endda brugt på alle de østeuropæiske lande i rapporten, fordi man ikke havde nogen tal fra disse lande.

Der er ingen forklaringer på, hvorfor de danske tal er sat højere end de øvrige landes tal - ikke andre end, at Susanne Volqvartz & Hjerteforeningen formentlig har fornemmet, at det ikke ville se særlig overbevisende ud med et stort rundt nul i den danske tabel, når rapporten skulle smides på daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens bord. Politikerne havde næppe kunne retfærdiggøre et rygeforbud til beskyttelse af personalet på samtlige danske hoteller, barer, restauranter og cafeer, hvis det fremgik, at deres risiko var nul.

Hvis man vil acceptere rapportens metode og rense den for de åbenbare tal-manipulationer, må man i stedet benytte professor Molimards metode og beregne den danske risiko ud fra Frankrigs befolkning (som er 12 gange større end Danmarks). Så ser rapportens dødsrisiko på de danske arbejdspladser sådan ud:

Risiko ikke-rygere DK, alle arbejdspladser: (107 : 3) :12 = 2,9 dødsfald årligt

Risiko ikke-rygere DK, hele serveringsbranchen: (6 : 3) : 12 = 0,16 dødsfald årligt

Det er ifølge rapportens metode den øgede risiko, som rygeforbuddet på de danske hoteller, barer, restauranter og cafeer, skal beskytte personalet imod - ét dødsfald hvert sjette eller syvende år.

Så få dødsfald regner man normalt for at være nul risiko i den slags beregninger. Selv risikoen for knap 3 årlige dødsfald på samtlige danske arbejdspladser er ikke en risiko i en størrelse, nogen myndighed tidligere har “beskyttet” sine borgere imod - og slet ikke med sådan en konsekvent voldsomhed, som det er sket med rygeforbuddet.

Hertil kommer, at anti-tobaks lobbyens grundlæggende beregninger af riskoen ved passiv rygning ikke bygger på konkrete målinger af røg eller af sygdomstilfælde. De bygger derimod på spørgeskema-besvarelser fra ikke-rygere, som har angivet hvor meget røg, de kan huske at have været udsat for i deres liv.

De usikkerheder, det giver at skulle angive præcise udsættelser for røg 20-40 år tilbage i tiden, har fået mange forskere til at afvise anti-tobakslobbyens risikoberegninger som utroværdige.

Professor Molimard skriver, at de franske medier har ignoreret hans kritik af EU-rapporten, som har været offentliggjort i det medicinske tidsskrift Revue d’Epidemiologie et de Santé Publique. ”Derfor har jeg nu lagt kritikken ud på internettet i en engelsk version,” skriver han. I Danmark har hans kritik kun været omtalt i Ekstra Bladet og i netavisen 180grader.dk.

Rygerne pålægges skyld
og ryger derfor mere …

Molimard erklærer sig også som ”stærk modstander” af kombinationen af rygeforbud og påstande om passiv rygnings farlighed, som metoder til at mindske rygernes aktive rygning - og dermed mindske tobakkens egentlige skadelige virkninger:

”Som læge skal jeg bekæmpe sygdomme, der skyldes rygning, men jeg er stærk modstander af denne politik. Den er ikke rettet mod at nedbringe tobakkens skadelighed og rygningens afhængighed, men imod ofrene: Rygerne. Hver gang en ryger tænder en cigaret, føler han sig ikke kun skyldig, når han tænker på, hvor mange penge han bruger på tobak, og på at han risikerer at dø for tidligt af rygning - nej, han er nu også anklaget for at være morder af sin nabo eller af sin ikke-rygende ægtefælle.”

”Rygerne er nødt til at undslippe denne skyld - og faktisk vil nogle svage personligheder holde op med at ryge. Men stærke personligheder vil ikke tolerere sådan et angreb på deres identitet, og de vil i stedet ryge mere,” skriver han.

Og netop de stærke personligheders reaktion på rygeforbuddene kan ifølge Molimard betyde, at rygeforbuddene får den stik modsatte effekt end den, anti-tobaks lobbyen har tænkt sig: De kan føre til flere rygere, som man nu har set i flere lande, bl.a. England og Irland.

”Sagen er jo den, at de irske sundhedsmyndigheder nu anerkender, at antallet af rygere er steget i Irland fra 27% til 29% efter det irske forbud.” skriver Molimard.

Han mener, at de eneste rigtige metoder til at bekæmpe sygdomme pga tobaksrygning er at hjælpe rygerne med at stoppe rygningen - og at arbejde for at reducere risikoen, fx. ved brug af røgfri tobak. Dette gør han, trods sine 80 år, stadig selv aktivt med en vis succes i sit rygestop-institut, Societé Tabacologie på det medicinske fakultet i Paris, som han grundlagde i 1985.

Alligevel vil Molimard - når han tager lægekitlen af - kæmpe for rygernes ret til at ryge. Hans dokument slutter sådan:

“Rygere har ret til at ryge. Rygning hjælper dem gennem livet, lindrer deres angst og giver dem glæde. Et forbud virker helt umenneskeligt på mig. Jeg er dybt bekymret for det stigende tidevand af hindringer, der rejser sig imod friheden.”

————————————————————

Læs hele Molimards dokument, som blev fremlagt på friheds-konferencen Forbudt at tænke i Bruxelles 28. januar 2009 - (på fransk og engelsk). Se dansk oversættelse.

Læs Molimard’s kritik af den medicinal-finansierede EU-rapport ”10 reasons for a smoke free Europe”

Original publikation: Le rapport européen Lifting the SmokeScreen: étude épidémiologique ou manipulation? - Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique 56 (2008) 286–290

Læs EU-rapporten: Lifting the smokescreen - 10 reasons for a smokefree Europe

180grader.dk: Betalte medicinal-giganter for at få rygeforbud i Europa?

—————————————————–

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

19 kommentarer til Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt

Karl
3. maj, 2009

Det bliver mere og mere klart at der ligger et stort målrettet arbejde bag rygeforbudene rundt om i Europa. Arbejdet er udført af sundhedsmyndighederne, som hånd i hånd med medicinalindustrien har manipuleret flertallet af Europas borgere til at tro, at passiv rygning er farligt. Det er jo i virkeligheden en skandale af historiske dimensioner.

Chr. B. Jensen
8. juli, 2009

Yahoo! Det er lykkedes at finde en eller anden franskmand, som påstår, at passiv rygning ikke er skadeligt - Frankrigs svar på Tage Voss - og dermed er alle andre fakta jo komplet miskrediteret, så rygerne trygt kan pulse videre. For det afgørende er jo, om der kan stilles det mindste spørgsmålstegn ved, om passiv rygning er skadeligt. Kan man det, så kan alle rygere trygt pulse løs, lige hvor det passer dem. For det faktum, at røgen er voldsomt irriterende for ikke-rygerne, er åbenbart ligegyldigt. Så længe der findes nogen med en hvid kittel - ligemeget hvem - der påstår, at man ikke dør af passiv rygning, er det godt nok til Den Gule Negl, og så har ikke-rygerne bare at finde sig i røgen. Sådan!

KK
9. juli, 2009

Chr. B. Jensen - tak for din comment, som imidlertid rummer et par misforståelser eller tre:
>
Robert Molimard er til din orientering Frankrigs tobaksekspert nr. 1. Han er ikke som Tage Voss - han er anti-tobaksmand, hvilket måske vil fremgå for dig, hvis du læser artiklen. Molimard har en 40 år lang record med at hjælpe franskmændene til at holde op med at ryge.
>
Ligeledes til din orientering: Den Gule Negl anerkender folks ret til røgfrie rum, som det fremgår af deres Opråb her:
http://dengulenegl.dk/
>
Endvidere: Alle ved godt, at røg kan være irriterende for mange mennesker, og ingen ønsker at genere andre. Det er netop dette, der er sagen: Røg generer nogen, mens andre ikke kan undvære den. Men passiv røg er altså ikke farlig, som Molimard gør opmærksom på …

