- Klaus K Blog - http://dengulenegl.dk/blog -

Rygeloven skyder langt over målet …

Skrevet af KK d. 28. oktober, 2009 @ 8:42

Ingen dokumentation for virkningerne af passiv rygning

Debat-indlæg i JP, 28. okt 2009 - JP web version med kommentarer - fra JP trykt avis

Af Klaus Kjellerup

Trods to års intenst mediepres fra public health-lobbyen har regeringen meddelt, at man ikke vil stramme den danske rygelov alligevel. Dette er en interessant nyhed, som ingen havde troet på for få måneder siden. Det er måske gået op for regeringen, at rygeloven har negative side-effekter?

- At rygeloven er ved at skabe en ny stor ryger-underklasse, som langsomt skubbes ud af det offentlige liv og arbejdsmarkedet?

- At rygeloven blåstempler en grundløs angst for passiv rygning i dele af befolkningen?

- At rygeloven fremmer intolerancen mod rygerne i befolkningen? At de-normaliseringen af rygerne er farlig?

- At rygeloven siden indførslen i 2007 har kickstartet en recession i serveringsbranchen og hos dens leverandører? (1)

- At rygeloven betyder flere danske trafikdødsfald? En stor amerikansk undersøgelse fra 2008 demonstrerer, hvordan rygeforbud jager rygerne ind i deres biler og samtidig forlænger køreturene til steder med ryge-tilladelse. Rygeforbud betyder 20% stigning i alkohol-relaterede trafikdødsfald. (2)  -

- At statens forebyggere ikke alle er uvildige eksperter, når det gælder rygeforbud? At rapporterne til politikerne er selektive og overgør riskoen ved passiv rygning? (3, 4, 5)

- At sundhedsrapporterne om passiv rygning hviler på håndplukket statistik, som omhyggeligt har udeladt alle videnskabelige røg-målinger fra det virkelige liv?

- At disse røg-målinger har demonstreret, at ikke-rygere i Europa, der bor og arbejder på steder med fri rygning, udsættes for et røg-indtag på en tusindedel af, hvad en ryger indtager? At dette indtag svarer til at ryge 6-9 cigaretter årligt? (6, 9)

- At rygeforbud ikke giver bedre folkesundhed? At to års officielle danske tal viser, at rygeforbud ikke giver fald i hjerte-blodpropper, som lovet af forebyggerne? (7, 10)

- At otte års officielle tal fra rygeforbuddene i USA viser det samme: Ingen fald i rygerelaterede sygdomme? (8)

- At rygeloven i Danmark ikke har givet færre rygere?  (7)

- At rygeloven i Irland på 5 år har givet 22% flere rygere? (11)

Var det ellers ikke det, forebyggerne lovede, da forbuddet blev lobby’et igennem? At rygeforbud ville forbedre folkesundheden?

Rimeligt med beskyttelse

Jo. Men det kommer vi ikke til at mærke. For sygdomsrisikoen ved passiv rygning er for lille til at kunne måles. Og den er for lille til at forebygge med en så restriktiv lov.

Det er helt rimeligt at beskytte ikke-rygere imod ufrivillig irritation og lugtgener fra tobaksrøg - men der er intet argument for at have en lov, der forbyder borgere at udsætte sig for røg frivilligt.

Aktiv rygning kan være farligt, ja - det ved alle. Men passiv rygning udgør ikke nogen folke-sundhedsfare. Og slet ikke kortvarig røg-udsættelse. Tobaksrøg er ikke en giftgas, som forebyggerne antyder.

Hvis der eksisterer en sygdomsrisiko ved passiv rygning, skal den findes efter 50-60 års tung, daglig udsættelse for røg. Måske … for mange videnskabsfolk tvivler stadig. Derfor skyder vores rygelov over målet.

Så hvad har regeringen tænkt sig? Skal den lille virksomhed fortsat forbydes at holde julefrokost med røg efter maden? Må bestyrelsen ikke nyde en velfortjent cigar på restauranten efter et godt regnskabsår? Kan familiemiddagene stadig ikke afholdes på restaurant? Må musikere og publikum stadig ikke ryge i koncertsale, der alligevel er indhyldet i røg fra scenen? Må gæster og personale i serveringsbranchen stadig ikke udsætte sig for tobaksrøg, hvis de vil?

Vækst er styret af humør

Hvis det er regeringens hensigt, må vi forudse flere år med depressionslignende økonomi. Imens vil dårligt humør, hån, aggressioner, irritation og de-normalisering fortsætte med at underminere sammenhængskraften i Danmark.

Væksten i samfundet - både den økonomiske og den innovative - er styret af befolkningens vilje og humør. Dette humør styrtdykkede i 25% af befolkningen lige efter august 2007 - herfra forplantede det sig til resten af samfundet.

Regeringen kan kickstarte humøret igen ved at give den danske befolkning det frie valg tilbage. Valget: At udsætte sig for røg eller ej. Og dermed genindføre borgernes lige ret til at være her - rygere så vel som ikke-rygere. Uden at genere hinanden. Dette er regeringens opgave.

—————————–

Referencer:

1. Rygeforbud koster caféerne 400 mill årligt

2. Adams & Cotti: Drunk driving after the passage of smoking bans in bars. Journal of Public Economics, 2008

3. Folketinget vildledt af rygeforbuds-rapport

4. Fransk ekspert: Passiv rygning er ufarligt

5. Afsløret: WHO passiv rygning forsøg var fup

6. Passive smokers inhale six cigarettes a year, Daily Telegraph, 1998

7. Evaluering af loven om røgfri miljøer, Rapport fra Sundhedsstyrelsen, okt. 2009

8. Officielle USA-tal: 8 års rygeforbud: Nul sundhedsgevinst

9. Målinger frikendte passiv rygning: “Ond” røg-forskning forsvandt i 28 år

10: To års rygeforbud i DK: Nul sundhedsgevinst

11. Smoking rate soars up to one third despite ban, The Independent, 24. okt. 2009

——————————————

Bookmark and Share

Indlæg printet fra Klaus K Blog: http://dengulenegl.dk/blog

Link til indlæg: http://dengulenegl.dk/blog/?p=1437

Copyright © 2010 Klaus K blog. All rights reserved.