Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

Livsstil får skylden for kræft fra industrien

31. januar, 2011 | censur, korruption, politik, public health, rygning, sundhed, videnskab

Læge angriber Lægeforening og Kræftens Bekæmpelse:

♦ “Man bilder danskerne ind, at kræft er deres egen skyld … ”

180grader.dk: Læge: Myndighederne lyver - Kræft skyldes ikke livsstil, men forurening

[ Update, 5. nov. 2011: Læge Knud Wilson er død, 86 år ]

- INTERVIEW:

Knud Wilson - læge i Strandby. Byen blev ramt af en lungekræft-epidemi pga industriforurening

Den såkaldte Strandby-læge, Knud Wilson, der blev landskendt i 1980′erne, da han afslørede, at en asfaltfabrik forårsagede lungekræft i en lille jysk fiskerby, retter i et debatindlæg hård kritik mod Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen.

Wilson mener, at lægerne i de to foreninger skjuler de reelle årsager til mange kræftdødsfald i befolkningen i Danmark. Disse kræftdødsfald skyldes ikke danskernes livsstil, som rygning og alkohol, men derimod industriel partikelforurening, skriver han i JP:

“Her i landet udvikler årligt ca. 3.500 danskere lungekræft, hvor den industrielle partikelforurening er langt den væsentligste årsag. Dødsfald som følge af lungekræft udvikles ofte mange år efter udsættelsen for partikelforurening. Det er utvivlsomt en væsentlig årsag til, at efterlønsmodtagere lever to år kortere end andre, men kan forekomme raske ved overgang til efterløn.”

Knud Wilson anklager Kræftens Bekæmpelse for at fabrikere propaganda, som har til hensigt at lægge al skyld for kræften på danskernes egen livsstil - især deres rygning. Dette er ikke sandheden, siger han. Han anklager samtidig Lægeforeningen for at udøve censur, så sandheden ikke kommer offentligt frem:  

“Lægeforeningens faglige presse er i dag samlet under Ugeskrift for Læger, men få er vidende om, at der på lægelige områder udøves en udstrakt censur overfor læger, der har andre erfaringer og andre tanker,” skriver Wilson.

“Et typisk eksempel er Kræftens Bekæmpelse, hvor en gruppe læger, ansat i administrative stillinger til overlægeløn, optræder som store forskere og udsender deres propaganda vedrørende kræftsygdomme. En propaganda, der gennem deres stilling som samarbejdspartnere for Sundhedsstyrelsen, det sundhedsvidenskabelige fakultet, store dagblade og tv finder udbredt støtte - og bruges til at hindre fremlæggelsen af andre oplysninger vedrørende sygdomme som lungekræft.”

“Den voldsomme propaganda, som Kræftens Bekæmpelse udsender, og censuren i Ugeskrift for Læger, dækker over disse forhold, bag hvilke der ligger store økonomiske interesser for forsikringsselskaber og arbejdsgivere,” slutter debatindlægget.

-

Mange penge på spil
for stor-industrien
og dens forsikringsselskaber

Knud Wilson forklarer i et interview med Klaus K blog, at der er mange penge på spil for de forurenende industrier og deres forsikringsselskaber, som har stor gavn af Kræftens Bekæmpelses og Lægeforeningens ensidige fokus på befolkningens livsstil.

”Forsikringsselskaberne ville jo skulle betale store erstatninger til sygdomsramte danskere og deres familier, hvis det stod klart, at en sygdom som lungekræft reelt var forårsaget af forurening fra industrierne - og ikke af de kræftramtes tobaksforbrug. Så ville de ikke kunne sige til de syge, at kræften var deres egen skyld,” siger Wilson.

Ingen kan vide, om dette er hensigten, men Danmarks største forsikringsselskab, Tryg Forsikring har igennem sin ejerfond, TrygFonden, et tæt samarbejde med både Kræftens Bekæmpelse og med Lægeforeningen - begge samarbejdsforhold har et ensidigt fokus på danskernes livsstil som sygdomsfremkaldende faktor.

TrygFonden bidrager med 75 mill til Kræftens Bekæmpelses solkampagne, som opfordrer danskerne til at undgå solen for at undgå hudkræft. Og Trygfonden giver 17 mill for samarbejdet med Lægeforeningen i “Vidensråd for Forebyggelse”, som skal “skabe en stærk, faglig stemme i debatten om sundhed og forebyggelse”.

