Header Top
Header Middle
Header Bottom
Forsiden BLOG Forum Fotos Video Om Den Gule Negl

“Eksperterne” - er de forskere eller præster?

28. november, 2009 | anti-tobak, passiv rygning, politik, public health, rygeforbud, rygning, sundhed, videnskab

♦ Public health ledere fører hellig krig imod rygerne

♦ Verdens største rygeforbuds-undersøgelse: Den kender vi ikke!

- INTERVIEW:

Jørgen Falk, sundhedsstyrelsen - kender ikke undersøgelse

Jørgen Falk, sundhedsstyrelsen: Hvilken undersøgelse?

”Nej - den undersøgelse kender jeg ikke,” siger stemmen i telefonen. ”Hvem har lavet den?”

Stemmen tilhører tobaks-ekspert i Sundhedsstyrelsen, Jørgen Falk, som jeg har ringet op for at høre, hvorfor Sundhedsstyrelsens 2-års evalueringsrapport af den danske rygelov ikke omtaler en stor, officiel undersøgelse fra USA, som viser nul sundhedsgevinst efter 8 års rygeforbud i USA.

Svaret er overraskende. Kan det være rigtigt, at han ikke kender verdens største undersøgelse? Jørgen Falk viser ingen tegn på at leve op til mine forventninger: At ”eksperterne” naturligvis godt kender nul-undersøgelsen - men at de har grunde til ikke at nævne den i den danske rapport. De danske politikere skulle jo nødig tro, at rygeloven ikke har nogen effekt?

Resultatet af den amerikanske undersøgelse kunne nemlig godt få nogen af regeringens medlemmer til at rynke brynene - og tvivle på fornuften bag den danske rygelov. Undersøgelsen kom i marts 2009 og er lavet for den amerikanske kongres - den dækker samtlige amerikanske rygeforbud, alle dødsfald og 21 millioner sygehus-indlæggelser i USA i perioden 1996-2004, og viser ingen nedgang i såkaldte ryge-relaterede sygdomme i løbet af de otte år.

Undersøgelsen giver et stærkt fingerpeg om, at der er nul sundhedsgevinst ved at indføre rygeforbud. Det var jo ellers det, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og alle de andre forbuds-forebyggere påstod, før loven blev vedtaget: Et rygeforbud måtte indføres for at redde liv. 2.000 danske dødsfald ville undgås, hvis vi fik rygeforbud - sagde de.

Men - virkeligheden er anderledes. Også i Danmark: Der var heller ingen ændring i antallet af danske sygdomme efter to års rygeforbud, fremgår det af Sundhedsstyrelsens rapport. Styrelsen havde ellers forventet nedgang i antallet af hjerte-blodpropper. Danskernes udsættelse for passiv røg er naturligvis styrtdykket efter rygeloven - men alle sygdomme opstår og dødsfald sker, præcis som de altid har gjort. Trods rygeloven. 

Er passiv rygning
ikke farligt alligevel?

Både den danske og den amerikanske undersøgelse er et slag i ansigtet på Public health og på ideen om sundhed via forbud. Har statslige forbud ingen effekt? Virker forbuds-forebyggelse ikke?

Resultaterne sår ny tvivl om den omstridte risiko ved passiv rygning. Er passiv rygning ikke farligt alligevel? Det må jo være konklusionen - for hvordan skulle passiv rygning kunne være skyld i dødsfald og sygdomsindlæggelser, hvis disse dødsfald og indlæggelser ikke elimineres, når man fjerner røgen?

Det spørgsmål har naturligvis strejfet sygdoms-forebyggerne, og forklaringen de leverer i den danske evalueringsrapport er, at det må være fordi den danske rygelov er ”for slap” - pga. undtagelserne på de mindre værtshuse.

Kund Juel, Institut for Folkesundhed: Hvilken undersøgelse?

Knud Juel, Institut for Folkesundhed: Hvilken undersøgelse?

Da jeg konfronterer Jørgen Falk med min tidligere artikel om, at dette argument ikke holder vand, sender han mig hastigt videre til sin Public health-kollega, der ifølge Falk er vores top-statistiker på området - nemlig seniorforsker Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed. Knud Juel har skrevet mange public health-rapporter til politikerne - også evalueringsrapporten om rygeloven, hvor man kan læse dette:

”At der ikke var nogen synlig effekt af loven på indlæggelseshyppigheden for blodprop i hjertet er måske ikke så overraskende. Sammenlignet med mange andre lande blev loven om røgfri miljøer indført relativt sent i Danmark og der har været undtagelser til loven.”

- Er det dig, der har skrevet de ord?

Knud Juel: ”Ja.”

- Men de fleste lande i Europa har da undtagelser ligesom den danske?

”Den med de 40 m2 er vist et rent dansk fænomen.”

- I Spanien har de undtagelser på alle steder under 100 m2.

”Ha-ha … nåh, ja.”

- Men … Tyskland, Holland, Belgien & Italien - mange lande har da undtagelser ligesom vores?

”Jeg vil ikke sige andet end, hvad jeg har skrevet. Det er nogen bud på, hvorfor vi ser det, vi ser. Rygeloven begrænser udsættelsen for passiv rygning. Og hvis man kun ser på selve det, at passiv rygningen er reduceret, så ville det være urealistisk at tro, at hjerte blodpropper ville falde med 10%”

-  Eller endda 2%?

”Ja. Det ville i det hele taget være dristigt at forestille sig et fald.”

“Jeg har ikke set
eller hørt om
den undersøgelse”

- Specielt vel, når man ved, at den store amerikanske undersøgelse viser nul? (1)

” … den kender jeg ikke.”

- Den kender du ikke?

”Nej”

- Hvorfor ikke?

”Måske … nogen gange er det lidt tilfældigt, hvad vi hører - jeg har ikke set eller hørt om en sådan undersøgelse. Men jeg vil da gerne se den …

- Er det mon fordi, I ikke er så interesserede i nul-undersøgelser?

”Det er folk jo ikke generelt - det er det, vi kalder publication bias  … men altså, et sygdomsfald på befolkningsniveau kan man måske ikke se. Men noget andet er, at rygeloven har gjort, at mange tjenere har fået en renere luft.”

- Ja, men det kan man jo se med det blotte øje …

”Ja - og dér har loven jo haft en effekt.”

- Jo, men jeg mener - det har jo med irritation og æstetik at gøre. Og ikke så meget med sundhed?

”Ja - jo, men passiv rygning er jo også skadelig. Ikke så skadelig som aktiv rygning, selvfølgelig. Men … nej. Jeg mener, det er begge dele. Nogen mennesker har fået en mere behagelig hverdag.”

- Ja … hvis de er ikke-rygere, selvfølgelig. Men hvad med dem, der gerne vil udsætte sig for røg?

”Øhh, hvad mener du … ?”

- Synes du ikke, det er forkert at røg-beskytte dem, der ikke vil beskyttes?

”Jamen … sådan gør man jo. Alle folk skal jo også køre med sikkerhedssele.”

- De to ting kan da ikke sammenlignes. At tage sele på er en ubetydelig ting i forhold til et rygeforbud …

”Ja, nu er det jo altså ikke mig, der laver lovene.”

- Næh, - men det er da jer, der støber kuglerne til politikerne …

“Passiv rygning
svier jo i øjnene …”

”Arj, men - der er altså ingen voldsomme overraskelser i denne her historie. Man har indført en lov om mindre røg på fx. madserveringssteder, og loven virker. Loven handler om mindskelse af passiv røg - det er godt. Der er mere positivt end negativt i det.”

- Ja, men det skyldes jo, at ikke-rygerne er i flertal. Der er flere, der vil være fri for røg

”Ja - og så også fordi … det svier jo altså i øjnene.”

- Ja, OK så … men har I undersøgt, om der er negative sundhedseffekter ved rygeforbuddet?

”Hvilke effekter tænker du på?”

- Der er to amerikanske forskere, der har fundet ud af, at rygeforbud giver 20% stigning i trafikdødsfald med alkohol involveret - fordi der er blevet længere mellem serveringssteder med røg? (2)

”Den kender jeg ikke …”

- Nå. Kunne der være andre grunde til, at I ikke kan finde fald i sygdomme efter rygeloven?

”Hvad skulle det være?”

- Det kunne jo tænkes, at passiv rygning ikke er så farligt, som I tror?

”Hmm … det ved jeg ikke. Jeg vil ikke lade som om, jeg er ekspert på det lægefaglige”

- Men tallene tyder da på, at passiv rygning ikke udgør nogen stor sundhedsfare?

”Jeg mener, der er evidens for, at passiv rygning giver forøget risiko for blodpropper, lungekræft og lungesygdomme”

- Lungekræft og lungesygdomme - det er jo alderdomsygdomme, man først kan se effekten af om 40-50 år. Men passiv rygning giver da ikke blodpropper? Det viser jeres tal jo også …

”Ja, jeg mener altså, at der er evidens for, at passiv rygning øger risikoen for blodpropper.”

- Men det er jo ikke rigtigt. Der er da ingen evidens for akutte fatale sygdomstilfælde ved passiv rygning?

”Altså … jeg har hørt hjertelæger argumentere for det. Men det kan jeg ikke gengive - jeg er ikke læge og jeg er ikke hjertelæge. Jeg kan ikke komme med nogen lang forklaring. Dér må jeg tro på eksperterne.”

- Mener du, at det kan være sandt, at nogen folk kan være storrygere i 50-60 år uden sygdomme - mens andre kan falde døde om med en blodprop i hjertet efter indånding af en kort og fortyndet udgave af den samme røg?

”Jamen … inden for vores verden taler om vi gennemsnit. Vi kan ikke gå ud til den enkelte og sige: Du kan tåle at ryge i 10 år, du kan tåle det i 50 år - sådan er verden jo ikke, desværre … eller heldigvis. Det må klinikerne klare. De siger: Den ene skal have medicin - den anden skal have operation. Men vores verden er anderledes. Vi arbejder med gennemsnit. Når vi siger, at der er 10% der bliver syge, så er der også 90% der ikke bliver syge - sådan er det.”

Giver større bøder
færre blodpropper?

- Vil det sige, du ikke tror på, at der findes en nedre grænse, under hvilken passiv rygning er ufarlig?

”Altså … Jo mere, jo værre - jo mindre, jo bedre.”

- OK. Noget andet: Du er citeret i en avis for at sige dette:

MetroXpress, 21. okt 2009: Flere eksperter peger på, at rygeloven i dansk udgave er for slap. Den udeblivende effekt kan ifølge evalueringen skyldes rygelovens undtagelser for små værtshuse på under 40 kvadratmeter og enkeltmandskontorer.

»Det er helt klart en mulighed. En del af forklaringen kan også være, at vi ikke håndhæver loven så skrapt i Danmark, som man gør i eksempelvis USA, hvor der også er hårdere sanktioner,« siger Knud Juel, forskningsleder på Statens Institut for Folkesundhed og medforfatter på evalueringen.

- Er det et korrekt citat?

”Jah, det lyder meget rigtigt.”

- Så du mener, at hvis der var større bøder, ville vi se færre blodpropper?

”Jamen … du kan ikke se isoleret på det. I Danmark er vi inde i en stime, hvor der er sat mange ting igang på én gang - rygelov, forhøjelse af aldersgrænser for køb af tobak, prisforhøjelser, TV-reklamer, billeder på cigaretpakkerne. Vi spiller på flere heste i det her ryge-projekt. Du kan ikke skille det ad.

Og så siger jeg: Hvis loven blev overholdt meget strengt, kunne det godt få en afsmittende effekt, der er stærkere end selve indgrebet. I mange lande har man haft svært ved at finde ud af, hvad der egentlig virker, når man sætter mange ting i gang på samme tid.”

- Men hvilken evidens har I egentlig for, at noget af det virker?

”At rygehyppigheden falder mest de steder, hvor der er sat flest ting i gang. Californien er et godt eksempel. Men man har haft svært ved at finde ud af, hvad præcis der hjalp. For man sætter mange ting igang på én gang. Og de smitter måske af på hinanden.”

- Men det har da intet med passiv rygning at gøre - det er jo altsammen ting, der tager sigte på at presse rygerne til at holde op med at ryge?

” … det ved jeg ikke.”

- Sådan virker det da.

”Det må du spørge sundhedsministeren om.”

“Jeg vil ikke høres i,
hvor mange rygere
der er i andre lande”

- Men det ser da heller ikke ud som om jeres “ryge-projekt” overhovedet virker. I Irland har de en meget hård rygelov - men dér har de fået flere rygere. Og det er markant flere. (3)

”Nå …”

- Jamen, det ved du da godt. Ikke … ?

”Altså … jeg vil ikke høres i, hvor mange rygere, der er i de andre lande, og hvordan kvadratmeter-grænserne er på caféerne. Jeg vil ikke op til eksamen i, hvor mange procent rygere, der er i de forskellige lande. Det vil jeg simpelthen ikke.”

- Men nu talte vi jo om, hvorvidt det virkede …

”Jeg tror ikke, vi kommer ret meget længere. Det bliver noget pindehuggeri … hvad vil du have jeg skal sige?”

- Jeg spørger, om du ved, at der er kommet flere rygere i Irland efter deres rygelov?

”Nej, det ved jeg ikke.”

- Jamen, det er jo nationale tal, der er til at hente på en officiel irsk website …

”Jamen altså, hvis du vidste hvor mange tal, der ryger igennem her hver dag … jeg kender ikke alle tal i hele verden.”

- Jamen, I burde da vide, hvordan ryge-indgrebene virker. Specielt i Irland, det første forbudsland i verden, som altid bliver fremhævet som mønsterland for rygeforbud og anti-ryge politik …

” … jeg er jo altså ikke alvidende.”

- … naturligvis ikke. Men jeg spørger ikke, om der bliver røgfrit på en bar, når man laver rygeforbud - det kan enhver jo se. Jeg spørger, om jeres anti-ryge indgreb overhovedet fører til nedgang i antallet af rygere. Er det ikke det, der er meningen med det hele?

”Jo …”

- Nå. Og hvad så, hvis de ikke fører til mindre rygning? Det har de jo heller ikke gjort i DK, det fremgår også af jeres rapport - og så spørger jeg, hvordan I forholder jer til Irland, hvor rygningen er steget meget. Og det vidste du ikke?

”Nej.”

… og sådan slutter interviewet med Knud Juel.

Rygeforbud reducerer
hverken rygning
eller sygdomme …

Kommentar: Der er i Public health establishmentet etableret en kollektiv forestilling om, at al brug af tobak er ”ondt” - og at alt, hvad der kan gøres politisk for at reducere tobakkens udbredelse, er ”godt”.

Dette fænomen har én af verdens førende epidemiologer, Dr. Alvan Feinstein før sin død i 2001, karakteriseret som Public health’s anti-tobaks evangelisme - altså en slags religiøs tro på, at tobak er ”ondt”, og at al tobak derfor må udryddes.

Blandt Public health forskere er et rygeforbud en ”god” ting, fordi anti-tobaks dogmet siger, at rygeforbud reducerer tobaksudbredelsen - og dermed sygdommene. Som artiklen viser er begge dele forkert. Rygeforbud reducerer hverken rygningen eller sygdommene.

Anti-tobaks dogmet er imidlertid med til at spærre for forskernes viden. Nemlig al den viden, der kunne tænkes at slå sprækker i den etablerede kollektive anti-tobaks evangelisme.

Hertil kommer, at mange Public health medarbejdere har en personlig aversion imod tobak. Dette gør det åbenbart endnu sværere for dem at erhverve sig vigtig viden. Det er tydeligt at Knud Juel, ligesom mange af sine kolleger, personligt ikke bryder sig om tobak - og især ikke om tobaksrøg. ”Det svier i øjnene,” siger han uopfordret.

Professor Steffen Loft - en anden lidenskabelig tobakshader fra dansk Public health - har tidligere forklaret, at han medtog et vildledende forsøg i ”Hvidbog om passiv rygning” på grund af forsøgets ”illustrative evne” - nemlig evnen til at vildlede politikerne om risikoen ved passiv rygning, forud for Folketingets vedtagelse af det danske rygeforbud.

På vej tilbage til
middelalderen igen … ?

Alle forskere er naturligvis frie til at have deres egne private aversioner - også imod tobaksrøg, som jo irriterer andre mennesker også.

Men borgerne i et demokratisk samfund må kunne stole på, at de forskere, der leverer rapporter og informationer, som politikerne lovgiver ud fra, holder sig 100% neutrale - også når de forsker i et stof, de ikke bryder sig om. Og borgerne må også kunne stole på, at forskerne holder sig 100% opdaterede om al ny viden på deres område - uanset hvor mange nye tal og papirer, der præsenteres dagligt.

Derfor er det bekymrende, at hverken Knud Juel eller Jørgen Falk kender den definitive amerikanske undersøgelse, som modbeviser dogmet, at rygeforbud reducerer sygdomme - og det er ligeså bekymrende, at Knud Juel ikke ved, at antallet af rygere er steget markant i Irland.

Det er specielt urovækkende for demokratiets overlevelse, at det der skulle være sund, kritisk forskning efter sandheden om de sundhedsproblemer, vi står overfor, på få år er blevet erstattet af en religiøs tro, der ikke kan stilles spørgsmål til.

Vi er på dette område - Public health - på vej tilbage til middelalderen. Tilbage til tiden før tobakken kom til Europa - til dengang, hvor forskere blev halshuggede for at sige, at jorden var rund. Og det er svært at forestille sig, at denne evangelisme indenfor forskningen skulle kunne bringe verden videre med nye fremskridt - til glæde for menneskets udvikling.

————————————————————–

Referencer:

1. Ingen lande har oplevet fald i ryge-relaterede sygdomme siden indførsel af rygeforbud - men mange små byer og hospitaler har oplevet dramatiske fald i antallet af hjerte blodpropper, hvilket har været spredt i mange medier af anti-tobakslobbyen. Ifølge den store amerikanske undersøgelse, skyldes dette, at andre byer og hospitaler har oplevet tilsvarende stigninger i hjerte-blodprop tilfældene, som blot ikke har været offentliggjorte. Gennemsnittet af alle stigninger og fald er nul.

Shetty, DeLeire, White & Bhattacharya: Changes in U.S. hospitalization and mortality rates following smoking bans - National Bureau of Economic Research, 2009

2. Adams & Cotti: Drunk driving after the passage of smoking bans in bars - Journal of Public Economics, 2008

3. Tobakspolitikken ligger i ruiner i Irland, som skulle have været anti-tobakslobbyens ”holy land” - det første røgfrie paradis på jord. Men efter 35 års konstant fald i antallet af rygere, er ryger-antallet i Irland steget markant til 33%, siden mønsterlandet for anti-ryge politik indførte rygeforbud i 2004 - som det første land i verden. En ny storryger-generation er tordnet frem i Irland: 45% af de 16-30 årige er rygere, mens 33% af hele befolkningen ryger, og Irland er nu også plaget af udbredt cigaretsmugling.

—–

Se også 180grader.dk - Public health: Er de forskere eller præster?

——————————————–

Bookmark and Share

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Send artikel Send artikel Print Print

24 kommentarer til “Eksperterne” - er de forskere eller præster?

Ikke-ryger
28. november, 2009

Som det tidligere er sagt, så bliver sygdommene ved med at komme. Bl.a. fordi at der stadigt er rygere og fordi at dem som er ramt nu, begynte skaderne for længe siden.
.
Sygdommen kommer jo ikke fra dag til dag. Eller jo, det gør den, men det tager nogle år, hvor man har skadet sin krop til sygdommen rammer en.
.
Så vi vil blive ved med at se disse sygedomme, så længe ingen tager rygeloven alvorligt. Og når du og tobaksindustrien så bliver ved, tjaaaa, så sker der heller ikke noget.
.
Men bliv du bare ved med at ryge - bare du følger loven. men det er jo det rygerne ikke vil.
.
Ved at give Jer lov, blåstempler vi også rygning som ikke at være usund. Eller sådan føgler rygerne det.
.
Jeg tror ikke på at loven bliver lavet om.
Rygning er usund, lige meget hvor mange links I finder

Karen West
30. november, 2009

Fantastisk interview, jeg lægger linket ud på 360 grader Sundhed.

Langki
30. november, 2009

En ven har sendt mig følgende erindring fra tiden før
hysteriet tog over.
…………

“Lige en lille personlig historie: I begyndelsen af 60erne blev jeg på det nærmeste invalideret af en kolitis-lignende tilstand, men blev så indlagt i Århus til nærmere undersøgelser: der var heldigvis intet malignt, men hyggeonklen prof Gregers Nørby sagde: “Unge mand, jeg led selv af noget tilsvarende i mine unge år.”. - Hvorpå han fremdrog en “snadde” fra sin hvide kittel og sagde. “Denne her har været vin ven siden da. Faktisk hjalp den mig næsten mirakuløst på en stabiliserende og beroligende måde. Siden da har den fulgt mig og gjort mit liv bærbart.”
Jeg fulgte hans råd !”

———

Gregers Nørby fungerede som overlæge på Marselisborg Hospital og var professor i epidemiske og medicinske sygdomme. Derudover underviste han medicinstuderende i klinisk medicin. Gregers Nørby var en imponerende mand. Stor og måske en anelse dominerende. Men også morsom. Han havde altid en sjov bemærkning klar. Gregers Nørby var en krævende person, både over for sig selv som læge og over for sine studerende. Alligevel var han populær blandt de studerende, og det afkrævede stor respekt, at han havde været overlæge i Den Danske Brigade under krigen. I øvrigt en omstændighed, han aldrig selv nævnede med et ord.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/UGESKRIFT_FOR_LAEGER/TIDLIGERE_NUMRE/2007/UFL_EKCMA_2007_42/UFL_EKCMA_2007_42_52919

Langki
30. november, 2009

Sundhedsforskning og klimaforskning.

———–
Rigtige meninger

Offentliggjort 29.11.09 kl. 03:00

Der er de gode, og så er der de onde. De gode er dem med de rigtige meninger. Dem, som uden at stille kritiske spørgsmål accepterer meldingerne fra FN’s klimapanel og stiller sig op i rækken af villige propagandister for at arbejde i den gode sags tjeneste

http://jp.dk/opinion/leder/article1901957.ece

Langki
30. november, 2009

Climate change: this is the worst scientific scandal of our generation
Our hopelessly compromised scientific establishment cannot be allowed to get away with the Climategate whitewash, says Christopher Booker

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html

Ikke-ryger
30. november, 2009

De gode er åbenbart dem som I mener har de “rigtige” holdninger.
.
Som KK skriver i det forige, at de onde er fanatikerne.
.
Kik på Jer selv og se hvor fanatiske I er.
.
Det er sku synd.

smockr
1. december, 2009

klaus k: skarp som sædvanlig!
-
som en sandhedselskende person med forkærlighed for filosofi, logik, argumentation og matematisk bevisførelse véd jeg ikke noget bedre end at se folk blive konfronteret med deres vildfarelser. -og som stigmatiseret ryger véd jeg ikke noget bedre end at se mine plageånders løgne udstillet og sat til vægs. du gør begge dele lige godt.
-
ikke-ryger: du var lige ved at få mig der. det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg efter over 10 års decideret forfølgelse fra din lejr (og nej jeg gider ikke at remse op) mest af alt har lyst til at se jer alle klynget op i den nærmeste lygtepæl. selvfølgelig er jeg lidt mere civiliseret end som så. (klaus k’s metode er ikke så ringe endda.) så fanatisk? -måske. -i al fald indtil man slår definitionen på ordet op. en af fanatikerens adelsmærker er nemlig at være decideret faktaresistent. hvis du har besvær med at forstå det sidste kan jeg eksemplificere med et citat:
-
“Rygning er usund, lige meget hvor mange links I finder”
-
Lød det bekendt? -så du ser, jeg behøver ikke nogen lygtepæle: i gør jo et fint stykke arbejde med at sætte hovedet i løkken selv.
-
i stedet for bevidstløs at spamme klaus’ blog (og andres) kunne du jo f.eks. lige læse det aktuelle interview og se om hr. Falk består testen.

Langki
1. december, 2009

Relax, kære Ikke-ryger !

I følge de nyeste undergangsteorier dør vi ikke af røg, men af vand. Sanheden om om dommedag har jo skiftet ministerium og klimaministeren har således overflødiggjort sundhedsministeren, som i sin tid forvaltede det højest gjaldende propaganda-apparat, naturligvis på “videnskabelig” basis. Når det virkelig går op for os, at de tre års længere levetid allerede er overflødige henset til klodens snarlige undergang, som bevist af den højeste og pt mest potente FN-videnskab, ja så bør vi nyde disse sidste tider og ikke lade dem forpeste af sunhedsvanviddet. På længere sigt er vi alle døde.

Langki
1. december, 2009

Verden forlader en, før man selv forlader den, siger
den 90-årige læge, forfatter og debattør, Tage Voss

Han rejser sig i et ærinde, men går i stå bag sofaen, hvor han tager opstilling med begge hænder hvilende på dens ryg.

»Jeg kan ikke rejse mere. For der er ingen steder, jeg må ryge«, siger han.

»Nu har jeg røget cigarer i hele mit liv, og så skal jeg finde mig i, at mine børnebørn siger: Her i huset ryger vi ikke«.

Han fortsætter turen hen til reolen.

»Så siger jeg: I kan sgu rende mig. Jeg kommer aldrig mere«, lyder det derhennefra.

»Jeg ville gerne dø for at undgå at komme på plejehjem, men lige meget, hvor meget jeg ryger, så hjælper det ikke!«.

»Så hvis det er farligt at ryge, virker det altså meget langsomt«.

Han vender tilbage med en kasse cigarer i hånden.

http://politiken.dk/kultur/article698104.ece

Langki
1. december, 2009

Follow the Money -

The louder the alarm, the greater the sums !

” Det er naturligvis ikke uvæsentligt hvor pengene stammer fra når vi taler om interessegrupper og videnskabsfolk, for kan vi stole på dem?

WSJ’s Bret Stephens havde i gårsdagens avis en fremragende klumme, hvor han med udgangspunkt i en af de centrale personer i Climagate ser på dette:

Consider the case of Phil Jones, the director of the CRU and the man at the heart of climategate. According to one of the documents hacked from his center, between 2000 and 2006 Mr. Jones was the recipient (or co-recipient) of some $19 million worth of research grants, a sixfold increase over what he’d been awarded in the 1990s.

Og fortsætter

Why did the money pour in so quickly? Because the climate alarm kept ringing so loudly: The louder the alarm, the greater the sums. And who better to ring it than people like Mr. Jones, one of its likeliest beneficiaries?

Når man tænker over det er det naturligvis ikke anderledes end i en lang række andre debatter. Det er jo i realiteten ikke specielt interessant hvor pengene kommer fra, men nok så interessant hvilke betingelser der er knyttet til donationerne og hvad der skal til for at få fat i dem – og så er sagen pludselig ikke længere så simpel. ”

http://punditokraterne.dk/

ikke-ryger
1. december, 2009

smockr:
Jeg vil sige at du skulle prøve at læse KK’s fremgangsmåde. Det lyser ud af den måde han laver det interview på, også det tidligere han lavede.
.
Det han fremstiller er en fanatisk ryger som bare skal havde “offeret” ned med nakken. Men jeg kunne gøre det samme ved ham eller hans “fagforening” - “Koda”.
.
Man kunne ringe til en af dem og sige at en af KK’s sange var en klar kopi af et eller andet band som ligger nr. 2 på Adult top 20 i USA. Jeg er sikker på at de ikke kender alle de sange på den top. Og så bare køre frem med akkorder som er brugt her og der og det hele er sat sammen på samme måde. Jeg tror de vil blive lige så paf.
.
Men denne forsker skal jo netop ikke havde læst andre rapporter for at komme frem til hans resultat. Han skal netop havde sin egen mening ud fra det resultat han kommer frem til. men det er noget rygerne åbenbart ikke har fattet. Man SKAL bruge tobaksindustriens tal.
.
Jeg har også søgt lidt på denne kendte rapport, som KK siger. Der er under 1500 links til den, så kendt er den ikke. Tag nu lige at få Jeres oplysninger på det rene, før I tror at folk hopper på den.
.
Langki:
Ja, alt andet er farilgere end tobak.
Inden længe skal vi vel rense vores vand i tobaksblade før det er sundt nok til at drikke.

ikke-ryger
1. december, 2009

Langki:
u da du snakker Gregers Nørby, så er der jo folk som har andre tankegange end det de er sat her for. Kender du Rudi Frederiksen, en sikker chat konsulent.
.
Ufatteligt hvad staten ansætter.
.
Iøvrigt så mener jeg da nok at Langki spamer mere end jeg gør, jeg holder mig da til emnet rygning og passivrygning.

Edge10
23. december, 2009

Nu må I sku snart til at tage Jer sammen. Det er da til at blive syg over Jeres manglende respekt for andres fravalg.

”Undskyld … men hvad med friheden? Hvad med oplysning, frit valg og personligt ansvar?” Dette er læst på de herres pro-rygers-sider!!!

Hvordan fanden kan man skrive dette uden at få sin egen tunge galt i halsen?

Ordet respekt er vel ikke blevet misbrugt mere end som så?

Prøv nu at komme ind i kampen. Ingen af os er da for fanden hellige. Ham der her formulerer sine ytringer har da røget både det lette og det tunge, men altid under hensyntagen til dem det valgte fra.

Jeg har ALDRIG stået og presset en flaske med alkohol ned i halsen på en, der ikke havde lyst til at få alkohol.

Jeg har aldrig mast en smøg ind i kæften på en, der ikke havde lyst til at ryge.

Jeg har ALDRIG presset en kanyle gennem huden på en, der ikke har ønsket det.

Hvorfor er det så svært at acceptere andres ønsker og fravalg?

Hvorfor mener rygerne, at de er bedre til at vurdere, hvad der er bedst for ikke-rygerne?

Ja, hvor var det lige respekten blev af?????

KK
23. december, 2009

Tak for dit indlæg, som jeg imidlertid ikke forstår. Det kan muligvis være min fejl, men … står der ikke ganske tydeligt i 3. afsnit i den tekst, du citerer fra:
-
“Vi mener naturligvis, at der skal være røgfrie offentlige rum for alle der ønsker det” … ?
-
Hvordan du kan få det til at blive til “manglende respekt for andres fravalg”, har jeg lidt svært ved at se. Jeg kan derimod tydeligt se, at rygeloven ikke viser respekt for rygernes valg - eller fravalg, hvis du foretrækker dét ord (af røgfrie serveringsrum).
-
Jeg forstår heller ikke denne sætning: “Hvorfor mener rygerne, at de er bedre til at vurdere, hvad der er bedst for ikke-rygerne?”
-
Jeg kender ingen rygere, der mener at vide, hvad der er “bedst” for ikke-rygere. Derimod er jeg meget tit ude for det omvendte: Ikke-rygere, der mener, at de ved, hvad der er “bedst” for mig. Kloge er de jo altid, de hellige …
-
Vedr. dette: ” Ja, hvor var det lige respekten blev af?????”
-
Måske vil du vise mig lidt af den respekt, du selv besidder så rigeligt af - og forklare mig dette lidt nøjere? Hvad mener du? Hvad er det, vi skal respektere? Og hvordan? Jeg forstår simpelthen ikke.
-
På forhånd tak.

ikke-ryger
3. januar, 2010

Øhhh KK.

Du skriver:
“Vi mener naturligvis, at der skal være røgfrie offentlige rum for alle der ønsker det”

Og at regeringen ikke viser at de vil tilgodese rygerne.

Det er jo ikke rigtigt. Resturationerne har fået lov til at lave disse rygerrum. Det har de valgt fra at lave, hvori ligger problemet så ?
Tjenerne kan mærke at de har fået det bedre, så hvorfor svare du ikke på det spørgsmål jeg har stillet så tit ?

Men med det svar du er kommet med, tror jeg godt at folk kan se hvorfor dit forum ikke bliver brugt mere end det gør.

KK
4. januar, 2010

Som jeg tidligere har forklaret dig, skal en restauratør leve af servering på sine kvadratmeter. Han er imidlertid afskåret fra at servere i et rygerum, fordi det ikke er tilladt ifølge loven. Loven er bygget sådan, at det ikke er muligt at drive fornuftig business for rygere på en restaurant.
-
En af grundene til at dette forum ikke altid bliver benyttet så flittigt er måske, at du bliver ved med at skrive det samme hele tiden - og jeg som den flinke mand jer er - tålmodigt svarer dig hver gang.
-
Det skulle jeg måske ophøre med?

ikke-ryger
4. januar, 2010

Og som der står i rygeloven, så er der mulighed for at de laver er rygerum. Det har mange af dem valgt ikke at lave. Så hvis de kunne se en fordel i at rygerne ville komme, så havde de nok lavet disse rum.
.
At jeg skriver det samme igen og igen :-)
Det er da vist en joke fra din side. Kik på hvad du selv skriver, så er der meget copy/paste over det hele.
.
Og når jeg gentager mig selv, så er det for det meste, der hvor I gentager jerselv, sååå.
.
At du er så flink og svare på alt. hmm.
Hvorfor skal jeg så stille det samme spørgsmål igen og igen ?
Vil du eller vil du ikke stå og synge på en scene hvor der er et bål foran scenen og røgen går ind på scenen ? Jeg har spurgt over 5 gange og stadigt ikke fået svar.
.
Vi kan også sige at det er et bildæk, da du jo mener at alle ting brænder ens.

KK
4. januar, 2010

Forstår du ikke hvad jeg skriver? Er det ikke tydeligt nok? En restauratør kan ikke sætte kvadratmeter af, som han ikke må servere i, for de kvadratmeter laver han ingen omsætning på. Han skal udnytte hver en kvadratmeter han har til rådighed i sin restaurant, hvis han vil overleve.
-
Loven er endda så tåbeligt lavet, at evt. rygende gæster ikke engang må gå op i baren, hente deres mad selv og tage den ind i evt. rygelokaler og spise den dér. Heller ikke hvis de selv rydder af.
-
For af én eller anden afsindig grund må der ifølge loven ikke være mad i rum, der bliver røget i. Mad, som undertiden selv er røget. Mad, som er tilberedt i et køkken under en røgudvikling som er 300 gange større (og 300 gange mere sundhedsfarlig) end røgen i en tilsvarende tilrøget bar på samme størrelse som restaurationskøkkenet.
-
Rygeloven er et stivt bureaukrati, som gør det umuligt for restauratører at drive business for folk, der ønsker at ryge.
-
Du spørger hvorfor du skal stille de samme spørgsmål igen og igen. Svar: Det skal du ikke. Hold op med det.
-
Til dit spørgsmål om røg på scenen: Der er altid røg på scenen:
http://dmd.dk/images/Koncerter05/IMG_6034b.JPG

smockr
6. januar, 2010

iøvrigt demonstrerer ikke-ryger som sædvanligt udøvelsen af et af sin kults højeste bud, nemlig absolut fornægtelse af en af toksikologiens vigtigste læresætninger: dosen giver effekten. hvilket en sammenligning mellem en cigaret og et brændende bildæk jo må siges at være.
-
mht om eksperterne er forskere eller præster har jeg lige været omkring det i en retort til ikke-ryger i forum: http://tinyurl.com/ycdggww (nederst, pkt 6) så det gider jeg ikke at copy-paste her, men jeg vil klart mene det sidste.

ikke-ryger
6. januar, 2010

Og at sammenligne “teaterrøg” med tobaksrøg er sku langt ude. Også selvom at KK mener at alt brænder ens. DERFOR sammenligning med et bildæk.

ikke-ryger
6. januar, 2010

Men så svar dog på det KK.
Hvorfor vil du ikke svare ?
.
Er det fordi at rygeloven er lavet for at bestytte de ansatte ?
.
Jeg bliver ved med at spørge, til du kommer med et svar.
.
Og den røg der er på scenen har ikke noget med afbrændt røg at gøre. Hvis det er en røgmaskine fra ‘80, så er det bananolie, hvis den er nyre, så er det sukker og alkohol. Det er kun opvarmet, ikke brændt.
.
Et andet spørgsmål du heller ikke vil svare på:
Hvorfor vil du ikke give tjeneren et godt arbejdsmiljø ?

smockr
7. januar, 2010

rygeloven er ikke lavet for at beskytte de ansatte, rygeloven er lavet for at opfylde danmarks forpligtigelser i forhold til FCTC. http://tinyurl.com/ygvyt2a

jeg véd godt at hvad rygeloven giver sig ud for - mere end de fleste anti’er der som oftest blander alle mulige ideologier og personlige antipatier ind i debatten - men så vidt jeg kan se er der generelt stadig flere arbejdere der kommer til skade med alt muligt andet. hvor er beskyttelsen henne dér? mao. er rygeloven bare en gang hykleri.

og så har vi endda ikke engang været omkring bevisførelsen ved den såkaldte passive røg. men vi behøver selvfølgelig heller ikke flere ‘beviser’. vi har jo - via FCTC - skrevet under på hvad vi tror på.

mht. til dit andet spørgsmål til klaus: hvornår er DU holdt op med at slå din kone?

ikke-ryger
8. januar, 2010

Prøv nu lige at tag dig sammen. I den står der jo også at det er for de ansatte. Endnu engang prøver i/du det til at se ud somom at nogle ikke har noget at havde det i, men bare for at genere de “uskyldige” rygere.
.
Den sidste kan jeg kun sige “Limbo” til.

smockr
11. januar, 2010

citat: “…jeg véd godt at hvad rygeloven giver sig ud for [...] men…”

problemer med at læse, ikke-ryger? prøv lige selv at tage dig sammen og læs min kommentar igen.

Skriv en kommentar

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Klaus K
- journalist og sangskriver i
Danser med Drenge

Kommentarer?
Skriv i blog'en eller i FORUM

Følg Klaus K på andre medier:
Facebook

180 grader

Søg

Arkiv

Tidl artikler