Carsten R Espensen
12. juli, 2009

Det er altid sund at lade være. Ja, hvad er så sund at lade være med?? Ja, jeg er jo ikke helt ung længere, med engang jeg var det, var det rigtigeste at have det rigtige hoved. Nu lider jeg ikke ligefrem af skønhed, hverken den gang og da slet ikke i dag, med at have det rigtige hoved var nu heller ikke noget med skønhed at gøre, men mere med det der var inden i. Ja, man skulle faktisk ikke gøre noget for at vise det. Videnskaben målte bare ens hovedform og sagde “du er dum” og var man heldig kom budskabet “du er meget klog”. Ja, nu er tiden gået og vi “meget kloge er blevet meget dummere. Sådan kan det gå. Så derfor skal man lade være. Tro ikke på nogen, og da slet ikke videnskaben af idag, hvor også penge spiller en vis rolle. For i sidste ende siges det at “Summen af alle laster er ens”. Hvilken skulle kunne forklare en del, når alle antitobak jægerne gør alt for det blinde øje skal kunne se noget. Nå, nu vil jeg nyde mig dagenes sidste pibe.

Chr. B. Jensen
15. juli, 2009

KK skriver: ”Men passiv røg er altså ikke farlig, som Molimard gør opmærksom på …” Okay – Molimard kan altså ene mand feje al den massive dokumentation for passiv rygnings skadelighed af bordet. Godt klaret.
Her er en håndfuld artikler fra Jyllands-Posten, som den gode professor ifølge KK helt alene har miskrediteret (jeg har medtaget dato og tidspunkt for hver artikel, så enhver selv kan checke de bagvedliggende fakta på http://www.jp.dk :)

“Passiv rygning fremmer demens”
Offentliggjort 13.02.09 kl. 06:35

“Passiv rygning gør det svært at få børn”
Offentliggjort 05.12.08 kl. 06:22

“200.000 børn er passive rygere”
Offentliggjort 02.06.08 kl. 12:58

“Irritation over tobaksrøg vokser”
Offentliggjort 16.12.07 kl. 07:47

Og min personlige favorit:
“Her er beviset: Så skadelig er passiv rygning”
Offentliggjort 29.11.07 kl. 09:37
“For første gang har en gruppe forskere nu fremlagt billeddokumentation for, at man som ikke-ryger kan få lungeskader af at opholde sig i lokaler, hvor andre mennesker ryger.”
Link til artiklen: http://jp.dk/arkiv/?id=1185934&eceExpr=passiv%20rygning%22%20/%3E%22%20/%3E%22%20/%3E&eceArchive=o

Lunge-scanningerne øverst på siden burde tale for sig selv.

Jeg tænkte, at billeddokumentation måske kunne trænge igennem visse rygeres lyserøde briller.
Er spændt på KKs svar og vil ærlig talt blive overrasket, hvis svaret ikke grundlæggende går ud på, at Molinard selvfølgelig har ret på trods af al ovenstående dokumentation.

KK
16. juli, 2009

Til Chr. B. Jensen.
Det er desværre sådan, at man ikke kan regne med, hvad sundhedsjournaler, sundhedsorganisationer og “public health” branchen skriver om tobak og rygning. Dette skyldes, at der i de kredse er opstået en slags konsensus om, at rygning er ondt - og derfor må udryddes.
>
Det er en slags aggressiv lemminge effekt, som nu er under observation af psykologer rundt omkring.
>
For at få rygningen udryddet har man opfundet teorien om passiv rygnings farlighed. Dette har været et højst virkningsfuldt våben til at få indført rygeforbud. Desværre er teorien uden hold i virkeligheden, og mange af de “beviser”, du lægger frem er det rene pjat, lavet af statistikere på anti-røg holdet. Fx. disse:
>
At passiv rygning skulle gøre det sværere at få børn er en joke. Hele baby-boom generationen (den største generation nogensinde) er vokset op i passiv røg. Prøv at spørge dine forældre eller bedsteforældre om der var tobaksrøg i deres tid.
>
Det er almindelig kendt og bevist epidemiologisk, at rygere har mindre risiko for at få Altzmeimers demens, end ikke-rygere. At passiv rygning skulle give demens kan derfor ikke være rigtigt. Det ville være biologisk set ganske besynderligt. Disse to “undersøgelser” viser, hvor langt ude, anti-tobakslobbyen er, i deres iver efter at skaffe mere rygeforbud.
>
Billederne med lungerne kommer fra en undersøgelse af 60 personer. Men de billeder er intet bevis på noget. Det er da muligt, at lungerne ser anderledes ud på folk, der har indåndet røg - og hvad så?
>
Jeg bemærker iøvrigt, at der af undersøgelsens egen offentliggørelse fremgår, at billederne er sort-hvide. Hvem har så farvet dem? Jylland-Posten, måske?
http://www.prnewswire.com/cgi-bin/micro_stories.pl?ACCT=159681&TICK=CHOP&STORY=/www/story/11-26-2007/0004711169&EDATE=Nov+26,+2007
>
Researcherne tager selv et stort forbehold, fordi de også fandt beviser på det modsatte: “The researchers also found a seemingly paradoxical result among two-thirds of the high-exposure group of non-smokers — diffusion measurements that were lower than those found in the low-exposure group.”
>
Det fremgår her, at disse billeder ikke er noget bevis på lungeskade:
http://www.docguide.com/news/content.nsf/news/852571020057CCF6852573A000558CB2
>
Citat: “This is interesting work, but the number of subjects is small … the researchers need to produce evidence that the changes seen on the MRI correlate with actual lung damage.”
>
Man kan også få en sjov stemme af at indånde helium. Men det er ikke noget bevis på, at det er skadeligt at indånde helium …

Ikke-ryger
18. juli, 2009

Det er lige kommet frem, at der aldrig er blevet fanget så mange spritbilister her i landet som nu.
Der er samtidigt et fald i dødsulykker i trafikken.
Derved har politiet nu bevist at det ikke er farligt at være spritbilist. Ja, man kan faktisk sige at spritbilisme skaber en øget trykhed.
Derfor er der nu grundlag for at få den lov om spritbilisme ophævet, da spritbilister ikke er til nogen stor fare for sikkerheden i trafikken.

Fleks
18. juli, 2009

Nu rabler det da helt for vor @Anti-ryger!

Kan han ikke fra moderators side blive ‘ekspederet’ videre til én, for ham, IQ-passende side?

Ikke-ryger
18. juli, 2009

Det er et bevis på hvordan man kan bruge statestik som man vil og føre folk bag lyset som man vil.

KK har jo også skrevet at rygning kan nærmest stoppe alergi. Og at der ikke er nogen rapporter fra ikke-ryger afdelingen som holder vand. Her er beviset på hvordan man så kan vende det til sin fordel. Skræmmende ikke ?

Men Flex. Hvad er du kommet med ?

Ikke-ryger
18. juli, 2009

Alene det at du falder i her Flex, viser hvor modtagelig du er for indtryk og derfor er internettet et farligt sted for dig.

Fleks
18. juli, 2009

KK!

STOP nu den galning!

Ikke-ryger
18. juli, 2009

Jeg troede det var en sted med åben debat.
Men I vil åbenbart kun høre det et sted fra - Jerselv.
Dermed er der heller ingen der kan sige Jer imod.
men loven bliver ikke lavet om af den grund.
Hvorfor ? Det er der ikke grundlag for.

Ikke-ryger
18. juli, 2009

Flex. Hvis du ikke kan komme med noget og selv klare dig i en debat, så er det altdi bedst at holde sig væk.
Det at kalde på KK (moderator) er dårlig stil.
Kom nu med noget Flex.

Fleks
18. juli, 2009

Contesten er følgende:
>
Statestik skal man altdi pase på med. Især hvis den er dendt fra Kræftens bekemblese.
>
Rygenrne skal erfor være på vagt, når noget sådant komme derfra, for det er tit meget manipolerende.
>
Tro heller ikke på den med negotinens farlighed, selv om ander gør det - stol altid på Jerselv.
>
Og loven ligger op til, at rigtig mange platenslager prøver at bilde os ind, at pasiv rygning kan gi’ alergi.
>
>
(En dansk-oversættelse må I be’ @Anti/Ikke-ryger komme med, men så må I forvente SPAM i overflod!)

Ikke-ryger
18. juli, 2009

At du ikke kender de ord jeg bruger, er vel ikke min skyld. Men du beviser det du er god til meget godt (copy/paste) uden at sige noget.
Men det er jo også så ligegyldigt.
Mangel på folk på denne side og andre - og loven bliver ikke lavet om. Så ved du hvad - spild af tid - du lærere det nok :-)

RIP

Fleks
19. juli, 2009

Ta’ nu din medicin. Din udgangstilladelse udløber vel inden så længe.
>
Det er utroligt så skødesløse, de er med den slags fritløbende personager der i 8240-området!
>
Jeg tror, de allerede er urolige for, hvor du bliver af!

KK
19. juli, 2009

Til Fleks & Ikke-ryger - jeg er egentlig modstander af at censurere indlæg med mindre de har karakter af decideret spam.
>
Jeg ser måske også anderledes på personlige indlæg som jeres, end I gør: De virker modsat jeres forestillinger. Et personligt indlæg fra Ikke-rygers hånd virker helt givet modsat Ikke-rygers hensigt: Det vil give flere modstandere af rygeforbudet blandt dem, der læser det.
>
Det samme sker med modsat fortegn, når Fleks bliver personlig. I’m sorry. Men sådan virker det altså. Folk vil ikke presses til at danne deres mening - heldigvis da. Det bør handle om sagen - ikke om personlige ting.
>
Jeg vil opfordre jer begge til at nøjes med at kommentere indholdet i de artikler, som kommentarerne hører til. Vil I skrive om noget andet, end det artiklerne handler om, vil jeg bede jer skrive i forum:

http://dengulenegl.dk/blog/?page_id=3&forum=1&forumaction=showforum
>
På forhånd tak. Højt humør Klaus K.

guffii
28. juli, 2009

Hvis man skal se på farligheden i passiv rygning, så bør man se på farligheden i at leve livet.
Jeg har arbejdet på en fabrik der fremstiller køleskabe. Er I klar over, at disse er fremstillet med epoxy og andet kemisk skidt? Det er dem du lagre dit mad i.
Hvad med alle de biler der kører og laver en masse bensin-os? De er med til at vore børn indånder denne os, som ryger lige ned i deres små lunger. Er det ikke farligt?
Hvad med alle de bilister der kører som om de ikke kender hastighedsbegrænsningerne, er de ikke farlige?
Mit synspunkt er; at uanset så bestemmer man selv over sin krop. Jeg ryger, og jeg NYDER min cigaret.
Alle de der ikke ryger, kan jo forlade rummet der ryges i, i stedet for at opsøge disse rum. Der er rygefri rum nok, og snart er der for mange rygefri rum.
Vi må vel have lov til at leve…… Også selvom vi ryger.
Alt det propaganda der laves om farligheden i røg, er ikke andet end fis i en hornlygte, hvilket klart fremgår i artiklerne.
Det er også farligt med al den røg alle fabrikker sender ud i luften, men det er der ikke nogen der skriver noget om.
Lad os rygere være i fred og stop rygelov og rygeforbud!

[...] Men det er helt sikkert langt farligere end bandekonflikten. Robert Molimard er uenig. Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt | Den gule negl Og f

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler