- Klaus K Blog - http://dengulenegl.dk/blog -

Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt

Skrevet af KK d. 15. marts, 2009 @ 7:39

Hjerteforening snød med de danske tal i rapport:

Ingen risiko ved passiv rygning i Danmark

Professor: EU-rapport er “manipulation” betalt af Glaxo & Pfizer

- AFSLØRING:

Frankrigs førende tobaks-ekspert, professor Robert Molimard anklager anti-tobaks lobbyen bl.a. i Danmark for manipulation

Frankrigs førende tobaks-ekspert, professor Robert Molimard anklager anti-tobaks lobbyen bl.a. i Danmark for manipulation

- Frankrigs førende tobaksforsker & rygestop-specialist gennem en menneskealder, professor emeritus Robert Molimard, har foretaget endnu et skarpt udfald imod den europæiske anti-tobaks lobby, inklusive den danske Hjerteforening.

Han anklager anti-tobakslobbyen for grov manipulation for at få politikerne til at vedtage rygeforbud i EU-landene, bl.a. i Danmark.

Rygeforbuddene er ifølge Molimard både unødvendige og skadelige for mange rygere. Han erklærer utvetydigt, at passiv rygning ikke er noget sundhedsproblem og demonstrerer samtidig, at anti-tobaks lobbyens egne rapporter bakker op om denne påstand. Når de altså renses for tal-manipulation.

”Lad mig være helt klar,” skriver han i et dokument fra januar 2009, der for nylig blev fremlagt på en friheds-konference i Bruxelles:

”De eneste ofre for tobakken er rygerne selv. Ikke-rygere kan naturligvis blive generede af røg, men ikke-rygere dør ikke af tobaksrøg.”

Her i Danmark fremgår det ellers ofte, at 2.000 danskere dør af passiv rygning om året. Ifølge professor Molimard er dette tal blæst fuldkommen ud af proportioner, bl.a. fordi anti-tobaks lobbyen fra fx. Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse tæller ryger-dødsfald med, når de skal bilde politikere og befolkning ind, hvor farlig passiv rygning er. Det reelle tal i DK er efter al sandsynlighed nul dødsfald.

Misforholdet mellem rapporterne og sandheden skyldes ifølge professor Molimard, at anti-tobaks lobbyen har manipuleret for at få indført rygeforbud. Han anklager ”anti-tobaks aktivister” for at have fabrikeret falske rapporter med stærkt overdrevne dødstal, som de tilskriver passiv rygning. Han er især ude med riven efter EU-rapporten Lifting the smokescreen - 10 reasons for a smokefree Europe, som han ligeud kalder ”løgn og manipulation”.

Grafik fra EU-rapporten, med Hjerteforeningens direktør, Susanne Volqvartz's underskrift nederst th

Denne rapport er fabrikeret i et samarbejde mellem flere europæiske sundhedsorganisationer, herunder den danske Hjerteforening, hvis direktør Susanne Volqvartz er medunderskriver på rapporten. Molimard offentliggjorde i efteråret 2008 en ubønhørlig hård videnskabelig kritik af denne rapport under titlen: Epidemiologisk studie eller manipulation?

Den 140-sider lange EU-rapport, som udkom i 2006, estimerede antallet af dødsfald pga passiv rygning til 79.000 mennesker årligt i EU - heraf 1714 i Danmark - og opfordrede de nationale politikere til indførsel af øjeblikkelige rygeforbud i hele EU. Dette skete også kort tid efter i mange lande, også i Danmark, hvor der var stort hysteri i Folketinget, da rapporten kom.

Rapporten har været omtalt under store overskrifter i stort set alle europæiske medier - her i landet, bl.a. i Berlingske Tidende. Ved offentliggørelsen blev rapporten plantet i medierne med et krav om rygeforbud af anti-tobaks lobbyens repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og den danske stats Sundhedsstyrelse.

”Denne rapport er en simpel løgn,” skriver Molimard - ”den er manipulation. Man har kunstigt forhøjet antallet af passiv rygning-dødsfald med 426% med henblik på at gøre passiv rygning til et problem for folkesundheden. Rapporten er skabt med det ene formål at muliggøre vedtagelsen af rygeforbud - og så er den endda sponsoreret af giganterne i medicinal-industrien, der sælger rygestop-medicin,” tordner han i dokumentet.

Rapporten lider utroligt nok også helt åbenlyst af en markant interessekonflikt mellem EU-kommissionen og de globale medicinalgiganter: På side 4 i rapporten fremgår det, at den er finansieret sammen med en EU anti-tobakskonference i 2005 af de to medicinal giganter, Pfizer og GlaxoSmithKline. Disse to globale giganter har tjent milliarder på rygeforbuddene, der har tvunget mange rygere til at købe giganternes ryge-erstatningsprodukter, Nicorette, Zyban og Champix.

Man kan med fuld ret mistænke Pfizer og Glaxo for interessere i at blæse risikoen ved passiv rygning op for at opnå rygeforbud i Europa.

Molimard forklarer, hvordan passiv rygning er blevet gjort sundhedsskadeligt ved hjælp af en simpel tal-manipulation i rapporten: ”Det har altid været sådan, at risikoen ved passiv rygning var defineret af videnskaben som: ”En ikke-rygers risiko ved udsættelse for andres røg”. Men det har denne rapport ændret på - den medtager også rygernes udsættelse for passiv røg fra deres egne cigaretter. Dette spin har alene bragt det estimerede dødstal i Frankrig op fra 1114 dødsfald til 5863.”

Rapporten har også beregnet, at 1007 af de franske 1114 dødsfald sker som følge af passiv rygning i de franske hjem. Tilbage er 107 dødsfald på samtlige arbejdspladser i Frankrig. “Det rygeforbud, rapportens forfattere anbefaler, kan aldrig blive særligt effektivt - medmindre de da forestiller sig, at politiet skal bryde døren op til folks private hjem for at indberette deres rygende ægtefæller,” skriver Molimard ironisk.

Passiv rygning er ikke noget sundhedsproblem, fastholder han - og han kritiserer skarpt, at rapportens forfattere anbefaler politikerne at beskytte ikke-rygerne imod passiv rygning med et rygeforbud, baseret på manipulerede dødstal der indholder 75% rygere. Rapporten estimerer også dødstal uden rygere, men uden tallene for rygerne magter forfatterne ikke at bringe risikoen særlig højt op. Dette bliver klart, når man nærlæser tallene nede i rapporten.

”Rygeforbuddet på samtlige hoteller, restauranter, cafeer, barer og natklubber i Frankrig er i rapporten begrundet med kun 6 årlige dødsfald,” skriver Molimard.

Èt dødsfald hvert 6. år
i den danske
serveringsbranche … måske

Ifølge Molimard er dette tal imidlertid også manipuleret, fordi rapporten har talt ex-rygerne med i gruppen af ikke-rygere. Det er også forkert, forklarer han: Både rygeres og ex-rygeres risiko for fx. lungekræft skyldes deres egne tobaksskader - og ikke passiv rygning. En ex-ryger har 9 år efter sit rygestop stadig 500% højere risiko for lungekræft end en ikke-ryger - derfor har den lille risiko ved passiv rygning ingen betydning for ex-rygere. Molimard har beregnet, at den korrekte anslåede risiko ved passiv rygning for ikke-rygere ifølge rapportens metode skulle have været estimeret til to franske ikke-rygere årligt - i hele den franske serveringsbranche.

Det tilsvarende tal for den danske serveringsbranche angiver rapporten til ét dødsfald årligt - uden at forfatterne dog kan anslå, hvilken sygdom denne person statistisk set vil dø af. Dette fremgår i tabellen herunder på rapportens side 34 under kolonnen “hospitality industry” = serveringsbranchen. Som man kan se, er risikoen ved passiv rygning ifølge rapporten størst i private boliger - og mindst på arbejdspladserne:

Tabel 8 fra rapporten Lifting the Smokescreen: Anslåede årlige passiv rygning-dødsfald blandt ikke-rygere i Danmark og Frankrig. Mærkeligt nok sker der ifølge rapporten flere dødsfald på arbejdspladser i Danmark (137) end i Frankrig (107).

Fjerner man ex-rygerne fra det ene danske dødsfald i serveringsbranchen (ved at dividere med 3), så ender beregningen for de danske serveringssteder på ét dødsfald hvert 3. år - statistisk set. De danske tal er imidlertid blæst endnu mere op end de franske, hvilket fremgår i tabellens “All workplaces”, som besynderligt nok angiver 137 danske dødsfald imod 107 franske.

Snød Hjerteforeningen
med de danske tal … ?

Dette skyldes yderligere en manipulation: Af uklare årsager går rapporten nemlig ud fra, at 85% af danskerne var udsatte for passiv rygning på arbejde før forbuddet (rapporten’s side 25) - mens tallet for de øvrige EU-lande kun var mellem 20% og 34%. Det er naturligvis ikke korrekt - rygning på danske arbejdspladser har ikke været mere udbredt end i andre lande.

Den forhøjede 85% udsættelse for passiv rygning i Danmark er endda brugt på alle de østeuropæiske lande i rapporten, fordi man ikke havde nogen tal fra disse lande.

Der er ingen forklaringer på, hvorfor de danske tal er sat højere end de øvrige landes tal - ikke andre end, at Susanne Volqvartz & Hjerteforeningen formentlig har fornemmet, at det ikke ville se særlig overbevisende ud med et stort rundt nul i den danske tabel, når rapporten skulle smides på daværende sundhedsminister Lars Løkke Rasmussens bord. Politikerne havde næppe kunne retfærdiggøre et rygeforbud til beskyttelse af personalet på samtlige danske hoteller, barer, restauranter og cafeer, hvis det fremgik, at deres risiko var nul.

Hvis man vil acceptere rapportens metode og rense den for de åbenbare tal-manipulationer, må man i stedet benytte professor Molimards metode og beregne den danske risiko ud fra Frankrigs befolkning (som er 12 gange større end Danmarks). Så ser rapportens dødsrisiko på de danske arbejdspladser sådan ud:

Risiko ikke-rygere DK, alle arbejdspladser: (107 : 3) :12 = 2,9 dødsfald årligt

Risiko ikke-rygere DK, hele serveringsbranchen: (6 : 3) : 12 = 0,16 dødsfald årligt

Det er ifølge rapportens metode den øgede risiko, som rygeforbuddet på de danske hoteller, barer, restauranter og cafeer, skal beskytte personalet imod - ét dødsfald hvert sjette eller syvende år.

Så få dødsfald regner man normalt for at være nul risiko i den slags beregninger. Selv risikoen for knap 3 årlige dødsfald på samtlige danske arbejdspladser er ikke en risiko i en størrelse, nogen myndighed tidligere har “beskyttet” sine borgere imod - og slet ikke med sådan en konsekvent voldsomhed, som det er sket med rygeforbuddet.

Hertil kommer, at anti-tobaks lobbyens grundlæggende beregninger af riskoen ved passiv rygning ikke bygger på konkrete målinger af røg eller af sygdomstilfælde. De bygger derimod på spørgeskema-besvarelser fra ikke-rygere, som har angivet hvor meget røg, de kan huske at have været udsat for i deres liv.

De usikkerheder, det giver at skulle angive præcise udsættelser for røg 20-40 år tilbage i tiden, har fået mange forskere til at afvise anti-tobakslobbyens risikoberegninger som utroværdige.

Professor Molimard skriver, at de franske medier har ignoreret hans kritik af EU-rapporten, som har været offentliggjort i det medicinske tidsskrift Revue d’Epidemiologie et de Santé Publique. ”Derfor har jeg nu lagt kritikken ud på internettet i en engelsk version,” skriver han. I Danmark har hans kritik kun været omtalt i Ekstra Bladet og i netavisen 180grader.dk.

Rygerne pålægges skyld
og ryger derfor mere …

Molimard erklærer sig også som ”stærk modstander” af kombinationen af rygeforbud og påstande om passiv rygnings farlighed, som metoder til at mindske rygernes aktive rygning - og dermed mindske tobakkens egentlige skadelige virkninger:

”Som læge skal jeg bekæmpe sygdomme, der skyldes rygning, men jeg er stærk modstander af denne politik. Den er ikke rettet mod at nedbringe tobakkens skadelighed og rygningens afhængighed, men imod ofrene: Rygerne. Hver gang en ryger tænder en cigaret, føler han sig ikke kun skyldig, når han tænker på, hvor mange penge han bruger på tobak, og på at han risikerer at dø for tidligt af rygning - nej, han er nu også anklaget for at være morder af sin nabo eller af sin ikke-rygende ægtefælle.”

”Rygerne er nødt til at undslippe denne skyld - og faktisk vil nogle svage personligheder holde op med at ryge. Men stærke personligheder vil ikke tolerere sådan et angreb på deres identitet, og de vil i stedet ryge mere,” skriver han.

Og netop de stærke personligheders reaktion på rygeforbuddene kan ifølge Molimard betyde, at rygeforbuddene får den stik modsatte effekt end den, anti-tobaks lobbyen har tænkt sig: De kan føre til flere rygere, som man nu har set i flere lande, bl.a. England og Irland.

”Sagen er jo den, at de irske sundhedsmyndigheder nu anerkender, at antallet af rygere er steget i Irland fra 27% til 29% efter det irske forbud.” skriver Molimard.

Han mener, at de eneste rigtige metoder til at bekæmpe sygdomme pga tobaksrygning er at hjælpe rygerne med at stoppe rygningen - og at arbejde for at reducere risikoen, fx. ved brug af røgfri tobak. Dette gør han, trods sine 80 år, stadig selv aktivt med en vis succes i sit rygestop-institut, Societé Tabacologie på det medicinske fakultet i Paris, som han grundlagde i 1985.

Alligevel vil Molimard - når han tager lægekitlen af - kæmpe for rygernes ret til at ryge. Hans dokument slutter sådan:

“Rygere har ret til at ryge. Rygning hjælper dem gennem livet, lindrer deres angst og giver dem glæde. Et forbud virker helt umenneskeligt på mig. Jeg er dybt bekymret for det stigende tidevand af hindringer, der rejser sig imod friheden.”

————————————————————

Læs hele Molimards dokument, som blev fremlagt på friheds-konferencen Forbudt at tænke i Bruxelles 28. januar 2009 - (på fransk og engelsk). Se dansk oversættelse.

Læs Molimard’s kritik af den medicinal-finansierede EU-rapport ”10 reasons for a smoke free Europe”

Original publikation: Le rapport européen Lifting the SmokeScreen: étude épidémiologique ou manipulation? - Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique 56 (2008) 286–290

Læs EU-rapporten: Lifting the smokescreen - 10 reasons for a smokefree Europe

180grader.dk: Betalte medicinal-giganter for at få rygeforbud i Europa?

—————————————————–

Bookmark and Share

Indlæg printet fra Klaus K Blog: http://dengulenegl.dk/blog

Link til indlæg: http://dengulenegl.dk/blog/?p=558

Copyright © 2010 Klaus K blog. All rights reserved.