Om rygning hedder det kort: “Ingen er længere i tvivl om, at det er sundhedsskadeligt. Her vil det være interessant at se på, hvad der virker bedst for at få de 23 % af befolkningen, der stadig ryger, til at holde op.”

Her ligger Lægeforeningen 100% på linie med Kræftens Bekæmpelse, som i årevis har bombarderet danskerne med advarsler om, at tobak er roden til alt ondt, og at tobak er årsagen til lungekræft.

Knud Wilson: ”Det er ren propaganda, Kræftens Bekæmpelse udsender. Tobaksrøg kan måske være en medvirkende faktor, fordi den nedsætter luftvejenes selvrensende funktion, men tobaksrøg kan ikke være årsag til lungekræft. Det er partikelforureningen, der er den grundlæggende og væsentligste faktor.”

At læge-organisationer giver befolkningen skylden for deres egne kræftsygdomme er ikke noget nyt - og det er heller ikke kun et dansk fænomen. Det startede ifølge Knud Wilson med de første undersøgelser af forholdet mellem rygning og lungekræft, foretaget af den engelske læge Richard Doll i 1950-erne, som sammen med statistikeren Bradford Hill undersøgte andre lægers rygevaner og konkluderede, at rygning måtte være årsagen til lungekræft.

”Men Doll’s undersøgelser omhandlede kun andre læger - og kun deres sygdomme og rygevaner. Han undersøgte aldrig andre muligheder, som fx. partikelforureningen fra industrien. Hans undersøgelser viste sig at være finansieret af private interesser, og der var utvivlsomt mange store forurenende virksomheder, der var glade for hans resultater,” siger Knud Wilson.

Richard Doll blev verdenskendt som “den, der fandt linket mellem rygning og lungekræft”. Han blev adlet af den engelske dronning og blev forløber for et stort boom i forskerverdenen, som anser kræft for at være forårsaget af folks egen livsstil. Dette kaldes “blame-the-victim” forskning, eller livsstilsforskning, af en anden fløj af kræftforskere, som mener at kræft i Vesten primært skyldes industrialisering og miljø.

Miljøforskerne blev trængt i baggrunden efter Doll & Hill’s undersøgelser i 1950-erne, og siden har meget kræftforskning været koncentreret om folkets livsstil. Det blev den vej, pengene til forskningen rullede.

-

Hemmelige regeringsaftaler
gav rygning skylden for
kræft fra forurening

Men efter Richard Doll’s død i 2005 kom der ridser i lakken. Det blev afsløret, at han igennem sin karriere hemmeligt havde modtaget store pengebeløb fra en række industrivirksomheder, der udledte kræftfremkaldende stoffer, bl.a. asbest-virksomheden Turner & Newall, og kemi-virksomheden Monsanto, der bl.a. udleder dioxin og vinylklorid, som mange miljøkræft forskere mener er årsager til lungekræft.

De skjulte honorarer foregik i 30 år, mens Doll skrev videnskabelige rapporter og afgav utallige vidneudsagn om, at industriernes forurening ikke havde betydning for kræft, og at kræft kun skyldtes rygning og andre livsstils-faktorer. Til stor forbitrelse for mange miljø-kræftforskere, bl.a. en nestor indenfor miljøkræft, Samuel Epstein og den svenske kræftforsker ved Örebro Hospital, Lennart Hardell.

I en stærkt kritisk artikel fra 2006 om forskeres skjulte økonomiske honorarer fra industrierne, spørger Lennart Hardell polemisk til Doll’s ryge-undersøgelser: “Hvordan har Doll’s skjulte honorarer influeret på hans øvrige arbejde?”

Et par år tidligere, i 2002 afslørede den engelske historiker Virginia Berridge, at de engelske myndigheder også havde en finger med i spillet: Et hemmeligt plot skjulte kræftrisikoen fra luftforureningen for den engelske befolkning - og rygning fik skylden i stedet.

I en serie hemmeligt-stemplede regeringsdokumenter fra 50′erne, som Virginia Berridge fik adgang til i 50-året for den britiske smog i 1952, fandt hun en anbefaling fra det engelske lægeråd fra 1957, hvor det fremgik, at selv om Doll kort tid forinden havde fastslået rygning som årsagen til lungekræft, så vidste lægerne godt, at dette ikke kunne være sandheden. Luftforurening måtte være skyld i ca. 30% af sygdommen, skrev lægerådet.

Ifølge Virginia Berridge sendte regeringen denne anbefaling tilbage til lægerådet med besked om at ændre ordlyden, så det kom til at fremgå, at rygning var den egentlige årsag til lungekræft - ikke luftforurening. For den oplysning ville folk ikke kunne håndtere, mente den engelske regering i 1957.

“Det blev påpeget, at mens folk kunne undgå faren ved rygning, så kunne de ikke undgå faren ved forurening. Samtidig blev et afsnit om luftforurening taget ud af anbefalingen, fordi man mente, det ville distrahere modtageren fra det vigtige budskab om rygning og lungekræft,” skrev Virginia Berridge.

-

Husmødre fik lungekræft
i lille jysk fiskerby -
mens fiskerne gik fri

Knud Wilson blev landskendt i Danmark i 1984, da han var i TV efter at have afsløret en lungekræft-epidemi i den lille fiskerby Strandby ved Frederikshavn med ca. tusinde indbyggere. Her spredte den lokale asfaltfabrik gennem 22 år usynlige kræftfremkaldende støvpartikler ud i luften, som vinden blæste indover indkøbsgaderne i byen, 600 meter øst for fabrikken.

Wilson er idag over 80 år og pensioneret, men i 1960 blev han byens praktiserende læge. I 1964 bad han myndighederne lukke fabrikken, fordi han blandt sine patienter observerede flere lungekræft tilfælde, der ”ikke skulle forekomme”. Han var overbevist om, at det skyldtes stenstøvet fra asfaltfabrikken. Men Sundhedsstyrelsen ville ikke anbefale lukning, så fabrikken kørte videre i 11 år, mens sygdommen spredte sig som en regulær epidemi, der indtil idag har kostet 30 beboere i den lille by livet.

Efter sundhedsstyrelsens afslag foretog Knud Wilson selv en meget grundig undersøgelse af epidemien, som han har beskrevet i to bøger, “Mågecanceren”. Allerede da de første 9 sygdomstilfælde havde vist sig, var der ikke længere tvivl om årsagen, og første del af hans undersøgelse blev publiceret i tidsskriftet The Lancet.

Men i løbet af de følgende år foldede sygdomsbilledet sig helt ud og afslørede et fast mønster: Lungekræften ramte primært de beboere i Strandby, der havde opholdt sig i byen, mens fabrikken kørte i arbejdstiden. Det var ofte husmødrene og de handlende i den lille by. Fiskerne derimod, som udgjorde 90% af mændene i byen, var på havet i dagtimerne mens fabrikken kørte, og de gik helt fri af sygdommen.

”Og blandt fiskerne var der mange storrygere. De røg faktisk allesammen,” siger Knud Wilson. ”Mens nogen af de husmødre, der blev ramt af lungekræft, aldrig havde røget en cigaret.”

Dette forhold gjorde det svært for Knud Wilson at trænge igennem med sin viden overfor den herskende lægelige opfattelse i hovedstaden - den, som blev grundlagt i 1950′erne af Richard Doll: At det er rygning, der er årsagen til op mod 90% af al lungekræft.

Strandby-sagen viste, at dette ikke kan være sandt - industrialiseringen og den medfølgende luftforurening må spille en langt større rolle. Specielt i byerne, mener Knud Wilson.

Selv om fabrikken lukkede i 1975, kommer der stadig nye tilfælde af lungekræft i Strandby, for støvpartiklerne bliver ifølge Wilson liggende i lungerne i mange årtier. ”Det sidste dødsfald skete i 2010 - altså 35 år efter fabrikkens lukning. Vi har netop begravet en hjemmegående dame midt i 60′erne, som var barnefødt i Strandby, og som boede her i alle årene med fabrikken,” siger han.

”Der er slet ingen tvivl om, at det er asfaltbabrikken, som er årsag til lungekræften her i byen. Det er også anerkendt af de forskere, der har gennemgået min undersøgelse, for det er et helt klart sygdomsbillede: De første tilfælde af lungekræft kom i 1968 - det var 15 år efter fabrikkens start - og vi har sikkert ikke set det sidste tilfælde endnu. Man skal huske, at før 1968 var der ingen lungekræft i Strandby.”

-

Propaganda fra Kræftens Bekæmpelse
og censur i Lægeforeningen

For Knud Wilson er der ingen tvivl om, at de mange kræfttilfælde, vi oplever i Danmark, skyldes vores høje grad af industrialisering - ikke danskernes livsstil. “Danmark fik for noget tid siden at vide af EU, at vi gør for lidt for at bekæmpe vores partikelforurening. Jeg har spurgt miljøminister Karen Ellemann, hvad der er sket i den sag siden da. Intet er gjort,” siger han.

”I stedet sammenligner myndighederne os med Sverige, hvor de har mindre kræft - og så hævder man, at årsagen er, at svenskerne ryger og drikker mindre. Men det er noget vrøvl. En meget stærk årsag til vores højere kræftandel end svenskernes er, at Danmark er et meget industrialiseret og tætbefolket land i modsætning til Sverige, hvor afstandene er meget større, og hvor kæmpe områder er dækket af skov.”

“Det ville være helt besynderligt, hvis svenskerne havde lige så meget kræft som os,” siger Wilson.

Han siger, at mange danske læger udmærket godt er klar over dette, men at de er afskåret fra at sige det offentligt, fordi Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen har besluttet, at den officielle holdning skal være, at danskernes livsstil - især rygningen - skal være den primære årsag til kræft.

”Man bilder befolkningen ind, at det er deres egen skyld, de får kræft. Og de ser ud til at tro på det. Det er helt uhyggeligt,” siger Wilson.

Han retter et usædvanlig hårdt angreb på Kræftens Bekæmpelse, både på deres anbefalinger og på deres indsamlinger:

”Når jeg ser Kræftens Bekæmpelses indsamlinger, minder det mig om tidligere tiders salg af afladsbreve i den katolske kirke. Man spiller med skræmmekampagner på, at folk er bange for at få kræft. Nogen tror måske de undgår kræft ved at støtte dem? Og så spiller de på, at folk gerne vil være gode. For hvem vil dog være imod det gode formål at støtte bekæmpelsen af den ækle sygdom kræft?” spørger Wilson.

”Men Kræftens Bekæmpelse skjuler sandheden om kræft. De driver propaganda imod folks livsstil ved at bilde dem ind, at kræften er deres egen skyld. Og så så tjener de endda store penge på det og beholder de fleste af pengene selv. Jeg har været fremme med denne kritik flere gange gennem årene, og hvergang får jeg mange private kommentarer fra læger, som er enige med mig, men som ikke kan - eller ikke tør - sige meningen på bjerget imod.”

“Og her spiller Lægeforeningens Ugeskrift for Læger en rolle, fordi de bakker Kræftens Bekæmpelse op. Der foregår simpelthen en regulær censur af de læger, der har andre erfaringer,” siger Wilson.

”Og så er der en anden ting, der undrer mig: At arbejdernes politiske repræsentanter på venstrefløjen også kører med på Kræftens Bekæmpelses propaganda - imod deres egne vælgeres interesser. At partierne S og SF ikke forsvarer de syge arbejdere imod risikoen for aldrig at kunne modtage arbejdsskade-erstatning, når de får kræft af partikelforurening fra deres arbejdsplads - det er mig helt uforståeligt,” siger Knud Wilson.

———————————-

Referencer:

1. Censur over for læger, debatindlæg JP, 2011

2. Skru ned for solen, Kræftens Bekæmpelse & TrygFonden, 2010

3. Nyt råd skal give større viden om sundhed, Lægeforeningen & TrygFonden, 2011

4. Renowned cancer scientist was paid by chemical firm for 20 years, Guardian, 2006

5. Richard Doll, An Epidemiologist Gone Awry, Samuel Epstein, Cancer Prev, 2003

6. Secret ties to industry and conflicting interests in cancer research, Hardell m fl, 2006

7. Secret plot to play down risks of air pollution, The Independent UK, 2002

8. Anti-smoking agenda caused air pollution problem to be obscured, Guardian, 2002

9. Lungekræft i en lille fiskerby, Ingeniøren 1984

10. Mågecanceren - Lungekræften i Strandby, Knud Wilson, ISBN-9788798771906

11. Asphalt production and lung cancer in a Danish village, Wilson, The Lancet 1984

12. De trådløse samfund: Myter & fakta, side 213, Bruun, 2009. ISBN-9788776914431

————————————

Relaterede artikler:

Environmental Cancer: Wilhelm Hueper, Post-War Epidemiology, Sellers 1997

Myte, at lav dansk levetid skyldes øl & røg, Keller, West & Kjellerup, 2010

Læge: Myndighederne lyver - Kræft skyldes ikke livsstil, men forurening, 180grader.dk

———————————–

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

Endnu ingen kommentarer.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler