Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Stop sundhedsformynderiet … !

10. september, 2014 | debat indlæg, politik, public health, rygeforbud, sundhed, videnskab

♦ Rygeforbud & livsstilsafgifter har enorme negative konsekvenser

Af Klaus Kjellerup, bragt i Jyllands-Posten 8. september 2014

180grader: Stop sundhedsformynderiet - det virker ikke … !

- DEBATINDLÆG:

“Sundhedstjek vil ikke virke,” skriver forskerne Torben Jørgensen, Karsten Juhl Jørgensen og Peter C. Gøtzsche i en kritik af regeringens plan om at sende kortuddannede danskere til årlige lægetjek for at reducere den såkaldte ”ulighed i sundhed” (JP 26/8).

Tværtimod kan lægetjek være skadelige, forstår man. De 15 kvalitetsforsøg, der har målt effekten af lægetjek, viser, at de medfører flere diagnoser og flere medicinbehandlinger, men uden at medføre forbedringer i deltagernes helbred eller dødelighed over tid. Dette er et tegn på skadevirkninger.

Forskerne advarer derfor regeringen mod at kaste evidensen over bord og bruge sund fornuft.

“Sund fornuft har slået tusindvis af mennesker ihjel i den medicinske historie og gør det stadigvæk,” skriver de.

Højst overraskende kaster de herefter selv evidensen over bord i deres eget forslag til, hvordan regeringen kan forlænge de kortuddannedes liv: Via livsstilsformynderi – flere rygeforbud og højere sundhedsafgifter.

Dette formynderi anser man i sundhedsvæsenet for at være den ypperste sandhed. Evidensen siger imidlertid noget ganske andet, og det ved forskerne endda. 

For 11 af de 15 interventionsforsøg, som de selv henviser til, målte også effekten af at skifte til en sundere livsstil – herunder rygestop [1]. Og resultaterne i dem alle var præcis de samme som resultaterne for lægetjek: Der var ingen nedsat dødelighed at spore over tid ved skift til en sundere livsstil, heller ikke rygestop.

Alligevel skriver de:

“… der er meget, vi kan gøre, der virker. Der findes nemlig glimrende metoder til at forlænge livet for kortuddannede danske mænd. Rygning har f.eks. en udtalt social slagside, og rygeforbuddene har haft stor effekt.”

Det er forbløffende at se, hvor ofte denne udokumenterede påstand fremsættes.

Sandheden er, at rygeloven og sundhedsafgifterne har haft enorme negative konsekvenser – ikke blot for økonomien i detailhandelen og serveringsbranchen, men givetvis også for folkesundheden. Sygdomsindlæggelserne i Danmark har f.eks. taget en skarp drejning opad siden 2007, da rygeloven blev indført, og livsstilsformynderi blev officiel sundhedspolitik herhjemme.

De rå tal fra Danmarks Statistik viser, at stigningstakten i hospitalsindlæggelser er fordoblet i seksårsperioden fra 2007 sammenlignet med den tilsvarende periode før rygeloven [2]. Og ironisk nok er stigningstakten i de såkaldt rygerelaterede sygdomme tredoblet efter rygeloven. Var det ikke disse sygdomme, loven skulle forebygge?

Sundhedsformynderiet har med andre ord været en fiasko – det har netop ikke virket, og det er forståeligt, at regeringen holder lav profil om emnet. Det er til gengæld en gåde, hvorfor mange sundhedsforskere fortsat hævder, at sundhedsformynderi virker, for det er nu tydeligt i virkelighedens verden, at hvis formynderi har en sundhedseffekt, så er den negativ. Og samtidig svækker det økonomien.

Rygere stigmatiseres

Det er ikke engang overraskende: Rygelovene stigmatiserer rygere over hele Europa og presser dem ud af det offentlige liv med ensomhed og psykiske problemer til følge. Og afgifterne er skadelige, fordi de svækker de fattiges økonomi yderligere som beskrevet af økonomiprofessor Chr. Bjørnskov på 180grader.dk [3].

Forbud og afgifter skaber dermed mere ”ulighed i sundhed” og dæmper samtidig privatforbruget, dvs. drivkraften i den økonomiske vækst.

Det ville også være besynderligt, hvis staten kunne øge befolkningens levetid ved at stigmatisere den. Hvis det var sandt, ville totalitære staters befolkninger leve længere og have bedre økonomi.

Det modsatte er tilfældet: I frie lande, hvor borgerne selv beslutter deres livsstil inklusive deres rygeregler, er man ikke blot rigere – man lever også længere end i totalitære stater.
————————————-

Referencer:

1. Multiple risk factor interventions for prevention of coronary heart disease - Cochrane Centre, 2011

2. Gør sundhedsformynderi danskerne syge? - Klaus K blog, marts 2014

3. Økonom: Virker anti-rygepolitikken overhovedet? - 180grader.dk, august 2013

————————————–

180grader: Stop sundhedsformynderiet - det virker ikke … !

Bookmark and Share

Tags: , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler