Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Officiel ryge-undersøgelse er vildledende

14. januar, 2010 | anti-tobak, manipulation, politik, public health, rygeforbud, rygning, sundhed, videnskab

♦ Sundhedsstyrelsen & Kræftens Bekæmpelse gik over stregen:

♦ Snød alle medier og offentligheden med statistik, man vidste var falsk

Se 180grader.dk: Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere?

- ANALYSE & INTERVIEW:

Rygernes moral er knækket. Rygning er stærkt på retur! Sådan lød det triumferende fra Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen & Danmarks Lungeforening ved nytår, da tallene fra den store årlige ryge-undersøgelse blev offentliggjort (1). Rekordmange rygere skodder smøgen, hed det i Ritzaus artikel, som nåede samtlige redaktioner, fx. Berlingske.

Det sagde de også sidste år, og året før, men i år var tonen mere sejrssikker. Og samtlige nyhedsmedier spiste af myndighedernes hånd: Ingen betvivlede undersøgelsens troværdighed - ingen tog notits af det, der stod med småt nederst i pressemeddelelsen: At Sundhedsstyrelsen i år har ændret spørgemetode, og at ryger-tallene derfor ikke længere er repræsentative for befolkningen.

Ryge-undersøgelsen afspejler dermed ikke virkeligheden mere. Og ingen aner nu, hvormange rygere der findes i Danmark. Tallene er snarere et udtryk for Sundhedsstyrelsens & Kræftens Bekæmpelses ønsketænkning. Deltagerne i undersøgelsen består nu af 60% højtuddannede ikke-rygere. Til gengæld er der næsten ingen ufaglærte eller faglærte arbejdere med i undersøgelsen mere - og det er primært der, rygerne findes.

Undersøgelsesgruppen ligner med andre ord Sundhedsstyrelsens medarbejderstab - ikke det danske samfund. Alligevel forsømte styrelsen og de tre partnere ikke at slå på medietromme for den store sejr, de mener, de har vundet: ”Rygning er stært på retur!” hævder de.

Undersøgelsesgruppens skæve sammensætning betyder også, at Sundhedsstyrelsen og de tre partnere nu hævder i medierne, at der er sket et skred i befolkningens i holdning, sådan at der nu skulle være flertal for et udendørs rygeforbud i Danmark. Dette er i strid med alle hidtidige undersøgelser af befolkningens holdning til udendørs rygeforbud, inkl. Sundhedsstyrelsens egne rygevane undersøgelser, hvoraf det fremgår, at befolkningen ikke ønsker flere rygeforbud efter rygeloven (2). 

Når virkeligheden ikke
gør som den skal …

Dette afføder nu hård kritik flere steder fra. PhD-stipendiat Yosef Bhatti, Institut for Statskundskab: ”Det er en gåde, hvordan Sundhedsstyrelsen kan præsentere disse misvisende tal som et udtryk for befolkningens rygevaner og deres holdning i ryge-spørgsmålet. Styrelsen ved jo godt, at undersøgelsen har stærk social skævhed.”

Også i analysebranchen er man stærkt kritisk. Underdirektør i Gallup, som tidligere har lavet ryge-undersøgelser for Sundhedsstyrelsen, Camilla Kann Fjeldsøe: ”Det er meget overraskende, at Sundhedsstyrelsen offentliggør disse tal, når de udmærket godt ved, at de er forkerte.”

De årlige ryge-undersøgelser er vigtige for Sundhedsstyrelsen. De skal retfærdiggøre kampagnen imod rygning. Kommer der ikke færre rygere, er anti-røg kampagnerne nytteløse. Antallet af danske rygere har imidlertid ligget irriterende stabilt i Sundhedsstyrelsens optik siden indførslen af rygeloven i 2007: Ialt 28% af befolkningen. Så i 2009 trængte anti-rygerne til en sejr - og helst en sejr, der ville give genlyd i medierne.

Og hvad gør man så, når virkeligheden ikke arter sig, som den skal? Tja - man er fristet til at tro, at Sundhedsstyrelsen og partnere har prøvet at få tallene til at se bedre ud med en ny undersøgelsesgruppe. Og nu har man i hvert fald opnået det resultat, man ønsker sig: Færre danske rygere … i medierne, altså.

Efter den bombastiske sejrsfanfare i pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen og de tre foreninger, finder man disse tørre tre linier, gemt i sidste afsnit:

”Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder og geografi, men ikke på uddannelsesniveau. Det betyder, at mennesker med en mellemlang og lang videregående uddannelse er overrepræsenteret i undersøgelsen, hvilket også bliver afspejlet i resultaterne.” - Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse.

Oversat til dansk: Der er flere højtuddannede og færre lavtuddannede i denne undersøgelse end i befolkningen (og i tidligere undersøgelser). Dette giver i sig selv et lavere antal rygere i forhold til tidligere år - og det giver også en mere negativ holdning til rygning. Den højtuddannede elite består nemlig overvejende af ikke-rygere, som har en mere negativ holdning til rygning end resten af befolkningen.

Derfor kan styrelsen hævde, at ”rygningen er stærkt på retur!” og at ”rekordmange rygere skodder smøgen”, når man sammenligner med tidligere års undersøgelser. Og det forklarer også, hvorfor der i undersøgelsen er flertal for en række yderligere forbud imod rygning.

Svært at frikende
Sundhedsstyrelsen for
mistanke om manipulation

PhD-stipendiat på Institut for Statskundskab, Yosef Bhatti, er stærkt kritisk overfor Sundhedsstyrelsens fremgangsmåde:

”Det virker helt useriøst at sammenligne de nye tal med de tidligere undersøgelser, når 2009-undersøgelsen i modsætning til tidligere undersøgelser er så skæv på uddannelse. Det er misvisende. Man sammenligner æbler med pærer,” siger han.

”Det er også en gåde, hvorfor Sundhedsstyrelsen præsenterer 2009-resultaterne som et udtryk for befolkningens rygevaner og deres holdning til rygeforbud, når man ved, at rygning har så stærk social skævhed. Man burde da vide, at offentliggørelsen af forkerte tal potentielt kan have politiske konsekvenser,” siger Yosef Bhatti.

Dette gælder ikke mindst svarene på undersøgelsens mange holdningsspørgsmål. De nye tal viser fx. flertal for flere udendørs rygeforbud blandt de adspurgte - både på tog-perroner, busstoppesteder og i gågader. Dette flertal findes ikke i andre undersøgelser. Befolkningen har hidtil tilkendegivet i rygevane-undersøgelserne, at flertallet ikke ønsker flere rygeforbud efter rygeloven.

Når man oveni dette lægger, at forbud imod udendørs rygning ikke kan retfærdiggøres ud fra et sundhedsargument, er det derfor svært at frikende Sundhedsstyrelsen og partnere for mistanke om manipulation med offentligheden og politikerne. Det er tydeligt, at i hvert fald Kræftens Bekæmpelse ønsker udendørs rygeforbud - og de misvisende tal benyttes ofte i medierne i forsøg på at få dette ønske opfyldt.

Ryger-undersøgelse
… uden rygere

Ifølge Danmarks Statistik er ca. 26% af danskerne højtuddannede. Men de højtuddannede udgør næsten 60% af de adspurgte i 2009-undersøgelsen. Til gengæld deltager kun 7% ufaglærte i 2009-undersøgelsen, mens de udgør 22% af befolkningen. Se tabel 1 over deltagerne i de to rygevane-undersøgelser i 2008 og 2009:

Tabel 1: Deltagerne opdelt efter uddannelse i 2008-undersøgelsen, som er repræsentativ for den danske befolkning - og i 2009-undersøgelsen, som ikke er repræsentativ. I 2009 udgør de tre grupper højtuddannede næsten 60% af totalgruppen, mens de lavt-uddannede udgør en meget mindre andel end befolkningens gennemsnit. Der er flere rygere blandt de 4500 adspurgte i 2008, end der er blandt de 5001 adspurgte i 2009.

Ifølge de nye, misvisende tal findes der kun 23% danske rygere - i forhold til virkelighedens tal på 28% rygere i undersøgelsen fra 2008 (2). Hverken Sundhedsstyrelsen eller Kræftens Bekæmpelse kunne få armene ned i jubel over det imponerende fald i rygningen. Se resultaterne fra de to ryge-undersøgelser direkte overfor hinanden - tabel 2:

Tabel 2: Stort fald i rygningen - eller manipulation? De største procentvise fald er sket i de tre små højtuddannede grupper, som man til gengæld har spugt mange flere af ifølge tabel 1. To grupper angiver flere rygere: grupperne ”under uddannelse” og ”grundlæggende erhvervsuddannelse” -  men disse to grupper har man til gengæld spurgt færre af ifølge tabel 1.

På grund af skævheden i valg af svarpersoner opstår det store gennemsnitlige ryger-fald fra 28% til 23%. Korrigerer man for skævheden i uddannelsesgrupperne bliver resultatet et gennemsnit på 26% rygere. Det er imidlertid svært at tage noget tal alvorligt fra undersøgelsen på grund af de meget store spring i forhold til tidligere års undersøgelser - både op og ned.

Disse spring kan også hænge sammen med, at undersøgelsen er foretaget midt i Sundhedsstyrelses store TV-skræmmekampagne ”Hver eneste cigaret skader dig”, som også var meget dominerende på internettet i undersøgelses-periode i dec. 2009. Man må antage, at kampagnen har skræmt nogen deltagere til angive, de var holdt op med at ryge - og andre til at angive, de var begyndt i trods.

Yosef Bhatti, Institut for Statskundskab: ”Det er et andet problem: At gennemføre sådan en undersøgelse af rygevaner midt under en massiv mediekampagne for rygestop - for hvad måler man? Måske måler man, at det er mere illegitimt at ryge, måske måler man folks kortvarige intention om at stoppe, måske måler man en reel udvikling. Det er faktisk helt umuligt at vide noget om,” siger han.

Gallup-direktør:
Alle i branchen ved,
at denne metode er forkert

Det er analyseinstituttet Gallup, der har stået for mange af Sundhedsstyrelsens tidligere rygevane-undersøgelser, men ikke den nye, som er foretaget af firmaet Userneeds. Underdirektør i Gallup, Camilla Kann Fjeldsøe siger, hun har meget svært ved at forstå, hvordan undersøgelsen er kommet til at ramme så meget ved siden af:

”Alle i analysebranchen ved, der er for mange højtuddannede i de internetpaneler, man henter deltagere fra. Der er for mange, der stemmer på SF - for mange, der går i biografen, for mange der læser bøger og gør alle de andre ting, højtuddannede gør. Hvis man ikke korrigerer for det i udvælgelsen, så bliver resultatet ikke retvisende for befolkningen,” siger Camilla Kann Fjeldsøe.

”Det er også gængs viden, at det er specielt vigtigt at justere for uddannelse i en rygevane-undersøgelse, da uddannelsen i meget høj grad bestemmer deltagernes rygevaner og indstilling til rygning. Og det er ikke sket her.”

”Det svarer til at gennemføre en undersøgelse af trafikvaner blandt buspassagerer i København, og så påstå, at resultatet er repræsentativt for alle. Også dem, der kører i bil.” siger hun.

“Men det værste er jo, at Sundhedsstyrelsen offentliggør disse tal og konklusioner, selv om man udmærket godt ved er vildledende. Det er meget overraskende,” siger Camilla Kann Fjeldsøe.

Mange flere unge rygere … ?

Midt i sejrsdansen over de faldende tal glemte både Sundhedsstyrelsen og alle medierne at lægge mærke til, at antallet af unge rygere mellem 15 og 19 år ifølge tallene er steget markant, nemlig fra 18% i 2008 til 25% i 2009. Selv om tallet skal tages med et stort gran salt på grund af undersøgelsens kvalitet, er der alligevel tale om en så stor stigning, at et øjenbryn bør løftes hos enhver anti-ryger.

Dette fænomen har også vist sig i de lande, der har indført rygeforbud før Danmark - stærkest i Irland, hvor en ny storryger generation tordner frem efter det irske forbud i 2004. Hele 45% af de unge 16-30 årige irere er rygere i dag, fremgår det af en EU-undersøgelse. Unge mennesker kan lide at gøre forbudte ting.

Tobakskonsulent Jørgen Falk i Sundhedsstyrelsen indrømmer, at den nye undersøgelse er meget skæv:

”Det er rigtigt. Den er ikke repræsentativ på uddannelse.”

- Men det betyder jo, at den slet ikke er repræsentativ. Den siger intet om virkeligheden.

”En undersøgelse er vel altid et billede af virkeligheden, men ikke nødvendigvis virkeligheden. Undersøgelsen er ikke repræsentativ på uddannelse - kun på køn, geografi og alder - og det er altså blevet mere skævt end, hvad vi havde forventet.”

- Det må man sige. Antallet af medvirkende rygere i undersøgelsen er for lavt

”Ja. Men jeg har været inde og justere lidt på tallene - og hvis de havde været repræsentative, var der 2,5% flere dagligrygere, men det ødelægger jo ikke konklusionen. Der er blevet færre rygere.”

- Det er jo svært at vide, når 60% af de adspurgte er højtuddannede. Man ved jo, at de højtuddannede primært er ikke-rygere.

”Ja - det er i overkanten. Og jo - det irriterer mig da, at den ikke er repræsentativ. Vi har ikke været gode nok til at stille det som specifikt krav.”

- I har ikke spurgt ret mange ufaglærte, som er dem, der ryger mest. I tidligere år blev der interviewet 1100 ufaglærte og i år kun 362 … ud af en større totalgruppe?

”Ja. Men vi laver en helt ny undersøgelse i marts, og den bliver repræsentativ, kan jeg love dig. For det irriterer mig, at denne undersøgelse ikke er det.”

- Hvorfor har I ikke krævet det?

”Jamen - det har vi gjort. Vi har sagt, den skulle være repræsentativ, og så har analyseinstituttet  sagt, at den blev repræsentativ på køn, alder og geografi. Og dér har vi ikke været skarpe nok … vi skulle have krævet, at den også skulle være repræsentativ på uddannelse.”

- Vil det sige, at det er Sundhedsstyrelsens skyld?

”Vi er flere med i det: Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen - men vi har vores del af ansvaret.”

“Vi troede, at analyse-
instituttet ordnede det”

- Hvorfor har I skiftet analyseinstitut i år?

”Jamen, vi skal jo sætte opgaven i udbud. Vi henter tilbud hjem fra forskellige firmaer, og tager det bud, vi mener er bedst og billigst.”

- Så Userneeds var de billigste?

”Nej, det var de ikke. Men det var dem der kunne levere tættest på det, vi stillede krav om. Jeg havde bare ikke forestillet mig, at den ville blive så skæv på uddannelse. Vi troede, at de sørgede for at lave den repræsentativ …”

- Selv om I ikke krævede det?

”Ja, selv om vi ikke havde stillet det som specifikt krav.”

- Hm. Skylder I ikke offentligheden en forklaring? Tallene er jo helt forkerte?

”Jamen, jeg har jo skrevet, at den er skæv på uddannelse i pressemeddelelsen - og at det afspejler sig i resultatet.”

- Det er der jo nok ikke mange, der læser. I forhold til alle de medieforsider, I har fyldt.

”Det stod altså også i interviewet med mig i Politikens netavis.”

- Men der er jo ingen, der forstår, hvad det betyder, at undersøgelsen ikke er ”repræsentativ på uddannelse”. Hvis der overhovedet er nogen, der har lagt mærke til det.

”Jamen, jeg har også sagt i andre interviews at den undervurderede dagligrygerne … og dermed antallet af rygere.”

- Jo, men undersøgelsen er jo ubrugelig som den er. Og alligevel hævder I, at rygningen er stærkt på retur … burde I ikke have regnet tallene helt om?

”Der kan altid komme skævheder ind i sådan nogen undersøgelser - og jeg har som sagt taget forbehold for resultatet. Men jeg skal være den første til at beklage, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Det irriterer mig. Til gengæld er jeg glad for at se, at efter man justerer tallene, så er der stadig er tale om et fald. Især på dagligrygning.”

- Men det kan jo næsten ikke være anderledes, hvis folk er tvunget til at være røgfri hele dagen.

”Det er jo sundt for dem selv, husk det … ”

- Når det har karakter af tvang, kan det vel ikke være særlig sundt. Og mange folk kan jo slet ikke være dagligrygere, hvis de har forbud imod at ryge hele dagen.

”Ja, det kan du jo sige …”

- Tror du ikke også, det giver utroværdige svar, når I laver spørgeundersøgelser midt i en periode, hvor I samtidig kører store skræmmekampagner på TV?

”Måske - det ved jeg ikke. Men det er derfor, vi også laver en ny undersøgelse til marts. For at se effekten af TV-kampagnen.”

- Hvad er din kommentar til, at tallene viser stor stigning i antallet af unge rygere?

”En stigning?”

- Ja, i 2008 var der 18,2% unge rygere mellem 15 og 19 år - ifølge den nye undersøgelse er der 25%. Det virker som en stor stigning.

”Jamen, det har jeg ikke kigget på … nu er undersøgelser af de 15-19 årige ikke helt så præcise, men jeg vil da ikke afvise, tallet kan være steget. Jeg vil dog sige, at vi har oplevet mange unge, der har ringet ind til vores stoplinie.”

Bevidst vildledning af offentligheden …

Konklusion: - Der er ingen tvivl om, at Jørgen Falk og hans kolleger i Sundhedsstyrelsen har en stærk tro på, at de kæmper for et godt, højere mål: Fysisk sundhed i Danmark. Spørgsmålet er imidlertid, om dette mål er ønskværdigt, hvis det skal opnås med uacceptable midler.

Det er uantageligt, at en offentlig styrelse anvender helt uvidenskabelige metoder og tilmed propaganderer for resultaterne.

Det er en skærpende omstændighed, at man godt ved, at påstandene er forkerte. På trods af denne viden sender man forkerte påstande og konklusioner igennem medierne, og opnår store overskrifter med dem. Undersøgelsens skævhed, som i realiteten ophæver både påstandene og konklusionerne, nævnes kun i en bisætning - og kun på en måde, så den ikke forhindrer de forkerte påstande og konklusioner i at få stor spalteplads i medierne.

Undersøgelsen vildleder offentligheden til at tro, at de anti-røg kampagner, man selv står bag, har en stærkere effekt end de har. Samtidig bilder undersøgelsen politikerne ind, at der er flertal for udendørs rygeforbud i befolkningen - i strid med sandheden.

Dette kan ikke undgå at påvirke offentlighedens holdning. Man tager dermed det reelle valg fra borgerne, idet borgernes valg nu bliver truffet på et falsk grundlag. Dette betyder i realiteten, at borgernes valg på forhånd er truffet af Sundhedsstyrelsen & partnere. Demokratiet er ophævet.

Det er meget svært at kalde dette andet end et forsøg på manipulation. Et forsøg som lykkedes, fordi alle medierne stoler blindt på Sundhedsstyrelsens påstande og konklusioner. Som artiklen viser havde medierne absolut ingen grund til dette.

————————————–

Referencer:

1. Sundhedsstyrelsen: Rygevane-undersøgelsen 2009Frekvenstabeller 09

2. Sundhedsstyrelsen: Rygevane-undersøgelsen 2008Frekvenstabeller 08

Se også klumme i 180grader.dk: Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere?

————————————-

Ovenstående historie kunne læses i alle danske nyhedsmedier efter at Børsen tog sagen op 21. jan:

Børsen: Minister skal sætte Sundhedsstyrelsen på plads

EB: Sundhedsstyrelse anklages for manipulation

JP: Sundhedsstyrelsen anklages for manipulation

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

55 kommentarer til Officiel ryge-undersøgelse er vildledende

Langki
14. januar, 2010

“Det er så fedt, når det en sjælden gang sker: en befolkningsgruppe, som af en eller anden årsag er blevet umyndiggjort, tager alligevel ordet og protesterer. I lang tid overhøres protesterne, latterliggøres måske, for de umyndiggjorte har jo slet ikke taleret.

Til sidst finder de umyndiggjorte dog på så mange måder vedholdende at protestere, og det viser sig, at der er langt flere, som giver dem ret. Og da vender magthaverne på en tallerken og kan pludselig selv indse det fornuftige i protesten. Eller også væltes de bare. Og systemet ændres, mere eller mindre grundlæggende. ”

http://www.180grader.dk/Politik/madpakker-naar-de-umyndiggjorte-tager-ordet

KK
15. januar, 2010

Artikel er i dag omtalt i Avisen.dk
-
Sundhedsstyrelsen slipper dog for billigt, synes jeg:
http://avisen.dk/kim-larsen-raser-over-sundhedsstyrelsen_121076.aspx

Lars
19. januar, 2010

Det var dog en velsignet tavshed fra vores allesammens sure opstød, ikke-ryger. Jeg havde ellers forventet en af hans sædvanlige rants; fut-fut-fut, passiv rygning ER altså livsfarlig. Men man kan åbenbart sætte tobakshadedere til vægs med kensgerninger.

ikke-ryger
20. januar, 2010

Jeg havde ellers lovet migselv at holde kæft i en uge.
Bare for at se hvor lidt denne side bliver brugt.
Man kan også se på forumet at der ikke sker meget.
Dog er der en som har prøvet at lave det bedre end det er. Et link er set 120 gange på 3 dage. Men den som kom efter er set 50 gange på 9 dage. Altså holde den på 120 gange ikke.
.
Desuden vil jeg da gerne se ned nye målning. Men havde det været tobaksindustrien som havde målt på en specialarbejder skole, så var resultatet vel ALT sigende.
.
Men kensgerningerne er stadigt, at rygning er usundt også den passive del af det. Så jeg tror ikke at det vil hjælpe meget at der kommer nye tal. Desuden skal lovforslaget køre de 5 år, såå, nej.

Lars
20. januar, 2010

Aha, du anderkender altså at den slags undersøgelser kan være skævvredet! Så kan jeg oplyse dig om, at “beviset” for passiv rygning er lige så opfundet.
I stedet for at bruge tobakshadernes forskruede tal, så prøv at kigge på den virkelige verden. Hvad er det for et land med den højeste gennemsnitslevealder, og i hvilket land ryger de mest? Svaret på begge er Japan.

Der ud over, kan jeg fortælle dig, at antiryge bølgen HAR toppet, og at rygeforbuddene vil falde, ligesom alle andre rygeforbud før dem. Selv dem med dødsstraf.

Hvis der er tale om hvad jeg plejer at kalde et teknisk forbud, dvs, at der er tale om teknisk udstyr, uindpakkede fødevarer, brandfarlige gasser eller vædsker, skal jeg være den første til at støtte et rygeforbud. Og jeg kan for så vidt også støtte et rygeforbud i bybusser, det er korte ture, og de er svære at opdele, men hele den panik om passiv rygning har sq intet med sundhed at gøre, det er blot en undskyldning for at gøre det så forbandet besværligt for rygere, så folk holder op. I england lukker der 5 pubber om dagen og mere end 100000 mennesker er blevet arbejdsløse, på grund af rygeforbudene, tænker du nogensinde på dem? Som alle missionerende rants, splitter rygeforbuddene mennesker og ruinerer folk, og i længden giver de sjældent nogen varig virkning.

ikke-ryger
20. januar, 2010

Jeg har ikke sagt at det er en falsk undersøgelse. men jeg har sagt at I mener at den er skæv og venter på den nye. Jeg ville så gerne se hvordan de tal fra ‘70 og ‘80 er blevet talt op og af hvem.
.
Ikke bevist at passiv rygning er skadeligt ?
Hvad med bar personalet som har fået det bedre efter at rygeforbudet er blevet indført, det har måske ikke noget at sige at en tjener kan gå hjem uden svige i øjne og uden at vågne med hovedepine dagen efter en arbejdsdag ?
.
De tal som er her på siden er stærkt manipuleret, så dem kan du ikke bruge til ret meget, måske til at retfærdiggøre din afhængighed, men eller ikke.
.
Hvis du nu havde lidt bedre kendskab til hvad der sker i england i denne tid, så havde jeg måske lyttet. Men til en gentagelse af KK’s løgne og manipolation, det gider jeg ikke lytte mere til.
Og da du har gentaget ham, så gentager jeg mig selv.
.
Rygerne har åbenbart ikke opdaget at der er krise. Både i england og i danmark. Den er england er dog værst, for englænderen. Mange englændre har ikke råd til at gå på pub, pga krisen og krisen har ikke noget med rygeforbudet at gøre. Det var værdensøkonomien som var blæst op, som IT-boblen for nogle år siden. Desuden har de vedtaget en ny lov for værtshuse i england - ja, en mere, som ikke har noget med rygning at gøre. Prøv selv at google og læs. jeg vil ikke give links, da det så er fra WHO eller KB.
.
At folk bliver splittet. Se på Jer selv. I vil ikke gå til fester hvor der ikke må ryges. Men ikke-rygerne SKAL komme til fester hvor rygerne bestemmer. Er det socialt ?
.
Tænk over hvordan det kan være at de så produktive rygere har svært ved at få job. Og hvordan de så ellers så sociale rygere føler sig udenfor.

KK
21. januar, 2010

Så kom denne gedigne afsløring ud på Ritzau:
http://www.bt.dk/danmark/sundhedsstyrelse-anklages-manipulation
-
Det skete efter denne klumme om blog artiklen på 180grader:
http://www.180grader.dk/Politik/kan-man-ikke-stole-paa-sundhedsmyndighederne-mere
-
Noget fungerer da i pressen ;-) Vi ser, hvad der sker.

ikke-ryger
21. januar, 2010

Selv en blind høne kan finde et korn.
.
Men det er ikke ensbetydet med at den overlever.

KK
22. januar, 2010

Børsen 21. januar - link kun for abonnenter:

http://borsen.dk/arkiv/FOBO/donr?donr%5B%5D=3113327
-
Sundhedsstyrelsen beskyldes for manipulation
-
Hård kritik af Sundhedsstyrelsens nye rygeundersøgelse. Bevidst manipulation, når der pyntes på danskernes rygevaner, mener flere eksperter. Krav om at minister sætter styrelsen på plads
-
AF JETTE WARRER KNUDSEN
-
En stor undersøgelse i den hidtil dyreste antirygekampagne i Danmark, der koster 10 mio. kr., er nu havnet i et voldsomt stormvejr. Ved juletid lød det glade og positive budskab fra Sundhedsstyrelsen, at en ny undersøgelse nu viser, at rekordmange danskere har skoddet den sidste smøg.
-
Hovedbudskabet var, at 77 pct. af den danske befolkning er ikkerygere. Men en række eksperter, som Børsen FødevareSundhed har talt med, retter nu en særdeles skarp kritik af undersøgelsen, som Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening og Kræftens Bekæmpelse står bag.
-
»Manipulerende og direkte misvisende,« lyder dommen. Især fordi Sundhedsstyrelsen ikke som i tidligere undersøgelser har sørget for, at ufaglærte og folk med kortvarige uddannelser bliver retvisende repræsenteret i undersøgelsen. Og det til trods for at det er videnskabeligt dokumenteret, at det netop er i denne befolkningsgruppe, at rygning for alvor har bidt sig fast. Sundhedsstyrelsens nye rygeundersøgelse kommer på et tidspunkt, da styrelsens prestigefyldte rygestopkampagne »Hver eneste cigaret skader dig,« kører massivt i det offentlige rum.
-
»Det, Sundhedsstyrelsen har gjort, svarer til at lave en valgundersøgelse af Informations læsere og så konkludere, at befolkningen som helhed er blevet mere venstreorienteret – eller til at lave en indkomstundersøgelse af Børsens læsere, og så konkludere, at befolkningen som helhed er blevet mere velhavende,« siger Yosef Bhatti, ph.d. stipendiat ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og fortsætter:
-
»Undersøgelsen har en stærk overrepræsentation af højtuddannede, og det er velkendt, at den gruppe ryger mindre end resten af befolkningen. Det er derfor stærkt vildledende, at offentliggøre ukorrigerede tal fra undersøgelsen som et udtryk for hele befolkningens rygervaner,« siger Yosef Bhatti.
-
Da Sundhedsstyrelsen sendte pressemeddelsen om sin nye undersøgelse om rygning ud ved årsskiftet, tog styrelsen et forbehold nederst i teksten, hvor der stod, at man ikke denne gang i modsætning til tidligere har lagt vægt på de medvirkendes uddannelsesniveau.
-
»Man burde vide, at de misvisende tal ville blive taget for pålydende i medierne, selvom der nævnes et forbehold nederst i undersøgelsen. Det er selvfølgelig især beklageligt, fordi undersøgelsens tal kan have politiske konsekvenser, da det får rygerloven til at se mere effektfuld ud, end den egentlig er,« siger Yosef Bhatti.
-
Dybt forundret
-
Det er analyseinstituttet Userneeds, der har foretaget den nye undersøgelse for Sundhedsstyrelsen. Tidligere har Gallup stået for undersøgelserne.
-
»Jeg undrer mig stærkt over, at Sundhedsstyrelsen vil lægge navn til den slags. Og det handler altså ikke om brødnid, men simpelthen om faglig stolthed på min branches vegne,« siger underdirektør Camilla Kann Fjeldsøe, Gallup og fortsætter:
-
»Det er faktisk ret ærgerligt, fordi jeg som borger altid har troet, at jeg kan stole på, at udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen er retvisende. Der skal ikke mange flere undersøgelser af samme kaliber til, før styrelsens troværdighed lider skade. Det skulle jo gerne være sådan, at man som borger ikke er nødsaget til at sidestille oplysninger fra Sundhedsstyrelsen med samme skepsis, som man som borger ser på den information, man modtager fra reklameblokken på tv,« siger Camilla Kann Fjeldsøe, der tilføjer, at hun er dybt forundret over, at Sundhedsstyrelsen på trods af, at den har opdaget fejlen, alligevel ikke har skrottet undersøgelsen og sagt om igen.
-
Når man ser på tobaksforbruget, så ryges der samlet set næsten lige så meget tobak i dag som for en generation siden, påpeger professor, overlæge Bente Klarlund Pedersen, Rigshospitalet.
-
»Det må betyde, at rygerne, ryger rigtig meget og/eller, at der blandt de, der kalder sig »ikkerygere« faktisk er en hel del, der ryger,« siger Bente Klarlund Pedersen og fortsætter:
-
»Det er smart at være ikkeryger. Når man søger job, går på net-dating eller er med i en spørgeskemaundersøgelse, så svarer festrygerne, at de er ikkerygere. Det er sådan, de ser sig selv. Selvom de ryger mange gange om ugen, så bilder de sig ind, at de er holdt op. Det giver et skævt billede af hvor mange, der ryger,« vurderer Bente Klarlund Pedersen.
-
I Sundhedsstyrelsen siger chefkonsulent Jørgen Falk, at man ikke er særligt glad for undersøgelsen, som han erkender er skæv og dermed ikke retvisende.
-
»Men det rykker altså ikke ved, at konklusionen er rigtig – nemlig, at rigtig mange danskere er holdt op med at ryge. Selv når vi korrigerer for underrepræsentationen af ufaglærte og folk med kort uddannelse, vil det ikke rykke meget – kun to til treprocentpoint,« siger Jørgen Falk. Denne vurdering er Camilla Kann Fjeldsøe uenig i.
-
»Styrelsen skulle have skrottet undersøgelsen og begyndt forfra. Selv med korrektioner og opvejninger vil det alligevel være en dårlig undersøgelse,« siger hun.
-
Ikke skarpe nok
-
Jørgen Falk er da også ærgerlig over, at Sundhedsstyrelsen ikke fik præciseret over for Userneeds, at instituttet skulle sørge for at få uddannelsesniveauet vægtet ordentligt.
-
»Vi var ikke skarpe nok der. Men tidligere har vi ikke behøvet at præcisere dette. F.eks. var Gallup selv opmærksom på det,« siger han og afviser, at den misvisende undersøgelse får nogen konsekvens for styrelsens fremtidige samarbejde med Userneeds.
-
»Overhovedet ikke. Lige om lidt skal jeg til møde med dem for at forberede en ny undersøgelse af danskerne rygning. Den kommer i marts. Men jeg kan love, at vi vil være meget opmærksomme på at få netop uddannelsesniveauet med denne gang,« siger Jørgen Falk.
-
Sundhedsstyrelsen har i sin nye undersøgelse valgt at fokusere på, at 77 pct. af danskerne er røgfri.
-
Men det fremgår faktisk af samme undersøgelse, at den unge del af befolkningen har fået større appetit på at ryge. Faktisk ryger 25 pct. af unge mellem 15 og 18 år i 2009 mod kun 18 pct. i 2008.
-
Hvorfor har I valgt at drukne oplysningen om, at et stigende antal unge ryger?
-
»Det skyldes, at denne undersøgelse ikke kan bruges til noget som helst i forhold til at give et retvisende billede af de unges rygevaner. Det har vi MULD-undersøgelserne til, og der kommer en ny af slagsen ved udgangen af 2010,« siger Jørgen Falk.

ikke-ryger
23. januar, 2010

Jeg forstår ikke brugen af ordet manipulerende, der står hvordan man kom frem til resultatet, så kan det sku da ikke være manipulerende.
.
At du skriver det som Lars nu tror på er da mere manipulerende:
“I england lukker der 5 pubber om dagen og mere end 100000 mennesker er blevet arbejdsløse, på grund af rygeforbudene, tænker du nogensinde på dem?”
.
Altså vil rygerene ikke indse at der er en krise.
Det er altid rart at kunne give andre ting skylden, den dag man bliver syg.

ikke-ryger
26. januar, 2010

Ja, jeg må jo ikke svare på din Facebook klummer så jeg gør det her.
.
Meget fin overskrift du har fundet:
“JYSK trækker lidt i land”
.
Og hvad står der i brevet ? Det samme som der står i jobannoncen: “Jysk foretrækker ikke-rygere”
.
Hvori trækker de i land ?
.
Desuden så kæfter du op om at en restautør selv skal bestemme om der må ryges eller ej, da det er hans ejendom. Hvorfor må Lars Larsen så ikke selv bestemme om han vil ansætte en ryger ? Hr. KK dobbeltmoral.

Langki
31. januar, 2010

Uanset om man er ryger eller ikke-ryger, er “videnskaben”
bag sundhedsforskning og klimaforskning af en sådan art at
bred tillid til offentlig information er stærkt på vej ned.
Naturligvis er der dem, som vælger at godtage offentlig manipulation med facts sålænge de harmonerer med deres idiosynkrasier.

ikke-ryger
31. januar, 2010

Det kan da godt ske at man ikke tror på mange af de oplysninger som der kommer fra de kilder.
.
Men du tror åbenbart blindt på KK. Det ville jeg nu ikke gøre.
.
Hvem siger at jeg tror på det ?
.
Husk på at jeg var mod rygning længe før forbudet.
Men jeg har set folk gå til pga. rygning og som jeg har sagt så mange gange, hvis du vil se beviset, så tag på sygehuset, der er så mange beviser at du tror det er løgn.
.
Men det er vel af andre årsager de er der, ikke ?
Tør du se sendheden i øjenene ? Og ville du handle efter den hvis du så den ?

Langki
1. februar, 2010

Diktat !

Danske børn og unge får alt, alt for mange tomme kalorier i form af sodavand og saft.

Derfor løfter Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen nu pegefingeren og dikterer ‘maksimalt en halv liter sodavand eller saft om ugen’. Målet med den nye kampagne er at få børn og unge til at drikke mindre flydende sukker. Unges forbrug af sodavand og saft er nemlig hele fire gange så stort, som det burde være, fremhæver styrelserne.

http://ekstrabladet.dk/kup/fodevarer/article1112270.ece

ikke-ryger
1. februar, 2010

Men på trods af det, så er rygning ikke mindre farligt.
Det kan ikke bruges som undskyldning.

KK
1. februar, 2010

Rygning kan kun være “farligt” for folk der ryger mere end:
-
1. Fem pakke-år - (en pakke om dagen i fem år.) Ved 6. pakke-år får man øget risiko for sygdomme
-
2. Mænd: 5 cigaretter dagligt (hele livet)
-
3. Kvinder: 3 cigaretter dagligt (hele livet)
-
Alt under disse niveauer giver ingen øget risiko i forhold til at være ikke-ryger ifølge epidemiologien.
-
De nederste to findes bl.a. i en dansk undersøgelse af Eva Prescott - jeg kan finde den senere, men det er vel ikke nødvendigt for dig. Har du da tænkt dig at begynde at ryge?

ikke-ryger
1. februar, 2010

Er “farligt” kun en fordobling ?
Du er god til at manipolere:
.
“For alle sygdomsgrupper er der fundet en dosis-respons sammenhæng, således at risikoen for en
given sygdom stiger med stigende tobaksforbrug. Der er ikke tegn på, at der er en nedre grænse
under hvilken, der ikke er risiko forbundet med at ryge. For akut myokardie infarkt (AMI) er
risikoen fordoblet allerede ved 3-5 cigaretter dagligt for kvinder og for mænd ved 6 cigaretter og
derover (Prescott 2002). Det samme lille daglige forbrug giver tilsvarende forøget risiko for tidlig
død (Prescott 2002). Når der ikke er dokumenteret forhøjet risiko ved et forbrug derunder, skyldes
det, at der ikke er tilstrækkelig mange rygere inkluderet i de forskellige undersøgelser, som har et
så lille et forbrug. Dermed bliver den statistiske usikkerhed omkring beregningen af risikoen forbun-
det med et mindre forbrug for stor.”
.
Og ud fra det sidste par linier også dokumenteret, at man ikke ved hvad der sker ved et mindre/passivt forbrug. Og du snakker manipolation ?
.

Langki
2. februar, 2010

Dyb mistillid til WHO

Europarådet krydsforhørte i går WHO om den mørklægning af beslutningerne, der har ført til millionindkøb af vacciner. WHO har alt for tæt relation til medicinalindustrien, lyder anklagen.

Tilliden til, at WHO kan håndtere et pandemi-beredskab, nåede et nyt lavpunkt, da Europarådets sundhedskomite i går krydsforhørte Dr. Luc Hessel ….

http://www.information.dk/222674

ikke-ryger
2. februar, 2010

Og næste gang holder WHO sin kæft og millioner dør.
.
At rygerene køre sådan frem, det er dem som har det svageste immunforsvar, så det er nok dem som bliver ramt, så “who cares”
.
Hvad var der sket hvis den var farligere end den var ?
Og hvam kunne sige at den ikke var farliger ?
“Better safe than sorry”
Nej, kun når det gælder indkøb af smøger - ikke ?

Maroan
3. februar, 2010

Ak ja, ikke-ryger, du bevæger ikke en millimeter i denne debat. Klaus skriver artikler der viser hvor fanatisk efterhånden ikke rygere er blevet i deres bestræbelse på at forbyde al rygning, og det burde give, trods eller måske Klaus farvning af hans artikler her stof til eftertanke. Men nej: Ifølge din logik og din had til rygerne, skulle de allesammen, hvis det kunne lade sig gøre, interneres, omdoktineres, og i værst tilfælde uddryddes i “koncentrationslejre”… Så kunne i videre tage fat på dem der er grimme, tykke, har skæve tænder og hvad ved jeg. Debatten på denne blog har ikke rykket sig særlig positiv, takket være dig. Hvad kunne du foreslå af løsninger, der kunne tilgodese både rygere og ikke rygere? Ingenting. Hvad har du bidraget her på denne side af positive forslag? Ingenting. Den tankegang du har fremvist og had til det der er anderledes hører i allerhøjest grad til en totalitær stat og ikke en demokrati. At tobak er farlig er der ingen tvivl om, men hvor farlig? Einstein røg, Churchill røg, Eisenhower røg, og man kan ikke sige at de tilhørte the low class, de døde i en høj alder, og hel dum var de heller ikke… Derimod ham Adolf var ikke ryger.Hmmm… ;-). Jeg kunne godt tænke mig at debatten gik i retning om vi er ved at gå for vidt(Ikke for dig) -Forbyd rygning udendørs, fuglene tager skade af al den passiv røg- finde nogle løsninger hvor rygere og ikke rygere kunne være sammen i det offentlig rum (Det har du ikke fantasi til)og frem for alt komme med saglig og nøgtern fakts omkring tobaksrygning, og ikke nogle skrækpropaganda fra nogle bestemt lobbyister. (Dem vælger du ubetinget at tro på)
Efter den svada (Ja det er det) skulle du måske tro at jeg er total hardcore ryger, men det er jeg ikke.. længere. Jeg er holdt op med at ryge for snart 9 måneder siden, og har ikke fortrudt det. Jeg ryger en E-cig istedet og er utrolig glad for den. Jeg får min nikotin, og undgår alle de andre stoffer fra tobakken. Men det vil du sikkert også have forbudt.. eller hvad?
Jeg vil komme med en debatindlæg her: Det kan godt være det kommer til at lyde naivt, men i det mindst prøver jeg at være konstruktiv. Lad os få restauranter og spillesteder KUN for ryger. Hvad siger du til det? Vi kommer kun til at forpeste hinanden og ikke rygere kan bare gå til steder for ikke rygere. Længere er den ikke… Eller hvad?
Jeres tur kære blogger… :-)
Og Klaus, flotte artikler, JEG fik stof til eftertanke, tak for dem!

KK
3. februar, 2010

Ikke-ryger, når du nu til en afveksling (sorry) skriver noget fornuftigt, synes jeg at jeg bør svare på det. Det drejer sig om undersøgelsen af små-rygeres risiko for hjertesygdom.
-
Det er faktisk sådan, at der ikke kan findes sygdomsrisiko ved at ryge op til 6 cigaretter dagligt for mænd og op til 3 cig for kvinder. Det er i det hele taget svært at finde risiko ved meget små udsættelser for anything … dette skyldes, at så små udsættelser formentlig ikke er skadelige for nogen.
-
Det er dog tæt på manipulation at skrive, at når man ikke kan finde en risiko, så må man konkludere, at der ikke findes noget “safe level”. Dér går den galt for anti-tobaksholdet. Det er det samme som at skrive, at “vi kunne ikke finde nogen risiko, men den er der sgu nok alligevel”.
-
Det holder heller ikke at skrive, at grunden til man ikke kunne finde risiko for små-rygere nok var, at der ikke var så mange små-rygere i undersøgelsesgruppen. Hø-hø … det var altså en små-ryger undersøgelse. Problemet var, at der døde ikke så mange små-rygere. Ikke så mange som ikke-rygere. Sådan kan verden være så ond ;-)

Langki
3. februar, 2010

- Miljøbevægelsen, især klima-alarmisterne, baner vejen for en hidtil uset indblanding fra regeringer. De fortæller os, hvordan vi skal leve, opføre os, forbruge, spise, rejse og så videre. Nogle af os har oplevet lignende ting under kommunismen, siger Václav Klaus.

http://www.faa.dk/article/181946:Ritzau–indland–V-clav-Klaus-advarer-mod–groen-business?rss

Langki
3. februar, 2010

Staten tjener på røykerne
Dersom røykerne sparer oss andre for penger er det urettferdig å straffe dem med tobakksavgift.

—————-

Før den nederlandske studien kunne man altså argumentere for at røykerne bør betale en avgift som kompenserer staten for netto utgifter (selv om denne bør være lavere enn den er i Norge i dag). Dersom de nederlandske funnene er riktige og relevante for Norge, bortfaller sannsynligvis dette sentrale argumentet for tobakksavgiftene.

Men dette vil ikke norske myndigheter vite. Statens tobakksskaderåd stoppet i 1998 et stort forskningsarbeid i regi av Statens helseundersøkelser som søkte å kartlegge netto-kostnadene ved røyking. Disse forskerne ville se på hele bildet, mens Tobakksskaderådet ønsket å se snevert på helseutgiftene, og uten å ta med innsparingene for det offentlige ved tidligere død.

Den NOUen som i fjor vurderte særavgiftene er slik sett et fremskritt. Nå innrømmes det i hvert fall at netto offentlige utgifter er lave, selv om man velger å la sine formynderske tilbøyeligheter overstyre denne innsikten.

Dersom kompensasjonsargumentet faller, og ettersom røyking på arbeidsplasser og offentlig sted er forbudt, slik at tredjepart ikke skades vesentlig gjennom passiv røyking, står vi igjen nettopp med formynderargumentet. Røykerne er ikke stand til å handle i samsvar med sitt eget beste, de setter kortsiktig nytelse foran fremtidige skader, de er slavebundet av avhengighet. Derfor må de tvinges til å endre adferd gjennom avgifter, forbud, propaganda og annen påvirkning.

Det er ærlig nok. Blant våre politikere finnes det rikelig med folk som mener de er bedre i stand til å styre våre liv enn det vi selv er. Men dersom de nederlandske forskerne har rett, kan disse slutte å late som om det er økonomiske grunner til å plage røykerne ytterligere.

En nærmere drøfting av forskningen på røykingens økonomiske skadevirkninger ligger på Minervas hjemmesider – http://www.minerva.as.

http://e24.no/kommentar/spaltister/snoen/article2413566.ece

Langki
3. februar, 2010

04.01.10
Sundhed som en menneskerettighed
Kategori: Menneskerettigheder

Ifølge menneskerettighedskonventioner og en række nationale forfatninger er retten til sundhed en menneskeret. En menneskerettighedstilgang til sundhed rejser dog en række juridiske og demokratiske problemer, bl.a. fordi retten til sundhed er afhængig af begrænsede ressourcer. Endvidere viser undersøgelser, at der ikke er sammenhæng mellem, hvorvidt en stat anerkender retten til sundhed og borgernes sundhedsniveau. Disse problemer forstærkes af, at FNs Komite for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, fortolker retten til sundhed på en måde, der pålægger konventionsstaterne urealistiske byrder og prioriterer offentlige sundhedsydelser over private alternativer. Denne fortolkning har ikke støtte i forarbejderne til FNs Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder, hvor retten til sundhed bevidst blev udfærdiget som en programerklæring - ikke som en individuel og juridisk rettighed. Læs mere om retten til sundhed i dette engelsksprogede notat skrevet af Jacob Mchangama for CEPOS og den engelske tænketank International Policy Network.

> Læs notat

Læs også det engelsksprogede debatindlæg om retten til sundhed på CEPOS’ hjemmeside, som har været bragt i mere end 10 internationale aviser herunder Hurriyet Daily News, South China Morning Post, Business Day og Straits Times.

> Læs debatindlæg

http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/sundhed-som-en-menneskerettighed/

Black Cat
3. februar, 2010

Hvorfor spilde alt den tid på Ikke Ryger ?
Det er jo ret tydeligt at han/hun er fanatiker og ikke vil anerkende noget som helst der ikke er i tråd med hans/huns tankegang og ikke alverdens undersøgelser eller ganske almindelig logik har nogen indvirkning på
på vedkommendes holdninger.

KK
3. februar, 2010

Jeg synes det er en stor kvalitet ved en debat, at alle meninger repræsenteres, selv de mest besynderlige. De giver ofte mig anledning til at man selv kommer frem med nogen pointer, som ellers ikke ville blive skrevet. Det er også fint at vi har Ikke-ryger til at vise, hvordan “anti-rygere” tænker :-)

Langki
4. februar, 2010

A bleary-eyed attitude to alcohol research
It is time we started evaluating studies on the effects of booze on their merits rather than on who happened to fund them.

The effect of these two claims is to suggest to the public and policymakers that, first, the debate over the effects of alcohol advertising is over and, second, only those people funded by the alcohol industry question this reality.

Is this true? The idea that people whose research is funded by the taxpayer are independent, and therefore objective in their findings and policy prescriptions, is naive at best, disingenuous at worst. Public Choice theory explains that the interests of those who claim to represent the public are themselves conflicted and self-serving, and certainly neither independent nor objective. Whoever supports their work, researchers have biases shaped by their education, experience, ideology, and the politics of their profession.

In the case of alcohol research, the public health research community is largely supported by a state that is Janus-faced over the appropriate place of alcohol in society, decrying and controlling on the one hand whilst happily taking its share of an immensely profitable undertaking. Are we seriously to believe that researchers from the public health community are unaware of the government’s policy positions on alcohol when they undertake their research?

http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/8033/

eksryger
4. februar, 2010

Generel kommentar fra ny forumist som røg og røg og røg i mere end 40 år men som så lige pludselig stoppede med det.
Selvfølgelig skal man ikke ryge hvor andre færdes. Det kunne man engang, men de tider er ovre. Og de kommer aldrig igen.
Da jeg var studerende var der askebægre ved alle siddepladser i auditorierne. Rygning var helt almindeligt og udbredt overalt, Selv på fødselsstiftelsen i Århus kunne fædre ryge, ikke lige på selve fødestuen, men ude på gangen. Det er altså mindre end 25 år siden.
Vi røg og røg og røg - uden ende og i årevis. Og uden hensyn til andre - ku de ikke klare mosten ku de bare gå et andet sted hen fordi her blev der altså røget og det uden at der skulle sættes spørgsmåltegn ved noget som helst i den forbindelse. Vi hørte vi om rygeregler fra andre steder - USA og Singapore fx - men hvad ragede det os, det her var DK og her bestemmer man heldigvis selv.
Jeg hørte og overhørte sundhedsadvarsler i årevis men jeg var da ligeglad. Jeg var ryger og havde ret til at ryge. Offentlige myndigheder og systemer skal ikke bestemme om jeg ryger. Dem kan man overhøre.
Til gengæld er man en kæmpe-nar hvis man overhører advarslerne fra ens egen krop. Slim i halsen, Tør hoste. Dårligt blodomløb. Altså tilstande som ikke burde være der, og som kan udvikle sig værre. Sådan fik jeg det præsenteret af en læge og senere en lungespecialist, Begyndende KOL sagde de.
Det var lige hvad der skulle til! Så var jeg øjeblikkelig klar til at stoppe med 40 års rygning. For en ting er helt sikker: jeg skal ikke sidde med en KOL-diagnose og ikke have luft til at kunne rejse mig fra stolen, jeg skal ikke være afhængig af et iltapparat, men iøvrigt være helt klar indeni hovedet.
Jeg stoppede med at ryge - jeg blev røgfri fra den ene dag til den næste.
I starten syntes jeg det var meget svært at være ikke-ryger men sådan var det, for jeg havde jo selv valgt at det skulle være sådan. Men allerede efter 12 dage vendte billedet, nu forekom det mig nemmere at være ikke-ryger end at være ryger. Fordi der er mange bekymringer og spørgsmål som ikke-rygere slipper for at tage stilling til. Og nu efter syv måneder uden røg er sagen klar for mig - mit liv er bedre, sjovere og renere uden tobakken. Og jeg sparer nogle penge som kan bruges til andre ting.
Enhver skal gøre hvad man vil, ryg løs, det er ikke ulovligt så længe du overholder rygeloven. Men når jeg hører krav om at den lov skal afskaffes så tænker jeg alligevel: det var ligegodt satans, hvad for en planet lever de mennesker på?

KK
5. februar, 2010

Eksryger - god historie, som beviser, at man kan holde op med at ryge, hvis man vil. Den menneskelige vilje er jernhård - den kan ligesom troen flytte bjerge. Du beviser tobaksindustriens påstand, at nikotin ikke er “addictive” - snarere vanedannende. Og vaner kan natuligvis brydes.
-
Din historie bekræfter to af mine teser: a) Folk skal selv bestemme, hvornår de vil holde op - staten skal ikke. b) Rygning er ikke specielt farligt, bare man holder op i tide.
-
Mht. rygeloven: Jeg går ind for, at rygeloven liberaliseres sådan, at det igen bliver tilladt at udsætte sig for røg, hvis man vil. Dette vil betyde, at der stadig vil være røgfrit de fleste steder - men at det også bliver muligt for rygerne have ryge-steder. Det skal ske ved at staten giver ejerne af stederne retten til at bestemme over deres steder tilbage. Dette er en 100% naturlig følge af at have ejendomsret i et demokrati.
-
Jeg tror iøvrigt ikke, du skal forvente, at rygeforbud overalt i offentligt rum er en standard, der vil fortsætte i al evighed. Eller at rygning vil forsvinde. Rygeforbud har været indført mange gange i historien - men rygniing får altid et comeback, når folk får brug for det igen. Folk får altid hvad de vil have i den sidste ende.
-
Og iøvrigt fører rygeforbud altid til flere rygere. Du ser det bare ikke, fordi rygerne ikke så ofte befinder sig i offentligt rum mere:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=1472

eksryger
6. februar, 2010

Ja KK vi er enige et godt stykke af vejen, Men jeg syns du tar en noget forhastet konklusion i b.
Du siger rygning ikke er specielt farligt bare man stopper i tide, Min påstand er at rygning er vildt farligt - efter min mening kan man simpelthen ikke advare nok imod at starte med at ryge fordi man kan blive alvorligt syg af det - hvor mange DØR af rygnings-relaterede tilstande hvert år? Jeg ved det ikke men jeg kender en hel del fra den tidligere generation som døde for tidligt, og de røg.
Og KK, helt ærligt, hvor mange får lige stoppet i tide? Kender du mange? Jeg gør ikke.

Om rygeloven vil jeg sige at man KAN udsætte sig for røg hvis man vil. Rygerne er ikke fredløse - jeg kender kun forholdene i en del af Århus Midtby, men kan umiddelbart nævne seks ølsteder hvor man problemfrit kan ryge, Det er da ikke så ringe. Det ligger lidt tungere med musiksteder - jeg kender ingen efter Bent J lukkede.

Og til det principielle:

Hvis nogen gerne vil tilbyde offentlig (annonceret) adgang til et sted eller arrangement så gælder offentlige regler. Rygeregler såvel som bestemmelser om moms og skat og mange andre sager som det måske kunne være rart at slippe for som arrangør. Sådan er det at ville tjene penge på offentligheden. Det er ikke så svært at forstå. Koncertarrangører og bingoghaller må indordne sig ligesom håndboldklubberne nu osse åbenbart må til at gøre det.

Er der begrænset (inviteret) adgang til er sted så er sagen selvfølgelig anderledes. Så er der nok heller ikke nogen der skal have overskud ud af det. Dvs at man nok ikke behøver hverken adgangs-, kontrol-, serverings- eller rengøringspersonale. Det klarer man selv. Ryg løs. Det skulle da bare mangle.

Jeg er sikker på at rygning ikke vil forsvinde, der vil altid være rygere, Men jeg er osse helt sikker på at der ikke kommer noget folkeligt anerkendende come-back til rygningen. Hårdt sagt: rygere vil være marginaliserede,
“Når folk får brug for det igen” skriver du. Det er en sjov påstand. Har du nogensinde tænkt over hvorfor du og mange andre ryger - samtidig med at mange flere ikke ryger og tilsyneladende aldrig nogensinde får behovet for at ryge? Det er da et papadoks - det gav mig en aha-oplevelse.

Har du gidet læse eller lytte til en der kan fortælle om det at ryge - altså udover de rent personlige erfaringer. Sådan lidt psykolog-agtigt. Det er noget som vi eks-rygere og rygestoppere elsker at høre om - ja vi labber det i os og kan altså bare ikke forstå at vi ikke indså det noget tidligere - det er jo så åbenlyst rigtigt.

Om der kommer flere rygere - ja det er da muligt, Men KK, hver dag kommer der endnu flere ikke-rygere som aldrig kunne drømme om at begynde at ryge.

Vh, eksryger Ole Fenger, Århus

KK
6. februar, 2010

Ole Fenger - Altså, du mener, at rygning er “vildt farligt” - men du har dog selv gjort det 20 gange om dagen, hver dag i 40 år. Øhh, ja det lyder “vildt farligt” … Sådan bruger jeg ikke udtrykket “vildt farligt”. Det er 292.000 gange du har gjort det dér “vildt farlige” noget - og du virker da som om du har overlevet :-)
-
Og jo, jeg er uenig. Man KAN advare nok imod rygning. Den grænse overskred staten for 5-10 år siden.
-
Vedr. rygeloven: Husk nu, at næste gang kommer staten og forbyder dine (nuværende) vaner - og så bliver det forbudt at drikke alkohol i offentligt rum. Når du så brokker dig over ikke at have nogen steder at gå hen og drikke øl mere, så siger jeg:
-
“Og til det principielle: Hvis nogen gerne vil tilbyde offentlig (annonceret) adgang til et sted eller arrangement så gælder offentlige regler. Alkoholregler såvel som bestemmelser om moms og skat og mange andre sager som det måske kunne være rart at slippe for som arrangør. Sådan er det at ville tjene penge på offentligheden. Det er ikke så svært at forstå.”
-
Ville det være lidt … irriterende? ;-) Dit ræsonnement er imidlertid falsk. At man går ind for nogen af statens regler, er ikke lig med at man går ind for dem alle.
-
Rygeloven er et misfoster af en lov, ikke fordi den beskytter imod ufrivillig røgudsættelse - det er fint nok - men fordi den også “beskytter” imod frivillig røgudsættelse. Den forbyder folk at udsætte sig for røg, selv dem der gerne vil.
-
Vend hele sitautionen om, så ser du, hvor tosset rygeloven er: Tænk nu, hvis der var forbud imod røgfrie rum. Alle røg og der var røg næsten overalt. Der ville ikke være forbud imod ikke-rygning, men der fandtes kun små 40m2 røgfrie rum, hvor ikke-rygerne kunne gå ind - men de ikke måtte lave andre ting dér end at være røgfri.
-
Man måtte fx. ikke tage en kage med ind i et røgfrit rum:
http://politiken.dk/indland/article892666.ece
-
Det kan du måske ikke forestille dig - men så prøv med alkoholforbudet i offentligt rum i stedet. Så forstår du måske, hvor vanvittig rygeloven er.
-
Der er sjovt, du tror at verdens udvikling går i stå lige nu. Rygning får comeback. Folk får hvad de vil have. Sådan har det været utallige gange i historien, og sådan vil det fortsætte med at blive. Se hvordan det går der, hvor de (på dette område) er 5 år foran os:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=1472

Langki
6. februar, 2010

This week’s report by the World Health Organization regarding global tobacco use drew the ire of the International Premium Cigar & Pipe Retailers, a U.S. based not-for-profit trade association of tobacconists.

The anti-smoking report was issued in Istanbul, Turkey by WHO, a ’specialized agency’ of the United Nations. The agency receives more funding from the private sector than it does from the UN. Private sector funding of WHO includes pharmaceutical interests, including those that manufacture and sell smoking cessation products and benefit from anti-smoking efforts. WHO does not reveal its funding sources on its website.

“The WHO report is totally without credibility and is filled with wild, unsupportable claims,” said Chris McCalla, legislative director of the IPCPR which represents some 2,000 small businesses that make, distribute or sell premium cigars, pipes, premium tobacco and related accoutrements.

http://pipesmagazine.com/blog/pipe-news/tobacconists-cry-foul-over-more-false-anti-smoking-propaganda/

eksryger
7. februar, 2010

Ja. Vildt farligt! Det er hvad det er. Jeg røg i 40 år og fik en grim oplevelse hos lægerne. Begyndende KOL - altså en diagnose. Jeg er ikke vant til sådan noget, hos mig falder det ind under kategorien af vildt farlige tilstande, og alene forårsaget af rygning. Og KOL er dødelig.

Ang alkohol så overser du at man faktisk kan drikke det uden at genere andre - det er mere svært med rygning som jeg påpegede i mit første indlæg. Og det har vi rygere haft så svært ved at erkende. Og derfor har andre måttet gøre os opmærksom på det. Du kalder det staten - 3 gange henviser du til staten som begrænser rygernes udfoldelsesmuligheder. Staten, eller måske mere rimeligt at sige stemningen i samfundet. Nogen må jo gøre det når nu vi rygere ikke selv har været i stand til at tage hensyn til andre som ikke ryger - børn, gravide, astmapatienter, allergikere eksempelvis. De har osse krav på at kunne være her.

Og når nu der ikke længere er et flertal af rygere … ja fortsæt selv tanken.

Og det passer jo ikke at der ikke kan ryges indendørs i offentlige rum. I gåafstand fra min bopæl er der mindst seks steder der kan nås indenfor 5 min.
Og i Billund lufthavn findes rygemulighed, men ikke mange bruger den. Jeg kender ikke forholdene i Kastrup.

Du siger smøgerne et comeback - det kan godt være, men det er da en uheldig udvikling, ik? Man må gøre noget.
Jeg har foreslået en tre-dobling af tobaksafgifterne. Det kommer ikke til at betyde noget for dig, du skal nok få dine smøger, men måske hjælper det nogle teenagere som får svært ved at få råd til at købe tobak.
Og for lige at tage Lene Espersens kæphest i opløbet: altså den med grænsehandel og smugleri, Tror nogen på at det blir billigere at købe tobak i Sverige eller Tyskland om et par år? Nej vel.
Og smugleri fra Polen og Baltikum: Privatiser toldvæsenet og giv toldere provosionsløn. En god ide, Ikke?

KK
7. februar, 2010

Som nævnt: Noget man kan gøre 292.000 gange i sit liv uden skade, sætter jeg ikke i kategorien “vildt farligt”, men det er jo en strid om ord.
-
Det er akademikere i statens institutioner, der har lobbyet rygeloven igennem. Ikke en stemning i befolkningen. Flertallet ønskede ikke et totalt rygeforbud som det vi fik, men ryge-restriktioner.
-
Rygeloven er gal på den måde, at den ikke har sikret rygerne plads i offentligt rum. Du siger der er rygesteder indenfor gåafstand der, hvor du bor - well, jeg skal køre 10 km for at finde sådan et sted.
-
Dine forestillinger om rygernes manglende “hensyn” til andre som baggrund for rygeloven er forkert. Hvis det var sandt, havde der jo været steder for rygere som modsvarede deres andel af befolkningen. Eller du mener måske, at rygeloven er en straf over rygerne? Sådan kan det faktisk godt føles.
-
Dine forestillinger om, hvad “man må gøre” hviler på uvidenhed. Stigende tobaksafgifter giver smugleri = sort økonomi overtager en del af statens indtægter. Nok er regeringen ikke altid for kloge, men SÅ dumme er de altså ikke. Læste du ikke historien fra Irland:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=1472
-
Vedr. rygningens comeback: Du er naturligvis præget af dit rygestop, så du har lidt svært ved at se, hvad der foregår. Jeg vil forsøge at skrive et par artikler om det i de kommende dage - så vil du forstå. Hint: Rygning stiger i USA og Europa. Hvis du vil have et godt investeringstip, er det: Tobaksindustrien.

steffen
7. februar, 2010

Og nu til noget helt andet —– og dog.
Efter 5 ugers slem sygdom med influenza eller lign. fik min kone endelig lokket til lægen.
Han spurgte selvfølgelig straks om jeg røg: hvilket jeg bekræftede. “Hvor længe” spurgte han. ” i 40 år” svarede jeg i overensstemmelse med sandheden.
Da lægen er en yngre idealistisk læge sendte han mig straks til røntgen, for den irriterende hoste jeg gik med havde nok ikke noget med influenza at gøre.
Desværre - for ham - viste resultatet at mine lunger var i perfekt form og blodprøverne i øvrigt viste en infektion der var på vej væk.

DET har fået mig til at tænke.
Jeg betaler temmelig meget til flere gruppelivsforsikringer som ophører, hvis jeg skulle overleve min 65 års fødselsdag om 14 år.
Nu har jeg forsøgt at ryge mig selv ihjel i 40 år, aldeles uden resultat og da forsikringerne er anselige millionbeløb til min vordende enke som jeg gerne vil sikre en behagelig alderdom, ved jeg ikke længere mit levende råd.
At begynde at drikke ligger ikke lige til mig og jeg ville også være bange for, ikke at kunne nå det.

Så er der nogen der har nogle gode råd ?
De hidtidige råd fra det offentlige, sunhedsstyrelsen har jo vist sig ubrugelige.

Forresten…… jeg er er en af de der højtuddannede som efter statistikken ikke ryger mere, men jeg er nok den statistiske unøjagtighed.

KK
7. februar, 2010

Ja - jeg har et godt råd: Hold straks op med at ryge. Så forhøjer du din risiko for en lang række sygdomme, som nok skal få taget livet af dig hurtigt ;-)
-
Højt humør Klaus K
-
PS: Jeg kan give dig links til undersøgelser, hvis du vil have dem

Langki
9. februar, 2010

Kan en ekstra bøf skade?
Hver gang, du dagligt spiser 50 gram af det røde kød, så øger du risikoen for tarmkræft med 15 procent.

Derfor er kød og pålæg farligt !

http://www.business.dk/foedevarer/derfor-er-koed-og-paalaeg-farligt

Langki
9. februar, 2010

Mere om bøffers farlighed fra ovenstående kilde. Ved nærlæsning reduceres faren dog til “teoretisk” !

Undersøgelsen er lavet af World Cancer Research Fund International (WCRF) og The American Institute for Cancer Research (AICR).

”Rapporten har samlet en række undersøgelser, der alle viser, at der er en sammenhæng mellem indtagelsen af rødt og forarbejdet kød og risikoen for udvikling af tarmkræft,” siger Anne Tjønneland.

Tre faldgrupper

Hun forklarer, at der er tre forhold ved det røde kød og kødpålæg, der teoretisk kan medvirke til den øgede risiko for tarmkræft.

Langki
9. februar, 2010

Chips og brød giver måske kræft.

Ny forskning viser, at der kan være en sammenhæng mellem brystkræft og opvarmede fødevarer med stivelse såsom kartofler og kornprodukter.

Men der dog er ingen grund til at smide brødet eller kaffen i skraldespanden endnu, siger overlæge Anne Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse.

- Der er ikke påvist et direkte link mellem de fødevarer og brystkræft. Det er kun en indikation. Derfor skal der flere undersøgelser til, før vi skal holde op med at spise ovnkartofler eller knækbrød.

http://www.berlingske.dk/danmark/chips-og-broed-giver-maaske-kraeft

Langki
9. februar, 2010

Og hvad skal vi så dø af i dag?
Anna Lyttiger.

Hermed vil jeg lancere udtrykket brødkræft. For definition, se min “ordbog“.

brødkræft [cancer panis afskylius]: udtryk som i første omgang dækker sensationer og utidige “advarsler” fra sundhedsforskningen, som kolporteres af MSM. En del brødkræft skyldes, at forfængelige overlæger og medicinske forskere enten skal have flere bevillinger til forskningen, eller at de skal have deres ugentlige mediefix. En anden måde at anskue begrebet på, er adfærdsregulering og mikromanipulation af befolkningen efter del-og-hersk-princippet.

http://annalyttiger.wordpress.com/2008/01/08/og-hvad-skal-vi-sa-d-af-i-dag/

eksryger
10. februar, 2010

Come on KK - læser du overhovedet hvad jeg skriver inden du fyrer dine morsomheder af?
-
“292.000 gange i sit liv uden skade”. Jeg ved ikke hvad du synes, men for mig er diagnosen begyndende KOL alvor. Og KOL er ret farlig - ja faktisk dødelig. Hvad mere vil du have?
Men mange siger de ikke kender ikke sygdommen KOL (måske rettere fornægter den) og tør ikke få lavet lungefunktionstest eller måle peakflow - ellers ret præcise undersøgelser som afslører luftvejenes tilstand. Det kunne jo vise sig at noget ikke var helt i orden - nej så hellere leve videre i uvidenhed. Som jeg skrev i mit allerførste indlæg her på siden er man en kæmpe-nar hvis man ignorerer sin egen krop. Man har jo kun den ene.
-
Nej KK, jeg er ikke ude på at nogen skal straffes - heller ikke rygerne. De må hjertens gerne ryge - jeg gjorde det jo selv indtil jeg blev klogere efter mange år. Men de må holde deres røg for sig selv. Bortset fra i rygerum eller i rygekabiner skal man nok ikke regne med kunne ryge frit indendøre her i landet foreløbig. Man skal som sagt ikke forulempe andre (man kunne jo være blandt børn, gravide astmapati…osv). Kan du huske dengang vi gik i skole: ønskede bare en elev vinduet lukket i klassen, ja så blev det lukket selvom vi andre godt kunne mene at der var for varmt og indelukket derinde. Samme regel gjaldt hos DSB i deres kupevogne, ingen var i tvivl om at det var den der ønskede vinduet lukket der skulle have sin vilje. Selvjustits uden selvhævdelse men med hensyntagen (meget lidt år 2010-agtigt).
Inden døre - det blir svært KK. Men det kan lade sig gøre: var for nylig i Asien. 13 timer i fly + ophold i lufthavne uden rygemulighed. Jeg så ingen der ikke kunne klare det. Det har sikkert ikke været nemt for alle 325 medpassagerer, men det gik.
Rygning i det fri - endelig! og nyd det!
-
Jeg blir lige skræmt over noget du skriver (og henviser til). Jeg kender dig ikke men tror du er et oplyst menneske. Jeg vil gerne spørge dig: mener du det er en god ting at unge teenagere begynder at ryge? eller mener du at de unge helst skulle lade være med at ryge? Jeg ser frem til dit svar og giver gerne mit: Selvfølgelig er det noget skidt, Man skal tænke sig godt om men i sidste ende skal man naturligvis selv bestemme. Ingen skal fratage nogen retten til at vælge at blive rygere, men jeg er samtidig ret irriteret over at jeg bor i et land hvor man har nogle af Europas laveste cigaretpriser. Det kan man gøre noget ved.
-
Og du nævner min uvidenhed (sjovt nok i samme afsnit hvor du selv henviser (for 2. gang) til netavisen 180grader.dk (er det ikke noget med Ole Birk Olesen og Saxo Bank og sådan noget?) og behøver man overhovedet kommentere på sådan noget fra sådan nogen?)
Som sagt agiterede jeg (mens jeg stadig røg) for en tredobling af tobaksafgiften. Fordi jeg har hørt (du måske osse?) at de bedste adfærdsregulerende virkemidler er prisen i kroner - altså afgifter. Ok, nogen vælger at de vil omgå afgifter og dermed være kriminelle - jamen så lad dem være det og lad dem bære konsekvenserne hvis de synes det er fedt. Hvis de ikke blir fanget mens de smugler hvordan skal de så afsætte lortet? På arbejdspladser - næppe. På værtshuse - nok heller ikke. På gaden måske, men KK, tror du selv på at omvandrende dørsælgere af smugler- (og terror!-)tobak fra hemmelige fabrikker har nogen chance her (eller i Irland for den sags skyld)?
-
Ole Eks

KK
10. februar, 2010

Rygning har sikkert ikke gjort situationen bedre for dig, men du ved jo faktisk ikke om det er rygning, der har givet dig “begyndende KOL”. Man kan få KOL af ganske mange ting, men det ved du måske ikke …?
-
Dine argumenter imod indendørs rygning er muntre: Dengang du var ryger måtte man gerne ryge indendørs, men nu hvor du er ikke-ryger skal rygerne holde røgen for sig selv? Jeg synes du skrev, du var blevet klogere … ;-)
-
Det er mig, der har skrevet artiklen om Irland på 180grader. Det borger for kvaliteten ;-) Jeg tror, du får svært ved at påvise forkert indhold i mine artikler, men du er da velkommen til at prøve - du bliver i givet fald den første der får held med det. Men man skal jo aldrig sige aldrig … ;-) så, be my guest. Det kan jo være, der er noget jeg har overset.
-
Teenagere har ret til at gøre oprør. Det er samtidig deres nedarvede pligt, ellers kommer samfundet aldrig videre. Specielt efter anti-tobaks epidemien har jeg indset, at jeg overhovedet ikke skal blande mig ind i, hvad mine børn (18 og 14 år) gør. De skal lære livets vilkår selv - men jeg vil selvfølgelig råde dem, hvis/når de spørger. Til at man aldrig skal tage imod dumme råd ;-) de bestemmer selv.
-
Lad mig stille et modspørgsmål. Du får fire muligheder, og du skal svare ja til én af dem. Hvad foretrækker du, at dine børn bliver afhængige af: a) tobaksrygning, b) alkohol, c) kokain, eller d) hasardspil (ludomani) … ?
-
Vedr cigaretpriser: DK har ikke de laveste priser i Europa - vores ligger lidt over EU-gennemsnittet. Jeg får cigaretter flere steder fra, fordi de er billigere. Det er kun i Norge, Irland og England, at priserne er markant højere end her. Det er også de lande, der er hårdest ramt af smugling - mon der er en sammenhæng? ;-) i Irland er fx. 30% af handelen illegal. Du kan gætte dig til alt muligt, du tror er rigtigt, men det er forkert. Læs i stedet artiklen, for pokker … ;-)
http://dengulenegl.dk/blog/?p=1472
-
Anti-tobaks epidemien er gået for langt. Der er ikke mere noget at gøre. Rygning vil stige herfra, for ingen regeringer i EU har råd til at forbyde rygning mere. Det er for god en business for staten.
-
Det behøver du ikke tage så tungt, for alle påstande fra anti-tobaksholdet er 50% overdrevne, 50% forkerte. De sagde fx. også at 2000 døde af passiv rygning årligt - hmmm:
http://dengulenegl.dk/blog/?p=1360

Langki
10. februar, 2010

De kræftfremkaldende stoffer vil lægge sig overalt og udgøre en sundhedsrisiko for de mennesker, der selv ryger, og for de mennesker, der bruger lokalerne eller bilerne
- Overlæge Inge Haunstrup Clemmensen

Forskerne er især bekymrede for børn, der kan komme i tæt kontakt med de kræftfremkaldende overflader under leg i rum, hvor der er blevet røget.

http://www.videnskab.dk/content/dk/krop_sundhed/nikotin_pa_vagge_er_tikkende_kraftbombe

Forskerne er dog ubekymrede om al den angst de udspreder dag ud og ind.

eksryger
11. februar, 2010

KK jeg har altså læst artiklen, allerede første gang du henviste til den. Og nu borger du for kvaliteten i 180grader.dk; det er sgu modigt. Er du så osse lige så slesk enig med den siddende regering og det siddende støtteparti som din redaktion på 180grader.dk. Næppe, vel?
Men, du har nok ret i beskrivelsen fra Irland. Der skal jeg ikke kloge mig, jeg har aldrig været der og kender ikke forholdene. Det ved du garanteret meget bedre end jeg.
Men du glemte at svare på hvor hvor de heldige smuglere, som ikke blev fanget mens de smuglede, skulle afsætte deres lort. Jeg kender som sagt slet ikke forholdene i Irland hvor man tilsyneladende dagligt mister millioner i skatteindtægter til terror-finansierede smuglernetværk som afsætter illegalt fremstillede cigaretter overalt og primært via opsøgende dørsalg. Det er muligt (ja sandt iflg netavisen 180grader.dk og osse dig KK) det kan foregå i Irland. Men jeg påstår det er helt usandsynligt i DK. Her vil de bare blive fotograferet straks og umiddelbart meldt til politiet. Jeg tror ikke det stimulerer lysten til yderligere sortbørshandel. Tror du KK? - Hvis jeg var dig ville jeg nok være lidt mere på vagt overfor 180grader.dk.
-
Jeg har talt med tre læger (en praktiserende læge og to lungespecialister) om min begyndende KOL. Det er derfra jeg har min viden, mere end 4 ud af 5 tilfælde skyldes rygning, resten noget andet, fx arbejdsmiljø eller passiv rygning (nåja, man tør sgu næsten ikke nævne det her, men det var altså sådan det blev sagt til mig - jeg udleverer ikke lægernes navne selvom du afkræver mig det). Jeg har ikke studeret emnet yderligere. Hos alle tre har jeg aflagt lungefunktionstest som viser reduceret lungefunktion. Har du nogensinde fået lavet en lungefunktionstest? Nå nej, det har sikkert ikke været nødvendigt- du har ingen problemer med hoste eller slim. Det er bare os andre der er uheldige.
-
Hvad er din profession egentlig? Er du journalist. Du imponerer ikke med dine evner til at læse hvad folk skriver. Jeg har aldrig sagt at det var nemt at ryge indendøre, men i 70-, 80- og 90erne gjorde vi det bare. Så måtte børn, gravide, astmapati…osv ha det så godt, vi var ret ligeglade. Men tiderne er skiftet. Og for din skyld KK skriver jeg det da gerne for tredie gang: nu ryger man ikke indendøre mere i offentlige rum, og ved du hvad KK, jeg tror ikke det blir lovligt igen i hverken din eller min levetid. Det er der vi står lige nu. Ikke-rygerne (eller anti-rygerne som du skiver) har sejret af helvede til. Fortjent eller ufortjent, jeg ved det ikke, inspireter at dulgte kræfter i USA - måske, måske noget andet, jeg ved det ikke.
-
Om priser på tobak: Hvad koster 20 Corner: 25 eller måske 26 kr. Jeg tror det blir svært at finde lavere priser i Vesteuropa. Det er for billigt og alt for nemt at betale, 75 kr var mere rimeligt og det foreslog jeg mens jeg røg.
Om teenagere er vi enige - men jeg vil aldrig anbefale nogen at begynde at ryge. Såden var det osse mens jeg var ryger, men netop i den situation følte jeg mig lidt latterlig, så hellere (krysteragtigt) sno sig udenom situationen - ja sådan en var jeg dengang.
-
Her i 2010 bliver jeg 55 år og du KK (?? år) er vel heller ikke nogen årsunge (med børn på 14 og 18 (som garanteret ikke ryger)). Vi har en alder hvor vi har oplevet at ting forandrer sig:
Da jeg i 1969 skulle træffe nogle valg for min umiddelbare ungdomstid ude i Vestjylland var det nemme valg at blive ryger. Det var måske lidt svært i 12 dage, man skulle jo lige vænne sig til at tåle den stærke tobak.
Da jeg sidste år blev konfronteret med resultatet af denne rygning var det lige så nemme valg at stoppe med rygníngen. Det var osse lidt svært i 12 dage, man skulle lige vænne sig til at undvære den stærke tobak, men så derefter ren leg. Men den historie vinder nok ikke gehør lige i dette forum.
-
Ole Eks

KK
11. februar, 2010

Du skrev: “Og nu borger du for kvaliteten i 180grader.dk; det er sgu modigt. Er du så osse lige så slesk enig med den siddende regering og det siddende støtteparti som din redaktion på 180grader.dk. Næppe, vel?”
-
Jeg kan ikke forstå denne svada. Hvor skulle jeg “borge for kvaliteten” på 180grader? Og hvorfor skulle det i givet fald være modigt? Hvorfor skulle jeg være “slesk enig” med regeringen? I hvad? Jeg forstår ikke et kuk. Det må være dine abstinenser … ;-)
-
180grader er det eneste medium på nettet, hvor alle (tror jeg) kan gå direkte ind og skrive en artikel. Jeg skriver der, fordi jeg kan. Hvorfor skulle jeg “være på vagt overfor 180grader”?? Tag en smøg ;-)
-
Vedr. smugleri: Du kan gætte dig til alt muligt, men gør det dog på en basis af viden: Når myndighederne sætter prisen højt op på cigs (ex. fra 35 til 50 el 75 kr i DK) så skaber de efterspørgsel efter smuglervarer til gammel pris, 35 kr. Den efterspørgsel er der folk, der er villige til at indfri - selv imod en høj risiko (for at blive fanget).
-
Hvis smuglerne får varerne til (realistisk pris): 8 kr pr pakke, har de altså en dækningsgrad på 27 kr. pr pakke. Forudsætter vi, at de køber 1 mill cigs = 50.000 pakker, og betaler fx. 10.000 for transporten og 10.000 til bestikkelse undervejs, laver de altså ialt: (50.000 x 27) - 20.000 = 1,33 mill kr i rent overskud. Det er ren business.
-
Det er det beløb, staten skulle have haft i afgift. Det får smuglerne i stedet. Rygerne er ligeglade - det er jo de samme varer, og smuglerne tager hele risikoen. Det sker allerede her, men varerne løber videre gennem DK (fra østlandene) for at komme til Norge (hvor en pakke koster 60 kr) - det ved Toldvæsenet udmærket, og derfor er den danske stat ikke så dum at sætte prisen op med mere end 3 kr - så nu koster smøgerne 37 kr her.
-
Sådan foregår det. Ærgerligt for de norske og irske skatteydere, men de har jo selv valgt deres tosser, som man siger. Politikere der laver signalpolitik er bare ikke så kloge.
-
Rygning kan rigtigt nok øge din risiko for at få KOL, men der er ingen evidens for, at passiv rygning kan. Heller ikke astma. Man ved naturligvis fra astmapatienter, at selv røgskyer kan trigge et anfald - men det er samtidig sådan, at mange astmapatienter kan få deres anfald til at forsvinde helt ved at ryge. Endvidere har flere studier vist, at børn i rygerhjem har markant lavere risiko for at få astma og allergi (og lungekræft), hvilket forskerne tyder derhen, at røgfrihed kan svække immunforsvaret.
-
Du bør konfrontere de læger, der sagde til dig, at passivrygning kan give KOL. Det er forkert. Dieseludstødning kan give KOL - jernbanearbejdere (diesellokomotiver) har markant øget risiko med dose-respons sammenhæng = jo flere år i DSB, jo højere risiko.
-
Jeg synes det er helt fint, at du er holdt op med at ryge, hvis det var hvad du ville. Jeg finder det idiotisk at skulle høre på anti-rygere, der siger, at folk ikke kan holde op - selvfølgelig kan de det. Mennesker har en jernvilje, hvis de vil noget. Det har du jo selv bevist. Eller det var måske bare ren angst?

smockr
11. februar, 2010

@eksryger: selvfølgelig er det noget l*rt at du har fået KOL, og jeg føler med dig for det. Noget helt andet er at mennesker generelt *altid* søger efter mening i tilværelsen. Dette gør sig ikke mindst gældende når man oplever noget ubehageligt. I dén sårbare tilstand er man som regel villig til at æde hvad som helst der giver mening. Hvad de læger du har talt med angår, har jeg allerede andetsteds udtrykt min dybeste foragt for de blodsugere der bruger andre menneskers ulykke til at fremme deres egen agenda - hvad enten det involverer deres pengepung , deres ‘religiøse’ overbevisninger, eller noget helt tredie.
-
Hvad Klaus skriver er korrekt; både hvad angår astma og KOL. Han glemte lige at nævne den allerseneste danske undersøgelse der viser at KOL patienter lider af genetisk betinget proteinmangel i lungerne der gør dem disponerede.
-
-selvfølgelig skal man også lige holde op med at ryge, fordi som alle jo véd er rygning roden til alt ondt… --right

smockr
11. februar, 2010

@langki igen: om trediehåndsrøg (igen)

-Læs RDP’s kommentarer omkring anti-tobaksindustriens strategier vedr. skræmmehistorier som denne på Snowdon’s blog.

-Læs om de mængder de er tale om i sammenligning med mere velkendte størrelser som børneballoner, fisk, skinke, mælk, frisk luft etc. i harleyrider1978’s kommentarerGrier’s blog. (plus en guldgrube af relaterede links)

-Oplev Snowdon mane skrækhistorien helt og aldeles i jorden med en analyse der er til at forstå selv for menigmand: The thirdhand smoke scam.

eksryger
14. februar, 2010

Fint nok at vi har 180grader.dk. Så kan man komme til orde. Men sjovt nok har jeg til gode at se, at man derfra for alvor vil promovere andre synspunkter end de der bakker op om den siddende regering og det danske støtteparti.
Har du en anden oplevelse så skriv løs, men forvent at Saxo Bank nok holder lidt øje med det hele. Det hele skulle jo nødig blive for løssluppent.
-
Da jeg ikke ryger så ved jeg selvfølgelig ikke hvad smøger koster. Du skriver 37 kr så det vælger jeg at tro på. Det undrer mig dog lidt, jeg troede de var mindst 10 kr billigere (nok ikke mærkevarerne Prince, Kinks). Men du ved garanteret bedst af os to. Jeg vil nu alligevel kigge efter prisen på Skjold og Corner mv. nede i kiosken næste gang, for du prøver da vel ikke at snyde mig i en ellers redelig diskussion? Men som du ved så synes jeg man skal fordoble afgiften. Selv med risiko for smuglerier.
-
Jeg tror at smuglerne vil få ualmindeligt usle kår her i DK. Men herregud da, hvis de insisterer, så smugl! Og vær sikker på at de blir fanget. Der er så mange som gerne vil hjælpe til med at få smuglerne taget. I hvert fald de steder jeg kender til. Jeg kan slet ikke forestille mig at det kan foregå som du beskriver fra Irland: opsøgende dørsalg - jo måske i Irland, men i DK - nej sgu.
-
Du kan godt lide at henvise til min uvidenhed. Det er sikkert berettiget og du er velkommen. Jeg har osse spurgt dig om nogle ting som du så har valgt ikke at svare på - det gør du som du vil, men det betyder da ikke at jeg derfor vil udstille og latterliggøre dig. Men det er dit valg her på din egen blog. Jeg er jo bare gæst, og jeg kan da godt skride igen hvis du helst vil have det. Men jeg troede at en blog var mest levende hvis den kunne rumme uenighed.
-
Ole Ex
-
smockr. Der er faktisk ikke speciel uenighed om at det er sundere ikke at ryge end at ryge. Måske ved du det ikke, men ca 90% af de der rammes af lungekræft (småcellet- såvel som ikke-småcellet) er, eller har været rygere. Ca. 5% overlever sygdommen. Så det er alvor det her.
Men du har da vist i almindelighed et problem med vores sundhedsvæsen: blodsugere … andre menneskers ulykke … egen agenda?
Tror du det er muligt at finde et væsentligt bedre sundhedsvæsen nogen steder? Jeg gør ikke.

KK
14. februar, 2010

Ja, undskyld Ole - men når du nu diskuterer udfra præmisser du intet ved om (cigaretpriser fx) så er du jo uvidende. Jeg ønsker ikke at skælde dig ud og slet ikke for at smide dig ud. Jeg er glad for at alle mulige diskuterer her, også dig.
-
Jeg sidder her med 20 King’s Orange (additive free tobacco) - prisen siger 37,-
-
Jeg forstår stadig ikke en lyd af, hvad du skriver om 180grader - eller om Saxo Bank. 180grader er det eneste frie medium på nettet i DK og jeg er ligeglad med resten.
-
Vedr. smugleri: Du tror ikke det kan ske her. Men det sker her lige nu. Prøv at tænke dig om: Hvorfor tror du, at regeringen vælger IKKE at sætte prisen højere op end 3 kr, - trods alt muligt hyl og skrig i medierne fra alle landets ikke-rygere + læger og diverse “eksperter”, om at prisen skal sættes drastisk op? Hvorfor tror du?
-
Det gør de, fordi de ved, det vil føre til markant mindre provenu, som det er sket i de lande, der har gjort det tidligere (Irland, Canada & Norge). Det faldende provenu sker, fordi efter en stigning kan enhver tosse tjene 35-50 kroner pr pakke på at sælge smugler-cigs. Det er helt normal udbud-efterspørgsel, og der er masser af mennesker der er parate til at tage risikoen ved at smugle 50.000 pakker i en container, hvis de kan lave en mill på det.
-
Wake up, man. Smuglere har kronede dage. Det er lige nu en kanon-business i hele EU:
http://www.presseurop.eu/en/content/article/174211-war-cigarette-smuggling
-
Det kører også igennem DK, og den eneste grund til, at det ikke lander her er, at nogen af vores nabolande har været så idiotiske at gøre det, du og en hel masse andre foreslår. Beklager, men sådan er det. Finansdrengene er heldigvis klogere.
-
PS - vores sudhedsvæsen var godt for 35 år siden. Nu er alle vores nabolandes sundhedsvæsener bedre:
http://politiken.dk/debat/kroniker/article882895.ece

smockr
14. februar, 2010

@eksryger (dine citater)
-
“Der er faktisk ikke speciel uenighed om at det er sundere ikke at ryge end at ryge.”
-og? Der er faktisk heller ikke speciel uenighed om at der findes en gud. Størstedelen af klodens befolkning er vist med på den. beviser det at der findes en gud? men vi snakkede for så vidt heller ikke om hvorvidt det var sundt at ryge, men i hvilken grad det var skadeligt.
-
“Måske ved du det ikke, men ca 90% af de der rammes af lungekræft (småcellet- såvel som ikke-småcellet) er, eller har været rygere.”
“småcellet- såvel som ikke-småcellet”, kom igen. hvor mange procent af befolkningen er, eller har været rygere? er der andre fælles faktorer man har vendt det blinde øje til siden man besluttede sig for at gøre rygningen til årsag?
-
“Men du har da vist i almindelighed et problem med vores sundhedsvæsen: blodsugere … andre menneskers ulykke … egen agenda?”
-det kan du tro - i al fald de mennesker i det der har travlt med at tørre den moderne ‘arvesynd’ af på rygere og deres familier. jeg har efterhånden diskuteret dette emne med en del mennesker, og tro mig det er ikke første gang jeg ser mønstret.
-
“Tror du det er muligt at finde et væsentligt bedre sundhedsvæsen nogen steder? Jeg gør ikke.”
Tja, det kan godt være jeg er lidt naiv, men jeg håber da stadig der er steder i verden, hvor jeg kan være sikker på at lægerne tager deres lægeløfte alvorligt.

Langki
18. februar, 2010

Like stort tobakksvolum
I Statsbudsjettets forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2010 legger regjeringen til grunn at innenlands omsetning av tobakk har blitt redusert med 35 prosent siden 1990, men at andelen av tobakk som forbrukes i Norge som kjøpes utenlands samtidig har økt til 40 prosent.

Det betyr at tobakksforbruk i Norge som i 1990 lå på cirka 7000 tonn i året pluss cirka 10 prosent - 700 tonn kjøpt utenlands, nå er på cirka 7500 tonn. Men i dag kjøper nordmenn kjøper altså cirka 3000 tonn tobakken i utlandet og rundt halvparten av denne omsetningen skjer i Sverige.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2827957.ece

eksryger
27. februar, 2010

Jeg havde troet at jeg havde fundet et seriøst forum, men blev ret skuffet, så sandsynligvis er dette sidste indlæg fra mig her nogensinde. Jeg skal ikke forstyrre jer mere hvis i helst bare vil bekræfte hinanden og jeg kan iøvrigt henvise til det mest latterlige og uimod- og forudsigelige rygersite på dansk: dary.dk. Det vil I helt sikkert føle jer hjemme. Der er der i hvert fald ikke nogen der modsiger jer. Man giver ikke ordet til anti-rygerne som I ynder at kalde os ikke-rygere. Jeg er da ikke anti jer eller nogen som helst andre - jeg gider bare ikke genbruge jeres røg - hold den for jer selv.
-
Smøger koster 27 kr - jeg spurgte i kiosken i Kvickly i Bruuns Galleri i Århus i mandags. Corner og Skjold. Jeg havde jo ret! KK, hvordan vil du have at man skal tage dine argumenter seriøst. Danske tobakspriser er formentlig lavest i vest-europa. Du har ikke leveret argumenter der viser andet.
-
Og du har aldrig gidet svare på mit spørgsmål i de sidste 10 linjer i mit andet indlæg. Det er nok heller ikke så nemt for en anti-ikkeryger.
-
Og ok du har en tyrkertro på at det frie smuglerinitiativ nok skal klare at modstå afgiftsstigninger på tobak. Og siger smugling allerede findes her. ???
Øh, hvor? I hvert fald ikke ved opsøgende dørsalg i Blichersgade i Århus hvor jeg kender til forholdene, eller for den sags skyld andre steder jeg eller mine venner nogensinde har hørt om - ønsketænkning KK. De smuglere blir sgu bare fanget og dømt igen og igen og kommer aldrig til at tjene millioner eller det der bare ligner. De kommer til at sidde i fængsel år efter år og der kan de så tænke over om det er det de vil. KK, skærp sanserne.
-
Smockr: I en anden tid og under andre omstændigheder ville du være holocaustbenægter. Argumenter har du aldrig hørt om. Færdig med dig.
-
Vh, Ole eks

KK
27. februar, 2010

“Jeg havde troet at jeg havde fundet et seriøst forum, men blev ret skuffet,”
-
Er du tosset … vi er de mest seriøse i “branchen” ;-)
-
“så sandsynligvis er dette sidste indlæg fra mig her nogensinde.”
-
Det betyder jo på net-debatsprog: Vi ses snart igen
-
“Jeg skal ikke forstyrre jer mere hvis i helst bare vil bekræfte hinanden”
-
Det vil jeg være oprigtig ked af. Det keder mig at tale med nogen, jeg er enig med.
-
“Smøger koster 27 kr - jeg spurgte i kiosken i Kvickly i Bruuns Galleri i Århus i mandags. Corner og Skjold. Jeg havde jo ret!”
-
Det er discount-smøger! De findes også i andre lande. De rigtige smøger (som du selv har røget) koster 37,- kr pakken. Kings Orange ligger her. 10 Prince Light koster 21,-. Danske priser er nu på niveau med Tyskland. Lige en streg over, faktisk - men ikke nok til at nogen gider køre til Tyskland pga det.
-
“Og du har aldrig gidet svare på mit spørgsmål i de sidste 10 linjer i mit andet indlæg.”
-
Der er ikke noget spørgsmål der, hvor du angiver det
-
Vedr. cigaretsmugling: Ja, det er i DK nu. Ikke så voldsomt som i Irland og Norge. Cigaretprisen er ikke høj nok til at det kan svare sig at lave stor business her. Jeg har fået tilbudt varme kartoner flere gange - der er fx. én der skriver om det her:
http://www.facebook.com/pages/Klaus-K-blog/181868088925
(kommentar til andet indlæg)
-
Du må tro hvad du vil. Jeg siger blot: At hæve cigaretpriserne nu vil kun give kriminalitet og dårlig økonomi. Det vil ikke få færre rygere, hvis det er det, du bilder dig ind. Det har dine venner i dary lige skrevet om her, ser jeg:
http://www.180grader.dk/Politik/omvendt-robin-hood-regeringen-foerer-krig-mod-rygerne

smockr
2. marts, 2010

@ eksryger: hvordan er det lige du forstår “argument”?
-
ikke at forholde sig til noget som helst den anden part siger, kalde ham en holocaust-benægter og bryde af??
-
flot, jeg er imponeret.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler